Mohlo by se klidně stát, že se ve všech těch německých zájmenech už nevyznáte. A jejich skloňování? To by mohl být další oříšek. Zkusíme to ale změnit a společně si ukážeme, že to není žádná věda a že stačí pár pravidel, která nám pomohou svět německých zájmen snadno pochopit. Chce to jen špetku trpělivosti, protože německá zájmena a jejich skloňování pro nás bude za chvíli hračka. Tak jdeme na to?

V tomto článku jsme pro vás připravili přehled všech druhů zájmen v němčině. Některá témata jsou trochu obsáhlejší a jejich celý obsah si zobrazíte kliknutím na link pod jednotlivými body.

1. Zájmena v němčině

Co jsou to vlastně zájmena? Zjednodušeně můžeme říct, že jsou to slova, která zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují. Například abychom nemuseli stále opakovat jedno jméno, pomůžeme si zájmenem.

 • Meine Mutter und mein Vater sind nach Hause gekommen. Sie waren sehr müde. – Moje maminka a můj tatínek přišli domů. Oni byli velice unavení.

Zájmena patří k ohebným slovním druhům. Znamená to, že je skloňujeme podle rodu, pádu a čísla podstatného jména, které nahrazují nebo ke kterému se vztahují.

 • Das Buch gehört meiner Schwester. – Ta kniha patří sestře. (komu patří? – 3.pád)

Jednotlivé druhy zájmen si projdeme v následujících řádcích.

2. Osobní zájmena (Personalpronomen)

Osobní zájmena jsou slova, která označují lidi, věci a skutečnosti nebo na ně ukazují. Mezi osobní zájmena patří: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie.

Společně si osobní zájmena v němčině projdeme a vysvětlíme si, jak je skloňovat a správně používat. V němčině se často setkáváme s vykáním, které se u osobních zájmen vyznačuje velkým písmenem, tedy Sie. Často také můžeme ve větách narazit na zájmeno es, které má ve větě různé funkce. Určitě nezapomeneme ani na předmět ve 3. a 4. pádu.

Vše o osobních zájmenech jsme pro vás připravili v článku Osobní zájmena v němčině.

3. Přivlastňovací zájmena (Possessivpronomen)

Když už umíme zájmena osobní, tak zvládneme i zájmena přivlastňovací, navzájem se totiž doprovází. Ke každému osobnímu zájmenu patří jedno zájmeno přivlastňovací.

ich mein (můj)wir unser (náš)
du dein (tvůj)ihr euer (váš)
er sein (jeho)sie ihr (jejich)
sie ihr (její)Sie Ihr (Váš)
es sein (jeho)

Více o přivlastňování v němčině se dozvíte v našem článku Přivlastňovací zájmena.

4. Ukazovací zájmena (Demonstrativpronomen)

Ukazovací zájmena tak trochu kradou místo určitému členu. Jsou o něco důraznější a přesněji ukazují na osobu, věc, zvíře či vlastnost. S tím také souvisí i jejich skloňování, ukazovací zájmena se totiž (až na pár výjimek) skloňují právě jako člen určitý.

Mezi nejčastěji používaná ukazovací zájmena v němčině patří:

 • der, die, das, die – ten, ta, to, ti
 • dieser, diese, dieses, diese – ento, tato, toto, tito
 • jener, jene, jenes, jene – onen, ona, ono, oni
 • derjenige, diejenige, dasjenige, diejenigen – ten, ta, to, ti (zdůrazněné)
 • derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben – tentýž, tatáž, totéž, titíž

Vše o ukazovacích zájmenech jsme pro vás připravili v článku Ukazovací zájmena v němčině.

5. Tázací zájmena (Interrogativpronomen)

Tázací zájmena známe v češtině jako kdo, co, jaký, který, čí. Pomocí tázacích zájmen se můžeme zeptat na osobu, zvíře či věc.

Patří sem:

 • zájmena WER, WAS
 • zájmeno WELCHER, WELCHE, WELCHES, WELCHE
 • zájmeno WAS FÜR EIN, WAS FÜR EINE, WAS FÜR EIN, WAS FÜR (WELCHE)

Vše o  tázacích zájmenech jsme pro vás připravili v článku Tázací zájmena v němčině.

6. Neurčitá zájmena (Indefinitpronomen)

Bavíme se o zájmenech, která nám ukazují blíže neurčené nebo neznámé osoby a věci. Nechceme nebo je neumíme pojmenovat.

 • Ich kenne niemanden. – Neznám nikoho. (neznámá osoba)

Společně si projdeme skloňování neurčitých zájmen v němčině, jako jsou například zájmena man, kein, jemand, niemand, alle, alles, manche, viel, wenig a mnoho dalších.

Vše o neurčitých zájmenech jsme pro vás připravili v článku Neurčitá zájmena v němčině.

7. Zvratná zájmena (Reflexivpronomen, Reziprokpronomen)

V němčině existuje zvratné zájmeno sich. To je součástí zvratného slovesa, např. sich erkälten (nachladit se), sich freuen (těšit se), sich entscheiden (rozhodnout se). Do této skupiny patří i reciproční zájmeno einander, které vyjadřuje vzájemný vztah, např. Wir haben einander begrüßt. – Pozdravili jsme se.

Pozor: Některá zvratná slovesa v češtině nemusí být vždy zvratná i v němčině, např. lachen (smát se), lesen (číst si), fragen (ptát se), heißen (jmenovat se).

Sich překládáme do češtiny nejčastěji jako se, si.

Vše o zvratných zájmenech jsme pro vás připravili v článku Zvratná zájmena v němčině.

8. Vztažná zájmena (Relativpronomen)

Teď se budeme chvíli věnovat vztažným zájmenům. Co jsou to vlastně vztažná zájmena? Společně si vysvětlíme, která zájmena sem patří a ukážeme si jejich skloňování.

Mezi vztažná zájmena patří der, die, das, die a welcher, welche, welches, welche.

 • die Frau, die mir so viel hilft – paní, která mi tak pomáhá
 • Bücher, welche ich gelesen habe – knihy, které jsem četla

Vše o vztažných zájmenech jsme pro vás připravili v článku Vztažná zájmena v němčině.

9. Cvičení/test na zájmena

Tak a další část z německé gramatiky je za námi. Určitě je to pro Vás hodně nových informací, ale nezoufejte, stačí si pořádně a v klidu přečíst základní pravidla a německá zájmena už pro vás nebudou cizí.  Pro lepší pochopení si můžete zkusit udělat souhrnné cvičení

Předchozí článekZvratná zájmena v němčině (Reflexivpronomen)
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.