Demonstrative Pronouns

  0
  21

  1 Demonstrative Pronouns: THIS, THESE, THAT, THOSE

  As the name suggests, demonstrative pronouns demonstrate something. In English we divide them into two groups:

  A) The speaker is close to what he is pointing to or is speaking about. He can say it’s “here”:

  a) He is talking about one thing/person (singular number) – THIS

  • This apple

  b) He is talking about more than one thing/people (plural number) – THESE

  • These apples

  B) The speaker is not close to what he is pointing to or speaking about. It is further away:

  a) He is talking about one thing/person (singular number) – THAT

  • That apple

  b) He is talking about more than one thing/people (plural number) – THOSE THOSE

  • Those apples

  As you can see, with these pronouns we do not distinguish whether it is masculine, feminine, or neuter. Look at these examples:

  Demonstrative PronounsUse in the Sentence
  ThisThis is my car
  TheseLook at these flowers!
  ThatThat house is ours.
  ThoseWho are those people?

  Demonstrative pronouns can appear at the beginning, in the middle, or at the end of a sentence:

  • This is my friend.
  • Look at this
  • What is this song?
  Previous articleGenitive Case
  Next articleInterrogative pronouns: WHO? WHAT? WHOSE? WHICH?
  Vendula Novotná
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti OLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 37 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".