Termín realizace šablony 4 v rámci Výzvy č. 57

  0
  427

  Realizovat šablonu č. 4 (blended learning pro žáky) je pro školy aktuálně časově velmi náročné. Situaci bohužel nepřispívají ani nejasné informace ohledně termínů, které mezi školami kolují, a proto jsme zpracovali následující právní výklad.

  Závazné termíny, které není možné porušit

  Ať jsou kolující informace jakékoli, závazné je vždy výhradně to, co je dané v „Příručce pro zadavatele a příjemce výzvy č. 57“, která je také součástí smlouvy, kterou školy podepisují a kterou se musí školy i MŠMT bezvýhradně řídit. Tento dokument je také základním podkladem pro kontrolní orgány, které budou správnost realizace projektu posuzovat.

  V příručce je v kapitole 2.4 (tedy realizace šablony č. 4) na straně 29 uvedeno: „Přistup k aplikaci bude v neomezeném rozsahu po dobu nejméně 3 měsíců umožněn žákům školy a jednomu učiteli cizího jazyka, který bude podporovat zapojenou skupinu žáků v běžné výuce.

  Zároveň je v příručce definován termín ukončení projektu v kapitole 6.4 (ukončení projektu, str. 35) takto: „Nejpozději však musí být projekt ukončen do data uvedeného ve výzvě, tj. do 31. 12. 2015.“.

  Změna data ukončení realizace projektu je považována za podstatnou změnu projektu, kterou upřesňuje kapitola 6.5.2 (str. 38). Zde je definovnáno: „Ve výjimečných případech, pokud příjemce není schopen ze závažných důvodů včas naplnit všechny plánované výstupy projektu, je možné podat žádost o prodloužení doby realizace projektu, přičemž platí, že realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2015.

  Z výše uvedeného je zřejmé, že přístup do aplikace (e-learningového systému) musí být poskytnut žákům školy minimálně po dobu 3 měsíců s ukončením realizace projektu 31. 12. 2015 (nikoli započetím realizace projektu, ale výslovně ukončením). To znamená, že nejpozdější možný termín pro aktivaci kurzů je 30. 9. 2015 ve 23:59 hod.

  Dodavatelé, poradci, úředníci jsou z obliga

  Z pohledu škol je nepříjemným faktem, že řada subjektů v jejich okolí není v této situaci motivována plnění termínů výzvy vyžadovat. Někteří dodavatelé čekají s realizací na chvíli, kdy jim školy zaplatí, proto doposud ani nezačali žáky do systémů zavádět. Poradcům vyhovuje více času na dotažení předchozích výzev a úředníci jsou v obtížné situaci pod tlakem škol za pozdní zveřejnění výsledků.

  Nikomu však za nedodržení termínů nehrozí žádný postih. Ten se přičítá výhradně na úkor školy, která jako jediná nese veškeré důsledky za porušení podmínek výzvy. V případě nutnosti vracet finanční prostředky tyto prostředky nevrací dodavatel, ale škola ze svých zdrojů.

  Co se stane v případě porušení termínu v příručce

  V případě nedodržení termínu realizace projektu se v kapitole 6.6.4 (Odnětí dotace, str. 40) příručka odkazuje na § 15 zákona č. 218/2000 Sb., který definuje důvody pro zahájení řízení o odnětí dotace. Dle bodu 1d) tohoto zákona řízení o odnětí dotace nastane pokud dojde: „ke zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace poskytnuta, pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně“. Nenaplnění termínu definovaného ve výzvě je tedy zákonným důvodem pro zahájení řízení o odnětí dotace.

  MŠMT vydalo pozdě rozhodnutí, musí posunout termíny nebo to nějak vyřešit, nejde to stihnout.

  Ano, i s tímto názorem jsme se v jedné škole setkali a jeho důsledky budou pro školu zřejmě bolestné. MŠMT nemusí nic, dává peníze a pravidla musí respektovat ten, kdo peníze přijímá. Argument pozdního posouzení žádostí ze strany MŠMT nemůže být brán dle zákona jako důvod pro zrušení řízení o odnětí dotace. Obzvláště ne v situaci, kdy téměř všechny ostatní školy termín splnily.

  Je teoreticky možné, že MŠMT do 30. 9. 2015 vydá oficiální dodatek k příručce, kterým termín posune, nicméně dnes (dva dny před tímto datem) nemáme žádné indicie, že by se tak mělo stát. A objektivně vzato nejsou ani relevantní důvody, proč by mělo k takovému kroku MŠMT přistoupit. My se spíše přikláníme k názoru, že bude několik desítek škol, které nestihnou termíny, „obětováno vyššímu zájmu“, tedy že nebude vůle pro několik nevyčerpaných milionů Kč vyjednávat s evropskými orgány výjimku pro Českou republiku.

  Zde je třeba upozornit na fakt, že celý tento text je našim interním názorem, který vychází ze závazných pravidel příručky a zákona. Doporučujeme ho považovat pouze jako námět k zamyšlení a k otevření diskuze s vaším právním poradcem.

  Volali jsme na ministerstvo a tam nám řekli …

  Máme od několika škol informaci, že někteří ministerští úředníci nepřiklání termínům v příručce velký význam, a že je možné začít s realizací projektu později. Zároveň však zatím žádná škola, dle našich informací, od ministerstva nedostala oficiální podepsaný dodatek k příručce a tak pro všechny školy nadále platí aktuální znění platné příručky. Telefonát, email či dopis od některého z projektových manažerů nemá dostatečnou zákonnou váhu na to, aby toto sdělení upravovalo či doplňovalo znění příručky. Při vašem rozhodování o dalších krocích berte toto prosím v potaz.

  Nemáme ještě kurzy pro žáky nasazeny, jaké jsou možnosti?

  První možností je začít obratem jednat s kompetentními lidmi na MŠMT a do 30. 9. 2015 podepsat dodatek k příručce, resp. ke smlouvě s vaší školou, kde bude oficiálně a se všemi právními náležitostmi vymezeno, jakým způsobem se vám závazné termíny mění.

  Tou snadnější cestou je požádat svého dodavatele, aby kurzy pro vaše žáky nasadil nejpozději do 30. 9. 2015. Tím máte jistotu, že je vše v pořádku a budete mít (po dobu dalších několika let, kdy může přijít kontrola) klidné spaní. Pokud váš dodavatel není schopen nebo ochoten kurzy nasadit (např. bez platby předem apod.) zvažte, zda nevyužít jiného dodavatele, dokud je ještě několik dní času.

  Není pravdou, že nasadit kurzy pro žáky vaší školy je časově nereálné. Očekáváme, že do 30. 9. bude mít kurzy nasazeno více než 650 škol a jsme velmi potěšeni, že téměř každá druhá škola si vybrala jako dodavatele naší společnost ONLINE jazyky. I z toho důvodu jsme posílili kapacity a jsme schopni v posledních dvou dnech aktivovat další 2 tis. studentských účtů, tedy zhruba 30 škol.

  Kurzy budeme aktivovat i na začátku října, pokud však chcete mít jistotu, že nebudete mít s výzvou potíže, spojte se s námi co nejdříve, ať společně stihneme zářijový termín. Nebudeme po vás chtít ani peníze, ani jako první krok nebudeme vystavovat fakturu. Kurzy vám aktivujeme a až peníze přijdou do vaší školy, budeme je řešit. A pokud z jakéhokoli důvodu nedorazí? Netrapte se tím, nebudeme je chtít z rozpočtu vaší školy a dokonce vám ani nesebereme již nasazené kurzy. Budete je mít od nás zdarma, jako odměnu za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si nás vybrali.

  Žádné komentáře

  Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.