Domů Onlinejazyky.cz Němčina pro začátečníky A1+

Němčina pro začátečníky A1+

2 490 

Začít zdarma

Popis kurzu

Němčina pro začátečníky A1+ je určena pro studenty, kteří se s němčinou již setkali, ale jsou stále v začátcích (věčný začátečník). Tento kurz je jakýmsi základním stavebním kamenem pro další studium německého jazyka.

Kurz se soustředí na zvládnutí základní slovní zásoby, gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Výstupní úroveň kurzu je A1+. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni vést jednodušší konverzaci v německy mluvících zemích, porozumět základním německým slovům a velmi jednoduchým větám, které se bezprostředně týkají jejich osoby i vzdálenějšího okolí. Sami dokážou vyjádřit i složitější myšlenky o sobě a své rodině.

Kurz je členěn na 7 kapitol, které jsou dále děleny do 28 podlekcí.

Autor kurzu: Onlinejazyky.cz

Obsah kurzu

Tematické okruhy

 • Zaměstnání
  • Zaměstnání a práce
  • Jazykový pobyt v zahraničí
  • Podnikání
  • Opakování
 • Ve městě
  • Město a kultura
  • V cizím městě
  • Hotel
  • Opakování
 • Zdraví
  • Liské tělo
  • U lékaře
  • Zdravý životní styl
  • Opakování
 • Na cestě
  • Cestování
  • Kde to je?
  • Kam jdete?
  • Opakování
 • Nákupy
  • Obchodní dům
  • Oblečení
  • V obchodě
  • Opakování
 • Svátky
  • Oslavy
  • Svátky
  • Svatba
  • Opakování
 • Opakování
  • 1. týden
  • 2. týden
  • 3. týden
  • 4. týden

Gramatika

 • minulý čas – perfektum
 • minulý čas – préteritum BÝT
 • BERUF / ARBEIT
 • časové údaje a předložky (um, am, im, letztes…)
 • minulý čas – préteritum MÍT
 • vajádření názoru
 • časové předložky – VOR, SEIT
 • časová předložka FÜR
 • zájmeno – MAN (výjadření neurčité osoby)
 • datum + řadové číslovky
 • modální slovesa – MUSET, SMĚT
 • přivlastňovací zájmena
 • modální sloveso – SOLLEN (mít za povinnost)
 • časování MÖGEN (mít rád)
 • 3. pád – dativ
 • místní předložky (an, auf, hinter, in, neben …)
 • spojování předložek + členů
 • 4. pád členy určité a neurčité
 • nepravidelné stupňování
 • spojka DENN – neboť, protože
 • od, do – VON, BIS
 • slevesa se zájmeny

Fráze

 • Ich arbeite als Ärztin.
 • Ich habe einen Job als Flugbegleiterin.
 • Ich bin selbstständig.
 • Ich bin berufstätig.
 • In Berlin gibt es viele Restaurants
 • Man kann in Berlin viele Theater besuchen.
 • Kommen sie vorbei!
 • Wie bitte?
 • Was kann ich für Sie tun?
 • Darf ich Sie etwas fragen?
 • Was bedeutet die Jugendherberge?
 • Das habe ich nicht verstanden.
 • Mein Bein tut weh.
 • Ich bin krank.
 • Sie müssen zu Hause bleiben.
 • Ich möchte den Termin verschieben.
 • Ich muss den Termin absagen.
 • Der Zug hatte keine Verspätung.
 • Kann ich der Frau am Schalter fragen?
 • Steigen Sie ein!
 • Entschuldigung, ich suche …
 • Tut mir leid, ich bin fremd hier.
 • Gehen Sie geradeaus.
 • ein runder Geburtstag
 • Alles Gute zum Geburtstag!
 • Frohe Weihnachten.
 • Frohe Ostern.
 • Ich freue mich auf dich.
 • Glückwünsche zur Verlobung
 • Herzlichen Glückwunsch zu Eurer Hochzeit!
 • Bitte geben Sie Bescheid bis Freitag.
 • die Silberhochzeit, silberne Hochzeit

Slovíčka

 • Škola
 • Čísla
 • Povolání
 • Dny
 • Osobní údaje
 • Země a národnosti
 • Město
 • V kině
 • Dopravní prostředky
 • Na nádraží
 • Předměty denní potřeby
 • Oblíbené činnosti
 • Denní režim
 • Volnočasové aktivity
 • Oblíbené činnosti
 • Roční období, měsíce
 • A další …

Proč se s námi jazyk opravdu naučíte?

Specializujeme se na začátečníky a na věčné začátečníky a víme, proč tradiční metody výuky řadě studentů selhávají. Vydefinovali jsme 10 základních překážek, které brání začátečníkům jazyk ovládnout, a ty vám pomůžeme překonat. Podívejte se na jejich přehled a rozkliknutím zjistěte, proč se s námi cizí jazyk opravdu naučíte.

Přestaňte studovat ve stresu

Není nic horšího, než být na kurzu angličtiny s dalšími studenty, čekat na vyvolání lektorem a děsit se toho, že se ztrapníte, když použijete špatnou gramatiku, že vám nebude rozumět, budete ostatní zdržovat apod. Pro ovládnutí jakékoli nové látky je potřeba, aby byl Váš mozek v příjemném rozpoložení, uvolněný a měl radost z poznávání nového. V našich kurzech můžete cokoli opakovat do té doby, než vám to bude zcela jasné. Poslechy si pusťte třeba 10x, ať jazyk slyšíte, slovíčka opakujte do té doby, dokud je opravdu umíte a na procvičování gramatiky mějte tolik času, kolik potřebujete. Žádný stres, nikoho nezdržujete, nikdo se na Vás nedívá skrz prsty.

Nepřetěžujte se, jinak skončíte

Jeden z největších nešvarů výuky jazyků je zavalení studenta stále novou látkou. První hodiny výuky zvládáte, ale s každou další přichází stále nová gramatika, slovíčka, jazykové výjimky apod. Zákonitě přijde den, kdy Vás angličtina převálcuje, vše Vám začne splývat, přestáváte se orientovat, nejde Vám to, ztrácíte motivaci a s výukou končíte. Důvod je prostý – novou látku jste nestačili uložit do dlouhodobé paměti, ale měli jste ji pouze v té krátkodobé, ze které se po jednom až třech týdnech vytratí. Aby bylo možné přijímat novou látku, je potřeba mít tu předešlou uloženou v dlouhodobé paměti. Toho docílíte opakováním stejné látky druhý den, šestý den a za týden až dva. Můžete opakovat sami nebo můžete mít systém, který vám s opakováním pomůže. A ten Vám poskytneme my.

Neučte se, když nemáte chuť

Neztrácejte čas dojížděním za lektorem nebo na hodinu angličtiny. Věnujte se angličtině, když jste ve správném rozpoložení, ne kdy může Váš lektor a hodina je pro Vás povinností. Musíte mít přístup ke své výuce angličtiny kdekoli a kdykoli máte zrovna na výuku chuť a náladu. S našimi online kurzy to možné je. Kdekoli a kdykoli – na počítači, na tabletu, na telefonu.

Začněte konečně studovat efektivně

Mozek průměrného člověka se dokáže intenzivně soustředit prvních 20 minut, pak koncentrace opadá. Když máte hodinu s lektorem o délce 90 minut, pak více než 2/3 času nestudujete efektivně. Rozdělte si látku do více dní s kratšími 20 minutovými bloky. Přesně tohle je možné v našich kurzech udělat.

Učte se tak, jak potřebujete Vy

Každý člověk je jiný, má jiné schopnosti, zkušenosti a znalosti z minulosti. Abyste z výuky angličtiny získali maximum, musíte požadovat individuální přístup. Online kurz Vám umožní studovat individuálním tempem a mít tak dostatek času si látku osvojit a neomezeně dlouho procvičovat. Nikdo Vás neruší, nikdo nezdržuje, nikoho nezdržujete Vy. Příště pokračujte přesně tam, kde jste skončili naposled. Efektivní výuka je individuální výuka v online kurzu.

Procvičovat musíte hlavně zábavně

Vidět někoho malovat obraz a zkusit namalovat obraz je z pohledu učení kvalitativní rozdíl. Procvičování v rámci výuky násobně zrychluje vytváření neuronových spojů a tím celý proces učení. Online kurz angličtiny pro začátečníky Vám poskytuje neomezené procvičování probírané látky a neomezený nácvik slovíček a frází a jejich výslovnosti. Procvičování ale musí být hlavně zajímavé a zábavné. Proto Vás také klasické učebnice nudí a po několika lekcích již nebaví.

Nepřehánějte to s gramatikou

Kurz angličtina pro úplné a věčné začátečníky se zaměřuje jak na všechny základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení), tak i na gramatické výklady a nácvik slovíček. Neučte se pouze části jazyka, např. jak bývá mylným zvykem klást přehnaný důraz na gramatiku. Gramatika je sice důležitá, ale důležitější je se domluvit a proto raději část gramatiky oželte a věnujte se výslovnosti, porozumění, poslechům – všeho máte v našem kurzu v hojnosti.

Neučte se to, co nepotřebujete

Kapacitu paměti máme bohužel omezenou, a tak se učte jen to, co sami ve svém životě využijete. Není potřeba znát málo používaná slovíčka nebo detaily složité gramatiky. Chcete se domluvit nebo chcete získat doktorát z teorie angličtiny? Náš online kurz je uzpůsoben pro ty, kteří se chtějí domluvit. Jen praktická slovní zásoba a gramatické jevy.

Zapomeňte na obavy z mluvení

Mluvení v cizím jazyce je pro mnoho začátečníků jedním z největších strašáků. Někdy dokonce tak velkým, že ani nezačnou chodit k lektorovi či do jazykové školy. Ztrapním se, nebudou mi rozumět, budu se cítit hloupě. Tyto obavy chápeme a pomůžeme Vám. Mluvení je možné se naučit pouze procvičováním, a proto jsme do našich kurzů doplnili nácvik výslovnosti. Jen Vy a počítač a tak dlouho, než budete se svou výslovností spokojeni. Opakujte podle vzoru, přehánějte artikulaci, užívejte si mluvení a poslouchejte, jak Vám Vaše nahraná výslovnost zní.

Nebuďte na jazyk sami

Většina lidí rezignuje na činnost, která jim nejde nebo které nerozumí a neví si rady. To víme. A proto je součástí všech našich kurzů služba „lektor po ruce“. Tedy živí lektoři, které máte k dispozici online každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Stačí jeden klik a naše jazyková a technická podpora je Vám plně k dispozici.

Co říkají naši reální studenti

Ukázka kurzu

Navazující kurzy

Němčina pro začátečníky A1+ je prvním kurzem vhodným pro úplný začátek výuky německého jazyka. Je vhodný i pro věčné začátečníky jako rekapitulace již naučené látky v minulosti. Pokud máte již základy za sebou, doporučujeme projít obsah kurzu nebo kurz rovnou bezplatně vyzkoušet.

Certifikát a příprava k mezinárodní zkoušce

Po dokončení kurzu Němčina pro začátečníky A1+ získáte certifikát o absolvování. Kurz je zároveň přípravou pro složení mezinárodní zkoušky Goethe A1.

Je kurz drahý?

Za 7 měsíční online kurz Angličtina pro začátečníky A1+ zaplatíte 2 490 Kč. Na první pohled dost peněz. Ale počítejte s námi. Průměrný student studuje kurz 7 měsíců, což po přepočtu znamená, že náklady na kurz jsou 355 Kč měsíčně. Neplatíte za učebnice, za jízdenky ani za parkovné. Nepropadnou vám peníze za nevychozené lekce.  Je drahé dát necelých 12 Kč denně za to, že konečně ovládnete cizí jazyk?

Garance kvality

Víme, že mnoho začátečníků nebo věčných začátečníků zkusilo již mnoho metod učení se německého jazyka. Také víme, že velká část tradičních metod jim nefunguje, a tak mají obavu zkoušet opět něco nového. Jsme přesvědčeni, že Vám dokážeme pomoci a jazyk se s námi naučíte. Poskytneme Vám 100% garanci úspěchu a spokojenosti. Pokud Vám kurz z jakéhokoli důvodu nebude vyhovovat, nenajdete čas na studium nebo se rozhodnete pro jinou alternativu studia angličtiny do 14 dnů, vrátíme Vám peníze. Žádné dotazy, peníze zpět posíláme obratem. Nic neriskujete.

Garance výměny kurzu

Kurz Němčina pro začátečníky A1+ je určen pro úplné nebo věčné začátečníky. Pokud v průběhu studia zjistíte, že vybraná jazyková úroveň je pro Vás příliš snadná, nic se neděje, kurz Vám vyměníme za jiný, který bude lépe vyhovovat Vašim možnostem a studijním potřebám.

Reference

„Dlouho jsem hledala systém výuky, který mi bude vyhovovat. Zkusila jsem mnoho různých způsobů a bohužel jsem vždy skončila. Buď výuka byla neefektivní, nebo příliš drahá. Nebo mi nesedl učitel. V online kurzu je to jinak. :-) Mám to ve svých rukou. Učím se podle sebe, svého času a nálady a na výuku se těším. Zatím opravdu jediný způsob učení, který mi vyhovuje.“

Milada Krejčí, 42 let

„Mám zkušenosti s jazykovou školou, kam jsem na výuku docházela pravidelně rok a pár měsíců. Za tu dobu jsem ale moc nepokročila. Myslím, že to bylo hlavně tím, že jsem se před ostatními styděla mluvit a bála jsem se, že povím nějakou blbost, když budu vyvolaná. V kurzu jsem zvyklá mít na učení dostatek času, můžu si látku a výslovnost opakovat tak dlouho, jak potřebuju, to mi vyhovuje. Jsem moc spokojená.“

Simona Lakomá

„Mluvím anglicky, ale v práci potřebuji znalost němčiny. Tento online kurz je nejlepší z těch, které jsem vyzkoušel.“

Jirka Adam, 26 let

Parametry kurzu

Metodické parametry

Způsobová slovesa (modální)
dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wissen, wollen

Jazykové dovednosti

Osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich werde wir werden
2. du wirst ihr werdet
3. er, sie, es wird sie, Sie werden

Forma procvičování slovíček

Další tvary slovesa (pro 1. osobu jednotného čísla):  
préteritum ich wurde
perfektum ich bin geworden
plusquamperfektum ich war geworden
budoucí čas ich werde werden

Způsob práce s motivací

Základní význam způsobových sloves:  
dürfen smět
können moci, umět
mögen mít rád
müssen muset
sollen mít povinnost
wollen chtít
+
wissen vědět

Technické parametry

Osoba: DÜRFEN
smět
KÖNNEN
moci,umět
MÖGEN
mít rád
MÜSSEN
muset
SOLLEN
mít povinnost
WOLLEN
chtít
WISSEN
vědět
ich darf kann mag muss soll will weiβ
du darfst kannst magst musst sollst willst weiβt
er,sie,es darf kann mag muss soll will weiβ
wir dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen
ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt wisst
sie, Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen

Uživatelské informace

Pomocná slovesa
haben, sein, werden

Firemní výuka

Kurz Němčina pro začátečníky A1+ je možné zařadit jako součást koordinovaného firemního vzdělávání. Máte-li zájem nakoupit kurz pro více zaměstnanců, kontaktujte nás prosím na info@sogoodlanguages.com pro přípravu nabídky na míru. Můžete získat množstevní slevu, modul Personalista pro evidenci pokroku jednotlivých studentů a firemního konzultanta, který pomůže kurz do firemního vzdělávání vhodně zavést a případně propojí s výukou poskytovanou Vaší jazykovou školou.

Recenze

 1. Profilový obrázek

  Jiřina Bartáková

  S výukou online jsem spokojená. Líbí se mi motivační videa a různorodá cvičení. Určitě budu pokračovat dál. Děkuji. Jiřina

Přidat recenzi

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.