Domů Onlinejazyky.cz Němčina pro začátečníky A1-

Němčina pro začátečníky A1-

2 490 

Začít zdarma

Popis kurzu

Začněte od základů, pokračujte a už nepřestaňte. Povedeme vás němčinou nenuceně a efektivně. Již brzy porozumíte běžným výrazům a frázím. Kurz obsahuje 6+1 měsíců studia, ve kterých se kromě základních komunikačních obratů naučíte například objednat si jídlo, představit se, či získat turistické informace.

Jestliže se odhadnete nesprávně a náplň kurzu vám nebude vyhovovat, můžete si do 14 dnů vybrat jiný kurz nebo požádat o vrácení peněz. Nic neriskujete, neváhejte a zkuste to.

Autor kurzu: Onlinejazyky.cz

Obsah kurzu

Tematické okruhy

 • První kontakty
  • Dobrý den!
  • Povolání
  • Představování
  • Opakování
 • Moje rodina
  • Rodina a přátelé
  • Kolik je hodin?
  • Osobní údaje
  • Opakování
 • Denní režim
  • Ve škole
  • Můj den
  • V kině
  • Opakování
 • Jídlo a pití
  • Oblíbené jídlo
  • Nakupování
  • V restauraci
  • Opakování
 • Moje bydlení
  • Můj pokoj
  • Moje bydlení
  • Inzerát
  • Opakování
 • Volný čas
  • Cestování
  • Počasí
  • Volný čas a koníčky
  • Oddych a opakování
 • Goethe A1
  • Wortschatz, Wortschatz über alles
  • Ich bin ausländer…
  • Leben und wohnen
  • Los!

Gramatika

 • podstatná jména
 • členy (der,die,das)
 • výslovnost (dlouhé, krátké samohlásky)
 • sloveso být + zápory
 • tázací otázky se slovesem být (Ist Peter Student? Wer ist das? )
 • výslovnost souhlásek
 • přítomný čas
 • časování pravidelných sloves ( ich komme, wir kommen…)
 • výslovnost dvojhlásek, přehlásek
 • přivlastňovací zájmena
 • výslovnost napjaté samohlásky
 • skloňování sloves
 • To – Es/Das
 • skloňování nepravidelných sloves
 • zpodstatnělé slovesa + členy
 • množné číslo (die Tasche die Taschen…)
 • složeniny (die Fremdsprache…)
 • skloňování nepravidelných sloves
 • slovosled
 • měnící se členy podle pádu (in der Schule, in die Schule…)
 • odlučitelné předpony (Ich sehe oft fern…)
 • neurčitý člen (ein, eine, ein)
 • Zápor (kein, keine,kein,keine)
 • Kolik to stojí?
 • Zdvořilá žádost- MÖCHTEN
 • výslovnost koncového -r
 • nulový člen
 • Mögen – mít rád
 • výslovnost CH – měkké,tvrdé
 • koupit x nakupovat (kaufen x einkaufen)
 • 4. pád neurčitý člen (einen, eine, ein)
 • 4. pád přivlastňovací zájmena
 • MÖCHTEN X WOLLEN
 • KÖNNEN – moci, umět
 • JA/NEIN, DOCH
 • minulý čas – perfektum
 • perfektum: příčestí minulé
 • slovesa- vzít, jet, jíst
 • příčestí minulé- SEIN
 • Jel jsem, šel jsem
 • skupiny slov – IN, IM, AM, UM
 • slovesa – potkat, číst, jezdit (treffen, lesen, fahren)
 • časové údaje – včera, předevčírem, minulý týden
 • slovní přízvuk
 • P – T – K – výslovnost
 • Geffalen – líbit se
 • a další

Fráze

 • Guten tag.
 • Hallo …
 • Mein Name ist…
 • Wie bitte?
 • Ich bin…
 • Sie ist…
 • Wo wohnen Sie?
 • Ich wohne in Hamburg.
 • Woher kommt Ihr?
 • Wir kommen aus Frankreich.
 • Mein Name ist…
 • Es freut micht.
 • (Es) Tut mir leid.
 • Wie sagt man „Dobrý den“ auf Deutsch?
 • Wie sagt man das auf Englisch?
 • Wie schreibt man Ihr Name?
 • Natürlich.
 • Wie findest du…?
 • Das ist ein Apfel.
 • Ich mag Deutsch.
 • Was magst du?
 • Wie gefallen Ihnen die Stühle?
 • Wie gefallen dir die Tische?
 • Ich will nach Deutschland fahren.
 • Was willst du?
 • Ihm/auf Urlaub sein.
 • Urlaub nehmen.
 • In Urlaub fahren.
 • Ein Urlaum em Meer.
 • Ferien haben.
 • Was sind deine Hobbys?
 • Was mechen Sie in der Freizeit?
 • Maine Hobbys sind…

Slovíčka

 • pozdravy – slovíčka (hallo, guten tag… gute nacht, auf wiedersehen)
 • pozdravy – komunikace
 • osobní zájmena (ich, wir, du, ihr, er, sie, sie, Sie, es)
 • číslovky 1-10 ( eins, zwei, drei, vier…)
 • formulář (der Name, der Fanilianname, die Adresse…)
 • číslovky 11-20 (elf, zwölf, dreizehn, vierzehn…)
 • sloveso být (ich bin, ich bin nicht, du bist, du bist nicht…)
 • povolání (der Student, der Lehrer, der Arzt, die Kellner…)
 • představování
 • tázací slova (Wer, Was, Wo, Woher, Wie, Wie alt? )
 • země (Österreich, die Schweiz, Tschechien, Polen…)
 • jazyky (Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, Englisch…)
 • rozhovor první setkání (leider, jetzt, auch, oder…)
 • moje rodina (der Vater, die Mutter, der Bruder…)
 • přivlastňovací zájmena (ich, du, er, sie, es…)
 • číslovky 20-29
 • číslovky 30-100
 • přídavná jména (klein, gut, schlecht, neu…)
 • slovesa (haben, gehen, studieren, fragen…)
 • dny v týdnu (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag…)
 • moje dny (die Arbeit, die Schule, die E-Mail…)
 • nepravidelná slovesa (lesen, sehen, sprechen, fahren…)
 • osobní údaje (ledig, verheiratet, geschieden, arbeitslos…)
 • přídavná jména a příslovce (leicht, schwer, langsam, schnell…)
 • můj koníček (das Reisen, das Kochen, das Lernen…)
 • Jaký je? (lustig, traurig,toll,super, lecker…)
 • číslovky 100-1000 (einhundert,zweihundert…eintausend)
 • jaký je jejich dům? – slovíčka (alt, billing,breit,hell, klein…)
 • barvy (rot, gelb, schwarz…)
 • hledání bydlení (die Anzeige, das Apartment, der Artikel…)
 • dopravní prostředky (das Auto, der Zug, der Bus, die Metro…)
 • psí počasí ( das Grand, bewölkt, warm, kalt…)
 • světové strany (der Norden, der Süd…)
 • koníčky ( die Freizeit, das Hobby, der Brief…)
 • čas na párty (die Disko, grillen, joggen, schwimmen…)
 • A další …

Proč se s námi jazyk opravdu naučíte?

Specializujeme se na začátečníky a na věčné začátečníky a víme, proč tradiční metody výuky řadě studentů selhávají. Vydefinovali jsme 10 základních překážek, které brání začátečníkům jazyk ovládnout, a ty vám pomůžeme překonat. Podívejte se na jejich přehled a rozkliknutím zjistěte, proč se s námi jazyk opravdu naučíte.

Přestaňte studovat ve stresu

Není nic horšího, než být na kurzu angličtiny s dalšími studenty, čekat na vyvolání lektorem a děsit se toho, že se ztrapníte, když použijete špatnou gramatiku, že vám nebude rozumět, budete ostatní zdržovat apod. Pro ovládnutí jakékoli nové látky je potřeba, aby byl Váš mozek v příjemném rozpoložení, uvolněný a měl radost z poznávání nového. V našich kurzech můžete cokoli opakovat do té doby, než vám to bude zcela jasné. Poslechy si pusťte třeba 10x, ať jazyk slyšíte, slovíčka opakujte do té doby, dokud je opravdu umíte a na procvičování gramatiky mějte tolik času, kolik potřebujete. Žádný stres, nikoho nezdržujete, nikdo se na Vás nedívá skrz prsty.

Nepřetěžujte se, jinak skončíte

Jeden z největších nešvarů výuky jazyků je zavalení studenta stále novou látkou. První hodiny výuky zvládáte, ale s každou další přichází stále nová gramatika, slovíčka, jazykové výjimky apod. Zákonitě přijde den, kdy Vás angličtina převálcuje, vše Vám začne splývat, přestáváte se orientovat, nejde Vám to, ztrácíte motivaci a s výukou končíte. Důvod je prostý – novou látku jste nestačili uložit do dlouhodobé paměti, ale měli jste ji pouze v té krátkodobé, ze které se po jednom až třech týdnech vytratí. Aby bylo možné přijímat novou látku, je potřeba mít tu předešlou uloženou v dlouhodobé paměti. Toho docílíte opakováním stejné látky druhý den, šestý den a za týden až dva. Můžete opakovat sami nebo můžete mít systém, který vám s opakováním pomůže. A ten Vám poskytneme my.

Neučte se, když nemáte chuť

Neztrácejte čas dojížděním za lektorem nebo na hodinu angličtiny. Věnujte se angličtině, když jste ve správném rozpoložení, ne kdy může Váš lektor a hodina je pro Vás povinností. Musíte mít přístup ke své výuce angličtiny kdekoli a kdykoli máte zrovna na výuku chuť a náladu. S našimi online kurzy to možné je. Kdekoli a kdykoli – na počítači, na tabletu, na telefonu.

Začněte konečně studovat efektivně

Mozek průměrného člověka se dokáže intenzivně soustředit prvních 20 minut, pak koncentrace opadá. Když máte hodinu s lektorem o délce 90 minut, pak více než 2/3 času nestudujete efektivně. Rozdělte si látku do více dní s kratšími 20 minutovými bloky. Přesně tohle je možné v našich kurzech udělat.

Učte se tak, jak potřebujete Vy

Každý člověk je jiný, má jiné schopnosti, zkušenosti a znalosti z minulosti. Abyste z výuky angličtiny získali maximum, musíte požadovat individuální přístup. Online kurz Vám umožní studovat individuálním tempem a mít tak dostatek času si látku osvojit a neomezeně dlouho procvičovat. Nikdo Vás neruší, nikdo nezdržuje, nikoho nezdržujete Vy. Příště pokračujte přesně tam, kde jste skončili naposled. Efektivní výuka je individuální výuka v online kurzu.

Procvičovat musíte hlavně zábavně

Vidět někoho malovat obraz a zkusit namalovat obraz je z pohledu učení kvalitativní rozdíl. Procvičování v rámci výuky násobně zrychluje vytváření neuronových spojů a tím celý proces učení. Online kurz angličtiny pro začátečníky Vám poskytuje neomezené procvičování probírané látky a neomezený nácvik slovíček a frází a jejich výslovnosti. Procvičování ale musí být hlavně zajímavé a zábavné. Proto Vás také klasické učebnice nudí a po několika lekcích již nebaví.

Nepřehánějte to s gramatikou

Kurz angličtina pro úplné a věčné začátečníky se zaměřuje jak na všechny základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení), tak i na gramatické výklady a nácvik slovíček. Neučte se pouze části jazyka, např. jak bývá mylným zvykem klást přehnaný důraz na gramatiku. Gramatika je sice důležitá, ale důležitější je se domluvit a proto raději část gramatiky oželte a věnujte se výslovnosti, porozumění, poslechům – všeho máte v našem kurzu v hojnosti.

Neučte se to, co nepotřebujete

Kapacitu paměti máme bohužel omezenou, a tak se učte jen to, co sami ve svém životě využijete. Není potřeba znát málo používaná slovíčka nebo detaily složité gramatiky. Chcete se domluvit nebo chcete získat doktorát z teorie angličtiny? Náš online kurz je uzpůsoben pro ty, kteří se chtějí domluvit. Jen praktická slovní zásoba a gramatické jevy.

Zapomeňte na obavy z mluvení

Mluvení v cizím jazyce je pro mnoho začátečníků jedním z největších strašáků. Někdy dokonce tak velkým, že ani nezačnou chodit k lektorovi či do jazykové školy. Ztrapním se, nebudou mi rozumět, budu se cítit hloupě. Tyto obavy chápeme a pomůžeme Vám. Mluvení je možné se naučit pouze procvičováním, a proto jsme do našich kurzů doplnili nácvik výslovnosti. Jen Vy a počítač a tak dlouho, než budete se svou výslovností spokojeni. Opakujte podle vzoru, přehánějte artikulaci, užívejte si mluvení a poslouchejte, jak Vám Vaše nahraná výslovnost zní.

Nebuďte na jazyk sami

Většina lidí rezignuje na činnost, která jim nejde nebo které nerozumí a neví si rady. To víme. A proto je součástí všech našich kurzů služba „lektor po ruce“. Tedy živí lektoři, které máte k dispozici online každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Stačí jeden klik a naše jazyková a technická podpora je Vám plně k dispozici.

Ukázka kurzu

Co říkají naši reální studenti

Navazující kurzy

Němčina pro začátečníky A1- je prvním kurzem vhodným pro úplný začátek výuky německého jazyka. Je vhodný i pro věčné začátečníky jako rekapitulace již naučené látky v minulosti. Pokud máte již základy za sebou, doporučujeme projít obsah kurzu nebo kurz rovnou bezplatně vyzkoušet a případně zvolit navazující kurz Němčina pro začátečníky A1+

Certifikát a příprava k mezinárodní zkoušce

Po dokončení kurzu Němčina pro začátečníky A1- získáte certifikát o absolvování. Kurz je zároveň přípravou pro složení mezinárodní zkoušky Goethe A1. K jejímu úspěšnému absolvování doporučujeme prostudovat i kurzy Němčina pro začátečníky A1+. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Je kurz drahý?

Za 7 měsíční online kurz Němčina pro začátečníky A1- zaplatíte 2 490 Kč. Na první pohled dost peněz. Ale počítejte s námi. Průměrný student studuje kurz 7 měsíců, což po přepočtu znamená, že náklady na kurz jsou 355 Kč měsíčně. Neplatíte za učebnice, za jízdenky ani za parkovné. Nepropadnou vám peníze za nevychozené lekce.  Je drahé dát necelých 12 Kč denně za to, že konečně ovládnete němčinu?

Garance kvality

Víme, že mnoho začátečníků nebo věčných začátečníků zkusilo již mnoho metod učení se německého jazyka. Také víme, že velká část tradičních metod jim nefunguje, a tak mají obavu zkoušet opět něco nového. Jsme přesvědčeni, že Vám dokážeme pomoci a jazyk se s námi naučíte. Poskytneme Vám 100% garanci úspěchu a spokojenosti. Pokud Vám kurz z jakéhokoli důvodu nebude vyhovovat, nenajdete čas na studium nebo se rozhodnete pro jinou alternativu studia do 14 dnů, vrátíme Vám peníze. Žádné dotazy, peníze zpět posíláme obratem. Nic neriskujete.

Garance výměny kurzu

Kurz Němčina pro začátečníky A1- je určen pro úplné nebo věčné začátečníky. Pokud v průběhu studia zjistíte, že vybraná jazyková úroveň je pro Vás příliš snadná, nic se neděje, kurz Vám vyměníme za jiný, který bude lépe vyhovovat Vašim možnostem a studijním potřebám.

Reference

„Fajn, technicky dobře zvládnuté (rozhraní v prohlížeči), video učitel je super. Celkově z kurzu mám dobrý dojem a už se těším na další látku. S pozdravem, Eliáš.“

Břetislav Eliáš

„Dobrý den, tento způsob výuky mě přímo nadchl. Je mi 44 let a asi 1 rok chodím ve svém zaměstnání do kurzu němčiny. To co jsem se tady naučil za těch pár týdnů, je podstatně více, než v zaměstnání. V zaměstnání jsme začali s gramatikou pro začátečníky. Byl to rychlokurz. Učitele asi nebaví učit začátečníky a podle toho ta výuka vypadá. On tvrdí, že je lepší začít s výukou pokročilejší němčiny, a že ten žák to spíše pochopí. Do hodiny se mnou chodí spolupracovníci, kteří se němčinu učí spoustu let a plácají se v tom jen o něco méně než-li já. Vůbec mě to tam nebaví. Je to ztráta času. Doposud jsem se učil němčinu s odporem. A nyní ? Přestože chodím z práce unavený, těším se až si zapnu doma PC a zpustím kurz.“

Miroslav Komárek, 44 let

„Velmi zábavná forma, vydržím u ní velmi dlouho..“

Kateřina Zimplová

Parametry kurzu

Metodické parametry

Další tvary slovesa (pro 1. osobu jednotného čísla):  
préteritum ich war
perfektum ich bin gewesen
plusquamperfektum ich war gewesen
budoucí čas ich werde sein

Jazykové dovednosti

Osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich werde wir werden
2. du wirst ihr werdet
3. er, sie, es wird sie, Sie werden

Forma procvičování slovíček

Další tvary slovesa (pro 1. osobu jednotného čísla):  
préteritum ich wurde
perfektum ich bin geworden
plusquamperfektum ich war geworden
budoucí čas ich werde werden

Způsob práce s motivací

Základní význam způsobových sloves:  
dürfen smět
können moci, umět
mögen mít rád
müssen muset
sollen mít povinnost
wollen chtít
+
wissen vědět

Technické parametry

Osoba: DÜRFEN
smět
KÖNNEN
moci,umět
MÖGEN
mít rád
MÜSSEN
muset
SOLLEN
mít povinnost
WOLLEN
chtít
WISSEN
vědět
ich darf kann mag muss soll will weiβ
du darfst kannst magst musst sollst willst weiβt
er,sie,es darf kann mag muss soll will weiβ
wir dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen
ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt wisst
sie, Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen

Uživatelské informace

Pomocná slovesa
haben, sein, werden

Firemní výuka – němčina pro začátečníky

Kurz Němčina pro začátečníky A1- je možné zařadit jako součást koordinovaného firemního vzdělávání. Máte-li zájem nakoupit kurz pro více zaměstnanců, kontaktujte nás prosím na info@sogoodlanguages.com pro přípravu nabídky na míru. Můžete získat množstevní slevu, modul Personalista pro evidenci pokroku jednotlivých studentů a firemního konzultanta, který pomůže kurz do firemního vzdělávání vhodně zavést a případně propojí s výukou poskytovanou Vaší jazykovou školou.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Němčina pro začátečníky A1-”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.