Blízká budoucnost

číslovky

Do a Make

minulý čas průběhový

The Past Tense

Modální slovesa

Modal verbs

podstatná jména

Předložky

Prepositions

Předpřítomný čas prostý

Present Perfect

Přídavná jména

Přítomný čas prostý

Přivlastnění

Slovesa

Modal verbs

Tázací dovětky

Vazba there is/are

Výslovnost/Abeceda

Budoucí čas prostý

The Future Tense

členy

Articles (a/an, the)

Minulý čas prostý

The Past Tense

Množná čísla

Otázky

Předbudoucí čas

Předminulý čas

Past Perfect Tense

Předpřítomný čas průběhový

Present Perfect

Příslovce

Přítomný čas průběhový

rozkazovací způsob

Spojky

trpný rod

Zájmena

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.