Domů Onlinejazyky.cz Němčina pro pokročilé B2

Němčina pro pokročilé B2

2 489 

Začít zdarma

Popis kurzu

Němčina pro pokročilé B2 je určena pro studenty, kteří dokáží vyjádřit své myšlenky, pocity i názory bez většího úsilí. Rozumí textům, které se týkají jejich osoby i zprávám, které pojednávají o aktuálním dění ve světě. Studenti by měli být schopni pracovat se všemi gramatickými jevy, avšak mohou v jejím použití občas chybovat. Vstupní úroveň je B1.

Kurz se soustředí na rozvoj  slovní zásoby, gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Výstupní úroveň kurzu je B2. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni využívat gramatiku a slovíčka k plynulé konverzaci. Dokáží se jasně vyjádřit především o aktivitách spojených se zaměstnáním, cestováním či volnočasovými aktivitami. Dokáží pojmenovat téměř veškeré části domu, velké množství zvířat či části rostlin a nemají potíže s popsáním počasí.

Autor kurzu: Onlinejazyky.cz

Obsah kurzu

Tematické okruhy

 • Erlebnisse
  • Wohnen
  • Spannung und abenteuer
  • Sportlich!
  • Berlin
 • Man in der Welt
  • Mensch und tier
  • Mensch und komplikationen
  • Rebellion
  • Mensch, ärgere dich nicht!
 • Angelegenheiten
  • Party!
  • Champions
  • Geheimnis
  • Arbeiten, erleben, leben…
 • Wir und Medien
  • Medien
  • Handys und wir
  • Computer und e-mail
  • Medien vs. Wir?
 • Essen und Leben
  • Essen
  • Lebensmittel und wir
  • Jungendliche und essen
  • Nachspeise
 • Arbeit
  • Bewerbung
  • Unternehmen
  • Berufe und tätigkeiten
  • Arbeit und ruhezeit
 • Gesamtwiederholung
  • Teil 1: Leseverstehen
  • Teil 2: Hörverstehen
  • Teil 3: Grammatik / Schreiben
  • Teil 4: Wiederholung

Gramatika

 • Infinitiv závislý na podstatném či přídavném jménu
 • infinitiv závislý na slovesu
 • další předložky s 2. a 3, pádem (laut, trotz, wegen …)
 • mluvnické časy sloves
 • slovesa NÉST, PŘINÉST, NOSIT (holen, bringen, tragen)
 • slovesa ZKUSIT, VYZKOUŠET (probieren, anprobieren)
 • ošidná podstatná jména (der platz, die Stelle, der Ort…)
 • pád podstatných jmen
 • tvary množného čísla
 • označení míry, hmotnosti (s/r Liter, s Kilo, s Gramm)
 • předložková vazba
 • předminulý čas
 • předložkové vazby III.
 • ještě ne X už ne
 • příslovce IRGEND a NIRGEND (nějak, nijak)
 • nepřímé otázky
 • vztažné věty
 • vedlejší věty důsledkové/účinkové
 • MACHEN X TUN
 • sloveso být – WERDEN
 • rod podstatných jmen (přirozený, gramatický)
 • slovesa AKZEPTIEREN, EMPFANGEN – příjímat, přijmout
 • zlomky, desetinná čísla, procenta
 • infinitivní konstrukce
 • skloňování přídavných jmen
 • skloňování zájmen s rodovou koncovkou
 • předminulý čas s modálními slovesy
 • předminulý čas a jeho postavení ve vedlejší větě
 • skloňování přídavných jmen po neurčitém členu
 • zpodstatnělá přídavná jména
 • zpodstatnělá přídavná jména množné číslo
 • stupňování přídavných jmen 1
 • stupňování přídavných jmen 2
 • přirovnání
 • nepravidelné stupňování přídavných jmen
 • příslovce (původní, odvozená, složená)
 • stupňování příslovcí
 • passiv (pasivum opisné, průběhové, stavové…)
 • zustandspassiv
 • vorgangspassiv
 • určitý člen
 • rod mužský, ženský, střední
 • futur 1 (budoucí čas)
 • futur 2 (prognóza s uzavřeným dějem, domněnka s uzavřeným dějem)

Slovíčka

 • vír velkoměsta (berühmt. das Denkmal, entgehen…)
 • dobrodružství malého chlapce (r Darsteller, r Dreh , drehen…)
 • adrenalin (r Absturz, e Anforderung, e Anspannung, bewahren…)
 • super! (die Einfahrt, vorbeigehen, knallgelb, sperren…)
 • sportovně (abspielen sich, e Anleitung, aufgeben, e Bewegung…)
 • ošidná slova (bringen, holen, probieren, wie…)
 • naděje (e Hoffnung, e Notaufnahme, e Verletzung, e Schlagzeile…)
 • domácí a divoká zvířata (r Zirkus, r Flohzirkus, r Dompteur, s Chapiteau…)
 • označení míry (s Kilo, s Gramm, r, s Liter, s Glas, e Flasche…)
 • auto: starosti a komplikace (e Panne, r Unfall, e Reparatur, schaffen…)
 • auto: starosti a komplikace 2 (r Motor, r Dieselmotor, e Haube, s Getriebe…)
 • předložkové vazby 1 (abhängen von + D, antworten auf + A, bitten um + A…)
 • předložkové vazby 2 (erzählen von + D, erzählen über + A, helfen mit + D…)
 • předložkové vazby 3 (lesen von + D, lesen über + A, plaudern mit + D…)
 • slovesa bez předložek (anrufen + A, danken + D, einladen + A…)
 • na párty (belegtes Brötchen, s Bierglas, e Brezel, e Dattel…)
 • nějak, nijak (irgendwo, irgendwie, irgendwoher, irgends, nirgendwo…)
 • komentování (beachten + Akk., beschließen + Akk., betreuen + Akk….)
 • pracovní klima (s Arbeitsklima, r Auftrag, e Ausbildung, r Ausdruck…)
 • komentovat a argumentovat (Am wichtigsten ist mir …,Darf ich etwas vorschlagen?)
 • nádherný, slunečný (herrlich, erkennen, schieben, verzweifelt…)
 • tejemství jsou všude (anhäufen, anvertrauen, r Anwalt, erblicken…)
 • kancelář (entsprechen, übernehmen, wechseln, die Kanzlei,…)
 • osobnosti v sociálních médiích (r Athlet, r Beobachter, r Erzieher, r Grimmige…)
 • internet, mobily a aplikace (zocken, s Smartphone, s Internetflat, internetfähig…)
 • mobil: stavba přístroje (e Abdeckung, r Akku, e Ein/Aus-Taste, e Headbuchse…)
 • počítač (öffnen, aus/drucken, löschen, markieren, schließen, beenden…)
 • potraviny (schwach, stark, stolz, ab/nehmen…)
 • být v bryndě (e Zwickmühle, täuschen, an/lügen, sich verbieten…)
 • povolání (r Analyst, r/e Angestellte, r Bauingenieur, r Chemikant…)
 • právní formy německého podnikání (s Einzelunternehmen, e GmbH, e KG…)
 • A další …

Proč se s námi jazyk opravdu naučíte?

Specializujeme se na začátečníky a na věčné začátečníky a víme, proč tradiční metody výuky řadě studentů selhávají. Vydefinovali jsme 10 základních překážek, které brání studentům jazyk ovládnout, a ty vám pomůžeme překonat. Podívejte se na jejich přehled a rozkliknutím zjistěte, proč se s námi opravdu cizí jazyk naučíte.

Přestaňte studovat ve stresu

Není nic horšího, než být na kurzu angličtiny s dalšími studenty, čekat na vyvolání lektorem a děsit se toho, že se ztrapníte, když použijete špatnou gramatiku, že vám nebude rozumět, budete ostatní zdržovat apod. Pro ovládnutí jakékoli nové látky je potřeba, aby byl Váš mozek v příjemném rozpoložení, uvolněný a měl radost z poznávání nového. V našich kurzech můžete cokoli opakovat do té doby, než vám to bude zcela jasné. Poslechy si pusťte třeba 10x, ať jazyk slyšíte, slovíčka opakujte do té doby, dokud je opravdu umíte a na procvičování gramatiky mějte tolik času, kolik potřebujete. Žádný stres, nikoho nezdržujete, nikdo se na Vás nedívá skrz prsty.

Nepřetěžujte se, jinak skončíte

Jeden z největších nešvarů výuky jazyků je zavalení studenta stále novou látkou. První hodiny výuky zvládáte, ale s každou další přichází stále nová gramatika, slovíčka, jazykové výjimky apod. Zákonitě přijde den, kdy Vás angličtina převálcuje, vše Vám začne splývat, přestáváte se orientovat, nejde Vám to, ztrácíte motivaci a s výukou končíte. Důvod je prostý – novou látku jste nestačili uložit do dlouhodobé paměti, ale měli jste ji pouze v té krátkodobé, ze které se po jednom až třech týdnech vytratí. Aby bylo možné přijímat novou látku, je potřeba mít tu předešlou uloženou v dlouhodobé paměti. Toho docílíte opakováním stejné látky druhý den, šestý den a za týden až dva. Můžete opakovat sami nebo můžete mít systém, který vám s opakováním pomůže. A ten Vám poskytneme my.

Neučte se, když nemáte chuť

Neztrácejte čas dojížděním za lektorem nebo na hodinu angličtiny. Věnujte se angličtině, když jste ve správném rozpoložení, ne kdy může Váš lektor a hodina je pro Vás povinností. Musíte mít přístup ke své výuce angličtiny kdekoli a kdykoli máte zrovna na výuku chuť a náladu. S našimi online kurzy to možné je. Kdekoli a kdykoli – na počítači, na tabletu, na telefonu.

Začněte konečně studovat efektivně

Mozek průměrného člověka se dokáže intenzivně soustředit prvních 20 minut, pak koncentrace opadá. Když máte hodinu s lektorem o délce 90 minut, pak více než 2/3 času nestudujete efektivně. Rozdělte si látku do více dní s kratšími 20 minutovými bloky. Přesně tohle je možné v našich kurzech udělat.

Učte se tak, jak potřebujete Vy

Každý člověk je jiný, má jiné schopnosti, zkušenosti a znalosti z minulosti. Abyste z výuky angličtiny získali maximum, musíte požadovat individuální přístup. Online kurz Vám umožní studovat individuálním tempem a mít tak dostatek času si látku osvojit a neomezeně dlouho procvičovat. Nikdo Vás neruší, nikdo nezdržuje, nikoho nezdržujete Vy. Příště pokračujte přesně tam, kde jste skončili naposled. Efektivní výuka je individuální výuka v online kurzu.

Procvičovat musíte hlavně zábavně

Vidět někoho malovat obraz a zkusit namalovat obraz je z pohledu učení kvalitativní rozdíl. Procvičování v rámci výuky násobně zrychluje vytváření neuronových spojů a tím celý proces učení. Online kurz angličtiny pro začátečníky Vám poskytuje neomezené procvičování probírané látky a neomezený nácvik slovíček a frází a jejich výslovnosti. Procvičování ale musí být hlavně zajímavé a zábavné. Proto Vás také klasické učebnice nudí a po několika lekcích již nebaví.

Nepřehánějte to s gramatikou

Kurz angličtina pro úplné a věčné začátečníky se zaměřuje jak na všechny základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení), tak i na gramatické výklady a nácvik slovíček. Neučte se pouze části jazyka, např. jak bývá mylným zvykem klást přehnaný důraz na gramatiku. Gramatika je sice důležitá, ale důležitější je se domluvit a proto raději část gramatiky oželte a věnujte se výslovnosti, porozumění, poslechům – všeho máte v našem kurzu v hojnosti.

Neučte se to, co nepotřebujete

Kapacitu paměti máme bohužel omezenou, a tak se učte jen to, co sami ve svém životě využijete. Není potřeba znát málo používaná slovíčka nebo detaily složité gramatiky. Chcete se domluvit nebo chcete získat doktorát z teorie angličtiny? Náš online kurz je uzpůsoben pro ty, kteří se chtějí domluvit. Jen praktická slovní zásoba a gramatické jevy.

Zapomeňte na obavy z mluvení

Mluvení v cizím jazyce je pro mnoho začátečníků jedním z největších strašáků. Někdy dokonce tak velkým, že ani nezačnou chodit k lektorovi či do jazykové školy. Ztrapním se, nebudou mi rozumět, budu se cítit hloupě. Tyto obavy chápeme a pomůžeme Vám. Mluvení je možné se naučit pouze procvičováním, a proto jsme do našich kurzů doplnili nácvik výslovnosti. Jen Vy a počítač a tak dlouho, než budete se svou výslovností spokojeni. Opakujte podle vzoru, přehánějte artikulaci, užívejte si mluvení a poslouchejte, jak Vám Vaše nahraná výslovnost zní.

Nebuďte na jazyk sami

Většina lidí rezignuje na činnost, která jim nejde nebo které nerozumí a neví si rady. To víme. A proto je součástí všech našich kurzů služba „lektor po ruce“. Tedy živí lektoři, které máte k dispozici online každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Stačí jeden klik a naše jazyková a technická podpora je Vám plně k dispozici.

Co říkají naši reální studenti

Ukázka kurzu

Navazující kurzy

Němčina pro pokročilé B2 je kurz vhodný pro náročnější studenty, kteří již mají základy zvládnuté a jejich jazyková úroveň v němčině dosahuje úrovně B1.

Certifikát a příprava k mezinárodní zkoušce

Po dokončení kurzu Němčina pro pokročilé B2 získáte certifikát o absolvování. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia a připraví Vás zároveň na zkoušku Goethe zertifikat – B2. Nechybí ani užitečné rady a tipy pro zvládnutí zkoušky, kterou si v rámci kurzu můžete nanečisto vyzkoušet.

Je kurz drahý?

Za 7 měsíční online kurz Angličtina pro začátečníky A1+ zaplatíte 2 490 Kč. Na první pohled dost peněz. Ale počítejte s námi. Průměrný student studuje kurz 7 měsíců, což po přepočtu znamená, že náklady na kurz jsou 355 Kč měsíčně. Neplatíte za učebnice, za jízdenky ani za parkovné. Nepropadnou vám peníze za nevychozené lekce.  Je drahé dát necelých 12 Kč denně za to, že konečně ovládnete angličtinu?

Garance kvality

Víme, že mnoho začátečníků nebo věčných začátečníků zkusilo již mnoho metod učení se anglického jazyka. Také víme, že velká část tradičních metod jim nefunguje, a tak mají obavu zkoušet opět něco nového. Jsme přesvědčeni, že Vám dokážeme pomoci a jazyk se s námi naučíte. Poskytneme Vám 100% garanci úspěchu a spokojenosti. Pokud Vám kurz z jakéhokoli důvodu nebude vyhovovat, nenajdete čas na studium nebo se rozhodnete pro jinou alternativu studia angličtiny do 14 dnů, vrátíme Vám peníze. Žádné dotazy, peníze zpět posíláme obratem. Nic neriskujete.

Garance výměny kurzu

Kurz Němčina pro pokročilé B2 je určen pro porkročilé studenty. Pokud v průběhu studia zjistíte, že vybraná jazyková úroveň je pro Vás příliš obtížná, nic se neděje, kurz Vám vyměníme za jiný, který bude lépe vyhovovat Vašim možnostem a studijním potřebám.

Reference

„Ich bin zufrieden. Ich denke, dass ich meine Sprachkenntnis verbesserte. Ich freue mich auf die Fortsetzung – Stufe B2“

Milan Koller

„Už po 1. měsíci tohoto jazykového kurzu cítím zlepšení hlavně v oblasti skloňování přídavných jmen a poslechu.“

Kristýna Lakomá, 29 let

„Ke konci hodně těžké, ale jinak bezvadný.“

Katka Zimplová

Parametry kurzu

Metodické parametry

Smíšená slovesa
brennen, rennen, bringen, senden, denken, wenden, kennen, nennen

Jazykové dovednosti

Osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich werde wir werden
2. du wirst ihr werdet
3. er, sie, es wird sie, Sie werden

Forma procvičování slovíček

Další tvary slovesa (pro 1. osobu jednotného čísla):  
préteritum ich wurde
perfektum ich bin geworden
plusquamperfektum ich war geworden
budoucí čas ich werde werden

Způsob práce s motivací

Základní význam způsobových sloves:  
dürfen smět
können moci, umět
mögen mít rád
müssen muset
sollen mít povinnost
wollen chtít
+
wissen vědět

Technické parametry

Osoba: DÜRFEN
smět
KÖNNEN
moci,umět
MÖGEN
mít rád
MÜSSEN
muset
SOLLEN
mít povinnost
WOLLEN
chtít
WISSEN
vědět
ich darf kann mag muss soll will weiβ
du darfst kannst magst musst sollst willst weiβt
er,sie,es darf kann mag muss soll will weiβ
wir dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen
ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt wisst
sie, Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen

Uživatelské informace

Pomocná slovesa
haben, sein, werden

Firemní výuka – Němčina pro pokročilé B2

Kurz Němčina pro pokročilé B2 je možné zařadit jako součást koordinovaného firemního vzdělávání. Máte-li zájem nakoupit kurz pro více zaměstnanců, kontaktujte nás prosím na info@sogoodlanguages.com pro přípravu nabídky na míru. Můžete získat množstevní slevu, modul Personalista pro evidenci pokroku jednotlivých studentů a firemního konzultanta, který pomůže kurz do firemního vzdělávání vhodně zavést a případně propojí s výukou poskytovanou Vaší jazykovou školou.

Recenze

 1. Profilový obrázek

  Kamča Novotná

  Mám prostudovaný první měsíc a studium se mi líbí. Je to tedy pro mě trochu těžší, takže více opakuji a postupuji pomaleji, ale baví mě to a i za první měsíc jsou znát výsledky. :-)

Přidat recenzi

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.