Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. V dnešní době internetu, otevřených hranic a práce na dálku se cizím jazykům nevyhnete. Znalost angličtiny či jiného světového jazyka je nevyhnutelná, abyste udrželi krok se světem a druhými. Ale studium jazyků vám nepřinese jen jazykovou výbavu. Získáte i další schopnosti, které vám pomohou hlavně v mezilidských oblastech vašeho života. Pojďte odhalit všechny sociální brány, které se vám díky cizím jazykům odemknou.

1Mozek vám bude šlapat jako hodinky

To, že díky znalosti cizího jazyka získáte lepší práci, usnadníte si cestování nebo že budete moci čerpat informace i z cizojazyčných zdrojů, víte sami moc dobře. Všude se o tom mluví a všichni si to chválí. Tak v čem dalším vám může cizí jazyk prospět? Probudí k životu vaši spící kreativitu a zlepší vám paměť.

Když se učíte cizí jazyk, často při komunikaci vymýšlíte alternativní slova, protože si na ta originální nemůžete vzpomenout, nebo je zatím ani neznáte. A tak experimentujete s novými slovy a frázemi. Jakmile se váš mozek naučí vypořádat s těmito překážkami, budete schopni obdobně řešit komplexní problémy a nacházet pro ně řešení.

TIP: Abyste rozproudili svou kreativitu v jazykovém studiu a následně toho využili i v dalších oblastech, učte se slovíčka v kontextu a vytvářejte si k nim příběhy či představy.

Například se chcete anglicky naučit slovo růže – rose. A tak si představte, jak berete růžovou růži do ruky a přivoníte si k ní. Sladce voní. Takové růže máte rádi. U té představy si řekněte větu: I like pink roses. (Mám ráda růžové růže).

Někomu možná pomůže si slovo vizualizovat. Anglické slovíčko rose má oproti tomu českému růže v sobě písmenko “o”. Tak si slovíčko rose můžete představit jako ještě zavité poupě. Naopak v českém slově růže je dlouhé “ů”, které si představíte jako už rozvitou růži.

Protože se při studiu jazyka neustále učíte nové a nové věci, procvičujete a posilujete tím mozek. Dáváte mu podněty, které si musí zapamatovat a rychle na ně reagovat. Co si tím zlepšíte? Kromě toho, že si vycvičíte paměť a nebudete tolik zapomínat, tak především exekutivní funkce vašeho mozku, kam patří plánování, řešení problému a další mentálně náročné činnosti, jako třeba projektové řízení.

TIP: Vymezte si každý den čas na učení jazyka. Tím, že si dáváte s jazykem schůzku, učíte se pravidelnosti a děláte si z cizího jazyku návyk. Myslete na to, že učení jazyka je dlouhodobý cíl. A tak si ho dobře promyslete a rozplánujte na jednotlivé studijní porce. Studium jazyka je vlastně takový váš malý projekt, který si řídíte, a tak se bez kvalitního rozvrhu neobejdete.

A aby toho nebylo málo, stanete se svižnější v multitaskingu. Když má váš mozek přejít z jednoho jazyka do druhého, je to pro něj velmi náročná činnost. Jakmile se to naučíte, budete schopni snáze přepínat i mezi jinými činnostmi, jako by se nechumelilo.

TIP: Zkuste si přepínat mezi češtinou a vaším cílovým jazykem. Veďte sami se sebou vnitřní monolog. Chvíli česky, chvíli anglicky. Tak třeba: “Dnes odpoledne se mi už nechce pracovat. Instead I could have a cup of coffee with my friend Anna. Už dlouho jsme se neviděli. I will text her.“ A tak dál. Postupně se naučíte rychle skočit z jednoho jazyka do druhého.

2Druhé pochopíte levou zadní

Studie ukázaly, že děti, které jsou bilingvní, lépe zvládají některé mezilidské situace. Umějí totiž snáze rozklíčovat vyřčené myšlenky druhých. Je to pravděpodobně proto, že bilingvní děti si musí vybrat, který jazyk pro daný kontext použijí. A právě díky tomu jsou schopny lépe posoudit různé názory. Pokud se tahle schopnost posiluje při učení jazyka, a my věříme, že ano, pak je to skvělá zpráva pro nás pro všechny. Díky studiu každého dalšího jazyka si tak rozšíříme obzory a pochopíme názory zase jiných lidí.

A nejen to. Když se zpočátku učíte jazyk a začínáte mluvit s druhými, mnohdy jim nerozumíte. Proto se naučte správně ptát, aby vám odpověděli tak, jak potřebujete. A také čtěte mezi řádky, abyste je snáze pochopili. Této schopnosti pak využijete v pracovní sféře i osobních vztazích, když se nemůžete s druhými dorozumět.

TIP: Kladení správných otázek si vyzkoušejte na role play. Vy jste zákazník a váš kamarád nebo lektor vám chce něco prodat. Vy se ptáte na různé detaily, abyste si o produktu udělali jasnou představu a mohli se rozhodnout, zda ho koupíte. Nacvičíte si tak formulování různých druhů otázek, abyste se dozvěděli, co skutečně potřebujete.

3S cizinci najdete společnou řeč

Pro jednoho snadná věc, pro jiného nepřekonatelná propast. A to i v rodném jazyce s našinci. Najít společnou řeč s druhými lidmi. Jak to jen udělat? Odložte obavy z komunikace stranou. Vlastně na tom nic není. Potřebujete jen najít společné téma a mluvit nejlépe jazykem toho druhého.

Skvěle to vystihl Nelson Mandela: „Když mluvíte s druhými jazykem, kterému rozumí, vnímají vás hlavou. Když s nimi mluvíte jejich mateřským jazykem, vnímají vás srdcem.“

Když s druhými komunikujete v jejich rodném jazyce, ukazujete jim respekt a zároveň s nimi snáze najdete společnou řeč. Nemusíte překonávat oboustrannou překážku, kdy oba mluvíte cizím jazykem.

Navíc si díky studiu cizího jazyka rozšíříte povědomí o životě cizinců a bude pro vás pak snazší zapříst rozhovor. Poznáte nejen nové lidi, ale dobře se seznámíte s jejich kulturou a zvyky. Protože se budete v rámci studia jistě dívat na autentické filmy, abyste se setkali s jazykem v jeho originální podobě, rychle poznáte, jakým způsobem cizinci mluví, kde bydlí a jaká životní témata je nejvíce trápí. Ostatně sledování filmů vřele doporučujeme k nácviku poslechu a porozumění.

TIP: Zároveň je dobré číst si novinky z dané země. Buď si je přečtěte v originále, nebo se na ně alespoň zaměřte při čtení zpráv v mateřštině. Zjistíte tak, s jakými problémy se lidé v dané zemi aktuálně potýkají a co řeší. Když se tam pak vydáte, budete nejen vědět, na co si dát pozor, ale snadno najdete další téma k hovoru s rodilými mluvčími.

4Porozumíte tajům vaší mateřštiny

Zabýváte-li se už nějakou dobu cizím jazykem, jistě jste si všimli rozdílů a podobností s vaší mateřštinou. A možná ji začali vidět v jasnějším světle. Váš rodný jazyk jste se naučili přirozeně, a tak v něm mnohdy nepozorujete tu logiku a pravidla, podle kterých pracuje. Jen víte, že to tak je. Když si chcete osvojit cizí jazyk, nějakým těm pravidlům se většinou nevyhnete. A budete se je učit právě prostřednictvím vašeho rodného jazyka.

Některá pravidla se budou shodovat, jiná lišit. A právě toho můžete využít. Například němčina má stejně jako čeština 3 rody – mužský, ženský a střední. Takový strom (der Baum) je mužského rodu v obou případech. Ale slovo dům už to má jinak – v češtině je rodu mužského, v němčině středního (das Haus). V češtině nad rody nepřemýšlíme, ale když se učíme německy, musíme si je zvědomit.

TIP: Vyzkoušejte si učení slovíček pomocí metody kartiček. Na jedné straně máte cizojazyčný výraz, na druhé český. Pokud se slovíčka liší například rody, můžete si tuto odlišnost poznačit barevně. Mužský rod bude modře, ženský červeně a střední zeleně. Hned tak na první pohled uvidíte, které rody se liší a které shodují. Lépe si to vryjete do paměti.

5Budete si vědomi sami sebe

A nesmíme zapomenout na ještě jednu věc. A to, jak vám studium cizího jazyka zvedne sebevědomí a důvěru v sama sebe. Když se naučíte něco nového a začněte v tom být dobří, máte ze sebe hned lepší pocit. Nezapomeňte ale, že cizí jazyk se nenaučíte přes noc, a tak si pěstujte silnou vnitřní motivaci, abyste dosáhli svého jazykového cíle v dobré kondici.

A potom cizí jazyk je hodně o komunikaci s druhými. A protože se chcete rozmluvit, musíte vyjít za hranice své komfortní zóny a trochu je posunout. Pracujete tak nejen na jazykových dovednostech, ale i průbojnosti a vědomí o sobě samém. Když si totiž s někým povídáte v cizím jazyce, zpravidla skončíte u témat, které se týkají vás, vaší práce, koníčků a zájmů. A tak si uvědomíte, co je pro vás důležité.

TIP: Jak seženete někoho, s kým byste se mohli v cizím jazyce potrénovat? Když nepočítáme jazykové lektory, máte spoustu dalších možností. Ve větších městech můžete vyrazit do jazykové kavárny a poznat se s novými lidmi. Nebo si domluvte jazykový tandem a učte se s vaším jazykovým parťákem cizí jazyk navzájem. Nezapomeňte, že tohle všechno můžete dělat i online. Prozkoumejte třeba HelloTalk nebo konverzační kluby od onlinejazyky.cz.

Tak se na to ještě jednou podíváme. Vy se neučíte jen cizí jazyk, ale trénujete si i další schopnosti, kterými se můžete blýsknout doma i v práci:

1. Zlepšujete si paměť, učíte se řešit komplexní problémy a jste rychlejší v multitaskingu.
2. Lépe chápete druhé, kladete jim ty správné otázky a čtete mezi řádky.
3. Blíže poznáváte mentalitu a kulturu rodilých mluvčích a snáze se s nimi pustíte do řeči.
4. Více rozumíte tajům vaší mateřštiny.
5. Jste sebevědomější a průbojnější.

Cítíte, že vám cizí jazyky zlepšily život? Pochlubte se nám v komentářích pod článkem.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.