Domů Autor Onlinejazyky.cz Angličtina pro strojírenství B1+

Angličtina pro strojírenství B1+

2 490 

Začít zdarma

Popis kurzu

Angličtina pro strojírenství B1+ je určena pro studenty, kteří chtějí rozšířit svou slovní zásobu o výrazy týkající se strojírenství, automobilového a zpracovatelského průmyslu a naučit se gramatiku potřebnou k využití této slovní zásoby. V kurzu se studenti seznámí s odbornou terminologií používanou v oblasti strojírenství a dozvědí se mnoho zajímavostí z oblasti strojírenských technologií.

Výstupní úroveň kurzu je B1+. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni pojmenovat materiály, různé druhy energií nebo např. výhody a nevýhody automatizace. Dále se naučí slovíčka potřebná pro porozumění bezpečnostním nařízením a kontrolním systémům.

Studenti si interaktivní formou procvičí přítomné časy, nepřímou řeč, modální slovesa, použití členů či kondicionály.

Kurz je členěn do 7 kapitol, které jsou rozděleny do 28 podlekcí.

Autor kurzu: Onlinejazyky.cz

Obsah kurzu

Tematické okruhy

 • How does it work?
  • Technical functions, Apps
  • Basic technology, materials
  • Materials
  • Revision
 • Design, Assembly
  • Manufacturing
  • Assembly
  • Design
  • Revision
 • Improvements
  • Technical difficulties
  • Discussing maintenance
  • Suggesting solutions
  • Revision
 • Safety and health
  • Safety precautions
  • Safety equipment
  • Regulations and standards
  • Revision
 • Quality control
  • Automated machines
  • Monitoring, control systems
  • Measuring parameters
  • Revision
 • Performance
  • Discussing performance
  • Physical forces
  • Boundaries and capabilities
  • Revision
 • Revision
  • Workshop
  • Projecting
  • Safety and control
  • Performance

Gramatika

 • simple tenses
 • present pefrect
 • comparison
 • superlatives
 • articles – a/an/the
 • articles – zero article
 • like/as
 • as if/as though
 • countable/uncountable nouns
 • much/many/little/some/…
 • adverbs
 • future
 • reported speech
 • certainty and possibility – present
 • certainty and possibility – past
 • passive – present, past, future
 • passive – modals, gerund, infinitive
 • relative pronouns
 • defining/non-defining relative clauses
 • conditional – zero, first
 • conditional – second, third
 • gerunds and infinitives
 • gerunds and infinitives
 • hypothetical meaning
 • habit (used to/would/…)
 • participle clauses
 • necessity, obligation, advice
 • permission
 • It is/There is…
 • prepositions, conjunctions
 • mixed conditionals
 • polite expressions, linking words
 • have/get something done
 • ability – can, could, be able to
 • too/very/enough
 • so/such

Fráze

 • The term vehicle includes cars…
 • You have transported 12 tons of fuel.
 • New filters reduced the polution.
 • Aluminium is lighter metal than steel.
 • The car body is made of aluminium.
 • The insulator is damaged.
 • A lathe is a machine tool which…
 • The maximal turning diameter is…
 • Rivet gun is used to drive rivets.
 • We’ll need spanners.
 • The budget was exceeded.
 • They can redesign it.
 • The brake pads are almost worn out.
 • The engine power was insufficient.
 • It is in terrible condition.
 • Regulation is an official rule.
 • Your suggestion is interesting.
 • It is modern green car.
 • The factory seems quite safe.
 • The man is a supervisor.
 • Handling means controlling.
 • Tank is a large container.
 • Legislation is a synonym for a law.
 • Her used to work as an engineer.
 • It has larger capacity.
 • We are supposed to follow the law.
 • You should take it to a mechanic.
 • Flow is a motion of fluids.
 • Movement is the act of moving.
 • It is the highest possible velocity.
 • If you wouldn’t mind,…
 • It is the apparent outward force…
 • The mechanic wasn’t able to fix it.
 • The car exceeded 350 km/h.
 • It is hybrid electric vehicle.

Slovíčka

 • industry (branch, mechanical engineering, physics, design…)
 • transport (powered, controlled, energy, fuel, motion…)
 • technology (efficiency, processing, production, mining…)
 • basic materials (metal, stainless steel, ore, aluminium…)
 • categories of materials (alloy, cast iron, polymers, rubber…)
 • material specifics (anticorrosive, resistant, conductive…)
 • machining (cutting fluid, workpiece, sawing, milling…)
 • forming (casting, sintering, forging, rolling, work hardening…)
 • mechanical joints (bolt, nut, allen key, spanner, screwdriver…)
 • non-mechanical joints (shielding gas, spot welding, brazing…)
 • drawing (sketch, scale, budget, redesign, schematic…)
 • dimensions (reference point, grid, radius, diameter…)
 • technical problems (blow up, jam, run out, worn out, leak out…)
 • causes of problems (detected, balance, sufficient, operable…)
 • maintenance (drain, top up, dismantle, alignment, inspection…)
 • technical requirements (capacity, timescale, regulations…)
 • suggestions (alternative, ingenious, evaluate, option…)
 • improvements (modern, green, progress, demand…)
 • safety (flammable, toxic, exposure, irritant, spark, detector…)
 • warning notices (instruction, caution, beware, warning…)
 • active safety systems (handling, noise level, severe, visibility…)
 • passive safety systems (deformation zone, kill switch, airbag…)
 • regulations (obligation, compulsory, prohibited, contravene…)
 • safety (safety engineering, injury, occupational hygiene…)
 • handling equipment (assembly line, conveyor, crane…)
 • automatic systems (computer-aided manufacturing…)
 • controlling (regulate, sequential, feedback, linear control…)
 • control types (logic control, on-off control, hierarchical…)
 • measurement (optimum, consumption, cumulative…)
 • trends (continual, blips, peaks and troughs, fluctuations…)
 • engine (combustion chamber, piston, crankshaft, cylinder…)
 • performance parameters (displacement, acceleration, torque…)
 • energy (kinetic, thermal, radiant, nuclear, sound, electrical…)
 • fluids (watertight, airtight, pressure vessel, gauge pressure…)
 • describing capabilities (surpass, exceed, withstand, cope with…)
 • the future of motoring (hybrid vehicle, fuel cell, electric current…)
 • a další …

Proč se s námi jazyk opravdu naučíte?

Specializujeme se na začátečníky a na věčné začátečníky a víme, proč tradiční metody výuky řadě studentů selhávají. Vydefinovali jsme 10 základních překážek, které brání začátečníkům jazyk ovládnout, a ty vám pomůžeme překonat. Podívejte se na jejich přehled a rozkliknutím zjistěte, proč se s námi opravdu angličtinu naučíte.

Přestaňte studovat ve stresu

Není nic horšího, než být na kurzu angličtiny s dalšími studenty, čekat na vyvolání lektorem a děsit se toho, že se ztrapníte, když použijete špatnou gramatiku, že vám nebude rozumět, budete ostatní zdržovat apod. Pro ovládnutí jakékoli nové látky je potřeba, aby byl Váš mozek v příjemném rozpoložení, uvolněný a měl radost z poznávání nového. V našich kurzech můžete cokoli opakovat do té doby, než vám to bude zcela jasné. Poslechy si pusťte třeba 10x, ať jazyk slyšíte, slovíčka opakujte do té doby, dokud je opravdu umíte a na procvičování gramatiky mějte tolik času, kolik potřebujete. Žádný stres, nikoho nezdržujete, nikdo se na Vás nedívá skrz prsty.

Nepřetěžujte se, jinak skončíte

Jeden z největších nešvarů výuky jazyků je zavalení studenta stále novou látkou. První hodiny výuky zvládáte, ale s každou další přichází stále nová gramatika, slovíčka, jazykové výjimky apod. Zákonitě přijde den, kdy Vás angličtina převálcuje, vše Vám začne splývat, přestáváte se orientovat, nejde Vám to, ztrácíte motivaci a s výukou končíte. Důvod je prostý – novou látku jste nestačili uložit do dlouhodobé paměti, ale měli jste ji pouze v té krátkodobé, ze které se po jednom až třech týdnech vytratí. Aby bylo možné přijímat novou látku, je potřeba mít tu předešlou uloženou v dlouhodobé paměti. Toho docílíte opakováním stejné látky druhý den, šestý den a za týden až dva. Můžete opakovat sami nebo můžete mít systém, který vám s opakováním pomůže. A ten Vám poskytneme my.

Neučte se, když nemáte chuť

Neztrácejte čas dojížděním za lektorem nebo na hodinu angličtiny. Věnujte se angličtině, když jste ve správném rozpoložení, ne kdy může Váš lektor a hodina je pro Vás povinností. Musíte mít přístup ke své výuce angličtiny kdekoli a kdykoli máte zrovna na výuku chuť a náladu. S našimi online kurzy to možné je. Kdekoli a kdykoli – na počítači, na tabletu, na telefonu.

Začněte konečně studovat efektivně

Mozek průměrného člověka se dokáže intenzivně soustředit prvních 20 minut, pak koncentrace opadá. Když máte hodinu s lektorem o délce 90 minut, pak více než 2/3 času nestudujete efektivně. Rozdělte si látku do více dní s kratšími 20 minutovými bloky. Přesně tohle je možné v našich kurzech udělat.

Učte se tak, jak potřebujete Vy

Každý člověk je jiný, má jiné schopnosti, zkušenosti a znalosti z minulosti. Abyste z výuky angličtiny získali maximum, musíte požadovat individuální přístup. Online kurz Vám umožní studovat individuálním tempem a mít tak dostatek času si látku osvojit a neomezeně dlouho procvičovat. Nikdo Vás neruší, nikdo nezdržuje, nikoho nezdržujete Vy. Příště pokračujte přesně tam, kde jste skončili naposled. Efektivní výuka je individuální výuka v online kurzu.

Procvičovat musíte hlavně zábavně

Vidět někoho malovat obraz a zkusit namalovat obraz je z pohledu učení kvalitativní rozdíl. Procvičování v rámci výuky násobně zrychluje vytváření neuronových spojů a tím celý proces učení. Online kurz angličtiny pro začátečníky Vám poskytuje neomezené procvičování probírané látky a neomezený nácvik slovíček a frází a jejich výslovnosti. Procvičování ale musí být hlavně zajímavé a zábavné. Proto Vás také klasické učebnice nudí a po několika lekcích již nebaví.

Nepřehánějte to s gramatikou

Kurz angličtina pro úplné a věčné začátečníky se zaměřuje jak na všechny základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení), tak i na gramatické výklady a nácvik slovíček. Neučte se pouze části jazyka, např. jak bývá mylným zvykem klást přehnaný důraz na gramatiku. Gramatika je sice důležitá, ale důležitější je se domluvit a proto raději část gramatiky oželte a věnujte se výslovnosti, porozumění, poslechům – všeho máte v našem kurzu v hojnosti.

Neučte se to, co nepotřebujete

Kapacitu paměti máme bohužel omezenou, a tak se učte jen to, co sami ve svém životě využijete. Není potřeba znát málo používaná slovíčka nebo detaily složité gramatiky. Chcete se domluvit nebo chcete získat doktorát z teorie angličtiny? Náš online kurz je uzpůsoben pro ty, kteří se chtějí domluvit. Jen praktická slovní zásoba a gramatické jevy.

Zapomeňte na obavy z mluvení

Mluvení v cizím jazyce je pro mnoho začátečníků jedním z největších strašáků. Někdy dokonce tak velkým, že ani nezačnou chodit k lektorovi či do jazykové školy. Ztrapním se, nebudou mi rozumět, budu se cítit hloupě. Tyto obavy chápeme a pomůžeme Vám. Mluvení je možné se naučit pouze procvičováním, a proto jsme do našich kurzů doplnili nácvik výslovnosti. Jen Vy a počítač a tak dlouho, než budete se svou výslovností spokojeni. Opakujte podle vzoru, přehánějte artikulaci, užívejte si mluvení a poslouchejte, jak Vám Vaše nahraná výslovnost zní.

Nebuďte na jazyk sami

Většina lidí rezignuje na činnost, která jim nejde nebo které nerozumí a neví si rady. To víme. A proto je součástí všech našich kurzů služba „lektor po ruce“. Tedy živí lektoři, které máte k dispozici online každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Stačí jeden klik a naše jazyková a technická podpora je Vám plně k dispozici.

Co říkají naši reální studenti

Ukázka kurzu

Certifikát

Po dokončení kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu. Certifikát zasíláme úspěšným studentům poštou.

Je kurz drahý?

Za 7 měsíční online kurz Angličtina pro začátečníky A1+ zaplatíte 2 490 Kč. Na první pohled dost peněz. Ale počítejte s námi. Průměrný student studuje kurz 7 měsíců, což po přepočtu znamená, že náklady na kurz jsou 355 Kč měsíčně. Neplatíte za učebnice, za jízdenky ani za parkovné. Nepropadnou vám peníze za nevychozené lekce.  Je drahé dát necelých 12 Kč denně za to, že konečně ovládnete angličtinu?

Garance kvality

Víme, že mnoho studentů zkusilo již mnoho metod učení se anglického jazyka. Také víme, že velká část tradičních metod jim nefunguje, a tak mají obavu zkoušet opět něco nového. Jsme přesvědčeni, že Vám dokážeme pomoci a jazyk se s námi naučíte. Poskytneme Vám 100% garanci úspěchu a spokojenosti. Pokud Vám kurz z jakéhokoli důvodu nebude vyhovovat, nenajdete čas na studium nebo se rozhodnete pro jinou alternativu studia angličtiny do 14 dnů, vrátíme Vám peníze. Žádné dotazy, peníze zpět posíláme obratem. Nic neriskujete.

Garance výměny kurzu

Kurz Angličtina pro strojírenství B1+ je určen pro studenty, kteří mají již základy angličtiny za sebou a chtějí rozšířit svoji slovní zásobu o odbornou angličtinu. Pokud v průběhu studia zjistíte, že vybraná jazyková úroveň je pro Vás příliš snadná, nic se neděje, kurz Vám vyměníme za jiný, který bude lépe vyhovovat Vašim možnostem a studijním potřebám.

Reference

„Kurz mě baví. Mám dostudovaný kurz obecné angličtiny a teď studuji tento. K mému oboru je kurz opravdu perfektní.“

Radovan Hromádka

„To, že mě bude bavit online výuka jsem nečekal, ale kurz je opravdu skvělý. Je zábavný a ovládání kurzu je také hračka. Nejlepší je, že se člověk učí anglicky tím, co ho baví.“

Miroslav Polák

„Jsem velice spokojený s výukou. Uvažuji ještě o zakoupení slovíček k tomuto kurzu.“

Josef Ecler

Parametry kurzu

Metodické parametry

počet výukových obrazovek a cvičení 550+
doporučená délka studia 7 měsíců dle intenzity studia
počet slovíček a frází 450+
výklady v češtině ano
překlady slovíček do češtiny ano
možnost volitelných skype lekcí ano
vyučovací metody komunikativní, direktivní
vyučovaná angličtina britská
vstupní požadavky na studenta jazyková úroveň angličtiny A2

Jazykové dovednosti

poslech ano audio a video nahrávky
čtení ano autentické texty
psaní ano formou doplňovacích cvičení
mluvení ano voice recognition + nahraj se a poslechni + doplňkově skype
gramatika ano formou výkladů a cvičení
slovíčka ano formou výkladů a cvičení

Forma procvičování slovíček

zadání napsané student napíše ano
zadání napsané student vybere z možností ano
zadání napsané student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání napsané student vysloví ano
zadání vyslovené student napíše ano
zadání vyslovené student vybere z možností ano
zadání vyslovené student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání vyslovené student vysloví ano
procvičování z češtiny do angličtiny ano
procvičování z angličtiny do češtiny ano

Způsob práce s motivací

vyhodnocovaní videa ano s možností vypnutí
retenční emailing ano s možností vypnutí
gamifikační prvky nástěnka, ukazatel pokroku, % dokončení a další
videoprůvodce nevyužívá se
motivace příběhem nevyužívá se
kurz rozdělen na dny ne, kurz rozdělen dle kapitol
živá podpora ano, online přímo ve studovně

Technické parametry

forma studia online v internetovém prohlížeči
doporučené prohlížeče Google Chrome (Windows, OS X, Linux)
dostupnost počítač, tablet, telefon
provedení mobilní verze responsivní design
potřeba instalace ne

Uživatelské informace

forma uživatelské podpory online chat, telefon, email
dostupnost uživatelské podpory 12 hodin denně (8 - 16 hod. v pracovní dny)
certifikát o absolvování kurzu ano
možnost přístupu do kurzu 24 hodin denně
platnost licence 3 roky
autoři kurzu tým ONLINE learning s.r.o.

Firemní výuka – Angličtina pro strojírenství B1+

Kurz Angličtina pro strojírenství B1+ je možné zařadit jako součást koordinovaného firemního vzdělávání. Máte-li zájem nakoupit kurz pro více zaměstnanců, kontaktujte nás prosím na info@sogoodlanguages.com pro přípravu nabídky na míru. Můžete získat množstevní slevu, modul Personalista pro evidenci pokroku jednotlivých studentů a firemního konzultanta, který pomůže kurz do firemního vzdělávání vhodně zavést a případně propojí s výukou poskytovanou Vaší jazykovou školou.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Angličtina pro strojírenství B1+”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.