Blízká budoucnost

číslovky

Do a Make

minulý čas průběhový

Modální slovesa

podstatná jména

Předložky

Předpřítomný čas prostý

Přídavná jména

Přítomný čas prostý

Přivlastnění

Slovesa

Tázací dovětky

Vazba there is/are

Výslovnost/Abeceda

Budoucí čas prostý

členy

Minulý čas prostý

Množná čísla

Otázky

Předbudoucí čas

Předminulý čas

Předpřítomný čas průběhový

Příslovce

Přítomný čas průběhový

rozkazovací způsob

Spojky

trpný rod

Zájmena

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.