Domů Francouzština pro znalé začátečníky Francouzština pro znalé začátečníky A2

Francouzština pro znalé začátečníky A2

2 490 

Začít zdarma

Popis kurzu

Francouzština pro znalé začátečníky A2 je určena pro studenty, kteří již mají základní znalosti francouzské gramatiky i slovní zásoby a dosáhli úrovně A1. Kurz se soustředí na rozvoj této slovní zásoby, gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvený a písemný projev.

Výstupní úroveň kurzu je A2. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět slovním spojením a větám, které se jich bezprostředně týkají. S použitím frází a slovíček z kurzu se dokáží vyjádřit v jednoduchých větách o situacích a lidech z jejich okolí. Umí vyjádřit, co mají rádi a jaké jsou jejich koníčky. Rozumí jednoduchým textům z oblasti volného času, cestování a kultury.

Kurz je vhodný pro uživatele od 13 let.

Autor kurzu: Onlinejazyky.cz

Obsah kurzu Francouzština pro znalé začátečníky A2

Tematické okruhy

 • To je život
  • Krok za krokem
  • Škola základ života
  • Práce šlechtí
  • Opakování je matka moudrosti
 • Denní chléb
  • Tak jde čas
  • Ve dvou se to lépe táhne
  • Koně a koníčci
  • Rutinní kontrola
 • Zdravý nemocný
  • Od hlavy k patě
  • Polámal se mraveneček
  • Teď to trochu štípne
  • Preventivní prohlídka znalostí
 • Víme, co jíme
  • Jste to, co jíte
  • Jako od maminky
  • Kde jsou s tím jídlem?
  • Ještě jednu rundu
 • Doma je doma
  • Kdepak ty ptáčku hnízdo máš
  • Najíst, umýt,…
  • …a hybaj na kutě
  • Kolaudace
 • Ruch (velko)města
  • Město není ves
  • Bez peněz do hospody nelez
  • Mohu si přisednout?
  • Okružní jízda
 • Zkušěbní jízda
  • Compréhension de l´oral
  • Compréhension des écrits
  • Production écrite
  • Production orale
  • DELF A2 zkouška

Gramatika

 • Přivlastňovací zájmena
 • Časování sloves I.třídy
 • Stupňování přídavných jmen.
 • Příslovce míry
 • Přací věty/podmiňovací způsob
 • Konjunktiv v přacích větách
 • Zvratná slovesa
 • Rozkazovací způsob
 • Příslovce času
 • Podmínkové věty
 • Blízkká budoucnost
 • Účel a důvod
 • Blízká minulost
 • Minulý čas složený
 • Souminulý čas – imperfektum
 • Vyjádření nutnosti
 • Budoucí čas prostý
 • Vyjádření množství
 • Vztažná zájmena QUE/QUI
 • Členy
 • Ukazovací zájmeno
 • Vztažná zájmena
 • Sloveso boire, servir
 • Il y a
 • Místní předložky
 • Slovesa s předložkou à
 • Zájmeno Y
 • Zájmeno TOUT
 • Sloveso dormir
 • Sloveso prendre
 • Sloveso suivre
 • Podmiňovací způsob přítomný
 • Sloveseo recevoir, envoyer
 • Časové předložky
 • Sloveso descendre

Fráze

 • Il prend son café.
 • Elle ne se marie pas, c’est un jeu.
 • Tu es la plus bête fille que je connais.
 • Ta copine est très travailleuse, elle bosse 24 sur 24.
 • Pour mon petit déjeuner, je voudrais deux croissants.
 • Thomas souhaite que son chef soit plus égoïste.
 • Je ne me souviens plus de vous.
 • Ne nous blessez pas, s’il vous plaît.
 • Parfois, j’ai envie de voler.
 • S’il fait beau, on joue au badminton.
 • Vous allez accoucher dans une semaine.
 • Comme ils sont malades, ils ne peuvent pas arriver.
 • Je viens de sortir de la charcuterie.
 • Hier, il a été malade.
 • Nous avons été déçus parce que le spectacle était nul.
 • Il faut dormir.
 • L’infirmière essuiera le sang après l’opération.
 • Il a bu trois litres d’eau et il a toujours soif.
 • Vous avez acheté de la bière que personne ne boit.
 • Il y a un souris dans le pain que nous avons acheté.
 • Ce poulet-ci est plus beau que celui-là.
 • C’est la serveuse dont je t’ai raconté une histoire drôle.
 • Ils ont bu tout en deux heures.
 • Il y a une maison à deux kilomètres d’ici.
 • La clé est sous l’essui-pieds.
 • Ne le dis à personne, c’est entre nous deux.
 • Ils s’y mettront à la dernière heure.
 • Tout s’est passé assez vite.
 • Dormez bien.
 • Prenons cette rue, elle plus courte que celle-là.
 • Il faut que tu suives la rivière.
 • J’aimerais retirer 100 euros.
 • J’ai reçu ton mél.
 • On va prendre le taxi après la fin du soirée.
 • Il ne faut pas descendre avant l’arrêt complet du train.

Slovíčka

 • Rodina (le fils, les parents, la fille,…)
 • (le fiston, le pépé,la tatie,…)
 • Škola (l´écolier, le collégien, l´étudiant,,,,)
 • Vlastnosti (modeste, franc, gentil,…)
 • Povolání le chef, le comptable, le chirurgien,…)
 • Pracoviště(le tribunal, le studio, le garage,…)
 • Můj den (se lever, se raser, se peigner,…)
 • Věci každodenní potřeby (la cantine, la douche, le lit,…)
 • Mezilidské vztahy (la relation, se disputer, sortir avec,…)
 • Emoce (la joie, triste, sourire,…)
 • Koníčky (sortir, broder, faire la cuisine,…)
 • Sport (le match, le handball, le badminton,…)
 • Vzhled (mesurer, peser, mince, …)
 • Lidské tělo (la main, la jambe, le nez,…)
 • Zdraví (soigner, guérir, aller bien,…)
 • Úrazy (se blesser, le bleu, se couprer,…)
 • Nehoda (le blessé, sortir indemne, le mort,…)
 • První pomoc (respirer, avoir une lésion interne,…)
 • Zelenina (le légume, le poivron, le radis,…)
 • Červené maso (le boeur, le porc, le saucisson,…)
 • Základní potraviny (le miel, les pois, la confiture,…)
 • Dochucovadla (le sel, le persil, le vinaigre,…)
 • Nápoje (la boisson, le cidre, le cognac,…)
 • V restauraci (le plat végétarien, l´addition, laisser le pourboire,…)
 • Bydlení (la grotte, le chalet, la maison,…)
 • Dům (la cave, la porte, la toit,…)
 • Hledáme byt (déménager, calme, bruyant,…)
 • Kuchyň (le four, le placard, la poubelle, …)
 • Ložnice (ľe drap, le matelas, le placard,…)
 • Obývací pokoj (le coussin, le divan, les rideaux,…)
 • Na ulici (le trottoir, le carrefour, étroit,…)
 • Kudy kam (se trouver, continuer, chercher,…)
 • V bance (mettre de l’argent à côté, faire un emprunt,…)
 • Pošta (envoyer, poster, coller,…)
 • Doprava (le trolley, prendre, la voie,…)
 • Taxi (vite, court, libre,…)
 • A další …

Proč se s námi jazyk opravdu naučíte?

Specializujeme se na začátečníky a na věčné začátečníky a víme, proč tradiční metody výuky řadě studentů selhávají. Vydefinovali jsme 10 základních překážek, které brání studentům jazyk ovládnout, a ty vám pomůžeme překonat. Podívejte se na jejich přehled a rozkliknutím zjistěte, proč se s námi cizí jazyk opravdu naučíte.

Přestaňte studovat ve stresu

Není nic horšího, než být na kurzu angličtiny s dalšími studenty, čekat na vyvolání lektorem a děsit se toho, že se ztrapníte, když použijete špatnou gramatiku, že vám nebude rozumět, budete ostatní zdržovat apod. Pro ovládnutí jakékoli nové látky je potřeba, aby byl Váš mozek v příjemném rozpoložení, uvolněný a měl radost z poznávání nového. V našich kurzech můžete cokoli opakovat do té doby, než vám to bude zcela jasné. Poslechy si pusťte třeba 10x, ať jazyk slyšíte, slovíčka opakujte do té doby, dokud je opravdu umíte a na procvičování gramatiky mějte tolik času, kolik potřebujete. Žádný stres, nikoho nezdržujete, nikdo se na Vás nedívá skrz prsty.

Nepřetěžujte se, jinak skončíte

Jeden z největších nešvarů výuky jazyků je zavalení studenta stále novou látkou. První hodiny výuky zvládáte, ale s každou další přichází stále nová gramatika, slovíčka, jazykové výjimky apod. Zákonitě přijde den, kdy Vás angličtina převálcuje, vše Vám začne splývat, přestáváte se orientovat, nejde Vám to, ztrácíte motivaci a s výukou končíte. Důvod je prostý – novou látku jste nestačili uložit do dlouhodobé paměti, ale měli jste ji pouze v té krátkodobé, ze které se po jednom až třech týdnech vytratí. Aby bylo možné přijímat novou látku, je potřeba mít tu předešlou uloženou v dlouhodobé paměti. Toho docílíte opakováním stejné látky druhý den, šestý den a za týden až dva. Můžete opakovat sami nebo můžete mít systém, který vám s opakováním pomůže. A ten Vám poskytneme my.

Neučte se, když nemáte chuť

Neztrácejte čas dojížděním za lektorem nebo na hodinu angličtiny. Věnujte se angličtině, když jste ve správném rozpoložení, ne kdy může Váš lektor a hodina je pro Vás povinností. Musíte mít přístup ke své výuce angličtiny kdekoli a kdykoli máte zrovna na výuku chuť a náladu. S našimi online kurzy to možné je. Kdekoli a kdykoli – na počítači, na tabletu, na telefonu.

Začněte konečně studovat efektivně

Mozek průměrného člověka se dokáže intenzivně soustředit prvních 20 minut, pak koncentrace opadá. Když máte hodinu s lektorem o délce 90 minut, pak více než 2/3 času nestudujete efektivně. Rozdělte si látku do více dní s kratšími 20 minutovými bloky. Přesně tohle je možné v našich kurzech udělat.

Učte se tak, jak potřebujete Vy

Každý člověk je jiný, má jiné schopnosti, zkušenosti a znalosti z minulosti. Abyste z výuky angličtiny získali maximum, musíte požadovat individuální přístup. Online kurz Vám umožní studovat individuálním tempem a mít tak dostatek času si látku osvojit a neomezeně dlouho procvičovat. Nikdo Vás neruší, nikdo nezdržuje, nikoho nezdržujete Vy. Příště pokračujte přesně tam, kde jste skončili naposled. Efektivní výuka je individuální výuka v online kurzu.

Procvičovat musíte hlavně zábavně

Vidět někoho malovat obraz a zkusit namalovat obraz je z pohledu učení kvalitativní rozdíl. Procvičování v rámci výuky násobně zrychluje vytváření neuronových spojů a tím celý proces učení. Online kurz angličtiny pro začátečníky Vám poskytuje neomezené procvičování probírané látky a neomezený nácvik slovíček a frází a jejich výslovnosti. Procvičování ale musí být hlavně zajímavé a zábavné. Proto Vás také klasické učebnice nudí a po několika lekcích již nebaví.

Nepřehánějte to s gramatikou

Kurz angličtina pro úplné a věčné začátečníky se zaměřuje jak na všechny základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení), tak i na gramatické výklady a nácvik slovíček. Neučte se pouze části jazyka, např. jak bývá mylným zvykem klást přehnaný důraz na gramatiku. Gramatika je sice důležitá, ale důležitější je se domluvit a proto raději část gramatiky oželte a věnujte se výslovnosti, porozumění, poslechům – všeho máte v našem kurzu v hojnosti.

Neučte se to, co nepotřebujete

Kapacitu paměti máme bohužel omezenou, a tak se učte jen to, co sami ve svém životě využijete. Není potřeba znát málo používaná slovíčka nebo detaily složité gramatiky. Chcete se domluvit nebo chcete získat doktorát z teorie angličtiny? Náš online kurz je uzpůsoben pro ty, kteří se chtějí domluvit. Jen praktická slovní zásoba a gramatické jevy.

Zapomeňte na obavy z mluvení

Mluvení v cizím jazyce je pro mnoho začátečníků jedním z největších strašáků. Někdy dokonce tak velkým, že ani nezačnou chodit k lektorovi či do jazykové školy. Ztrapním se, nebudou mi rozumět, budu se cítit hloupě. Tyto obavy chápeme a pomůžeme Vám. Mluvení je možné se naučit pouze procvičováním, a proto jsme do našich kurzů doplnili nácvik výslovnosti. Jen Vy a počítač a tak dlouho, než budete se svou výslovností spokojeni. Opakujte podle vzoru, přehánějte artikulaci, užívejte si mluvení a poslouchejte, jak Vám Vaše nahraná výslovnost zní.

Nebuďte na jazyk sami

Většina lidí rezignuje na činnost, která jim nejde nebo které nerozumí a neví si rady. To víme. A proto je součástí všech našich kurzů služba „lektor po ruce“. Tedy živí lektoři, které máte k dispozici online každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Stačí jeden klik a naše jazyková a technická podpora je Vám plně k dispozici.

Co říkají naši reální studenti

Ukázka kurzu

Navazující kurzy

Francouzština pro znalé začátečníky A2 je kurz pro studenty, kteří již mají základy francouzského jazyka za sebou a jejich jazykové znalosti jsou na úrovni A1. Kurz je vhodný i pro věčné začátečníky jako rekapitulace již naučené látky v minulosti.

Po dokončení kurzu Francouzština pro znalé začátečníky A2 můžete plynule pokračovat ve studiu kurzem Francouzština pro mírně pokročilé B1.

Certifikát a příprava k mezinárodní zkoušce

Po dokončení kurzu Francouzština pro znalé začátečníky A2 získáte certifikát o absolvování. Kurz je zároveň přípravou pro složení mezinárodní zkoušky DELF A2.

Je kurz drahý?

Za 7 měsíční online kurz Francouzštiny pro znalé začátečníky A2 zaplatíte 2 490 Kč. Na první pohled dost peněz. Ale počítejte s námi. Průměrný student studuje kurz 7 měsíců, což po přepočtu znamená, že náklady na kurz jsou 355 Kč měsíčně. Neplatíte za učebnice, za jízdenky ani za parkovné. Nepropadnou vám peníze za nevychozené lekce.  Je drahé dát necelých 12 Kč denně za to, že konečně ovládnete cizí jazyk?

Garance kvality

Víme, že mnoho začátečníků nebo věčných začátečníků zkusilo již mnoho metod učení se cizího jazyka. Také víme, že velká část tradičních metod jim nefunguje, a tak mají obavu zkoušet opět něco nového. Jsme přesvědčeni, že Vám dokážeme pomoci a jazyk se s námi naučíte. Poskytneme Vám 100% garanci úspěchu a spokojenosti. Pokud Vám kurz z jakéhokoli důvodu nebude vyhovovat, nenajdete čas na studium nebo se rozhodnete pro jinou alternativu studia do 14 dnů, vrátíme Vám peníze. Žádné dotazy, peníze zpět posíláme obratem. Nic neriskujete.

Garance výměny kurzu

Kurz francouzštiny je určen pro znalé začátečníky. Pokud v průběhu studia zjistíte, že vybraná jazyková úroveň je pro Vás příliš snadná, nic se neděje, kurz Vám vyměníme za jiný, který bude lépe vyhovovat Vašim možnostem a studijním potřebám.

Reference

„Začátkem měsíce jsem si konečně našel čas věnovat se kurzu. Rád zmíním, že prostředí kurzu je příjemné i díky čistému designu webu a členění kurzu. Motivační video při hodnocených úkolech i zpětná vazba na výsledek testu se mi líbí. Co mi nejvíce vyhovovalo je časová nezávislost.“

Jaroslav Novák, 42 let

„I z týdne kurzu jsem se dozvěděla spoustu zajímavých informací a objevila nová slovíčka.“

Klára Bažantová

„Jsem velmi spokojená, osvěžila jsem si řadu slovíček, naučila se nová. Jako plus shledávám určitě poslechy.“

Lucka Zimová, 24 let

Parametry kurzu

Metodické parametry

počet výukových obrazovek a cvičení 700+
doporučená délka studia 7 měsíců dle intenzity studia
počet slovíček a frází 850+
výklady v češtině ano
překlady slovíček do češtiny ano
možnost volitelných skype lekcí ano
vyučovací metody komunikativní, direktivní
vstupní požadavky na studenta žádné

Jazykové dovednosti

poslech ano audio a video nahrávky
čtení ano autentické texty
psaní ano formou doplňovacích cvičení
mluvení ano voice recognition + nahraj se a poslechni + doplňkové skype lekce
gramatika ano formou výkladů a cvičení
slovíčka ano formou výkladů a cvičení

Forma procvičování slovíček

zadání napsané student napíše ano
zadání napsané student vybere z možností ano
zadání napsané student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání napsané student vysloví ano
zadání vyslovené student napíše ano
zadání vyslovené student vybere z možností ano
zadání vyslovené student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání vyslovené student vysloví ano
procvičování z češtiny do francouzštiny ano
procvičování z francouzštiny do češtiny ano

Způsob práce s motivací

vyhodnocovaní videa ano s možností vypnutí
retenční emailing ano s možností vypnutí
gamifikační prvky nástěnka, ukazatel pokroku, % dokončení a další
videoprůvodce nevyužívá se
motivace příběhem nevyužívá se
kurz rozdělen na dny ne, kurz rozdělen dle kapitol
živá podpora ano, online přímo ve studovně

Technické parametry

forma studia online v internetovém prohlížeči
doporučené prohlížeče Google Chrome (Windows, OS X, Linux)
dostupnost počítač, tablet, telefon
provedení mobilní verze responsivní design
potřeba instalace ne

Uživatelské informace

forma uživatelské podpory online chat, telefon, email
dostupnost uživatelské podpory 8 hodin denně (8 - 16 hod. v pracovní dny)
certifikát o absolvování kurzu ano
možnost přístupu do kurzu 24 hodin denně
platnost licence 3 roky
autoři kurzu tým ONLINE learning s.r.o.

Firemní výuka francouzštiny

Kurz Francouzština pro znalé začátečníky A2 je možné zařadit jako součást koordinovaného firemního vzdělávání. Máte-li zájem nakoupit kurz pro více zaměstnanců, kontaktujte nás prosím na info@sogoodlanguages.com pro přípravu nabídky na míru. Můžete získat množstevní slevu, modul Personalista pro evidenci pokroku jednotlivých studentů a firemního konzultanta, který pomůže kurz do firemního vzdělávání vhodně zavést a případně propojí s výukou poskytovanou Vaší jazykovou školou.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Francouzština pro znalé začátečníky A2”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.