Předložky – in, at, on

IN, AT, ON jsou tři z nejpoužívanějších anglických předložek. V českém jazyce mají tyto předložky různý překlad.

Kdy používáme předložky IN, ON a AT?

IN – v, ve

 • uzavřený prostor
  in the kitchen v kuchyni
  in the park v parku
  in the garden na zahradě
  in the book v knize
 • města nebo země
  in Prague v Praze
  in London v Londýně
 • části dne nebo delší časové období
  in the morning ráno
  in June v červnu
  in the 18th century v 18. století
  in winter v zimě
  in 1998 v roce 1998

ON – na, v

 • dny
  on my birthday na mé narozeniny
  on Monday v pondělí
  on the 15th of August 15. srpna
 • směr
  on the left nalevo
 • dopravní prostředek
  on a train ve vlaku
 • na ploše nebo na stránce
  on the table na stole
  on page 25 na straně 25

AT – na, v

 • místa
  at school ve škole
  at the airport na letišti
  at at the Museum of Natural History v muzeu národní historie
 • událost
  at the meeting na schůzi
  at work v práci
 • konkrétní lokality nebo pozice
  at the door u dveří
  at the table u stolu
  at the top na vrcholu
 • časové udaje
  at 17.00 v 17. hodin
  at midday v poleddne
  at the age ve věku hodin
 • svátky
  at Christmas o Vánocích
The park in my town.
In our town there is a large park, where many events are held. On March 21 – the first day of spring, there is a big celebration and the flower market is open. At Easter, there is a big concert and Easter Monday, we look for eggs in the Paque. In summer, every weekend there are concerts, open-air cinema and theater … At Christmas, there are flea markets and stalls with food and drink. On the first day of Advent we buy candles.

Články obsahující gramatiku

Další článekAnglická abeceda s výslovností
Gabriela Kašparová
Lektorka anglického jazyka a současně působí jako učitelka na základní škole. Věnuje se především metodice výuky dětí předškolního a školního věku. Má také bohaté zkušenosti s výukou dospělých. Je autorkou několika úspěšných kurzů pro děti a také gramatických výkladů. Dětem i dospělým ve své výuce ukazuje, že není třeba se cizího jazyka obávat a že je možné učit se s úsměvem.