Každého našeho študenta sa pýtame, aký je dôvod toho, že sa ešte nenaučili anglicky. Skúste si tipnúť, koľkí z nich sa angličtinu nenaučili, pretože nepoznali tie správne metódy a spôsoby výuky angličtiny. Je to viac ako tretina. To znamená, že každý tretí študent sa angličtinu nenaučil iba preto, že nenašiel pre seba tú správnu a optimálnu metódu. Rozhodli sme sa preto urobiť ucelený prehľad toho, aké máte možnosti štúdia angličtiny, aké majú výhody a nevýhody jednotlivé študijné metódy, pre koho sú vhodné, koľko stoja peňazí, ako sú efektívne a podobne. Všetko sme zhrnuli do nasledovného článku. Poďme na to!

Úplne na začiatok je potrebné povedať, že vám dnes, bohužiaľ, nedám jednoznačnú odpoveď na otázku, aká metóda je pre výuku angličtiny najlepšia. Každá má svoje výhody a nevýhody, každá vyhovuje niekomu inému, a tak je pre každého najlepšia iná. Jediné, čo vám dnes môžem povedať s naprostou istotou je, že som zatiaľ ani ja, ani nikto z našeho jazykového týmu, neobjavili žiadnu funkčnú metódu, ktorá naučí cudzí jazyk jednoducho, veľmi rýchlo a bez práce. Pravda, marketingovými sľubmi rada pochybných metód nešetrí, ale na zázraky, výučbu v spánku alebo hypnóze neverte! Výučba cudzieho jazyka je ako osvojovanie si veľkého množstva poznatkov, tak aj pravidelný tréning, aby ste sa naučili angličtinu správne počuť a správne ju vyslovovať. A rovnako tak, ako sa zázračne rýchlo nenaučíte bez tréningu napríklad žonglovať s piatimi loptičkami, nenaučíte sa ani cudzí jazyk bez potrebného času na tréning.

NEVERTE ZÁZRAČNÝM METÓDAM, VÝUČBE V HYPNÓZE, V SPÁNKU A POD. JAZYK MUSÍTE TRÉNOVAŤ A TRÉNOVAŤ.

Dobrou správou je, že cudzí jazyk sa môže naučiť naozaj každý, pokiaľ pozná správnu metódu, ktorá je pre neho vhodná a takmer vôbec nezávisí na veku. Nikdy nie je neskoro začať a nikto nie je na cudzí jazyk príliš starý. Samozrejme, ideálne sa jazyk naučia malé deti, ktoré žijú v cudzojazyčnom prostredí. Tie dostanú cudzí jazyk do života, z nášho pohľadu, tak trochu zadarmo. Pokiaľ však nie ste malé dieťa, je jedno, či začnete v 30 alebo 60. Stačí vedieť ako. Výber správnej metódy výučby angličtiny závisí na tom, ako efektívne sa učíte, aký ste študijný typ, aké máte návyky, skúsenosti, schopnosti, motiváciu apod.

Školský systém

Náš prehľad začneme klasickým školským systémom, teda takým systémom, ktorý poznáte z bežnej základnej alebo strednej školy. Toto je aktuálne najrozšírenejšia forma štúdia angličtiny v našej zemi a buďme za ňu radi, pretože sú školy, ktoré sú vo výučbe angličtiny špičkové a majú skutočne fenomenálne výsledky.

Potom tu máme väčšinu škôl, kde nie je výučba angličtiny úplne efektívna a študenti aj po niekoľkých rokoch štúdia odchádzajú zo školy neschopní sa cudzím jazykom dohovoriť. Najväčší problém školského systému vidíme v jeho neschopnosti študentov vhodne motivovať.
Často je jediný motivátor tejto výučby iba negatívna motivácia, teda zlá známka. Ak sa študent učí angličtinu iba preto, aby nedostal zlú známku, tak je jeho šanca na trvalé osvojenie si jazyka takmer nulová.

Na druhú stranu, výučba angličtiny je v škole bezplatná, čo je obrovské pozitívum. Odporúčame teda školský systém kombinovať ešte s inou formou výučby, napríklad skúsiť online jazykové kurzy angličtiny alebo využiť letných jazykových kurzov cez prázdniny a tiež doplniť štúdium v škole o pozitívne formy motivácie (jasne dané ciele a odmeny dosiahnuté pri splnení týchto cieľov). Študent by mal byť presvedčený o tom, že znalosť cudzieho jazyka má pre neho osobnú hodnotu, ktorú chce dosiahnuť on sám.

Charakteristika výučby v školskom systéme:

Pozitíva
– bezplatná výučba
– v niektorých školách je prvotriedny prístup k výučbe angličtiny

Negatíva
– neefektívna výučba
– zlý pomer investovaného času k získaným výsledkom
– výučba prebieha v príliš dlhých vyučovacích blokoch (45 minút)
– príliš veľký počet študentov v skupine (niekedy aj 20 a viac)
–použitie hlavne negatívnej motivácie, teda nesprávna práca s motiváciou študentov

Cena
– okrem platených škôl všade inde zadarmo

Jazykové školy

Návšteva jazykových kurzov v jazykových školách je druhou najčastejšou formou organizovanej výučby angličtiny. Väčšinou sa jedná o dochádzkovú výučbu raz alebo dvakrát týždenne pri dĺžke vyučovacej hodiny 45 alebo 90 minút. Môže ísť o individuálne jazykové kurzy jeden na jedného, ale častejšie ide o skupinovú výučbu 4-10 ľudí. To je významné zlepšenie oproti klasickej školskej dochádzke, kde má skupina niekedy aj 20 a viac žiakov.

Do you speak english

Prínos tejto metódy veľmi záleží na konkrétnej jazykovej škole a na konkrétnom lektorovi. Nespornou výhodou týchto jazykových kurzov je, že jazykové školy nájdete v každom väčšom meste. Či už ste napríklad z Bratislavy, Košíc, Liptovského Mikuláša alebo Žiliny, z jazykových škôl budete mať na výber. Máme veľmi dobrú znalosť jazykových škôl pôsobiacich na Slovensku. Poznáme tie, ktoré sú kvalitné a dokážu študentov v znalosti jazyku posunúť. Musíme však upozorniť na vzrastajúci negatívny jav, ktorý niektoré školy na trhu praktikujú v podobe konkurenčného boja.
Tým je neúmerné znižovanie cien. To, bohužiaľ, vedie k tomu, že školy nie sú schopné ponúknuť odpovedajúce finančné podmienky jazykovým lektorom. Pri znižovaní cien sú tak nútení naberať neskúsených ľudí, ktorí často nemajú ani odborné, ani dostatočné jazykové skúsenosti a schopnosti. Vo finále majú znižujúce ceny dopad na zákazníky, teda študentov, ktorí pod vidinou ušetrených peňazí zbytočne premrhávajú čas v jazykovom kurze, ktorý im veľmi nepomôže.

Na českom trhu sú stovky jazykových škôl s rôznymi prístupmi k výučbe angličtiny. Väčšina škol učí podľa konzervatívnych jazykových učebníc a často sa sústredia predovšetkým na gramatické javy a jazykové pravidlá. Na individuálny prístup, zameraný hlavne na precvičovanie jazyka, nebýva v skupinovej výučbe príliš čas. Na druhej strane je aj niekoľko jazykových škôl, ktoré sa vydali celko opačným smerom a jazykové kurzy vedú bez učebníc, zážitkovým spôsobom apod.

VÄČŠINA JAZYKOVÝCH ŠKÔL UČÍ PODĽA TRADIČNÝCH UČEBNÍC. NÁJDU SA VŠAK AJ ŠKOLY S MODERNEJŠÍM PRÍSTUPOM.

Ako teda vybrať vhodnú jazykovú školu? Doporučujeme sa opýtať na ukážkové hodiny, bývajú často bezplatné a školu si jednoducho vyskúšať. Pozrite sa, ako sa vám v jazykovej škole páči, ako sa tam cítite, ako sa k vám chovajú, akú komplikovanú alebo jednoduchú máte dopravu, aké veľké sú študentské skupiny, aké metódy škola pre výučbu angličtiny používa, aká dlhá je vyučovacia hodina, kto sú lektori, koľko výučba stojí, čo sa stane, keď odídete na 14 dní na dovolenku apod.

Prieskumom jazykových škôl možno aj zistíte, že vám nevyhovuje žiadna jazyková škola vo vašom okolí a následne sa rozhodnete pre niektorú z ďalších foriem výučby angličtiny.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že výučba angličtiny v jazykovej škole bude vyhovovať študentom, ktorí nemajú možnosť využiť žiadnu efektívnejšiu formu výučby (metóda obklopenia, individuálna výuka s lektorom, komplexný e-learning alebo blended learning). Jazykové školy sú tiež vhodné pre študentov, ktorí sa necítia príjemne, keď majú hovoriť anglicky s kýmkoľvek iným, ako s jazykovým učiteľom. Poslednou skupinou vhodnou pre štúdium v jazykovej škole sú študenti, ktorí preferujú predovšetkým znalosť jazykovej teórie. Chcú sa teda štúdiu zákonitostí jazyka venovať viac a nie je ich primárnym cieľom iba schopnosť dohovoriť sa vo všetkým formách komunikácie.

Charakteristika výučby v jazykových školách:

Pozitíva
– okamžitá reakcia lektora na otázky a problémové miesta vo výučbe
– sociálny kontakt s ostatními študentmi
– možnosť výberu z veľkého množstva kurzov angličtiny a konkurenčných jazykových škôl
– motivácia záväzkom – niekto ma na hodine očakáva, cítil by som sa hlúpo, pokiaľ by som neprišiel

Negatíva
– málo efektívna výuka
– nelichotivý pomer investovaného času k získaným výsledkom
– výučba prebieha v príliš dlhých vyučovacích blokoch (45 – 90 minút)
– veľký počet študentov v skupine (4-8 podľa vybraného kurzu)
– individuálny prístup iba u individuálnych jazykových kurzoch
– často sa učí predovšetkým jazyková teória a gramatika
– v skupinových lekciách nie je príliš veľa času na praktické precvičovanie jazyka
– neefektívne strávený čas dopravou z a do jazykovej školy
– zameškanú látku je potrebné prebrať mimo školy, inak mi skupina utečie
– nie je možné študovať vlastným tempom – buď čakám ja na niekoho, alebo niekto na mňa – menej skúsení študenti môžu byť pod stresom, keď im pred skupinou študentov niečo nejde
– nie je možné chodiť do špičkovej jazykovej školy, pokiaľ nie je vo vašom okolí

Cena
– podľa miesta, kvality školy a vyučovaného jazyka
– v priemere 4-6tis. za polrok štúdia, tj. 8-12 tis. Kč za rok

Súkromný lektor

Prenajať si súkromného lektora môže byť prínosná alternatíva, alebo doplnok k štúdiu v klasickom jazykovom kurze. Zásadná výhoda je, že oproti skupinovému vzdelávaniu, je tu venované veľké množstvo starostlivosti individuálnym potrebám študenta. Výučbu angličtiny so súkromným lektorom môžete teda vnímať ako taký individuálny jazykový kurz. To však so sebou logicky nesie aj navýšenie ceny, pretože na hodinovú sadzbu lektora sa s vami nikto neskladá.

Face to face

Viac ako v ktorejkoľvek inej variante výučby angličtiny je tu celkom zásadné, akého kvalitného lektora budete (alebo nebudete) mať šťastie. Väčšinou to nejde poznať dopredu a často nie je ľahké nájsť ďalších študentov lektora, aby ste sa ich opýtali na ich skúsenosti. Rozdiely v kvalite lektorov sú obrovské.

Ak je lektor platený vaším zamestnávateľom a výučba je pre vás povinná, hrozí riziko, že vám táto forma štúdia jazyka takmer vôbec nepomôže. Veľakrát sme sa už stretli so situáciou, kde študent nebol do výučby vhodne motivovaný, ale bol do nej dotlačený. Nebavila ho, nechodil na hodiny pripravený a nemal ambície sa nič naučiť. Lektor však nechcel prísť o zákazku a jeho motiváciou bolo len študenta nejako zabaviť, aby s ním hodinu absolvoval a obával sa ho štúdiom angličtiny obťažovať. Z hodín jazyka sa tam postupne stávali iba nemetodické “rozprávacie” schôdzky, v lepšom prípade aspoň v angličtine, v horšom dokonca v slovenčine.

HODINY SO SÚKROMNÝM LEKTOROM MÔŽU PREBIEHAŤ OSOBNE OFFLINE, ALEBO ONLINE POMOCOU INTERNETU.

Individuálne štúdium angličtiny s lektorom tradične prebieha pri osobných schôdzkach, ale stále viac sa presadzuje výučba angličtiny online prostredníctvom internetu.Buď sa prenáša iba zvuk, alebo aj obraz. Veľkou výhodou tohto prístupu je možnosť vybrať si akéhokoľvek lektora z celého sveta, tým pádom budete môcť hovoriť aj s rodeným hovoriacim napríklad priamo z Anglicka. Odporúčame napr. portály Chegg či Verling. Pokiaľ však zistíte, že vám online štúdium angličtiny nesedí, tak sa nebojte, rodených hovoriacich, ktorí sa venujú štúdiu angličtiny nájdete aj v akomkoľvek väčšom meste ako je Praha alebo Bratislava a mnoho ďalších.

Charakteristika štúdia so súkromným lektorom:

Pozitíva
– okamžitá reakcia lektora na otázky a problémové miesta vo výučbe
– individuálny prístup k študentovi
– možnosť študovať vlastným tempom
– možnosť výberu z veľkého množstva lektorov pri štúdiu online, vrátane rodených hovoriacich

Negatíva
– Dopredu sa len veľmi ťažko odhaduje kvalita daného lektora
– väčšinou štúdium prebieha v príliš dlhých vyučovacích blokoch (45 – 60 minút)
– vysoká cena

Cena
– podľa vybraného lektora a online či offline formy komunikácie
– v priemere od cca 300 Kč do 900 Kč za hodinu
– pri 2 vyučovacích hodinách týždenne 26 – 93 tis. Kč za rok.

Metóda obklopenia

Viete, kto je schopný dosiahnuť absolútne najlepšieho jazykového posunu zo všetkých ľudí na planéte? Nie je to žiadny jazykový génius, alebo človek so zázračnými schopnosťami. Je to takmer ktorékoľvek dvoj až trojročné dieťa narodené na ktoromkoľvek mieste na svete. A viete, ako to docieli? Žiadna gramatika, žiadne pravidlá, žiadne študovanie. Iba perfektne využitá metóda obklopenia. Teda komplexné obklopenie sa cieľovým jazykom. Od narodenia, keď nerozumie jedinej vete, jedinému slovu či jedinému zvuku, sa za tri roky naučí akýkoľvek jazyk bežne používať. Považujeme to za samozrejmosť, každé dieťa sa predsa naučí rozprávať. Ale ak sa vy snažíte naučiť jazyk jazyk už 10 rokov a stále to nie je ono, potom sú výsledky detí neuveriteľné!

Metóda obklopenia je bez akýchkoľvek pochybností zďaleka najefektívnejšia forma štúdia angličtiny. Pomáha nám sa cudzí jazyk naučiť, a zároveň aj myslieť a vnímať svet ako rodený hovoriaci. Inými slovami, táto metóda mení spôsob práce vašeho mozgu, ktorý sa približuje k fungovaniu mozgu rodeného hovoriaceho. Vďaka obrovskému množstvu cudzieho jazyka, ktorým je študent obklopený každý deň, získava oveľa vyššiu úroveň porozumenia. A keďže cudzí jazyk musí aj aktívne používať, tak sa násobne zvyšuje aj jeho schopnosť správnej výslovnosti.

METÓDA OBKLOPENIA POMÁHA KOMPLETNE PREPNÚŤ MOZOG DO PREMÝŠĽANIA V CUDZOM JAZYKU.

Bohužiaľ, metóda obklopenia nefunguje u dospelých ľudí ani zďaleka tak dobre ako u detí. Nie že by mali deti o toľko väčšie schopnosti ako dospelí ľudia, dôvod ich úspechu je oveľa jednoduchší. Práve narodené deti totiž nemajú inú možnosť, ako sa prispôsobiť a jazyk sa naučiť. Na druhej strane dospelý človek má tisíce výhovoriek a možností, ako cudzí jazyk obísť a ako sa nenechať vystrčiť zo svojej komfortnej zóny do čisto cudzojazyčného (v niektorých ohľadoch nepriateľského) prostredia.

Aby dospelý človek naplno využil metódu komplexného obklopenia, musel by sa celkom odrezať od svojho rodného jazyku a minimálne dva až tri roky žiť v cudzojazyčnom prostredí. Aj tak to bude mať ťažšie ako malé dieťa, pretože na neho nikto nebude brať také ohľady ako na malé dieťa. Na malé deti sa hovorí pomaly, veľakrát sa im opakuje rovnaké slovo, veľmi sa chvália aj za nepatrný posun, rodičia majú s nimi obrovskú trpezlivosť, dieťa začína hovoriť bez zábran v bezpečí svojho domova. apod.

Napriek všetkým týmto nevýhodám dospelých oproti deťom, je metóda obklopenia sa jazykom stále tá najefektívnejšia. Vždy je dôležité zvážiť, čo je pre vás ešte reálne a čo je už za hranicou možností. Ak máte možnosť ísť sami do zahraničia na dva alebo tri roky, choďte! Pokiaľ sú pre vás dva roky zrazu príliš veľa, tak sa určite pozrite na ponuku zahraničných jazykových kurzov angličtiny. Môžete tak na pár mesiacov navštíviť napríklad Anglicko a zistiť, aké ľahké poprípade zložité by pre vás bolo prispôsobiť sa novému prostrediu. Ak takúto možnosť nemáte (veľmi málo z nás ju má), tak sa môžete jazykom obklopiť aj doma.

Tip: Ak študujete vysokú školu a máte možnosť vycestovať na Erazmus, tak túto možnosť zvážte. Metódu obklopenia si tak skúsite aspoň na jeden semester.

Charakteristika štúdia metódou obklopenia v prípade dlhodobého pobytu v cudzine:

Pozitíva
– veľmi efektívna metóda, pokiaľ je obklopenie opravdu intenzívne (bez využitia rodného jazyka)
– štúdium mimo iného pri robení bežných denných činností
– postupné prepínanie mozgu do myslenia v cudzom jazyku
– obohatenie života o skúsenosti z pobytu v inom prostredí
– možnosť nájsť si v cudzej krajine prácu a pokryť náklady na pobyt
– možnosť vyskúšať si metódu obklopenia formou zahraničných jazykových kurzov

Negatíva
– študent vystúpi zo svojej komfortnej zóny
– vytrhnutie zo života vo svojej krajine (obmedzené sociálne väzby, v niektorých prípadoch nutnosť opustiť prácu, apod.)
– veľmi vysoké náklady na pobyt v cudzine

Cena
– podľa vybranej krajiny, dĺžky pobytu a požadovaného životného komfortu
– najčastejšie v intervale 300-500 tis. Kč za rok pobytu v cudzine

E-learning, blended learning

E-learning je štúdium pomocou elektronických nástrojov. V minulosti išlo o štúdium jazykov pomocou rôznych CD a DVD študijných programov, ktoré sa inštalovali do počítača. Tento prístup sa už veľa rokov nepoužíva. Koniec koncov moderné počítače už ani nemajú CD alebo DVD mechaniku. E-learningom sa myslí štúdium na počítači, tablete alebo telefóne, ktorý je pripojený k internetu.

Na svete existujú tisíce rôznych e-learningových aplikácií a online jazykových kurzov. Odlišujú sa podľa toho, či sú komplexné, alebo jednoúčelové, sú pre mobilný telefón, počítač, alebo pre oboje, sú skôr výkladové (napr. video kurzy), alebo sa zameriavajú na precvičovanie preberanej látky. Niektoré sú krátkodobé na niekoľko týždňov, iné i na niekoľko rokov. Líšia sa aj podľa toho, ako pracujú s motiváciou, ako je spracovaný výukový obsah, ako užívateľsky prívetivé je ovládanie apod. O tom, ako sa v ponuke e-learningových aplikácií orientovať, napíšeme niektorý z ďalších článkov, pretože je to veľmi rozsiahla téma a presahuje naše denné témy.

V rámci porovnávania jednotlivých študijných metód použijeme e-learningovú aplikáciu, ktorá je komplexná (zameriava sa na všetky jazykové schopnosti, nielen na precvičovanie slovnej zásoby ), je dlhodobá (aspoň 6 mesiacov, nie krátkodobý tematický videokurz), je dostupná online na počítači aj na mobilných zariadeniach, vedie študenta študijným procesom a má online podporu živých lektorov.

Takto pojatý online jazykový kurz je po metóde komplexného obklopenia druhý najefektívnejší spôsob štúdia angličtiny. Študent študuje vlastným tempom, nestráca čas dochádzaním do jazykovej školy, nemusí študovať 45 minút a viac, ale iba optimálny čas 20 minút denne. To znamená kratšie, ale častejšie. Ak je online jazykový kurz obohatený tiež o technológie pre nácvik výslovnosti a študent ich pravidelne používa, výsledky sú veľmi skoro viditeľné aj v hovorení. Zlepšenie porozumenie je zaistené opakovanou prácou s posluchmi, ktoré si môže študent prehrať častejšie, ako napríklad na hodine v škole alebo jazykovej škole. Tie najlepšie e-learningové systémy neposkytujú iba software, ale tiež tým lektorov, ktorí sú študentom k dispozícii online, aby obratom reagovali na ich otázky.

SPRÁVNE SPRACOVANÝ E-LEARNING S PODPOROU ŽIVÉHO LEKTORA JE PO POBYTE V CUDZINE DRUHÝ NAJEFEKTÍVNEJŠÍ SPÔSOB ŠTÚDIA JAZYKA.

Úplnou náhradou za jazykové školy je e-learning obohatený o lekcie s lektorom, a to buď formou osobných stretnutí, alebo online pomocou videohovoru. Študent tak študuje 5x týždenne 20 minút pri online štúdiu angličtiny a ktomu sa raz alebo dvakrát do týždňa spojí s reálnym lektorom. S ním študuje preberanú látku, rieši problémové miesta a precvičuje živú komunikáciu. Toto je aktuálne najefektívnejší spôsob osvojenia si jazyka, pokiaľ človek nemôže alebo nechce využiť dlhodobý pobyt v cudzine. Kombinácia samoštúdia pomocou e-learningu v kombinácii so štúdiom spoločne s lektorom sa nazýva blended learning.

Charakteristika štúdia pomocou e-learningu:

Pozitíva
– možnosť využiť akýkoľvek e.learningový program na svete
– študovanie vlastným tempom v termínoch, ktoré študentovi najviac vyhovujú
– študent nepríde o hodinu, na ktorú nestihol prísť, napr. keď bol na dovolenke
– je možné študovať z akéhokoľvek miesta, bez potreby dochádzať na lekcie angličtiny
– možnosť študovať v optimálnom tempe 20 minút denne
– možnosť ľubovoľné problémové miesta precvičovať a vracať sa k nim
– odpadá nepríjemný pocit pred ostatnými, pokiaľ má študent so štúdiom problémy
– kvalitné online jazykové kurzy angličtiny študenta bavia a udržia motivovaného
– možnosť vyskúšať rôzne e-learningové systémy s garanciou vrátenia peňazí, ak systém študentovi nevyhovuje
– proti iným metódam nízke náklady

Negatíva
– je jednoduché skončiť vypnutím počítača, to znamená, že je potrebná sebadisciplína a k výučbe sa pravidelne vracať
– v obrovskom množstve rôznych systémov sa často stane, že študent narazí na nie úplne vhodný e-learning a vďaka tomu tejto metóde prestáva dôverovať

Cena
– podľa vybraného e-learningového systému
– v intervale 0-6 tis. Kč ročne

Ako teda vybrať vhodný spôsob štúdia cudzieho jazyka?

Ako najjednoduchšie orientačné kritérium, podľa ktorého spoznáte, či je pre vás daná metóda vhodná alebo nie, je to, či vás štúdium touto metódou baví. Viem, neznie to zrovna ako odborné a metodicky najvhodnejšie doporučenie, ale má svoju logiku. Ovládnutie jazyka je dlhodobý proces a ak vás jedna metóda naučí za rok o 30% viac alebo menej je síce veľký rozdiel, ale rozhodovanie o úspechu, či neúspechu sa odohráva inde. To je v motivácii. Aj keď nájdete super efektívny prístup, ale po 3 týždňoch vás prestane baviť, je tento prístup k ničomu. Na druhú stranu, pokiaľ vám bude vyhovovať aj menej efektívna metóda štúdia, ale bude vás baviť natoľko, že u nej vydržíte napríklad aj niekoľko rokov, máte vyhraté.

Preto odporúčam postupne skúšať jednu metódu za druhou a zostať u tej, ktorá vás doslova pohltí. V rámci tohto postupného skúšania dáva najväčšiu logiku začať tými metódami, ktoré na začiatok vyžadujú čo najmenej energie a finančných prostriedkov. Nemá zmysel hneď začať plánovať dvojročný pobyt v Anglicku a dať výpoveď v práci.

SKÚSTE VŠETKO NA VLASTNEJ KOŽI, NECH MÁTE JASNO V TOM, ČO VÁM NAJVIAC FUNGUJE. PRI TOM ZOSTANTE.

Začnite tým, že vyskúšate niekoľko jazykových kurzov online. Skúste aj tie bezplatné, ale osobne by som od nich nečakal žiadny veľký prínos, a preto do testovania vyberte aj nejaký platený online kurz angličtiny, kde je garantovaná metodická kvalita jazykového kurzu. Vyberte taký, kde dostanete peniaze späť alebo kde si môžete vyskúšať niekoľko lekcií zadarmo.

Ak vás ani jeden e-learningový kurz nezaujme, vyberte si v okolí dve tri jazykové školy a požiadajte ich o termín ukážkových hodín zadarmo. Ak ich neponúkajú, je na zváženie, či s takou školou ďalej počítať, pretože predáva zajíce v pytli. Rovnakým spôsobom by som otestoval aj prístup dvoch troch súkromných lektorov, ktorí sa venujú individuálnym kurzom angličtiny.

V podstate zadarmo týmto spôsobom otestujete, aká forma jazykového štúdia, je konkrétne pre vás, tá najvhodnejšia. Pri finálnom výbere je samozrejme potrebné vziať do úvahy aj finančnú náročnosť konkrétnej metódy a aj vaše časové možnosti. Akonáhle sa do štúdia angličtiny pustíte, dajte si jasné ciele, ktoré chcete dosiahnúť a venujte sa štúdiu skutočne na 100%. Nemá zmysel kúpiť si jazykový kurz angličtiny a študovať iba na 50%. Nielen, že sa nič moc nenaučíte, ale zároveň si znižujete sebavedomie a motiváciu skutočne začať niekedy nabudúce.

NEMÁ ZMYSEL KÚPIŤ SI KURZ A ŠTUDOVAŤ NA 50%.

Pre celkový prehľad som pre vás pripravil ešte stručnú rekapituláciu dostupných možností:

1. Školský systém
– nízka efektivita štúdia
– zlé výsledky
– príliš dlhé vyučovacie bloky
– nemotivujúci prístup
väčšinou bezplatné štúdium

2. Jazykové školy
– kvalita podľa vybranej školy
– pri skupinovej výučbe chýba individuálny prístup
– priemerné výsledky
– príliš dlhé vyučovacie bloky
– nie príliš motivujúci prístup
– kontakt s ostatnými študentmi
– kontakt s lektorom
– finančná náročnosť 8-12 tis. Kč za rok

3. Súkromný lektor
– individualizovaný prístup k študentovi
– možnosti štúdia vlastným tempom
– nadpriemerné výsledky
– finančná náročnosť 26-93 tis. Kč za rok

4. Metóda obklopenia (pobyt v zahraničí)
– veľmi efektívna metóda
– špičkové výsledky
– získanie ďaľších benefitov z pobytu v zahraničí
– potreba vystúpiť z komfortnej zóny
– vysoké náklady
– finančná náročnosť 300-500 tis. Kč za rok v cudzine

5. E-learning, blended learning
– možnosti študovať kedykoľvek a kdekoľvek
– štúdium vlastným tempom
– efektívne precvičenie všetkých jazykových schopností
– možnosť študovať v optimálnych 20 minútových blokoch
– individuálny prístup
– chýba sociálny kontakt s ostatnými študentmi
– potreba mať väčšiu dávku sebadisciplíny
– finančná náročnosť 0-6 tis. Kč za rok

Prajem veľa nových zážitkov s angličtinou a budem moc rád, pokiaľ mi napíšete do komentárov pod článok, aké študijné metódy najlepšie fungujú práve vám a prečo vám tak fungujú.

Previous articleAngličtina pre deti – kedy a ako s ňou začať
Vendula Nedělová
Vyštudovala magisterské štúdium na pedagogickej fakulte Karlovej Univerzity so špecializáciou na anglický jazyk, hudobnú kultúru, pedagogiku a sociálnu pedagogiku. Má dlhoročné skúsenosti s výučbou jazyka v ČR, USA, Indonézii a Nemecku. Pracuje ako metodička a koordinátorka jazykových kurzov pre společnosť ONLINE learning, kde vedie tím lektorov a podieľa sa na tvorbe jazykových kurzov pre viac ako 137 000 študentov. Vendula se riadi heslom: "Učenie nás má baviť, pretože ak nás baví, čo robíme, potom to má celé zmysel".

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.