Rozkazovací způsob je slovesný způsob, kterým se podobně jako v češtině vyjadřuje rozkaz, vybídnutí, prosba apod.

Rozkazovací způsob se v němčině tvoří pro:

 • 2. osobu jednotného čísla – du (geh(e)! – jdi!)
 • 2. osobu množného čísla – ihr – v případě, že celé skupině osob tykáme (geht! – jděte)
 • pro 1. osobu množného čísla – wir (gehen wir! – jděme!) a
 • pro 3. osobu množného čísla – Sie – v případě vykání (gehen Sie! – jděte!)

1Tvoření rozkazu u slabých sloves

 • ve 2. osobě jednotného i množného čísla není osobní zájmeno
 • končí-li kmen slovesa na -t-, -d- nebo na některé skupiny souhlásek s -n-, -m- je ve 2. osobě jednotného i množného čísla před koncovkou vždy -e-
  př.: arbeiten (pracovat) – arbeite!, öffnen (otevřít) – öffne!, atmen (dýchat) – atme!
 • rozkaz pro 1. a 3. osobu množného čísla je stejný jako oznamovací způsob, pouze osobní zájmeno je až za určitým tvarem slovesa
 • v hovorové řeči se v 1. osobě jednotného čísla často používá tvar bez -e-
  př.: sag! namísto sage!, mach! namísto mache!
 sagen (říkat)warten (čekat)
2. osoba jedn. č.sag(e)!warte!
2. osoba mn. č.sagt!wartet!
1. osoba mn. č.sagen wir!warten wir!
3. osoba mn. č.sagen Sie!warten Sie!

2Tvoření rozkazu u silných sloves

 • ve 2. osobě jednotného čísla se mění -e- v -i- (-ie-); taková slovesa mají tvar vždy bez -e-
  př.: nimm! (ber!), gib! (dej!), lies! (čti!)
 • v hovorové řeči se tvar bez -e- často vyskytuje i u jiných silných sloves
  př.: trag(e)! (nos!), schreib(e)! ALE! komm! (pouze tento tvar!; pojď)
 • rozkaz pro 1. a 3. osobu množného čísla je stejný jako oznamovací způsob, pouze osobní zájmeno je až za určitým tvarem slovesa
 fahren (jet)sprechen (mluvit)
2. osoba jedn. č.fahr(e)! sprich!
2. osoba mn. č.fahrt!sprecht!
1. osoba mn. č.fahren wir!sprechen wir!
3. osoba mn. č.fahren Sie!sprechen Sie!

3Rozkaz pomocných sloves

Rozkazovací způsob slovesa „sein“ je nepravidelný, slovesa „haben“ a „werden“ tvoří rozkaz pravidelně:

 sein (být)haben (mít)werden (stát se)
2. osoba jedn. č.sei! habe! werde!
2. osoba mn. č.seid! habt!werdet!
1. osoba mn. č.seien wir! haben wir!werden wir!
3. osoba mn. č.seien Sie! haben Sie!werden Sie!

4Rozkazovací způsob sloves s odlučitelnou příponou

Odlučitelná předpona je v rozkazu za slovesem (resp. na konci věty):

 aufräumen (uklízet)
2. osoba jedn. č. räume auf!
2. osoba mn. č.räumt auf!
1. osoba mn. č.räumen wir auf!
3. osoba mn. č.räumen Sie auf!

5Rozkazovací způsob zvratných sloves

Zvratná částice „sich“ je v rozkazu hned za slovesem:

 sich vorstellen (představit si)sich vorstellen (představit se)
2. osoba jedn. č.stell(e) dir vor!stell(e) dich vor!
2. osoba mn. č.stellt euch vor!stellt euch vor!
1. osoba mn. č.stellen wir uns vor!stellen wir uns vor!
3. osoba mn. č.stellen Sie sich vor!stellen Sie sich vor!

Rozkazovací způsob lze někdy také opsat:

způsobovým slovesem Du musst jetzt schlafen. (Musíš teď spát.)
Wollen Sie Platz nehmen? (Posaďte se!)
slovesem lassen (nechat) Lasst uns gehen! (Pojďme!)
infinitivem Aussteigen! (Vystupovat!) Hier drücken! (Stiskněte zde!)

Na závěr si ověřte, jestli jste vše pochopili v následujícím testíku.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.