Studium s ONLINE jazyky pro školní rok 2016/2017

Speciální nabídka pro základní a střední školy, které studovaly s ONLINE jazyky v rámci Výzvy č. 57.

Aktuální novinky

Nové kurzy

Ve Výzvě jsme vám nabízeli 14 kurzů ve 3 jazycích. V novém školním roce můžete studovat v 6 jazycích ve více než 60 kurzech.

Úprava obsahu

Díky poznatkům z Výzvy jsme obsahově a metodicky upravili kurzy na základě zpětných vazeb ze 403 zapojených škol.

Dotovaná cena bez omezení

Speciálně pro školy, které se s námi účastnily Výzvy, nabízíme studium ve školním roce 2016/17 za dotovanou cenu bez jakýchkoliv technických a organizačních omezení, které kladla Výzva.

Co získáváte?

Prodloužení stávajících a aktivaci nových licencí pro žáky i učitele ve školním roce 2016/2017.

Jaká je nabídka kurzů?

Metodicky upravené jazykové kurzy pro potřeby základních a středních škol. Doplňující nabídka profesních kurzů pro odborné střední školy.

Nově v nabídce

Nově v nabídce „nejazykové“ kurzy zaměřené na procvičování a domácí přípravu pro zeměpis, dějepis, přírodopis, literatury aj.

Přehled jazykových kurzů ke stažení:

(klikněte na panely pro rozbalení)

Pro žáky prvního stupně jsme si připravili speciální kurzy angličtiny zaměřené na látku 3., 4. a 5. třídy. Kurzy zohledňují slovní zásobu a gramatiku probíranou v učebnicích Chit Chat, Project, Happy Street, Happy House.

Kurzy za pomocí obrázků a jednoduchých cvičení opakují a upevňují slovní zásobu, fráze a základy gramatiky. Děti si také procvičují výslovnost a hravou formou nacvičují poslech a další jazykové dovednosti.

Kurzy doporučujeme jako doplněk pro domácí přípravu a samostatnou práci v hodině. Plán studia je rozvržen na 10 měsíců.

Učitel dostává zdarma kurz stejný, jako mají žáci, metodické přípravy pro živé hodiny a navíc má přístup do učitelského rozhraní.

Kurzy jsou vhodné i pro děti, které začínají s angličtinou dříve. Ty potom mohou pokračovat kurzem Angličtina pro začátečníky A0.

Anglický jazyk:
Angličtina pro 1. stupeň ZŠ, úroveň A0, 1. díl (doporučeno pro 3. třídu)
Angličtina pro 1. stupeň ZŠ, úroveň A0, 2. díl (doporučeno pro 4. třídu)
Angličtina pro 1. stupeň ZŠ, úroveň A0, 3. díl (doporučeno pro 5. třídu)

Pro žáky druhého stupně jsme si připravili kurzy angličtiny a němčiny zaměřené právě pro jejich potřeby. Kurzy jsou tematicky upraveny, aby odpovídaly zájmům dětí a probírané látce ve školách.

Kurzy za pomocí obrázků a různých variant cvičení opakují a upevňují slovní zásobu, fráze a probíranou gramatiku. Žáci si také procvičují výslovnost a hravou formou nacvičují poslech a další jazykové dovednosti.

Kurzy doporučujeme jako doplněk pro domácí přípravu, samostatnou práci v hodině nebo jako alternativu ke klasickým učebnicím. Každý kurz rozsahem odpovídá 10 měsícům studia.

Třída může studovat ten samý kurz, nebo může mít každý žák svůj vlastní kurz, dle jeho reálné úrovně.

Učitel dostává zdarma kurz stejný, jako mají žáci, metodické přípravy pro živé hodiny a navíc má přístup do učitelského rozhraní.

Anglický jazyk:
Angličtina pro 2. stupeň ZŠ, úroveň A1-
Angličtina pro 2. stupeň ZŠ, úroveň A1+
Angličtina pro 2. stupeň ZŠ, úroveň A2-
Angličtina pro 2. stupeň ZŠ, úroveň A2+
Angličtina pro 2. stupeň ZŠ, úroveň B1-
Angličtina pro 2. stupeň ZŠ, úroveň B1+

Německý jazyk:
Němčina pro 2. stupeň ZŠ, úroveň A1-
Němčina pro 2. stupeň ZŠ, úroveň A1+
Němčina pro 2. stupeň ZŠ, úroveň A2

Pro studenty gymnázií, středních škol a učilišť jsme si připravili kurzy angličtiny a němčiny. Kurzy zohledňují témata a gramatiku probíranou na středních školách.

Kurzy za pomocí obrázků a různých variant cvičení opakují a upevňují slovní zásobu, fráze a probíranou gramatiku. Žáci si také procvičují výslovnost a hravou formou nacvičují poslech a další jazykové dovednosti. Důraz je kladen na nácvik samostatného ústního projevu a osvojení fonetických pravidel.

Kurzy doporučujeme jako doplněk pro domácí přípravu, samostatnou práci v hodině nebo jako alternativu ke klasickým učebnicím. Každý kurz rozsahem odpovídá 10 měsícům studia.

Pro maturitní ročníky jsme připravili speciální kurz, který studenty připravuje na úspěšné vykonání státní maturity z anglického jazyka. Studenti se v kurzu seznamují s typem otázek a cvičení, které je u maturity čekají. Kurz vznikl ve spolupráci se středoškolskými pedagogy a autory testů státních maturit.

Jazyková skupina může studovat ten samý kurz, nebo může mít každý student svůj vlastní kurz, dle jeho reálné úrovně.

Učitel dostává zdarma kurz stejný, jako mají studenti, metodické přípravy pro živé hodiny a navíc má přístup do učitelského rozhraní.

Anglický jazyk:
Angličtina pro začátečníky A1-
Angličtina pro začátečníky A1+
Angličtina pro znalé začátečníky A2+
Angličtina pro znalé začátečníky A2+
Angličtina pro mírně pokročilé B1-
Angličtina pro středně pokročilé B1+
Příprava ke státní maturitě z angličtiny B1+/B2-
Angličtina pro pokročilé B2+
Angličtina pro velmi pokročilé C1
Angličtina pro experty C2

Německý jazyk:
Němčina pro začátečníky A1
Němčina pro věčné začátečníky A1+
Němčina pro znalé začátečníky A2
Němčina pro středně pokročilé B1
Němčina pro pokročilé B2

Základním a středním školám nabízíme také studium dalších tematicky zaměřených kurzů angličtiny a němčiny. Doporučujeme především kurzy se zaměřením na obchodní a profesní jazyk (strojírenství, zdravotnictví, finance aj.)

Dále nabízíme obecné kurzy dalších jazyků, konkrétně: francouzštiny, španělštiny, ruštiny a italštiny.

Kurzy doporučujeme jako doplněk k obecnému kurzu, nebo jako samostatný učební materiál pro studium druhého jazyka.

Jazyková skupina může studovat ten samý kurz, nebo může mít každý student svůj vlastní kurz, dle jeho reálné úrovně.

Učitel dostává zdarma kurz stejný, jako mají studenti, metodické přípravy pro živé hodiny a navíc má přístup do učitelského rozhraní.

Anglický jazyk – obecné kurzy:
1000 anglických slovíček

Anglický jazyk – specializované kurzy pro odborné střední školy:
Obchodní angličtina A2
Obchodní angličtina B1
Obchodní angličtina B2
Právnická angličtina B2
Angličtina se zaměřením na strojírenství a automobilový průmysl B1
Slovíčka zaměřená na automobilový průmysl A2
Angličtina se zaměřením na elektro a energetiku B1
Angličtina se zaměřením na chemický průmysl B1
Angličtina se zaměřením na logistiku B1
Angličtina se zaměřením na ICT B1
Angličtina se zaměřením na prodej a nákup B1
Angličtina se zaměřením na strojírenství B1
Angličtina se zaměřením na manažerské dovednosti B1
Angličtina pro zdravotní personál B1 

Německý jazyk – obecné kurzy:
1000 německých slovíček
Reálie německy mluvících zemí A2-B1

Německý jazyk – specializované kurzy pro odborné střední školy:
Obchodní němčina B2
Němčina se zaměřením na logistiku B1
Němčina se zaměřením na ICT B1
Němčina se zaměřením na prodej a nákup B1
Němčina se zaměřením na strojírenství B1
Němčina se zaměřením na manažerské dovednosti B1

Francouzský jazyk:
Francouzština pro začátečníky A1
Francouzština pro znalé začátečníky A2
Francouzština pro středně pokročilé B1
Francouzština pro pokročilé B2
1000 francouzských slovíček
Obchodní francouzština B1

Španělský jazyk:
Španělština pro začátečníky A1
Španělština pro znalé začátečníky A2
Španělština pro středně pokročilé B1
Španělština pro pokročilé B2
1000 španělských slovíček
Obchodní španělština B1

Ruský jazyk:
Ruština pro začátečníky A1
1000 ruských slovíček

Italský jazyk
Italština pro začátečníky A1

Pro školní rok 2016/2017 připravujeme novinku v podobě tzv. „nejazykových kurzů“, které budou zaměřené na procvičování probrané látky ve škole.

Cvičení mohou sloužit jako domácí úkoly, samostatná práce v hodině, příprava na písemky nebo jako rozhraní pro žáky s individuálním plánem nebo dlouhodobě nemocné.

Stejně jako u jazykových kurzů dostává učitel přístup do speciálního kontrolního rozhraní a má k dispozici stejné kurzy jako jeho studenti.

 1. stupeň ZŠ
 • český jazyk – pravopis
 • prvouka (1.-3.tř.)
 • vlastivěda (4.-.5. tř)
 • přírodověda (4.-.5. tř)
 1. stupeň ZŠ
 • český jazyk – pravopis
 • český jazyk – literatura
 • dějepis
 • výchova k občanství
 • zeměpis
 • přírodopis
 1. stupeň (gymnázia, střední školy a učiliště)
 • český jazyk – pravopis
 • český jazyk – literatura
 • historie
 • základy společenských věd
 • geografie
 • biologie

Kolik to stojí?

Dotovaná cena pro školy, které se s ONLINE jazyky účastnily Výzvy č. 57.

1 uživatel / 1 kurz = 120 Kč za školní rok

*Nabídka platí pro všechny žáky a pedagogy, ať již byli do Výzvy č. 57 zapojeni či nikoliv. Dotovaná cena platí pouze do konce dubna 2016.

Co cena zahrnuje?

ok Unikátní přístup pro každého účastníka

ok Zdarma přístup pro učitele

ok Učitelské rozhraní pro kontrolu studia žáků

ok Metodické přípravy pro učitele

ok Bonusové materiály

Qkf9.skolak_ilustracna_snimka_

Kladete si otázku …

Kde vzít peníze?
Bohužel nyní není možné čerpat dotaci jako ve Výzvě, doporučujeme tedy následující možnosti:
a) z vlastních prostředků školy
b) úhrada žáků (hromadně přes školu)
c) skrze sponzory a přátele školy.

Jak objednat?
Vyplňte přiloženou předběžnou objednávku a zašlete nám její sken. (Počty licencí je možné následně upravovat.) Následně budete zařazeni do další organizační komunikace.

Jaké jsou termíny?
do 30.4.2016 – zaslání objednávky
do 30.6.2016 – zaslání seznamu účastníků s vybranými kurzy
do 30.8.2016 – aktivace účtů
od 1.9.2016 do 30.6.2017 – studium kurzů
září 2016 – fakturace

BONUSY:
učitel získá zdarma kurzy, které studují jeho žáci
aktualizace a doplňkové materiály
překvapení a motivační soutěže

Zjistěte více o našich kurzech

*Poznámka: Ostatní sylaby kurzů budeme postupně doplňovat.

Většina našich kurzů je akreditovaných MŠMT.

Pomůžeme, poradíme – spojte se s námi

Volejte Lence Marečkové na 775 060 017

nebo nám napište

Vaše jméno

Váš email

Vaše telefonní číslo

Vaše zpráva

Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.