Domů Autor Onlinejazyky.cz Angličtina pro experty C2

Angličtina pro experty C2

2 490 

Začít zdarma

Popis kurzu

Angličtina pro experty C2 je určena pro velmi pokročilé studenty na úrovni C1, kteří bez problému rozumí i náročnějším textům, dokáží se plynule vyjádřit a umí sestavit delší ucelený text na nejrůznější témata.

Kurz se soustředí na rozvoj stávající slovní zásoby, opakování gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvený a písemný projev.

Výstupní úroveň kurzu je C2. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět téměř veškerým textům, nehledě na tematiku. Jejich mluvený i písemný projev je plynulý a srozumitelný. Dokáží se zapojit do jakékoli konverzace a obhájit svá tvrzení. V gramatice, slovní zásobě a frázích nedělají téměř žádné chyby a dokáží jazyk použít jako rodilý mluvčí.

Doporučená délka studia kurzu je 4 měsíce podle zvoleného tempa studia. Tento kurz doporučujeme studovat cca 20 minut denně, každý pracovní den s častým, avšak pozvolným opakováním probírané látky.

Kurz obsahuje 4 kapitoly rozdělených do lekcí, které pokrývají, veškerá potřebná slovíčka, gramatiku, výklady a procvičování vhodné pro náročné studety. Jednotlivé kapitoly a lekce je možné libovolně přeskakovat, nicméně doporučujeme držet se navrženého pořadí a nechat se výukovým procesem vést.

Autor kurzu: Onlinejazyky.cz

Obsah kurzu Angličtina pro experty C2

Tematické okruhy

 • Globalizace
  • Multikulturní společnost
  • Mezinárodní obchod
  • Mezinárodní vztahy
  • Globální etika
 • Masmédia
  • Moderní média
  • Sociální sítě
  • Aktuální otázky dnešního světa
  • Ekologie a příroda
 • Kultura
  • Film
  • Hudba
  • Literatura
  • Kultura jako business
 • Cestování
  • Moderní aspekty cestování
  • Dokumentace
  • Hotelnictví a turismus
  • Služební cesty

Gramatika

 • –ingové tvary
 • Frázová slovesa
 • Tvoření slov
 • Modální slovesa, nepřímá řeč
 • Frázová slovesa, newspeak
 • Zkratky
 • Tvoření slov
 • Idiomy – příroda
 • Idiomy – kultura
 • Frázová slovesa
 • Metafory, slovesa
 • Zkratky, akronymy
 • Frázová slovesa
 • Formální jazyk – dokumentace
 • Zájmeno IT – introductory
 • Časové výrazy, spojovací výrazy

Slovíčka

 • Globalizace, vztahy, zahraniční pomoc, nerovnosti…
 • Výhody a nevýhody, omezení, dohody, opatření…
 • GATT, WTO, IMF, propaganda, spolupráce…
 • Neetické jednání, nezákonné jednání, úplatkářství…
 • Verbální, neverbální komunikace, chybná interpretace…
 • Virální reklama a videa, sdílení, nástrahy soc. sítí…
 • Kriminalita, terorismus, zdroje surovin, migrace…
 • Ochrana životního prostřední, znečištění…
 • Kulturní rozmanitost, druhy filmů…
 • Hudební vkus, hudební žánry, kulturní akce…
 • Literární jazyk, literární žánry…
 • Autorská práva…
 • Důvody pro cestování…
 • Očkování, osobní doklady, vízum, žádosti…
 • Atraktivity míst, dopady cestovního ruchu…
 • Pojištění, itinerář, obchodní schůzky…
 • A další…

Proč se s námi jazyk opravdu naučíte?

Díky práci s téměř 30 000 studenty a jejich zpětné vazbě víme, proč tradiční metody výuky řadě studentů selhávají. Vydefinovali jsme 10 základních překážek, které brání studentům jazyk ovládnout, a ty vám pomůžeme překonat. Podívejte se na jejich přehled a rozkliknutím zjistěte, proč se s námi ve studiu opravdu posunete.

Přestaňte studovat ve stresu

Není nic horšího, než být na kurzu angličtiny s dalšími studenty, čekat na vyvolání lektorem a děsit se toho, že se ztrapníte, když použijete špatnou gramatiku, že vám nebude rozumět, budete ostatní zdržovat apod. Pro ovládnutí jakékoli nové látky je potřeba, aby byl Váš mozek v příjemném rozpoložení, uvolněný a měl radost z poznávání nového. V našich kurzech můžete cokoli opakovat do té doby, než vám to bude zcela jasné. Poslechy si pusťte třeba 10x, ať jazyk slyšíte, slovíčka opakujte do té doby, dokud je opravdu umíte a na procvičování gramatiky mějte tolik času, kolik potřebujete. Žádný stres, nikoho nezdržujete, nikdo se na Vás nedívá skrz prsty.

Nepřetěžujte se, jinak skončíte

Jeden z největších nešvarů výuky jazyků je zavalení studenta stále novou látkou. První hodiny výuky zvládáte, ale s každou další přichází stále nová gramatika, slovíčka, jazykové výjimky apod. Zákonitě přijde den, kdy Vás angličtina převálcuje, vše Vám začne splývat, přestáváte se orientovat, nejde Vám to, ztrácíte motivaci a s výukou končíte. Důvod je prostý – novou látku jste nestačili uložit do dlouhodobé paměti, ale měli jste ji pouze v té krátkodobé, ze které se po jednom až třech týdnech vytratí. Aby bylo možné přijímat novou látku, je potřeba mít tu předešlou uloženou v dlouhodobé paměti. Toho docílíte opakováním stejné látky druhý den, šestý den a za týden až dva. Můžete opakovat sami nebo můžete mít systém, který vám s opakováním pomůže. A ten Vám poskytneme my.

Neučte se, když nemáte chuť

Neztrácejte čas dojížděním za lektorem nebo na hodinu angličtiny. Věnujte se angličtině, když jste ve správném rozpoložení, ne kdy může Váš lektor a hodina je pro Vás povinností. Musíte mít přístup ke své výuce angličtiny kdekoli a kdykoli máte zrovna na výuku chuť a náladu. S našimi online kurzy to možné je. Kdekoli a kdykoli – na počítači, na tabletu, na telefonu.

Začněte konečně studovat efektivně

Mozek průměrného člověka se dokáže intenzivně soustředit prvních 20 minut, pak koncentrace opadá. Když máte hodinu s lektorem o délce 90 minut, pak více než 2/3 času nestudujete efektivně. Rozdělte si látku do více dní s kratšími 20 minutovými bloky. Přesně tohle je možné v našich kurzech udělat.

Učte se tak, jak potřebujete Vy

Každý člověk je jiný, má jiné schopnosti, zkušenosti a znalosti z minulosti. Abyste z výuky angličtiny získali maximum, musíte požadovat individuální přístup. Online kurz Vám umožní studovat individuálním tempem a mít tak dostatek času si látku osvojit a neomezeně dlouho procvičovat. Nikdo Vás neruší, nikdo nezdržuje, nikoho nezdržujete Vy. Příště pokračujte přesně tam, kde jste skončili naposled. Efektivní výuka je individuální výuka v online kurzu.

Procvičovat musíte hlavně zábavně

Vidět někoho malovat obraz a zkusit namalovat obraz je z pohledu učení kvalitativní rozdíl. Procvičování v rámci výuky násobně zrychluje vytváření neuronových spojů a tím celý proces učení. Online kurz angličtiny pro začátečníky Vám poskytuje neomezené procvičování probírané látky a neomezený nácvik slovíček a frází a jejich výslovnosti. Procvičování ale musí být hlavně zajímavé a zábavné. Proto Vás také klasické učebnice nudí a po několika lekcích již nebaví.

Nepřehánějte to s gramatikou

Kurz angličtina pro úplné a věčné začátečníky se zaměřuje jak na všechny základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení), tak i na gramatické výklady a nácvik slovíček. Neučte se pouze části jazyka, např. jak bývá mylným zvykem klást přehnaný důraz na gramatiku. Gramatika je sice důležitá, ale důležitější je se domluvit a proto raději část gramatiky oželte a věnujte se výslovnosti, porozumění, poslechům – všeho máte v našem kurzu v hojnosti.

Neučte se to, co nepotřebujete

Kapacitu paměti máme bohužel omezenou, a tak se učte jen to, co sami ve svém životě využijete. Není potřeba znát málo používaná slovíčka nebo detaily složité gramatiky. Chcete se domluvit nebo chcete získat doktorát z teorie angličtiny? Náš online kurz je uzpůsoben pro ty, kteří se chtějí domluvit. Jen praktická slovní zásoba a gramatické jevy.

Zapomeňte na obavy z mluvení

Mluvení v cizím jazyce je pro mnoho začátečníků jedním z největších strašáků. Někdy dokonce tak velkým, že ani nezačnou chodit k lektorovi či do jazykové školy. Ztrapním se, nebudou mi rozumět, budu se cítit hloupě. Tyto obavy chápeme a pomůžeme Vám. Mluvení je možné se naučit pouze procvičováním, a proto jsme do našich kurzů doplnili nácvik výslovnosti. Jen Vy a počítač a tak dlouho, než budete se svou výslovností spokojeni. Opakujte podle vzoru, přehánějte artikulaci, užívejte si mluvení a poslouchejte, jak Vám Vaše nahraná výslovnost zní.

Nebuďte na jazyk sami

Většina lidí rezignuje na činnost, která jim nejde nebo které nerozumí a neví si rady. To víme. A proto je součástí všech našich kurzů služba „lektor po ruce“. Tedy živí lektoři, které máte k dispozici online každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Stačí jeden klik a naše jazyková a technická podpora je Vám plně k dispozici.

Co říkají naši reální studenti

Ukázka kurzu

Certifikát a příprava k mezinárodní zkoušce

Po dokončení kurzu Angličtina pro experty C2 získáte certifikát o absolvování. Kurz je zároveň přípravou pro složení mezinárodní zkoušky. K jejímu úspěšnému absolvování doporučujeme prostudovat i kurzy Angličtina pro velmi pokročilé C1. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Je kurz drahý?

Za 7 měsíční online kurz Angličtina pro začátečníky A1+ zaplatíte 2 490 Kč. Na první pohled dost peněz. Ale počítejte s námi. Průměrný student studuje kurz 7 měsíců, což po přepočtu znamená, že náklady na kurz jsou 355 Kč měsíčně. Neplatíte za učebnice, za jízdenky ani za parkovné. Nepropadnou vám peníze za nevychozené lekce.  Je drahé dát necelých 12 Kč denně za to, že konečně ovládnete angličtinu?

Garance kvality

Mnoho studentů zkusilo již různé metody učení se anglického jazyka. Také víme, že velká část tradičních způsobů a metod jim nefunguje, a tak mají obavu zkoušet opět něco nového. Jsme přesvědčeni, že Vám dokážeme pomoci a že s námi svoji jazykovou úroveň opravdu posunete. Poskytneme Vám 100% garanci úspěchu a spokojenosti. Pokud Vám kurz z jakéhokoli důvodu nebude vyhovovat, nenajdete čas na studium nebo se rozhodnete pro jinou alternativu studia angličtiny do 14 dnů, vrátíme Vám peníze. Žádné dotazy, peníze zpět posíláme obratem. Nic neriskujete.

Garance výměny kurzu

Kurz Angličtina pro experty C2 je určen pro velmi pokročilé studenty na úrovni C1. Pokud v průběhu studia zjistíte, že vybraná jazyková úroveň je pro Vás příliš obtížná, nic se neděje, kurz Vám vyměníme za jiný, který bude lépe vyhovovat Vašim možnostem a studijním potřebám.

Reference

„Musím říci, že po deseti letech začátků s angličtinou jsem konečně pochopila souvislosti, které mi předtím nikdy nedocházely. Výklady jsou zpracovány opravdu polopaticky, konečně to někdo umí vysvětlit.“

Jitka Horáková, 45 let

„Že mě na stará kolena vezme angličtina, to jsem nečekala. Vyhovuje mi hlavně to, že postupuji vlastním tempem, opakuji kolikrát chci, baví mě cvičení. Do jazykovky nebo k lektorovi bych si netroufla, ale studovat po internetu byl výtečný nápad.“

Alena Brodná, 62 let

„Ve škole jsem se učil německy, ale pro cestování potřebuju angličtinu. Jinak než online studovat nechci a tenhle kurz byl nejlepší ze všech, které jsem vyzkoušel. A tak jsem u něj rovnou zůstal :-)“

Jakub Prokop, 23 let

Parametry kurzu

Metodické parametry

počet výukových obrazovek a cvičení 239
doporučená délka studia 4 měsíce dle intenzity studia
počet slovíček a frází 344
výklady v češtině ne
překlady slovíček do češtiny ano
možnost volitelných skype lekcí ne
vyučovací metody komunikativní, direktivní
vyučovaná angličtina britská
vstupní požadavky na studenta znalost anglického jazyka na jazykové úrovni C1

Jazykové dovednosti

poslech ano audio a video nahrávky
čtení ano autentické texty
psaní ano formou doplňovacích cvičení
mluvení ano voice recognition + nahraj se a poslechni + doplňkově skype
gramatika ano formou výkladů a cvičení
slovíčka ano formou výkladů a cvičení

Forma procvičování slovíček

zadání napsané student napíše ano
zadání napsané student vybere z možností ano
zadání napsané student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání napsané student vysloví ano
zadání vyslovené student napíše ano
zadání vyslovené student vybere z možností ano
zadání vyslovené student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání vyslovené student vysloví ano
procvičování z češtiny do angličtiny ano
procvičování z angličtiny do češtiny ano

Způsob práce s motivací

vyhodnocovaní videa ano s možností vypnutí
retenční emailing ano s možností vypnutí
gamifikační prvky nástěnka, ukazatel pokroku, % dokončení a další
videoprůvodce nevyužívá se
motivace příběhem nevyužívá se
kurz rozdělen na dny ne, kurz rozdělen dle kapitol
živá podpora ano, online přímo ve studovně

Technické parametry

forma studia online v internetovém prohlížeči
doporučené prohlížeče Google Chrome (Windows, OS X, Linux)
dostupnost počítač, tablet, telefon
provedení mobilní verze responsivní design
potřeba instalace ne

Uživatelské informace

forma uživatelské podpory online chat, telefon, email
dostupnost uživatelské podpory 12 hodin denně (8 - 16 hod. v pracovní dny)
certifikát o absolvování kurzu ano
možnost přístupu do kurzu 24 hodin denně
platnost licence 3 roky
autoři kurzu tým ONLINE learning s.r.o.

Firemní výuka – angličtina pro začátečníky

Kurz Angličtina pro experty C2 je možné zařadit jako součást koordinovaného firemního vzdělávání. Máte-li zájem nakoupit kurz pro více zaměstnanců, kontaktujte nás prosím na info@sogoodlanguages.com pro přípravu nabídky na míru. Můžete získat množstevní slevu, modul Personalista pro evidenci pokroku jednotlivých studentů a firemního konzultanta, který pomůže kurz do firemního vzdělávání vhodně zavést a případně propojí s výukou poskytovanou Vaší jazykovou školou.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Angličtina pro experty C2”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.