Obchodní schůzky (les rendez-vous d’affaires) mohou probíhat na různých místech a mohou se týkat různých témat. Některé zásady ale mají všechny společné – měli byste se chovat reprezentativně, snažit se obhájit vaše nápady, ale nepůsobit při tom příliš urputně, a hlavně být za všech okolností na úrovni.

1La présentation des idées – Prezentace nápadů

La présentation des idéesPrezentace nápadů
Je voudrais vous présenter mon idée de… Chtěl bych vám prezentovat můj nápad týkající se…
Ce que j’ai trouvé c’est…To, na co jsem přišel, je…
C‘est quelque chose qui a manqué…Je to něco, co tu chybělo.
On a besoin de nouvelles. Et ce changement va améliorer la réputation de notre entreprise.Potřebujeme něco nového. A tato změna zlepší reputaci naší firmy.

2Les expressions de but – Vyjádření záměru

Les expressions de butVyjádření záměru
Le but est…Cílem je…
Ce projet peut sert à… Tento projekt může sloužit k…
Par ses mots, il est possible de persuader les autres. Těmito slovy je možné přesvědčit ostatní.

3Les propositions – Návrhy

Vaše návrhy nikdy nepředkládejte jako konečné řešení. Dávejte vašemu společníkovi možnost na ně zareagovat, souhlasit s nimi, případně je vyvrátit.

Les propositions Návrhy
Je propose… Navrhuji…
Mon proposition est…Mým návrhem je…
Pourrais-je proposer quelque chose d’autre?Mohu navrhnout něco jiného?
Est-ce que tu penses que ma proposition pourrait réussir?Myslíš, že by můj návrh mohl uspět?
Tu es d’accord avec moi ou tu proposes quelque chose différente ?Souhlasíš se mnou nebo navrhuješ něco jiného?

4Les accords – Souhlasy

Abyste vašeho společníka potěšili, nebojte se jej v případě souhlasu pochválit.

Les accords Souhlasy
C’est une excellente idée ! To je skvělý nápad!
Je suis complétement d’accord avec ton idée !Mohu navrhnout něco jiného?
Ta proposition est très intéressante, je l’aime bien.Tvůj nápad je velmi zajímavý, moc se mi líbí.
Je suis de la même opinion. Jsem stejného názoru.
Je suis sûr que ce projet réussira grâce à toi.Jsem si jistý, že tento projekt bude díky tobě úspěšný.

5La critique – Kritika

Pokud se vám nápad vašeho společníka příliš nezamlouvá, nikdy nepoužívejte přespříliš ostrou kritiku, naopak se snažte váš nesouhlas spíše zmírnit.

La critique Kritika
Ce n’est pas mal, mais… Není to špatné, ale…
Je crains que le supérieur ne sera pas content avec ta proposition.Obávám se, že šéf nebude s tvým návrhem moc spokojený.
Est-ce que tu peux proposer quelque idée qui sera plus réalisable ?Mohu navrhnout něco, co bude realizovatelnější?
C’est très intéressant mais la réalisation serait trop chère.To je zajímavé, ale realizace by byla příliš nákladná.
Malheuresement, je pense que le supérieur n’agréera pas avec votre proposition.Bohužel se obávám, že šéf nebude souhlasit s vaším návrhem.

Napište nám pod náš článek, jaké máte zkušenosti s obchodní schůzkou ve francouzském jazyce?

Předchozí článekStížnosti (Les Plaintes)
Další článekPrezentace ve francouzštině
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.