Reflexive Pronouns

  0
  30

  1 Reflexive Pronouns

  We use reflexive pronouns in English when we want to emphasize that someone has done something on their own or that it is only about them:

  • I did it myself!
  • He did it himself!
  • We did it ourselves!

  How do we use reflexive pronouns in a sentence?

  myselfI wrote it myself.
  yourselfDid you build this house yourself?
  himselfHe excused himself.
  herselfShe talks about herself all the time.
  itselfThise mess is not going to clean itself!
  ourselvesDon’t worry! We can do it ourselves.
  yourselvesDid you bake all of these cakes yourselves?
  themselvesI feel like they are not being themselves lately.

  If we add the preposition BY to the reflexive pronouns, we are telling the same as the phrase ALONE (without the presence of other people):

  • I live by myself.
  • My parents like traveling by themselves.

  We may often see the following terms:

  • Help yourselves!
  • She is not herself.
  • Can you introduce yourself?
  • Enjoy yourself!
  Previous articleInterrogative pronouns: WHO? WHAT? WHOSE? WHICH?
  Next articleCountable and Uncountable Nouns
  Vendula Novotná
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti OLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 37 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".