Společenských akci pořádaných firmou, pro kterou pracujete, byste se měli účastnit. Je to příležitost, při které se můžete lépe seznámit s kolegy, ale můžete také získat nové pracovní kontakty. Na ostatní určitě uděláte lepší dojem, když váš jazykový projev bude uspořádaný a kultivovaný. Přinášíme vám užitečné fráze pro společenské události a také slovní spojení, a také zásady toho, jak užitečné fráze pro společenské události a také slovní a také slovní spojení užitečná pro pozvání na akce.

1ORGANIZACE – L’ORGANISATION

Les demandesPožadavky
Pour l’événément qui j’organise on a besoin...Na událost, kterou organizuji, je potřeba…
Le nombre approximatif de gens pour l’organisation est… Přibližný počet lidí, kteří se události účastní…
Il est nécessaire d’y avoir…Je nezbytné tam mít…
Le nombre de visiteurs est…Počet návštěvníků je…
Nous voudrions vous assurer la musique.Chtěli bychom, abyste zajistili hudbu.
On suppose que la soirée / le dîner / la récéption aura lieu de … à …Předpokládá se, že se večírek / večeře / recepce bude konat od … do …

les questionsotázky
Pourriez-vous me dire si votre restaurant / établissement est libre le…? Mohli byste mi říci, jestli máte ve vaší restauraci / vašem podniku volno v…?
Combien ça coûte le repas et l’organisation? Kolik stojí jídlo a organizace?

2POZVÁNÍ – LES INVITATIONS

text pozvánek – le texte de cartes d‘invitation
na horní část stránky napište jméno pořádající firmy (le nom d’entreprise) nebo organizátora (le nom d’organisateur), dále místo a adresu, kde bude akce probíhat (Club Mes rêves, Angers).

Francouzsky:Česky:
Nous voulons vous inviter à la réception / à la soirée… Chtěli bychom vás pozvat na recepci / na večírek, který se koná…
La réception / la soirée commence à 20 heures,Recepce / večírek začíná ve 20 hodin.
Pendant la soirée, le dîner est servi.Během večírku se bude podávat večeře.
Le dress code recommandé est… Doporučený dress code je…
S’il vous plaît, portez des vêtements formels.Prosím, mějte na sobě společenské oblečení.
Cet invitation est pour vous et pour votre accompagneur.Tato pozvánka je pro vás a váš doprovod.

přijetí pozvání – l’acception d’invitation

L’invitation est très gentil de votre part. Je l’accepte. – Pozvání je od vás velmi laskavé. Přijímám jej.
Je vous remercie pour l’invitation. Moi et ma femme viendrons ensemble. – Děkuji za pozvání. Přijdeme společně s mojí ženou.

odmítnutí pozvání – le refus d‘invitation
Merci pour l’invitation mais malheureusement je dois la refuser. – Děkuji za pozvání, ale bohužel jej musím odmítnout.
L’invitation m’a fait plaisir mais je dois la refuser pour des raisons personnelles / de travail. – Pozvání mě potěšilo, ale musím jej odmítnout z osobních / pracovních důvodů.
Během večírku byste samozřejmě také měli udržovat společenskou konverzaci, které bude věnován článek Small talk.

Napište nám pod náš článek, jaké máte zkušenosti s pozváním na společenský večírek ve francouzském jazyce?

Předchozí článekPrezentace ve francouzštině
Další článekVideo: To Rome With Love – Even Her Name is Hot
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.