Domů Španělština Obchodní španělština pro pokročilé B2

Obchodní španělština pro pokročilé B2

2 490 

Začít zdarma

Popis kurzu

Kurz Obchodní španělština pro pokročilé B2 je určen pro náročné studenty na jazykové úrovni B1 nebo B2, kteří chtějí zdokonalit své jazykové schopnosti v obchodní oblasti.

Umět navazovat kontakty a být výkonný a přesvědčivý v podnikání a obchodování je nepochybně jedna z nejžádanějších schopností. Pro podnikatele, manažery a vedoucí pracovníky s jejich každodenními schůzkami, konferencemi, obchodními jednáními a výměnami informací na různých úrovních jsou tyto schopnosti profesionální nutností. Na schůzkách bývá vyžadována formalita. Přesto existují určité rozdíly mezi osobním rozhovorem a frazeologií v podnikové korespondenci. Zprostředkovat rychlé a jasné informace obchodnímu partnerovi je bezpochyby důležitým úkolem ve všech oblastech podnikání.

V závěru kurzu si studenti prověří své znalosti španělštiny ve vzorové zkoušce a připraví se tak na složení zkoušky a získání certifikátu ze španělského jazyka garantovaného Madridskou obchodní a průmyslovou komorou.

Autor kurzu: Onlinejazyky.cz

Obsah kurzu

Tematické okruhy

 • Produkty
  • Produkt
  • Produkce
  • Klientský servis
  • Opakování
 • Obchodní strategie
  • Obecné obchodní strategie
  • Marketingový plán a průzkum trhu
  • Marketingový mix
  • Opakování
 • Podnik
  • Řízení podniku
  • Organizace a strategie
  • Řízení lidských zdrojů
  • Opakování
 • Pracovní svět
  • Zaměstnání
  • Hledání zaměstnán
  • Jak se dostat na pohovor
  • Opakování
 • Komunikace
  • Komunikace v obchodování
  • Korespondence v obchodování
  • Obchodní prezentace
  • Opakování
 • Konkurence
  • Portfolio produktů
  • Ceny
  • Kvalita
  • Opakování
 • Zkouška
  • Zkouška z kapitol 1 a 2
  • Zkouška z kapitol 3 a 4
  • Zkouška z kapitol 5 a 6
  • Vzorová zkouška – Základní certifikace z Obchodní španělštiny

Gramatika

 • předložky (a, con, de, desde, en)
 • progresivní formy
 • použití minulého času jednoduchého
 • předložky (entre, hacia, hasta, para, por)
 • použití budoucích časů
 • idiomy (Cortar el bacalao…)
 • předložky (bajo, según, sin, sobre, tras)
 • použití a nepravidelné formy kondicionálu
 • idiomy (Tomarle el pelo a alguien…)
 • spojky (a condición que / con tal de que…)
 • použití a tvoření přítomného subjunktivu
 • použití a tvoření minulého času průběhového
 • použití předpřítomných časů
 • přítomný konjunktiv s příslovečnými větami časovými
 • použití předložek (por x para)
 • použití a tvoření minulého subjunktivu
 • podmínkové věty prvního a druhého typu
 • podmínkové věty třetího typu

Fráze

 • tiempo de entrega…
 • industria del esparcimiento…
 • entrega a domicilio…
 • plan de mercadotecnia…
 • área de oportunidad
 • portafolio de oferta…
 • llamar la atención…
 • agencia de colocaciones…
 • capacidad de compra…
 • tener la seguridad…
 • aplicar al trabajo…
 • dar seguimiento…
 • cierre de cortesía…
 • ampliar la oferta…

Slovíčka

 • produkty (envase, garantía…)
 • produkce (distribución, mercado…)
 • průmyslová odvětví (industria minera…)
 • výroba (materia primera…)
 • klientský servis (servisio adicional…)
 • kvalita produktu (compacto, confiable…)
 • marketing (promocional, factor calidad-precio…)
 • trh (demanda, poder adquisitivo…)
 • marketing (promoción, equivaler…)
 • obchodní strategie (exitoso, ajustar…)
 • marketing (campaña publicitaria, intermediario…)
 • nabídka (rebaja, bonificación…)
 • řízení podniku (franquisia, socio inversor…)
 • druhy podniků (sociedad anónima…)
 • strategie (descuento…)
 • organizace (entrenar, segmentación…)
 • zaměstnanci (entrenamiento, cargo…)
 • motivace (premio anual, estímulo…)
 • práce (capital humano, proceso productivo…)
 • zaměstnanecké jistoty (salario, remuneración…)
 • osobní předpoklady (recomendación, entrevista…)
 • pracovní nabídka (anuncio, salario…)
 • pracovní pohovor (disponibilidad, horario corrido…)
 • pracovní předpoklady (especialidad, venderse…)
 • obchodní komunikace (presentación, asequible…)
 • komunikace o produktu (paquete de muestras, folleto…)
 • interní komunikace (balance, capacidad de pago…)
 • externí komunikace (carta formularia, documento anexo…)
 • prezentace (esquema, persuadir…)
 • diskuze (entendimiento, toma de decisiones…)
 • portfolio (ampliar la oferta, competitivo…)
 • výroba (camioneta de carga, marca…)
 • konkurence (coincidir, diferenciación …)
 • podnik (monopolio puro, volumen alto…)
 • kvalita (servisios extras, expectativa…)
 • konkurence (pérdida, mantener…)
 • a další …

Proč se s námi jazyk opravdu naučíte?

Specializujeme se na začátečníky a na věčné začátečníky a víme, proč tradiční metody výuky řadě studentů selhávají. Vydefinovali jsme 10 základních překážek, které brání studentům jazyk ovládnout, a ty vám pomůžeme překonat. Podívejte se na jejich přehled a rozkliknutím zjistěte, proč se s námi opravdu španělštinu naučíte.

Přestaňte studovat ve stresu

Není nic horšího, než být na kurzu angličtiny s dalšími studenty, čekat na vyvolání lektorem a děsit se toho, že se ztrapníte, když použijete špatnou gramatiku, že vám nebude rozumět, budete ostatní zdržovat apod. Pro ovládnutí jakékoli nové látky je potřeba, aby byl Váš mozek v příjemném rozpoložení, uvolněný a měl radost z poznávání nového. V našich kurzech můžete cokoli opakovat do té doby, než vám to bude zcela jasné. Poslechy si pusťte třeba 10x, ať jazyk slyšíte, slovíčka opakujte do té doby, dokud je opravdu umíte a na procvičování gramatiky mějte tolik času, kolik potřebujete. Žádný stres, nikoho nezdržujete, nikdo se na Vás nedívá skrz prsty.

Nepřetěžujte se, jinak skončíte

Jeden z největších nešvarů výuky jazyků je zavalení studenta stále novou látkou. První hodiny výuky zvládáte, ale s každou další přichází stále nová gramatika, slovíčka, jazykové výjimky apod. Zákonitě přijde den, kdy Vás angličtina převálcuje, vše Vám začne splývat, přestáváte se orientovat, nejde Vám to, ztrácíte motivaci a s výukou končíte. Důvod je prostý – novou látku jste nestačili uložit do dlouhodobé paměti, ale měli jste ji pouze v té krátkodobé, ze které se po jednom až třech týdnech vytratí. Aby bylo možné přijímat novou látku, je potřeba mít tu předešlou uloženou v dlouhodobé paměti. Toho docílíte opakováním stejné látky druhý den, šestý den a za týden až dva. Můžete opakovat sami nebo můžete mít systém, který vám s opakováním pomůže. A ten Vám poskytneme my.

Neučte se, když nemáte chuť

Neztrácejte čas dojížděním za lektorem nebo na hodinu angličtiny. Věnujte se angličtině, když jste ve správném rozpoložení, ne kdy může Váš lektor a hodina je pro Vás povinností. Musíte mít přístup ke své výuce angličtiny kdekoli a kdykoli máte zrovna na výuku chuť a náladu. S našimi online kurzy to možné je. Kdekoli a kdykoli – na počítači, na tabletu, na telefonu.

Začněte konečně studovat efektivně

Mozek průměrného člověka se dokáže intenzivně soustředit prvních 20 minut, pak koncentrace opadá. Když máte hodinu s lektorem o délce 90 minut, pak více než 2/3 času nestudujete efektivně. Rozdělte si látku do více dní s kratšími 20 minutovými bloky. Přesně tohle je možné v našich kurzech udělat.

Učte se tak, jak potřebujete Vy

Každý člověk je jiný, má jiné schopnosti, zkušenosti a znalosti z minulosti. Abyste z výuky angličtiny získali maximum, musíte požadovat individuální přístup. Online kurz Vám umožní studovat individuálním tempem a mít tak dostatek času si látku osvojit a neomezeně dlouho procvičovat. Nikdo Vás neruší, nikdo nezdržuje, nikoho nezdržujete Vy. Příště pokračujte přesně tam, kde jste skončili naposled. Efektivní výuka je individuální výuka v online kurzu.

Procvičovat musíte hlavně zábavně

Vidět někoho malovat obraz a zkusit namalovat obraz je z pohledu učení kvalitativní rozdíl. Procvičování v rámci výuky násobně zrychluje vytváření neuronových spojů a tím celý proces učení. Online kurz angličtiny pro začátečníky Vám poskytuje neomezené procvičování probírané látky a neomezený nácvik slovíček a frází a jejich výslovnosti. Procvičování ale musí být hlavně zajímavé a zábavné. Proto Vás také klasické učebnice nudí a po několika lekcích již nebaví.

Nepřehánějte to s gramatikou

Kurz angličtina pro úplné a věčné začátečníky se zaměřuje jak na všechny základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení), tak i na gramatické výklady a nácvik slovíček. Neučte se pouze části jazyka, např. jak bývá mylným zvykem klást přehnaný důraz na gramatiku. Gramatika je sice důležitá, ale důležitější je se domluvit a proto raději část gramatiky oželte a věnujte se výslovnosti, porozumění, poslechům – všeho máte v našem kurzu v hojnosti.

Neučte se to, co nepotřebujete

Kapacitu paměti máme bohužel omezenou, a tak se učte jen to, co sami ve svém životě využijete. Není potřeba znát málo používaná slovíčka nebo detaily složité gramatiky. Chcete se domluvit nebo chcete získat doktorát z teorie angličtiny? Náš online kurz je uzpůsoben pro ty, kteří se chtějí domluvit. Jen praktická slovní zásoba a gramatické jevy.

Zapomeňte na obavy z mluvení

Mluvení v cizím jazyce je pro mnoho začátečníků jedním z největších strašáků. Někdy dokonce tak velkým, že ani nezačnou chodit k lektorovi či do jazykové školy. Ztrapním se, nebudou mi rozumět, budu se cítit hloupě. Tyto obavy chápeme a pomůžeme Vám. Mluvení je možné se naučit pouze procvičováním, a proto jsme do našich kurzů doplnili nácvik výslovnosti. Jen Vy a počítač a tak dlouho, než budete se svou výslovností spokojeni. Opakujte podle vzoru, přehánějte artikulaci, užívejte si mluvení a poslouchejte, jak Vám Vaše nahraná výslovnost zní.

Nebuďte na jazyk sami

Většina lidí rezignuje na činnost, která jim nejde nebo které nerozumí a neví si rady. To víme. A proto je součástí všech našich kurzů služba „lektor po ruce“. Tedy živí lektoři, které máte k dispozici online každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Stačí jeden klik a naše jazyková a technická podpora je Vám plně k dispozici.

Co říkají naši reální studenti

Ukázka kurzu

Další kurzy španělštiny

Obchodní španělština pro pokročilé B2 je kurz určený pro studenty, kteří potřebují znalost obchodního španělského jazyka pro své zaměstnání. Kurz obchodní španělštiny můžete doplnit o kurzy obecné.

Certifikát a příprava k mezinárodní zkoušce

Po dokončení kurzu Obchodní španělština pro pokročilé B2 získáte certifikát o absolvování. Kurz je zároveň přípravou pro složení mezinárodní zkoušky z obchodní španělštiny.

Je kurz drahý?

Za 7 měsíční online kurz Obchodní španělština pro pokročilé B2 zaplatíte 2 490 Kč. Na první pohled dost peněz. Ale počítejte s námi. Průměrný student studuje kurz 7 měsíců, což po přepočtu znamená, že náklady na kurz jsou 355 Kč měsíčně. Neplatíte za učebnice, za jízdenky ani za parkovné. Nepropadnou vám peníze za nevychozené lekce.  Je drahé dát necelých 12 Kč denně za to, že konečně ovládnete angličtinu?

Garance kvality

Víme, že mnoho začátečníků nebo věčných začátečníků zkusilo již mnoho metod učení se španělského jazyka. Také víme, že velká část tradičních metod jim nefunguje, a tak mají obavu zkoušet opět něco nového. Jsme přesvědčeni, že Vám dokážeme pomoci a jazyk se s námi naučíte. Poskytneme Vám 100% garanci úspěchu a spokojenosti. Pokud Vám kurz z jakéhokoli důvodu nebude vyhovovat, nenajdete čas na studium nebo se rozhodnete pro jinou alternativu studia do 14 dnů, vrátíme Vám peníze. Žádné dotazy, peníze zpět posíláme obratem. Nic neriskujete.

Garance výměny kurzu

Kurz Obchodní španělština pro pokročilé B2 je určen pro pokročilé studenty. Pokud v průběhu studia zjistíte, že vybraná jazyková úroveň je pro Vás příliš obtížná, nic se neděje, kurz Vám vyměníme za jiný, který bude lépe vyhovovat Vašim možnostem a studijním potřebám.

Reference

„Kurz obchodní španělštiny je náročnější než obecné kurzy, které jsem studovala před tím, ale jsem ráda, že fráze, které jsem se naučila mohu uplatnit v praxi.“

Radka Fišerová, 37 let

„S kurzem jsme zatím moc spokojená, ale jsem na začátku. Postupuji svým tempem a hodně si cvičení opakuji a vracím se k výkladům, což mi vyhovuje.“

Deny Klasová

„Za mě super kurz. Vyhovuje mi vše, co je online. Využiji tak svůj čas naplno.“

Petr Větrovec, 26 let

Parametry kurzu

Metodické parametry

počet výukových obrazovek a cvičení 700+
doporučená délka studia 7 měsíců dle intenzity studia
počet slovíček a frází 1100+
výklady v češtině ne
překlady slovíček do češtiny ano
možnost volitelných skype lekcí ano
vyučovací metody komunikativní, direktivní
vstupní požadavky na studenta žádné

Jazykové dovednosti

poslech ano audio a video nahrávky
čtení ano autentické texty
psaní ano formou doplňovacích cvičení
mluvení ano voice recognition + nahraj se a poslechni + doplňkové skype lekce
gramatika ano formou výkladů a cvičení
slovíčka ano formou výkladů a cvičení

Forma procvičování slovíček

zadání napsané student napíše ano
zadání napsané student vybere z možností ano
zadání napsané student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání napsané student vysloví ano
zadání vyslovené student napíše ano
zadání vyslovené student vybere z možností ano
zadání vyslovené student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání vyslovené student vysloví ano
procvičování z češtiny do španělštiny ano
procvičování ze španělštiny do češtiny ano

Způsob práce s motivací

vyhodnocovaní videa ano s možností vypnutí
retenční emailing ano s možností vypnutí
gamifikační prvky nástěnka, ukazatel pokroku, % dokončení a další
videoprůvodce nevyužívá se
motivace příběhem nevyužívá se
kurz rozdělen na dny ne, kurz rozdělen dle kapitol
živá podpora ano, online přímo ve studovně

Technické parametry

forma studia online v internetovém prohlížeči
doporučené prohlížeče Google Chrome (Windows, OS X, Linux)
dostupnost počítač, tablet, telefon
provedení mobilní verze responsivní design
potřeba instalace ne

Uživatelské informace

forma uživatelské podpory online chat, telefon, email
dostupnost uživatelské podpory 8 hodin denně (8 - 16 hod. v pracovní dny)
certifikát o absolvování kurzu ano
možnost přístupu do kurzu 24 hodin denně
platnost licence 3 roky
autoři kurzu tým ONLINE learning s.r.o.

Firemní výuka

Kurz Obchodní španělština pro pokročilé B2 je možné zařadit jako součást koordinovaného firemního vzdělávání. Máte-li zájem nakoupit kurz pro více zaměstnanců, kontaktujte nás prosím na info@sogoodlanguages.com pro přípravu nabídky na míru. Můžete získat množstevní slevu, modul Personalista pro evidenci pokroku jednotlivých studentů a firemního konzultanta, který pomůže kurz do firemního vzdělávání vhodně zavést a případně propojí s výukou poskytovanou Vaší jazykovou školou.

Recenze

 1. Profilový obrázek

  Ladislava Pokorná

  Studuji poctivě a pravidelně a už na sobě pozoruji zlepšení. Učím se podle Vašeho doporučení 20 minut denně plus si opakuji slovíčka a už za měsíc jsem se posunula.

  Laďka

Přidat recenzi

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.