Výběr správné metody výuky angličtiny je zásadním předpokladem, který rozhoduje o tom, jestli se jazyk naučíte či nikoli. Metoda výuky ovlivňuje Vaší motivaci, má vliv na četnost a délku Vašeho studia, na Vaše rozpoložení a náladu při výuce, na množství látky uložené do dlouhodobé paměti a na výsledky, kterých ve finále dosáhnete. Než se tedy rozhodnete pro klasické kurzy angličtiny v jazykových školách, věnujte několik minut výhodám a nevýhodám online forem výuky, které Vám v tomto článku přinášíme.

V první řadě je potřeba si ujasnit, co je online výuka angličtiny. V dnešní době jsou k dispozici stovky a možná i tisíce různých aplikací, nástrojů a jazykových systémů. Některé jsou velmi dobré a přínosné, jiné méně účinné. Některé jsou komplexní náhradou za jazykovou školu a jazyk Vás naučí, jiné jen doplňkem pro trénink určité jazykové dovednosti. My se zaměříme na obecné vlastnosti online formy výuky jazyka.

1Motivace především – remíza 1:1

Ať Vám kdo chce, co chce říká o jakémkoli zázračném způsobu výuky angličtiny, pravda je, že zázraky se často nedějí a znalost jazyka si musíte “odpracovat”. Na lyžích se také nenaučíte magickou silou přes noc, ale musíte trénovat a stále se zlepšovat. A to samé platí o výuce jazyka. Musíte dostatečně dlouho trénovat a to zásadní na čem nejvíce záleží je motivace, která Vás u tréninku bude držet.

Někoho baví hrát počítačové hry, poslouchat anglické písničky nebo sledovat videa v originále a je dost lidí, kteří se díky tomu anglicky naučili. Jiné baví cestování a komunikace s cizinci a tak se naučí tímto způsobem. Někdo další potřebuje detailní vysvětlení a českého lektora, aby u výuky vydržel a někdo jiný zase zábavnou mobilní aplikaci, kde je motivován třeba vylepšováním svého skóre a soupeřením s ostatními.

V otázce motivace je tedy souboj klasických kurzů angličtiny a online výuky nerozhodnou remízou 1:1. Někoho motivuje setkání s živým lektorem nebo je mu hloupé na hodinu angličtiny nepřijít, když lektor čeká. Jiný člověk nechce být svazován předem daným časem a u výuky ho udrží zábavný výukový online systém, který vhodně pracuje s jeho motivací a touze se k výuce vracet. V tomto bodě je spravedlivá remíza na místě.

2Práce s dlouhodobou pamětí – 2:1 pro online

Díky ukládání látky do dlouhodobé paměti si student zapamatuje 4x více slovíček, frází a gramatiky. Látku do dlouhodobé paměti je možné uložit vhodným opakováním a to tak, že první den se student novou látku naučí a zopakuje si ji druhý, sedmý a dvanáctý den.

Takovýto systém opakování vyžaduje každodenní výuku angličtiny. Třeba jen krátkou 20 minutovou rekapitulaci dříve probírané látky. Vhodný online systém Vám látku k zopakování předloží automaticky a oněch 20 minut denně si najde i velmi vytížený manažer.

Na druhou stranu klasické kurzy anglického jazyka těžko dokáží nabídnout 20 minutovou výuku každý den, neboť je to organizačně složité a nákladově neefektivní. Ani Vy a ani jazyková škola se nebudete chtít na 20 minut denně setkávat.

Tedy pro ukládání látky do dlouhodobé paměti je mnohem výhodnější zvolit výuku online a vše potřebné si v rychlosti zopakovat cestou z práce, večer před spaním apod. 2:1 pro online výuku.

3Živá konverzace – remíza 2:2

Řada online systémů na výuku angličtiny umožňuje neomezený trénink poslechů, výslovnosti, procvičování slovíček apod. a to ve větší míře než běžný jazykový kurz angličtiny s lektorem. Student si tak jazykové dovednosti lépe osvojí. Nicméně pokud nestuduje kombinovanou výuku (online kurz + lektor), pak má sice natrénovanou např. výslovnost, ale nemá zažitou komunikaci jeden na jednoho.
Komunikace s živým člověkem je pro výuku jazyka velmi přínosná a jakýkoli online kurz velmi doporučujeme o lekce s lektorem rozšířit. Takováto kombinace online kurzu a lektora se nazývá blended learning a jedná se o aktuálně nejefektivnější formu výuky jazyka.

4Nepřetěžování mozku – 3:2 pro online

Častým neduhem především intenzivních kurzů angličtiny je přetěžování studenta, resp. jeho mozku. V ideálním případě by výuka jazyka měla být rozložena do 20 minutových bloků a měla by obsahovat pouze 30 % nové látky. Vše ostatní by mělo být opakování. To jsou obecně známé závěry mnoha vědeckých studií a analýz, které většinou jazykové školy znají.

Jenže neřídí se tím. Organizovat 20 minutovou výuku každý den je po praktické stránce nemožné. Učit pouze 30 % nové látky ve skupinové výuce v jazykových školách nejde, protože pro každého studenta je oněch 30 % téměř vždy jiná látka a nelze ji zprůměrovat na celou skupinu. Každý potřebuje jiných 30 %.

Kromě toho, jazyk je potřeba se učit v tom správném rozpoložení, kdy má mozek studenta největší schopnost novou látku přijímat a ne povinně v době, kdy má student zrovna domluvenou lekci v jazykové škole.

V tomto ohledu jednoznačně vítězí online výuka – studovat můžete individuálně po menších blocích a v čase, kdy se cítíte připraveni a ne když zrovna může Váš lektor. Online výuka vs. klasický kurz anglického jazyka 3:2.

5Nácvik jazykových dovednosti – 4:2 pro online

Jak již bylo naznačeno v bodě 3, má online výuka výrazně lepší předpoklady pro nácvik jazykových dovedností než klasická výuka angličtiny s lektorem. Poslechy si každý student může pouštět tolikrát, kolikrát on sám potřebuje a neslyší je pouze dvakrát nebo třikrát jako v kurzu v jazykové škole. Ještě markantnější rozdíl je v nácviku výslovnosti. V běžném kurzu lektor studenta obvykle opraví jednou či dvakrát, pokud má špatnou výslovnost, protože na další nácvik výslovnosti daného slova či fráze není čas. V online výuce student slyší vzorovou výslovnost rodilého mluvčího, nahraje svůj hlas a buď sám porovná svou výslovnost se vzorem nebo mu ji zkontroluje výukový systém. Toto vše může opakovat v neomezeném množství do té doby, dokud jeho výslovnost neodpovída slyšenému vzoru. V kurzu angličtiny s lektorem v podstatě nemožné, v online výuce běžný postup. 4:2 pro online výuku.

6Praktická stránka výuky – 5:2 pro online

Ohledně praktické stránky organizace výuky je také jasným vítězem online výuka oproti běžnému jazykovému kurzu. Na hodinu jazyka se nemusí dojíždět, ale studuje se z pohodlí domova. Přístup ke kurzu je možný kdykoli a kdekoli a dá se využít jinak neproduktivní čas např. v hromadné dopravě, čekání na něco či někoho apod. Je-li student týden nebo dva na dovolené či se studiu nemůže věnovat, v online výuce mu nic neuteče a pokračuje tam, kde přestal. Jednoznačnou výhodou pro řadu studentů je i nižší cena online kurzů oproti docházkovým jazykovým kurzům.

Online studuje člověk sám a nedělí se o čas lektora s ostatními studenty. V běžném skupinovém kurzu jazyka na studenta přijde řada jednou za 6-10 minut podle velikosti skupiny. V online kurzu je student v aktivním kontaktu s jazykem neustále. Reálný počet hodin, kdy student s jazykem skutečně pracuje, je tak v online výuce mnohem vyšší.

Individuální přístup online kurzů zároveň umožňuje studovat vlastním tempem. Tedy nikdo nečeká na mě, já nečekám na nikoho. Méně zkušení studenti se ve skupině více zkušených necítí dobře, často jsou ve stresu a s výukou z tohoto důvodu končí. V online kurzu se také studenti necítí hloupě, pokud dělají chyby, nejde jim např. tak dobře výslovnost jako ostatním apod., neboť je při jejich nácviku jazykových dovedností nikdo neslyší a nepozoruje.

A v neposlední řadě jsou klasické jazykové kurzy vázány na lokalitu, ve které člověk žije či pracuje. Mám-li ve svém okolí dobrou jazykovku, mám výhodu, ale je-li nejbližší dobrá jazykovka vzdálena 20 a více kilometrů daleko, asi do ní dojíždět nebudu. Oproti tomu si mohu při výuce online vybrat jakýkoli kurz, třeba i ten nejlepší na světě z druhé poloviny zeměkoule.

Po praktické stránce tedy online výuka zvyšuje svůj náskok na 5:2.

7Pestrost výuky – 6:2 pro online

Posledním hodnoceným bodem v tomto našem rozboru je pestrost výuky. Do značné míry souvisí i s motivací, tedy musím dělat takové aktivity, které mě baví. V klasickém kurzu angličtiny je pestrost výuky značně limitována. Jednak samotným přístupem lektora, který používá či nepoužívá různé formy jazykových aktivit a jednak skupinovým charakterem výuky (ne všechny baví stejné aktivity) a technickými omezeními.

Naopak v online světě se naskýtá téměř nekonečné množství aktivit souvisejících s výukou angličtiny. Procvičovanou látku mohu trénovat na řadě různých cvičení od doplňování textu, přiřazování obrázků, skládání slov a vět, řazení vět, rozdělování odpovědí do skupin, vyplňování hádanek a křížovek apod. Pro výuku porozumění a poslechů mohu využívat stovky milionů videí, audií, písniček apod. Výklady si mohu přečíst, poslechnout formou podcastu a nebo sledovat výkladová videa. Výslovnost mohu procvičovat s počítačem nebo si za několik dolarů zaplatit reálnou konverzaci z rodilým mluvčím, kdekoli ve světě.

Z pohledu pestrosti výuky další navýšení skóre pro online výuku. Výsledek našeho pomyslného klání je 6:2.

8Finální hodnocení

Pokud jste právě ve fázi hledání té správné výuky angličtiny právě pro Vás a poohlížíte se po klasickém jazykovém kurzu v jazykové škole, věnujete několik desítek minut otestování některé z dostupných online výuk. Většinu z nich můžete začít zdarma a nebo je garantovavé vrácení peněz v případě, že by zrovna pro Vás nebyla online výuka vhodná.

Online výuka má celou řadu výhod, které násobně převyšují možnosti klasického jazykového kurzu. Je-li možné online kurz zkombinovat i s lektorem, dostanete z obou forem výuky to nejlepší. Určitě tuto možnost vyzkoušejte. Výsledky budete překvapeni.


Napište nám do komentářů pod článkem, jaké jsou Vaše konkrétní zkušenosti s jazykovou výukou. Ať již v klasickém jazykovém kurzu, tak i v online podobě.

Předchozí článekRozkazovací způsob v němčině
Další článek8 zásad, jak se správně učit jazyk online
Martin Dvořák
Podílí se na tvorbě jazykového vzdělávacího portálu www.sogoodlanguages.com a online výukové platformy www.OnlineJazyky.cz. Z celého světa sbírá znalosti jak studovat cizí jazyk, prolíná je s vlastními zkušenostmi z českého prostředí a předává je studentům. Staví na vědeckých poznatcích a ověřených metodikách, avšak uznává i experimenty a moderní formy výuky jazyků.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.