Domů Autor Onlinejazyky.cz Angličtina pro mírně pokročilé B1-

Angličtina pro mírně pokročilé B1-

2 490 

Začít zdarma

Popis kurzu

Online kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1- je obecný kurz angličtiny určen převážně těm studentům, kteří s touto úrovní teprve začínají. Perfektně sedne tomu, kdo si chce rozšířit základní angličtinu o větší slovní zásobu a potřebuje komunikovat v souvislých větách na obecná témata. Ideální pro procvičení angličtiny před jazykovým pobytem, abyste byli schopni domluvit si ubytování nebo dopravu. Doporučujeme ho také lidem, kteří si chtějí ulehčit své začátky v práci, kde je nutné používat angličtinu v rámci pracovního kolektivu.

Doporučená délka studia kurzu je 5-7 měsíců v závislosti na intenzitě studia. Kurz obsahuje 29 kapitol v 5 tematických okruzích, které se zabývají jak profesními, tak všedními životními situacemi. V kurzu můžete nalézt rozšířenou slovní zásobu, ujasnit si gramatiku, prakticky procvičit poslech nebo si zkusit a následně poslouchat svoji výslovnost.

Samotný online kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1- je možné doplnit o skype lekce s českým nebo s rodilým mluvčím, který pomáhá s osvojením a procvičením jazyka či s konkrétními potřebami v rámci profesního života.

Autor kurzu: Onlinejazyky.cz

Obsah kurzu

Tematické okruhy

 • Začátky v práci
  • Při pohovoru
  • První den v práci
  • Omluvy a výmluvy
  • Opakování
 • Naši nejbližší
  • Jací jsme
  • Lidské role
  • Haló, tady Paul
  • Opakování
 • Zaměstnání
  • Povolání
  • Hledáme práci
  • Osobní údaje
  • Opakování
 • Film a hudba
  • Stříbrné plátno
  • Hudba a rytmy
  • Sledování televize
  • Opakování
 • Volný čas
  • Sport a hry
  • Zábava
  • Osobní údaje
  • Opakování
 • Do budoucnosti
  • Svět techniky
  • Plány do budoucna
  • Objevování nového
  • Opakování
 • PET
  • Reading, writing, listening 1
  • Speaking & Mistakes
  • Reading, writing, listening 2
  • Mistakes 2
  • Zkouška PET

Gramatika

 • Otázka – slovosled
 • Přítomný čas prostý vs. průběhový
 • Vztažné věty
 • Minulý čas prostý vs. průběhový
 • Krátké odpovědi
 • Tázací dovětky
 • Stupňování přídavných jmen
 • Použití předpřítomného času
 • Fráze „going to“
 • Návrhy, požadavky, nabídky
 • „Enough“, „too“, „quite“, „rather“
 • „So“ vs. „such“

Fráze

 • Souhlas/Nesouhlas
 • Pracovní fráze
 • Předložkové vazby
 • Frázová slovesa
 • Pravděpodobnost
 • Srovnávání přídavných jmen

Slovíčka

 • Zaměstnání
 • Souhlas/Nesouhlas
 • Sport a vybavení
 • Umění a volný čas
 • Pracovní podmínky
 • Sliby
 • Počítače a IT
 • Plánování
 • Cestování
 • Vlastnosti a vzhled
 • Telefonování
 • A další …

Proč se s námi jazyk opravdu naučíte?

Díky našemu dlouhodobému průzkumu přicházíme na to, proč tradiční metody výuky řadě studentů selhávají. Vydefinovali jsme 10 základních překážek, které brání ovládnout druhý jazyk, a ty Vám pomůžeme, v kurzu Angličtina pro mírně pokročilé B1-, překonat. Podívejte se na jejich přehled a rozkliknutím zjistěte, proč se s námi opravdu angličtinu online naučíte.

Přestaňte studovat ve stresu

Není nic horšího, než být na kurzu angličtiny s dalšími studenty, čekat na vyvolání lektorem a děsit se toho, že se ztrapníte, když použijete špatnou gramatiku, že vám nebude rozumět, budete ostatní zdržovat apod. Pro ovládnutí jakékoli nové látky je potřeba, aby byl Váš mozek v příjemném rozpoložení, uvolněný a měl radost z poznávání nového. V našich kurzech můžete cokoli opakovat do té doby, než vám to bude zcela jasné. Poslechy si pusťte třeba 10x, ať jazyk slyšíte, slovíčka opakujte do té doby, dokud je opravdu umíte a na procvičování gramatiky mějte tolik času, kolik potřebujete. Žádný stres, nikoho nezdržujete, nikdo se na Vás nedívá skrz prsty.

Nepřetěžujte se, jinak skončíte

Jeden z největších nešvarů výuky jazyků je zavalení studenta stále novou látkou. První hodiny výuky zvládáte, ale s každou další přichází stále nová gramatika, slovíčka, jazykové výjimky apod. Zákonitě přijde den, kdy Vás angličtina převálcuje, vše Vám začne splývat, přestáváte se orientovat, nejde Vám to, ztrácíte motivaci a s výukou končíte. Důvod je prostý – novou látku jste nestačili uložit do dlouhodobé paměti, ale měli jste ji pouze v té krátkodobé, ze které se po jednom až třech týdnech vytratí. Aby bylo možné přijímat novou látku, je potřeba mít tu předešlou uloženou v dlouhodobé paměti. Toho docílíte opakováním stejné látky druhý den, šestý den a za týden až dva. Můžete opakovat sami nebo můžete mít systém, který vám s opakováním pomůže. A ten Vám poskytneme my.

Neučte se, když nemáte chuť

Neztrácejte čas dojížděním za lektorem nebo na hodinu angličtiny. Věnujte se angličtině, když jste ve správném rozpoložení, ne kdy může Váš lektor a hodina je pro Vás povinností. Musíte mít přístup ke své výuce angličtiny kdekoli a kdykoli máte zrovna na výuku chuť a náladu. S našimi online kurzy to možné je. Kdekoli a kdykoli – na počítači, na tabletu, na telefonu.

Začněte konečně studovat efektivně

Mozek průměrného člověka se dokáže intenzivně soustředit prvních 20 minut, pak koncentrace opadá. Když máte hodinu s lektorem o délce 90 minut, pak více než 2/3 času nestudujete efektivně. Rozdělte si látku do více dní s kratšími 20 minutovými bloky. Přesně tohle je možné v našich kurzech udělat.

Učte se tak, jak potřebujete Vy, ne ostatní

Každý člověk je jiný, má jiné schopnosti, zkušenosti a znalosti z minulosti. Abyste z výuky angličtiny získali maximum, musíte požadovat individuální přístup. Online kurz Vám umožní studovat individuálním tempem a mít tak dostatek času si látku osvojit a neomezeně dlouho procvičovat. Nikdo Vás neruší, nikdo nezdržuje, nikoho nezdržujete Vy. Příště pokračujte přesně tam, kde jste skončili naposled. Efektivní výuka je individuální výuka v online kurzu.

Procvičovat musíte hlavně zábavně

Vidět někoho malovat obraz a zkusit namalovat obraz je z pohledu učení kvalitativní rozdíl. Procvičování v rámci výuky násobně zrychluje vytváření neuronových spojů a tím celý proces učení. Online kurz angličtiny Vám poskytuje neomezené procvičování probírané látky a neomezený nácvik slovíček a frází a jejich výslovnosti. Procvičování ale musí být hlavně zajímavé a zábavné. Proto Vás také klasické učebnice nudí a po několika lekcích již nebaví.

Nepřehánějte to s gramatikou

Online kurz angličtiny se zaměřuje jak na všechny základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení), tak i na gramatické výklady a nácvik slovíček. Neučte se pouze části jazyka, např. jak bývá mylným zvykem klást přehnaný důraz na gramatiku. Gramatika je sice důležitá, ale důležitější je se domluvit a proto raději část gramatiky oželte a věnujte se výslovnosti, porozumění, poslechům – všeho máte v našem kurzu v hojnosti.

Neučte se to, co nepotřebujete

Kapacitu paměti máme bohužel omezenou, a tak se učte jen to, co sami ve svém životě využijete. Není potřeba znát málo používaná slovíčka nebo detaily složité gramatiky. Chcete se domluvit nebo chcete získat doktorát z teorie angličtiny? Náš online kurz je uzpůsoben pro ty, kteří se chtějí domluvit. Jen praktická slovní zásoba a gramatické jevy.

Zapomeňte na obavy z mluvení

Mluvení v cizím jazyce je pro mnoho studentů jedním z největších strašáků. Někdy dokonce tak velkým, že ani nezačnou chodit k lektorovi či do jazykové školy. Ztrapním se, nebudou mi rozumět, budu se cítit hloupě. Tyto obavy chápeme a pomůžeme Vám. Mluvení je možné se naučit pouze procvičováním, a proto jsme do našich kurzů doplnili nácvik výslovnosti. Jen Vy a počítač a tak dlouho, než budete se svou výslovností spokojeni. Opakujte podle vzoru, přehánějte artikulaci, užívejte si mluvení a poslouchejte, jak Vám Vaše nahraná výslovnost zní.

Nebuďte na jazyk sami

Většina lidí rezignuje na činnost, která jim nejde nebo které nerozumí a neví si rady. To víme. A proto je součástí všech našich kurzů služba „lektor po ruce“. Tedy živí lektoři, které máte k dispozici online každý pracovní den od 8 do 20 hodin. Stačí jeden klik a naše jazyková a technická podpora je Vám plně k dispozici.

Co říkají naši reální studenti

Ukázka kurzu

Navazující kurzy

Kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1- je možné studovat samostatně nebo je možné tímto kurzem navázat na kurz Angličtina pro znalé začátečníky A2+. Navazujícím kurzem je Angličtina pro mírně pokročilé B1+.

Certifikace a příprava k mezinárodní zkoušce

Po dokončení kurzu Angličtina pro mírně pokročilé B1- získáte certifikát o absolvování. Kurz je zároveň přípravou pro složení mezinárodní zkoušky Cambridge English: Preliminary (PET). K jejímu úspěšnému absolvování doporučujeme prostudovat i kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1+. Zkoušku Cambridge English: Preliminary (PET) můžete v rámci kurzu vyzkoušet nanečisto a ověřit si, zda-li jste již dostatečně připraveni nebo zjistit, které znalosti je ještě třeba doplnit. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Je kurz drahý?

Za půlroční kurz Angličtina pro mírně pokročilé zaplatíte 2 490 Kč, což je násobně méně než pokud byste platili soukromého lektora a je to také méně než skupiná výuka v jazykové škole. Měsíčně Vás studium angličtiny online vyjde na 355 Kč. Ani o korunu navíc za učebnice, cesty na hodinu angličtiny apod. Nepřijdete ani o peníze za nevychozené lekce.  Je drahé dát necelých 12 Kč denně za to, že se v angličtině opravdu posunete?

Garance kvality

Víme, že mnoho studentů zkusilo již mnoho metod učení se anglického jazyka. Také víme, že velká část tradičních metod jim nefunguje, a tak mají obavu zkoušet opět něco nového. Jsme přesvědčeni, že Vám dokážeme pomoci a jazyk se s námi naučíte. Poskytneme Vám 100% garanci úspěchu a spokojenosti. Pokud Vám kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1- z jakéhokoli důvodu nebude vyhovovat, nenajdete čas na studium nebo se rozhodnete pro jinou alternativu studia angličtiny do 14 dnů, vrátíme Vám peníze. Žádné dotazy, peníze zpět posíláme obratem. Nic neriskujete.

Garance výměny kurzu

Kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1- je určen pro ty, kteří úspěšně dokončili začátečnickou úroveň A2 a umí například použít minulý čas a sestavit otázky. Pokud v průběhu studia zjistíte, že vybraná jazyková úroveň je pro Vás příliš snadná, nic se neděje, kurz Vám vyměníme za jiný, který bude lépe vyhovovat Vašim možnostem a studijním potřebám.

Reference

„Zábavné a trefné! Díky tomuhle kurzu jsem nebyl v Chicagu ztracený. Studuji další díly B1.“

Robin, 23 let, student

„Za svou angličtinu jsem se styděla, ale když jsem začala s B1, v klidu si objednám taxi nebo pokoj v hotelu.“

Eva, 37 let, obchodní zástupce

„Kurz angličtiny B1 mi pomohl překonat můj stud a nyní bez problému komunikuji se všemi pracovníky v našem multikulturním kolektivu.“

Martin, 43 let, projektový manažer

Parametry kurzu

Metodické parametry

počet výukových obrazovek a cvičení 900+
doporučená délka studia 5-7 měsíců dle intenzity studia
počet slovíček a frází 750+
výklady v češtině ano
překlady slovíček do češtiny ano
možnost volitelných skype lekcí ano
vyučovací metody komunikativní, direktivní
vyučovaná angličtina britská
vstupní požadavky na studenta znalý začátečník A2

Jazykové dovednosti

poslech ano audio a video nahrávky
čtení ano autentické texty
psaní ano formou doplňovacích cvičení
mluvení ano voice recognition + nahraj se a poslechni + doplňkově skype
gramatika ano formou výkladů a cvičení
slovíčka ano formou výkladů a cvičení

Forma procvičování slovíček

zadání napsané student napíše ano
zadání napsané student vybere z možností ano
zadání napsané student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání napsané student vysloví ano
zadání vyslovené student napíše ano
zadání vyslovené student vybere z možností ano
zadání vyslovené student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání vyslovené student vysloví ano
procvičování z češtiny do angličtiny ano
procvičování z angličtiny do češtiny ano

Způsob práce s motivací

vyhodnocovaní videa ano s možností vypnutí
retenční emailing ano s možností vypnutí
gamifikační prvky nástěnka, ukazatel pokroku, % dokončení a další
videoprůvodce ano, v úvodu kurzu
motivace příběhem nevyužívá se
kurz rozdělen na dny ne, kurz rozdělen dle kapitol
živá podpora ano, online přímo ve studovně

Technické parametry

forma studia online v internetovém prohlížeči
doporučené prohlížeče Google Chrome (Windows, OS X, Linux)
dostupnost počítač, tablet, telefon
provedení mobilní verze responsivní design
potřeba instalace ne

Uživatelské informace

forma uživatelské podpory online chat, telefon, email
dostupnost uživatelské podpory 12 hodin denně (8 - 16 hod. v pracovní dny)
certifikát o absolvování kurzu ano
možnost přístupu do kurzu 24 hodin denně
platnost licence 3 roky
autoři kurzu tým ONLINE learning s.r.o.

Firemní výuka – Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz Angličtina pro mírně pokročilé B1- je možné zařadit jako součást koordinovaného firemního vzdělávání. Máte-li zájem nakoupit kurz pro více zaměstnanců, kontaktujte nás prosím na info@sogoodlanguages.com pro přípravu nabídky na míru. Můžete získat množstevní slevu, modul Personalista pro evidenci pokroku jednotlivých studentů a firemního konzultanta, který pomůže kurz do firemního vzdělávání vhodně zavést a případně propojí s výukou poskytovanou Vaší jazykovou školou.

Recenze

 1. Profilový obrázek

  Věra Horáková

  Z prvni kapitoly vyuky mam dobry pocit. Tak uz se tesim a druhou.

  Věrka

 2. Profilový obrázek

  Marie Němcová

  Váš způsob výuky se mi líbí čím dál víc. Už ji doporučuji i mým známým.

  Mája

 3. Profilový obrázek

  Radek S.

  Velmi dobré! Maximální spokojenost.

  Radek S.

 4. Profilový obrázek

  Libuše K.

  Po dlouhé době se vracím k pokračování úžasného kurzu, díky, že jste :-) Líba

 5. Profilový obrázek

  Radim

  Je to ok

 6. Profilový obrázek

  Styder81

  Dobrý den Spokojený jsem moc. Už po 9. týdnech vidím zlepšení. Nikdy předtím jsem se nepřinutil učit se tak pravidelně jak se učím angličtinu teď. Těším se na na další lekce.

 7. Profilový obrázek

  Jana Exnerová

  Spokojená jsem, občas něco úplně nepochopím nebo udělám překlep a mám pak zbytečnou chybu. Nutí mě to se učit, máte to dobře promyšlené. Různá zábavná civčení a procvičování. Díky.

Přidat recenzi

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.