Každého našeho studenta se ptáme, jaký je důvod toho, že se ještě nenaučil anglicky. Zkuste si tipnout, kolik z nich se angličtinu nenaučilo, protože neznalo ty správné metody a způsoby výuky angličtiny. Je to více než třetina. Tedy, každý třetí student se angličtinu nenaučil jen proto, že nenašel pro sebe tu správnou a optimální metodu. Rozhodli jsme se proto udělat ucelený přehled toho, jaké máte možnosti studia angličtiny, jaké má která studijní metoda výhody, nevýhody, pro koho je vhodná, kolik stojí peněz, jak je efektivní apod. Vše jsme shrnuli do následujícího článku. Pojďme na to!

Úplně do začátku je třeba říci, že Vám dnes bohužel nedám jednoznačnou odpověď na otázku, jaká metoda je pro výuku angličtiny nejlepší. Každá má své výhody a nevýhody, každá vyhovuje někomu jinému, a tak je pro každého nejlepší jiná. Jediné, co Vám dnes mohu říci s naprostou jistotou je, že jsem zatím já, ani nikdo z našeho jazykového týmu, neobjevili žádnou funkční zázračnou metodu, která naučí cizí jazyk snadno, velmi rychle a bez práce. Pravda, marketingovými sliby řada pochybných metod nešetří, ale na zázraky, výuku ve spaní nebo v hypnóze nevěřte! Výuka cizího jazyka je jak osvojování si velkého množství znalostí, tak i pravidelný trénink, abyste se naučili angličtinu správně slyšet a správně ji vyslovovat. A stejně tak, jako se zázračně rychle nenaučíte bez tréninku například žonglovat s pěti míčky, nenaučíte se ani cizí jazyk bez potřebného času na trénink.

Nevěřte na zázračné metody, výuku v hypnóze, ve spaní apod. Jazyk je potřeba trénovat a trénovat.

Dobrou zprávou je, že cizí jazyk se může naučit opravdu každý, pokud zná správnou metodu, která je pro něj vhodná a téměř vůbec nezávisí na věku. Nikdy není pozdě začít a nikdo není na cizí jazyky příliš starý. Samozřejmě, ideálně se jazyk naučí malé děti žijící v cizojazyčném prostředí. Ty dostanou cizí jazyk do života, z našeho pohledu, tak trochu zadarmo. Pokud již ale nejste malé dítě, je jedno, jestli začnete ve 30 nebo v 60. Stačí vědět, jak. Výběr správné metody výuky angličtiny závisí na tom, jak efektivně se učíte, jaký jste studijní typ, jaké máte návyky, zkušenosti, dovednosti, motivaci apod.

1Školní systém

Náš přehled začneme klasickým školním systémem, tedy takovým systémem, který znáte z běžné základní nebo střední školy. Toto je aktuálně nejrozšířenější forma studia angličtiny v naší zemi a buďme za ni rádi, protože jsou školy, které jsou ve výuce angličtiny špičkové a mají opravdu fenomenální výsledky.

Jenže, pak tu máme většinu škol, kde není výuka angličtiny úplně efektivní a studenti i po mnoha letech studia odchází ze školy neschopni se cizím jazykem domluvit. Největší problém školního systému vidíme v jeho neschopnosti studenty vhodně motivovat. Často je jediným motivátorem této výuky pouze negativní motivace, tedy špatná známka. Pokud se student učí angličtinu jen proto, aby nedostal špatnou známku, pak je jeho šance na trvalé osvojení si jazyka téměř nulová.

Na druhou stranu, výuka angličtiny ve škole je bezplatná, což je obrovské pozitivum. Doporučujeme tedy školní systém kombinovat ještě s jinou formou výuky, například zkusit online jazykové kurzy angličtiny nebo využít letních jazykových kurzů přes prázdniny, a také doplnit studium ve škole o pozitivní formy motivace (jasně dané cíle a odměny dosažené při splnění těchto cílů). Student by měl být přesvědčen o tom, že znalost cizího jazyka má pro něj osobní hodnotu, které chce on sám dosáhnout.

Charakteristika výuky ve školním systému:

Pozitiva
– bezplatná výuka
– v některých školách je prvotřídní přístup k výuce angličtiny

Negativa
– neefektivní výuka
– špatný poměr investovaného času k získaným výsledkům
– výuka probíhá v příliš dlouhých výukových blocích (45 minut)
– příliš velký počet studentů ve skupině (někdy i 20 a více)
– používaná vesměs pouze negativní motivace, tedy špatná práce s motivací studentů

Cena
– kromě placených škol všude zdarma

2Jazykové školy

Návštěva jazykových kurzů v jazykových školách je druhou nejčastější formou organizované výuky angličtiny. Většinou se jedná o docházkovou výuku jednou nebo dvakrát týdně při délce vyučovací hodiny 45 nebo 90 minut. Může se jednat o individuální jazykové kurzy jeden na jednoho, ale častěji se jedná o skupinovou výuku 4-10 lidí. To je významné zlepšení oproti klasické školní docházce, kde má skupina někdy i 20 a více žáků

Do you speak english

Přínos této metody velmi záleží na konkrétní jazykové škole a na konkrétním lektorovi. Nespornou výhodou těchto jazykových kurzů je, že jazykové školy najdete v každém větším městě. Ať už jste třeba z Prahy, Brna, Hradce Králové nebo třeba Olomouce, z jazykových škol si určitě budete moci vybírat. Máme velmi dobrou znalost jazykových škol působících v České republice. Známe velké množství z nich, které jsou kvalitní a dokáží studenty ve znalosti jazyků posunout. Je však třeba upozornit na sílící negativní jev, který některé školy na trhu praktikují v podobě konkurenčního boje. Tím je neúměrné snižování cen. To bohužel vede k tomu, že školy nejsou schopny nabídnout odpovídající finanční podmínky pro jazykové lektory. Při snižování cen jsou tak nuceni nabírat nezkušené lidi, kteří často nemají ani odborné ani dostatečné jazykové zkušenosti a dovednosti. Ve finále mají snižující ceny dopad na zákazníky, tedy studenty, kteří pod vidinou ušetřených peněz zbytečně promrhávají čas v jazykovém kurzu, který jim příliš nepomůže.

Na českém trhu jsou stovky jazykových škol s různými přístupy k výuce angličtiny. Většina škol učí dle konzervativních jazykových učebnic a často se soustředí především na gramatické jevy a jazyková pravidla. Na individuální přístup, zaměřený hlavně na procvičování jazyka, nebývá ve skupinové výuce příliš času. Na druhou stranu je i několik jazykových škol, které se vydaly zcela opačným směrem a jazykové kurzy vedou bez učebnic, zážitkovým způsobem apod.

Většina jazykových škol učí podle tradičních učebnic. Najdou se však již i školy s modernějším přístupem.

Jak tedy vhodnou jazykovou školu vybrat? Doporučuji ptát se na ukázkové hodiny, bývají často zdarma, a školu si prostě vyzkoušet. Koukněte se, jak se Vám v jazykové škole líbí, jak se tam cítíte, jak se k Vám chovají, jak komplikovanou nebo snadnou máte dopravu, jak jsou velké studijní skupiny, jaké metody škola pro výuku angličtiny používá, jak dlouhá je vyučovací hodina, kdo jsou lektoři, kolik výuka stojí, co se stane, když odjedete na 14 dní na dovolenou apod. Přehled nabízených jazykových kurzů angličtiny je k dispozici např. na www.jazykovky.cz.

Průzkumem jazykových škol možná i zjistíte, že Vám nevyhovuje žádná jazyková škola ve Vašem okolí a pak je čas zvážit některou z dalších forem výuky angličtiny.

Obecně lze říci, že výuka angličtiny v jazykové škole bude vyhovovat studentům, kteří nemají možnost využít žádnou efektivnější formu výuky (metody obklopení, individuální výuka s lektorem, komplexní e-learning nebo blended learning). Jazykové školy jsou také vhodné pro studenty, kteří se necítí příjemně, pokud mají mluvit anglicky s kýmkoli jiným než jen s jazykovým učitelem. Poslední skupinou vhodnou pro studium v jazykové škole jsou studenti, kteří preferují především znalost jazykové teorie. Chtějí se tedy studiu zákonitostí jazyka věnovat více a není jejich primárním cílem pouze schopnost domluvit se ve všech formách komunikace.

Charakteristika výuky v jazykových školách:

Pozitiva
– okamžitá reakce lektora na dotazy a problémová místa ve výuce
– sociální kontakt s ostatními studenty
– možnost výběru z velkého množství kurzů angličtiny a konkurenčních jazykových škol
– motivace závazkem – někdo mě na hodině očekává, cítil bych se hloupě, pokud bych nepřišel

Negativa
– málo efektivní výuka
– nelichotivý poměr investovaného času k získaným výsledkům
– výuka probíhá v příliš dlouhých výukových blocích (45 – 90 minut)
– velký počet studentů ve skupině (4-8 dle vybraného kurzu)
– individuální přístup pouze u individuálních jazykových kurzů
– často se učí především jazyková teorie a gramatika
– ve skupinových lekcích není příliš času pro praktické procvičování jazyka
– neefektivně strávený čas dopravou z a do jazykové školy
– zameškanou látku je nutné probrat mimo školu, jinak mi skupina uteče
– není možné studovat vlastním tempem – buď čekám já na někoho, nebo někdo na mě
– méně zkušení studenti se mohou cítit stresovaní, pokud jim před skupinou studentů něco nejde
– není možné chodit do špičkové jazykové školy, pokud není ve Vašem okolí

Cena
– dle místa, kvality školy a vyučovaného jazyka
– v průměru 4-6 tis. Kč za půlroku studia, tj. 8-12 tis. Kč za rok

3Soukromý lektor

Najmout si soukromého lektora může být přínosná alternativa, anebo doplněk ke studiu v klasickém jazykovém kurzu. Zásadní výhodou je, že oproti skupinovému vzdělávání, je zde věnováno velké množství péče individuálním potřebám studenta. Výuku angličtiny se soukromým lektorem můžete tedy vnímat jako takový individuální jazykový kurz. To však s sebou nese i logické navýšení ceny, neboť na hodinové sazbě lektora se s Vámi nikdo jiný nepodílí.

Face to face

Více než v jakékoli jiné variantě výuky angličtiny je zde zcela zásadní, na jak kvalitního lektora budete nebo nebudete mít štěstí. Většinou to nelze poznat dopředu a často ani není snadné najít další studenty daného lektora, abyste se jich zeptali na zkušenosti. Rozdíly v kvalitě lektorů jsou obrovské.

Pokud je lektor placen Vašim zaměstnavatelem a máte snad výuku s ním dokonce povinnou, hrozí riziko, že Vám tato forma výuky jazyka téměř v ničem nepomůže. Mnohokrát jsme se již setkali se situací, kdy student nebyl pro výuku vhodně motivován, ale dotlačen do ní. Nebavila ho, nechodil na hodiny připravený a neměl ambice se nic naučit. Lektor však nechtěl přijít o zakázku a jeho motivací pak bylo studenta jakkoli zabavit, aby s ním hodinu absolvoval a obával se ho výukou angličtiny obtěžovat. Z hodin jazyka se tak postupně stávaly pouze nemetodické „povídací“ schůzky, v lepším případě alespoň v angličtině, v horším dokonce v češtině.

Hodiny se soukromým lektorem je možné mít buď osobní offline nebo online pomocí internetu.

Individuální výuka angličtiny s lektorem tradičně probíhá při osobních schůzkách, ale stále více se prosazuje i výuka angličtiny online, kdy výuka probíhá prostřednictvím internetu. Buď se přenáší pouze zvuk, nebo i celý obraz. Velkou výhodou takového přístupu je možnost vybrat si jakéhokoli lektora z celého světa, tím pádem budete moci hovořit i s rodilým mluvčím třeba přímo z Anglie. Doporučujeme např. portály Chegg či Verling. Pokud ale zjistíte, že Vám online výuka angličtiny nesedí, tak se nebojte, rodilé mluvčí, kteří se výukou angličtiny zabývají najdete i v jakémkoliv větším městě jako je Praha nebo Brno a mnohá další.

Charakteristika výuky se soukromým lektorem:

Pozitiva
– okamžitá reakce lektora na dotazy a problémová místa ve výuce
– individualizovaný přístup ke studentovi
– možnost studovat vlastním tempem
– možnost výběru z velkého množství lektorů při výuce online, včetně rodilých mluvčích

Negativa
– špatně lze zjistit kvalitu lektora předem
– většinou výuka probíhá v příliš dlouhých výukových blocích (45 – 60 minut)
– vysoká cena

Cena
– dle vybraného lektora a online či offline formy komunikace
– v průměru od cca 300 Kč do 900 Kč za hodinu
– při 2 vyučovacích hodinách týdně 26 – 93 tis. Kč za rok

4Metoda obklopení

Víte, kdo je schopen dosáhnout absolutně nejlepšího jazykového posunu ze všech lidí na naší planetě? Není to žádný jazykový génius nebo člověk se zázračnými schopnostmi. Je to téměř jakékoli dvou až tříleté dítě narozené na jakémkoli místě na světě. A víte, jak toho dosáhne? Žádná gramatika, žádná pravidla, žádné studování. Jen perfektně využitá metoda obklopení se. Tedy komplexní obklopení se cílovým jazykem. Od narození, kdy nerozumí jediné větě, jedinému slovu či jedinému zvuku se za tři roky naučí jakýkoli jazyk běžně používat. Považujeme to za samozřejmost, každé dítě se přeci naučí mluvit. Ale pokud se Vy jazyk snažíte naučit třeba již 10 let a pořád to není ono, pak jsou výsledky dětí neuvěřitelné!

Metoda obklopení je bez jakýchkoli pochybností zdaleka nejefektivnější forma výuky angličtiny. Nepomáhá pouze se cizí jazyk naučit, ale pomáhá zároveň i myslet a vnímat svět jako rodilý mluvčí. Jinými slovy, tato metoda mění způsob práce Vašeho mozku, který se blíží fungování mozku rodilého mluvčího. Díky obrovskému množství cizího jazyka, kterým je student obklopen každý den, získává mnohem vyšší úroveň porozumění. A jelikož cizí jazyk musí i aktivně používat, tak se násobně zvyšuje i jeho schopnost správné výslovnosti.

Metoda obklopení pomáhá kompletně přepnout mozek do přemýšlení v cizím jazyce.

Bohužel metoda obklopení nefunguje u dospělých lidí zdaleka tak dobře jako u dětí. Ne že by děti měly až tak moc větší schopnosti než dospělí lidé, důvod jejich úspěchu je mnohem prostší. Právě narozené dítě totiž nemá jinou možnost, než se přizpůsobit a jazyk se naučit. Kdežto dospělý člověk má tisíce výmluv a možností, jak cizí jazyk obejít a jak se nenechat vystrčit ze své komfortní zóny do čistě cizojazyčného (tedy v podstatě v některých ohledech nepřátelského) prostředí.

Aby dospělý člověk naplno využil metodu komplexního obklopení, musel by se zcela odříznout od svého rodného jazyka a minimálně po dobu dvou až tří let žít v cizojazyčném prostředí. I tak to bude mít těžší než malé dítě, protože na něj nikdo nebude zdaleka brát takové ohledy jako na malé dítě. Na malé děti se mluví pomalu, mnohokrát se jim opakuje stejné slovo, velmi se chválí i za nepatrný posun, rodiče s nimi mají obrovskou trpělivost, dítě začíná mluvit bez ostychu a zábran v bezpečí svého domova apod.

Nicméně i přes ty všechny nevýhody dospělých oproti dětem, je metoda obklopení se jazykem stále ta nejefektivnější možná. Je vždy třeba zvážit, co je pro Vás ještě reálné a co je již za hranou možností. Jestli máte možnost jet sami do ciziny na dva nebo tři roky, jeďte! Pokud jsou pro Vás dva roky najednou příliš, pak se určitě koukněte na nabídku zahraničních jazykových kurzů angličtiny. Můžete tak na pár měsíců navštívit třeba Anglii a zjistit, jak snadné či složité by pro Vás bylo přispůsobit se novému prostředí. Pokud takovou možnost nemáte (velmi málo z nás ji má), pak se můžete jazykem obklopit i doma. Koukněte na tipy a doporučení, které jsme uváděli v článku Jak angličtinu žít, nikoli se ji pouze učit.

Tip: Pokud studujete vysokou školu a máte možnost vyjet na Erasmus, pak tuto možnost zvažte. Metodu obklopení si tak zkusíte alespoň na jeden semestr.

Charakteristika výuky metodou obklopení v případě dlouhodobého pobytu v cizině:

Pozitiva
– velmi efektivní metoda, pokud je obklopení opravdu intenzivní (bez využití rodného jazyka)
– studium mimoděk při dělání běžných denních činností
– postupné přepínání mozku do myšlení v cizím jazyce
– obohacení života o zkušenosti z pobytu v jiném prostředí
– možnost najít si v cizí zemi práci a pokrýt náklady na pobyt
– možnost vyzkoušet si metodu obklopení formou zahraničních jazykových kurzů

Negativa
– student vystoupí ze své komfortní zóny
– vytržení ze života ve své zemi (omezené sociální vazby, v některých případech potřeba opuštění práce, apod.)
– velmi vysoké náklady na pobyt v cizině

Cena
– dle vybrané země, délky pobytu a požadovaného životního komfortu
– nejčastěji v intervalu 300-500 tis. Kč za rok pobytu v cizině

5E-learning, blended learning

E-learning je výuka pomocí elektronických nástrojů. Dříve se jednalo o výuku jazyků pomocí různých CD a DVD výukových programů, které se instalovaly do počítače. Tento přístup se již mnoho let nepoužívá. Ostatně moderní počítače již ani nemají CD nebo DVD mechaniku. E-learningem se tak rozumí výuka na počítači, tabletu či telefonu, který je připojen k internetu.

Na světě existují tisíce různých e-learningových aplikací a online jazykových kurzů. Liší se podle toho, zda jsou komplexní či jednoúčelové, jsou pro mobilní telefon, počítač nebo pro oboje, jsou spíše výkladové (např. video kurzy) nebo se zaměřují na procvičování probírané látky. Některé jsou krátkodobé na několik týdnů, jiné i na několik let. Liší se i podle toho, jak pracují s motivací, jak je zpracován výukový obsah, jak uživatelsky přívětivé je ovládání apod. O tom, jak se v nabídce e-learningových aplikací orientovat napíšeme některý z dalších článků, protože je to téma velmi rozsáhlé a přesahuje naše dnešní téma.

V rámci porovnání jednotlivých výukových metod použijeme e-learningovou aplikaci, která je komplexní (zaměřuje se na všechny jazykové dovednosti, nikoli např. jen na procvičování slovíček), je dlouhodobá (alespoň 6 měsíců, nikoli jen krátký tematický videokurz), je dostupná online na počítači i na mobilních zařízeních, vede studenta výukovým procesem a má online podporu živých lektorů.

Takto pojatý online jazykový kurz je po metodě plného obklopení druhý nejefektivnější způsob výuky angličtiny. Student studuje vlastním tempem, neztrácí čas dojížděním do jazykové školy, nemusí studovat 45 minut a déle, ale pouze optimální množství 20 minut denně. Tedy méně dlouho, ale více často. Pokud je online jazykový kurz obohacen také o technologie pro nácvik výslovnosti a student je pravidelně používá, jsou velmi brzo viditelné výsledky i v mluvení. Zlepšení porozumění je zajištěno opakovanou prací s poslechy, které si může student přehrát častěji než například v hodině ve škole nebo jazykové škole. Ty nejlepší e-learningové systémy neposkytují pouze software, ale taktéž tým lektorů, kteří jsou studentům k dispozici online, aby obratem reagovali na jejich dotazy.

Správně zpracovaný e-learning s podporou živého lektora je po pobytu v cizině druhý nejefektivnější způsob výuky jazyka.

Úplnou náhradou za jazykové školy je e-learning obohacen o lekce s lektorem, a to buď formou osobního setkávání, nebo online pomocí videohovorů. Student tak studuje 5x týdně 20 minut při online výuce angličtiny a k tomu se jednou či vícekrát týdně spojí s živým lektorem. S ním prochází probranou látku, řeší problémová místa a procvičuje živnou komunikaci. Toto je aktuálně nejefektivnější způsob osvojení jazyka, pokud člověk nemůže nebo nechce využít dlouhodobého pobytu v cizině. Kombinace samostudia pomocí e-learningu v kombinaci s výukou živým lektorem se nazývá blended learning.

Charakteristika výuky pomocí e-learningu:

Pozitiva
– možnost využít jakýkoli e-learningový program na světě
– studium vlastním tempem v termínu, který studentovi nejvíce vyhovuje
– student nepřijde o výuku, na kterou nestačil přijít, např. když byl na dovolené
– je možno studovat z jakéhokoli místa bez nutnosti dojíždění na lekce angličtiny
– možno studovat v optimálním tempu 20 minut denně
– možno libovolně problémová místa procvičovat a vracet se k nim
– odpadá špatný pocit před ostatními, pokud má student s výukou potíže
– kvalitní online jazykové kurzy angličtiny studenta baví a udrží motivovaného
– možnost vyzkoušet různé e-learningové systémy s garancí vrácení peněz, pokud systém studentovi nevyhovuje
– proti jiným metodám nízké náklady

Negativa
– je snadné skončit vypnutím počítače, tedy je potřeba mít sebedisciplinu se k výuce vracet
– v obrovském množství různých systému se často stane, že student narazí na ne úplně vhodný e-learning a díky tomu této metodě přestává důvěřovat

Cena
– dle vybraného e-learningového systému
– v intervalu 0-6 tis. Kč ročně

6Jak tedy vybrat vhodný způsob výuky cizího jazyka?

Jako nejsnadnější orientační kritérium, podle kterého poznáte, zda je pro Vás daná metoda vhodná nebo ne, je to, zda vás studium touto metodou baví. Vím, nezní to zrovna jako odborné a metodicky nejvhodnější doporučení, ale má to svou logiku. Ovládnutí jazyka je dlouhodobý proces, a jestli Vás jedna metoda naučí za rok o 30 % více nebo méně je sice velký rozdíl, ale rozhodování o úspěchu či neúspěchu se odehrává jinde. To je v motivaci. I pokud najdete super efektivní přístup, ale po 3 týdnech Vás přestane bavit, je tento přístup k ničemu. Na druhou stranu, pokud Vám bude vyhovovat i méně efektivní metoda výuky, ale bude Vás bavit natolik, že u ní vydržíte třeba i několik let, máte vyhráno.

Proto doporučuji postupně zkoušet jednu metodu za druhou a zůstat u té, která Vás doslova pohltí. V rámci tohoto postupného zkoušení dává největší logiku začínat těmi metodami, které do začátku vyžadují co nejméně energie a finančních prostředků. Nemá smysl hned začít plánovat dvouletý pobyt v Anglii a dát výpověď v práci.

Zkuste vše na vlastní kůži ať máte jasno v tom, co Vám nejvíce funguje. U toho zůstaňte.

Začněte tím, že vyzkoušíte několik jazykových kurzů online. Zkuste i ty bezplatné, ale osobně bych od nich nečekal žádný velký přínos, a proto do testování vyberte i některý placený online kurz angličtiny, kde je garantovaná metodická kvalita jazykového kurzu. Vyberete takový, kde dostanete peníze zpět nebo kde si můžete vyzkoušet několik lekcí zdarma.

Jestli Vás ani jeden e-learningový kurz nezaujme, vyberte si v okolí dvě tři jazykové školy a požádejte je o termín ukázkových hodin zdarma. Pokud je nenabízí, je na zvážení, jestli s takovou školou dále počítat, protože prodává zajíce v pytli. Stejným způsobem bych otestoval i přístup dvou tří soukromých lektorů věnujících se individuálním kurzům angličtiny.

V podstatě zdarma tímto způsobem otestujete, jaká forma jazykové výuky je konkrétně pro Vás ta nejvhodnější. Při finálním výběru je samozřejmě potřeba vzít v úvahu i finanční náročnost té které metody a i Vaše časové možnosti. Jakmile se do výuky angličtiny pustíte, dejte si jasné cíle, čeho chcete dosáhnout a věnujte se výuce opravdu na sto procent. Nemá smysl pořídit si jazykový kurz angličtiny a studovat jen napůl. Nejen, že se nic moc nenaučíte, ale zároveň si snižujete sebevědomí a motivaci opravdu začít někdy příště.

Nemá smysl pořídit si kurz a studovat jen napůl.

Pro celkový přehled jsem pro Vás připravil ještě stručnou rekapitulaci uváděných možností:

1. Školní systém
– nízká efektivita studia
– špatné výsledky
– příliš dlouhé vyučovací bloky
– nemotivační přístup
většinou bezplatná výuka

2. Jazykové školy
– kvalita dle vybrané školy
– při skupinové výuce chybí individualizovaný přístup
– průměrné výsledky
– příliš dlouhé vyučovací bloky
– ne příliš motivační přístup
– kontakt s ostatními studenty
– kontakt s lektorem
– finanční náročnost 8-12 tis. Kč za rok

3. Soukromý lektor
– individualizovaný přístup ke studentovi
– možnosti studia vlastím tempem
– nadprůměrné výsledky
– finanční náročnost 26-93 tis. Kč za rok

4. Metoda obklopení (pobyt v zahraničí)
– velmi efektivní metoda
– špičkové výsledky
– získání dalších benefitů z pobytu v zahraničí
– potřeba vystoupení z komfortní zóny
– vysoké náklady
– finanční náročnost 300-500 tis. Kč za rok v cizině

5. E-learning, blended learning
– možnosti studovat kdykoli a kdekoli
– studium vlastním tempem
– efektivní procvičování všech jazykových dovedností
– možnost studovat v optimálních 20 minutových blocích
– individualizovaný přístup
– chybí sociální kontakt s ostatními studenty
– potřeba mít vyšší dávku sebediscipliny
– finanční náročnost 0-6 tis. Kč za rok

Přeji hodně nových zážitků s angličtinou a budu moc rád, pokud mi napíšete do komentářů pod článek, jaké studijní metody nejlépe fungují právě Vám a proč Vám tak fungují.

Předchozí článekPrezentace ve španělštině
Další článekVideo: John Malkovich on Finding a Woman in His Garden
Martin Dvořák
Podílí se na tvorbě jazykového vzdělávacího portálu www.sogoodlanguages.com a online výukové platformy www.OnlineJazyky.cz. Z celého světa sbírá znalosti jak studovat cizí jazyk, prolíná je s vlastními zkušenostmi z českého prostředí a předává je studentům. Staví na vědeckých poznatcích a ověřených metodikách, avšak uznává i experimenty a moderní formy výuky jazyků.

2 Komentáře

  1. Metoda obklopení nemusí být pouze to, že odjedeme do ciziny. Stačí i denně číst, poslouchat a sledovat filmy či seriály. Dle intenzity a frekvence se bude naše úroveň zlepšovat. Vyzkoušel jsem to na sobě – za 5 let z A2 na C2. :D

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.