Zvratná zájmena (Reflexive Pronouns)

  0
  4165

  1 Zvratná zájmena

  Zvratná zájmena používáme v angličtině tehdy, chceme-li zdůraznit, že někdo něco udělal sám nebo se něco týká výhradně jeho:

  • I did it myself! (Udělal jsem to sám.)
  • He did it himself! (Udělal to sám.)
  • We did it ourselves! (Udělali jsme to sami.)

  Užití zvratných zájmen ve větě:

  myselfI wrote it myself.
  (Napsal jsem to sám.)
  yourselfDid you build this house yourself?
  (Postavil si tento dům sám?)
  himselfHe excused himself.
  (Omluvil se.)
  herselfShe talks about herself all the time.
  (Mluví pořád o sobě.)
  itselfThe mess is not going to clean itself!
  (Ten nepořádek se sám neuklidí!)
  ourselvesDon’t worry! We can do it ourselves.
  (Neměj starosti! Zvládneme to sami.)
  yourselvesDid you bake all of these cakes yourselves?
  (Upekli jste všechny tyto dorty sami?)
  themselvesI feel like they are not being themselves lately.
  (Přijde mi, že poslední dobou nejsou sami sebou.)

  Zvratná zájmena často odpovídají našemu „si“:

  • I say to myself. (Říkám si)
  • They can not help themselves. (Nemohou si pomoci.)

  Připojíme-li ke vztažným zájmenům předložku BY, sdělujeme tím to samé jako výrazem ALONE (bez přítomnosti jiných lidí):

  • I live by myself. (Žiju sám.)
  • My parents like traveling by themselves. (Moji rodiče rádi cestují sami.)

  Často se můžeme setkat například s těmito výrazy:

  • Help yourselves! (Poslužte si!)
  • She is not herself. (Není ve své kůži.)
  • Can you introduce yourself? (Můžeš se představit?)
  • Enjoy yourself! (Dobře se bav!)
  Předchozí článekVztažná zájmena (Relative Pronouns)
  Další článekTázací zájmena (Interrogative pronouns): WHO? WHAT? WHOSE? WHICH?
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".