Domů Španělština pro pokročilé Španělština pro pokročilé B2

Španělština pro pokročilé B2

2 490 

Začít zdarma

Popis kurzu

Španělština pro pokročilé B2 je určena pro studenty, kteří ve španělštině dosáhli úrovně B1. Umí se dorozumět v běžných každodenních situacích, dovedou bez větších problémů stručně hovořit o své práci či škole. Studenti umí napsat osobní dopisy popisující zážitky a pocity. Rozumí zřetelně vysloveným hlavním myšlenkám o běžných tématech.

Kurz Španělštiny pro pokročilé B2 rozšiřuje a zdokonaluje slovní zásobu, gramatické jevy, písemný projev , schopnost porozumění a plynulého vyjadřování. Zvládnutím tohoto kurzu se studenti z úrovně B1 posouvají na úroveň B2, svou novou úroveň prověří v závěrečné zkoušce, která je koncipována jako příprava na mezinárodně uznávanou zkoušku ze španělštiny DELE B2.

Autor kurzu: Onlinejazyky.cz

Obsah kurzu Španělština pro pokročilé B2

Tematické okruhy

 • Životní styl
  • Pracovní život
  • Strava
  • Virtuální život
  • Opakování
 • Osobnost
  • Osobnostní charakteristiky
  • Fyzické charakteristiky
  • Povolání
  • Opakování
 • Vzdělávání
  • Rodiče a děti
  • Učení se cizích jazyků
  • Tvrdý život školou povinných
  • Opakování
 • Zdraví
  • Fyzické zdraví
  • Mentální zdraví
  • Zdravý životní styl
  • Opakování
 • Kultura
  • Hudba
  • Umění
  • Významné osobnosti kultury
  • Opakování
 • Španělsko
  • Život ve Španělsku
  • Španělé
  • Cestovní ruch
  • Opakování
 • Zkouška
  • Porozumění textu a Písemný projev
  • Znalosti gramatiky a slovní zásoby + Porozumění poslechu
  • Ústní projev
  • Vzorová zkouška B2

Gramatika

 • další použití minulého času jednoduchého
 • další použití minulého času průběhového
 • další použití předpřítomného času
 • další rozdíly mezi slovesy SER a ESTAR
 • použití různých subjuntivů (presente e imperfecto)
 • subjunktiv – konstrukce se SER, ESTAR, PARECER a RESULTAR
 • subjunktiv – zvláští formy (verbos „de la cabeza“)
 • subjunktiv – vyjádření přání a pochybnosti
 • vztažné věty se subjunktivem
 • vztažné věty s indikativem
 • subjunktiv předpřítomného času (Presente Perfecto de subjuntivo)
 • plusquamperfektum subjunktivu (Pluscuamperfecto de subjuntivo)
 • další použití spojek A, DE, EN a CON
 • další použití spojek PARA a POR
 • zájmena (el cual, cuyo, quienes…)
 • osobní zájmena (se lo / os las…)
 • neurčitá zájmena a adjektiva (ninguno / ningún…)
 • kauzální konstrukce (no fue porque …., sino…)
 • konjunkce v kauzálních konstrukcích (ya que, puesto que…)
 • podmínková souvětí skutečná
 • podmínková souvětí neskutečná v přítomnosti
 • podmínková souvětí neskutečná v minulosti
 • další podmínkové konstrukce (con tal que…)
 • věty časové – kdy užít indikativ a kdy subjunktiv
 • další časové spojky (cada vez que…)
 • modální stavby
 • spojky v modálních stavbách (de la manera que…)
 • přípustkové konstrukce
 • spojky v přípustkových konstrukcích (pese a que…)

Fráze

 • Con amor…
 • Podrías avisarme…
 • Te agradecería mucho si…
 • Me estoy dirigiendo a Usted…
 • Debo decir que…
 • Le agradecería si…
 • al final…
 • a mi juicio…
 • sostener que…
 • de cualquier modo…
 • Atentamente…
 • Avisame lo antes posible…

Slovíčka

 • pracovní život (empresario, gastos, fracasar…)
 • různá slovíčka (accesorio, desconocimiento…)
 • potrava (embutido, cubierto, plato principal…)
 • různá slovíčka (ansia, encuesta, ampliar…)
 • internet (usuario, asegurar, ocupado…)
 • počítač (teclado, pantalla…)
 • psychické charakteristiky (engreído, perezoso…)
 • fyzické charakteristiky (pelirrojo, barba…)
 • další charakteristiky (vanidoso, corpulento…)
 • různá slovíčka (anhelar, liderazgo…)
 • zaměstnání (comerciante, empleador…)
 • různá slovíčka (cosmopolita, equitativo…)
 • rodiče a děti (confianza, presión…)
 • vyučovací předměty (química, economía…)
 • jazykové kurzy (promotor, inútil…)
 • učebna (marcador, pizarra…)
 • život školáků (fracasar, anotar…)
 • různá slovíčka (digno, nocivo…)
 • zdravotní obtíže (sobrepeso, estornudar…)
 • vyšetření (recetar, consultorio…)
 • psychika (depresión, bienestar…)
 • různá slovíčka (perfección, focalizar…)
 • neduhy a zdraví (tensión alta, movimiento…)
 • různá slovíčka (agobio, sugerir…)
 • muzika (concierto, tocar…)
 • hudební nástroje (cuerda, viento…)
 • umění (taller, coro…)
 • různá slovíčka (vestigio, solsticio…)
 • umělci (escultor, bailarín de claqué…)
 • různá slovíčka (envenenar, letal…)
 • španělské reálie (ribera, marisco…)
 • různá slovíčka (gancho, peculiaridad…)
 • Španělé (bullicioso, seductor…)
 • různá slovíčka (errante, austral…)
 • turismus (solearse, surfear…)
 • různá slovíčka (comino, oblea…)

Proč se s námi jazyk opravdu naučíte?

Specializujeme se na začátečníky a na věčné začátečníky a víme, proč tradiční metody výuky řadě studentů selhávají. Vydefinovali jsme 10 základních překážek, které brání začátečníkům jazyk ovládnout, a ty vám pomůžeme překonat. Podívejte se na jejich přehled a rozkliknutím zjistěte, proč se s námi opravdu španělštinu naučíte.

Přestaňte studovat ve stresu

Není nic horšího, než být na kurzu angličtiny s dalšími studenty, čekat na vyvolání lektorem a děsit se toho, že se ztrapníte, když použijete špatnou gramatiku, že vám nebude rozumět, budete ostatní zdržovat apod. Pro ovládnutí jakékoli nové látky je potřeba, aby byl Váš mozek v příjemném rozpoložení, uvolněný a měl radost z poznávání nového. V našich kurzech můžete cokoli opakovat do té doby, než vám to bude zcela jasné. Poslechy si pusťte třeba 10x, ať jazyk slyšíte, slovíčka opakujte do té doby, dokud je opravdu umíte a na procvičování gramatiky mějte tolik času, kolik potřebujete. Žádný stres, nikoho nezdržujete, nikdo se na Vás nedívá skrz prsty.

Nepřetěžujte se, jinak skončíte

Jeden z největších nešvarů výuky jazyků je zavalení studenta stále novou látkou. První hodiny výuky zvládáte, ale s každou další přichází stále nová gramatika, slovíčka, jazykové výjimky apod. Zákonitě přijde den, kdy Vás angličtina převálcuje, vše Vám začne splývat, přestáváte se orientovat, nejde Vám to, ztrácíte motivaci a s výukou končíte. Důvod je prostý – novou látku jste nestačili uložit do dlouhodobé paměti, ale měli jste ji pouze v té krátkodobé, ze které se po jednom až třech týdnech vytratí. Aby bylo možné přijímat novou látku, je potřeba mít tu předešlou uloženou v dlouhodobé paměti. Toho docílíte opakováním stejné látky druhý den, šestý den a za týden až dva. Můžete opakovat sami nebo můžete mít systém, který vám s opakováním pomůže. A ten Vám poskytneme my.

Neučte se, když nemáte chuť

Neztrácejte čas dojížděním za lektorem nebo na hodinu angličtiny. Věnujte se angličtině, když jste ve správném rozpoložení, ne kdy může Váš lektor a hodina je pro Vás povinností. Musíte mít přístup ke své výuce angličtiny kdekoli a kdykoli máte zrovna na výuku chuť a náladu. S našimi online kurzy to možné je. Kdekoli a kdykoli – na počítači, na tabletu, na telefonu.

Začněte konečně studovat efektivně

Mozek průměrného člověka se dokáže intenzivně soustředit prvních 20 minut, pak koncentrace opadá. Když máte hodinu s lektorem o délce 90 minut, pak více než 2/3 času nestudujete efektivně. Rozdělte si látku do více dní s kratšími 20 minutovými bloky. Přesně tohle je možné v našich kurzech udělat.

Učte se tak, jak potřebujete Vy

Každý člověk je jiný, má jiné schopnosti, zkušenosti a znalosti z minulosti. Abyste z výuky angličtiny získali maximum, musíte požadovat individuální přístup. Online kurz Vám umožní studovat individuálním tempem a mít tak dostatek času si látku osvojit a neomezeně dlouho procvičovat. Nikdo Vás neruší, nikdo nezdržuje, nikoho nezdržujete Vy. Příště pokračujte přesně tam, kde jste skončili naposled. Efektivní výuka je individuální výuka v online kurzu.

Procvičovat musíte hlavně zábavně

Vidět někoho malovat obraz a zkusit namalovat obraz je z pohledu učení kvalitativní rozdíl. Procvičování v rámci výuky násobně zrychluje vytváření neuronových spojů a tím celý proces učení. Online kurz angličtiny pro začátečníky Vám poskytuje neomezené procvičování probírané látky a neomezený nácvik slovíček a frází a jejich výslovnosti. Procvičování ale musí být hlavně zajímavé a zábavné. Proto Vás také klasické učebnice nudí a po několika lekcích již nebaví.

Nepřehánějte to s gramatikou

Kurz angličtina pro úplné a věčné začátečníky se zaměřuje jak na všechny základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení), tak i na gramatické výklady a nácvik slovíček. Neučte se pouze části jazyka, např. jak bývá mylným zvykem klást přehnaný důraz na gramatiku. Gramatika je sice důležitá, ale důležitější je se domluvit a proto raději část gramatiky oželte a věnujte se výslovnosti, porozumění, poslechům – všeho máte v našem kurzu v hojnosti.

Neučte se to, co nepotřebujete

Kapacitu paměti máme bohužel omezenou, a tak se učte jen to, co sami ve svém životě využijete. Není potřeba znát málo používaná slovíčka nebo detaily složité gramatiky. Chcete se domluvit nebo chcete získat doktorát z teorie angličtiny? Náš online kurz je uzpůsoben pro ty, kteří se chtějí domluvit. Jen praktická slovní zásoba a gramatické jevy.

Zapomeňte na obavy z mluvení

Mluvení v cizím jazyce je pro mnoho začátečníků jedním z největších strašáků. Někdy dokonce tak velkým, že ani nezačnou chodit k lektorovi či do jazykové školy. Ztrapním se, nebudou mi rozumět, budu se cítit hloupě. Tyto obavy chápeme a pomůžeme Vám. Mluvení je možné se naučit pouze procvičováním, a proto jsme do našich kurzů doplnili nácvik výslovnosti. Jen Vy a počítač a tak dlouho, než budete se svou výslovností spokojeni. Opakujte podle vzoru, přehánějte artikulaci, užívejte si mluvení a poslouchejte, jak Vám Vaše nahraná výslovnost zní.

Nebuďte na jazyk sami

Většina lidí rezignuje na činnost, která jim nejde nebo které nerozumí a neví si rady. To víme. A proto je součástí všech našich kurzů služba „lektor po ruce“. Tedy živí lektoři, které máte k dispozici online každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Stačí jeden klik a naše jazyková a technická podpora je Vám plně k dispozici.

Co říkají naši reální studenti

Ukázka kurzu Španělština pro pokročilé B2

Vhodný doplněk ke kurzu

Španělština pro pokročilé B2 je obecný kurz pro pokročilé studenty. Můžete ho však doplnit o slovíčkový kurz 1000 španělských slovíček, díky kterému rozšíříte svoji slovní zásobu.

Certifikát a příprava k mezinárodní zkoušce

Po dokončení kurzu Španělština pro pokročilé B2 získáte certifikát o absolvování. Kurz je zároveň přípravou pro složení mezinárodní zkoušky DELE B2.

Je kurz drahý?

Za 7 měsíční online kurz Španělština pro pokročilé B2 zaplatíte 2 490 Kč. Na první pohled dost peněz. Ale počítejte s námi. Průměrný student studuje kurz 7 měsíců, což po přepočtu znamená, že náklady na kurz jsou 355 Kč měsíčně. Neplatíte za učebnice, za jízdenky ani za parkovné. Nepropadnou vám peníze za nevychozené lekce.  Je drahé dát necelých 12 Kč denně za to, že konečně ovládnete španělský jazyk?

Garance kvality

Víme, že mnoho začátečníků nebo věčných začátečníků zkusilo již mnoho metod učení se cizího jazyka. Také víme, že velká část tradičních metod jim nefunguje, a tak mají obavu zkoušet opět něco nového. Jsme přesvědčeni, že Vám dokážeme pomoci a jazyk se s námi naučíte. Poskytneme Vám 100% garanci úspěchu a spokojenosti. Pokud Vám kurz z jakéhokoli důvodu nebude vyhovovat, nenajdete čas na studium nebo se rozhodnete pro jinou alternativu studia do 14 dnů, vrátíme Vám peníze. Žádné dotazy, peníze zpět posíláme obratem. Nic neriskujete.

Garance výměny kurzu

Kurz Španělština pro pokročilé B2 je určen pro mírně pokročilé studenty na úrovni B1. Pokud v průběhu studia zjistíte, že vybraná jazyková úroveň je pro Vás příliš obtížná, nic se neděje, kurz Vám vyměníme za jiný, který bude lépe vyhovovat Vašim možnostem a studijním potřebám.

Reference

„Úžasný kurz, i když mi dal docela zabrat. Ke konci jsem musela více opakovat.“

Kateřina Tichá, 39 let

„Jsem s kurzem moc spokojený. Děkuji.“

Lukáš Bryksa

„Do kurzu mohu kdykoliv a odkudkoliv, což hodnotím jako velké plus. Často dojíždím, a tak mohu alespoň využít dlouhou chvíli na cestách.“

Tomáš Moravec, 26 let

Parametry kurzu

Metodické parametry

počet výukových obrazovek a cvičení 700+
doporučená délka studia 7 měsíců dle intenzity studia
počet slovíček a frází 850+
výklady v češtině ano
překlady slovíček do češtiny ano
možnost volitelných skype lekcí ano
vyučovací metody komunikativní, direktivní
vstupní požadavky na studenta znalost španělštiny na úrovni B1

Jazykové dovednosti

poslech ano audio a video nahrávky
čtení ano autentické texty
psaní ano formou doplňovacích cvičení
mluvení ano voice recognition + nahraj se a poslechni + doplňkové skype lekce
gramatika ano formou výkladů a cvičení
slovíčka ano formou výkladů a cvičení

Forma procvičování slovíček

zadání napsané student napíše ano
zadání napsané student vybere z možností ano
zadání napsané student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání napsané student vysloví ano
zadání vyslovené student napíše ano
zadání vyslovené student vybere z možností ano
zadání vyslovené student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání vyslovené student vysloví ano
procvičování z češtiny do španělštiny ano
procvičování ze španělštiny do češtiny ano

Způsob práce s motivací

vyhodnocovaní videa ano s možností vypnutí
retenční emailing ano s možností vypnutí
gamifikační prvky nástěnka, ukazatel pokroku, % dokončení a další
videoprůvodce nevyužívá se
motivace příběhem nevyužívá se
kurz rozdělen na dny ne, kurz rozdělen dle kapitol
živá podpora ano, online přímo ve studovně

Technické parametry

forma studia online v internetovém prohlížeči
doporučené prohlížeče Google Chrome (Windows, OS X, Linux)
dostupnost počítač, tablet, telefon
provedení mobilní verze responsivní design
potřeba instalace ne

Uživatelské informace

forma uživatelské podpory online chat, telefon, email
dostupnost uživatelské podpory 8 hodin denně (8 - 16 hod. v pracovní dny)
certifikát o absolvování kurzu ano
možnost přístupu do kurzu 24 hodin denně
platnost licence 3 roky
autoři kurzu tým ONLINE learning s.r.o.

Firemní výuka – Španělština pro pokročilé B2

Kurz španělštiny je možné zařadit jako součást koordinovaného firemního vzdělávání. Máte-li zájem nakoupit kurz pro více zaměstnanců, kontaktujte nás prosím na info@sogoodlanguages.com pro přípravu nabídky na míru. Můžete získat množstevní slevu, modul Personalista pro evidenci pokroku jednotlivých studentů a firemního konzultanta, který pomůže kurz do firemního vzdělávání vhodně zavést a případně propojí s výukou poskytovanou Vaší jazykovou školou.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Španělština pro pokročilé B2”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.