repeat – opakovat
mistake – chyba
dissuade – rozmluvit (někomu něco)
peril – riziko, nebezpečí
heed – dávat (si) pozor
turmoil – zmatek, chaos

  1. When a pleasure appears on his face?
  2. What does the story presents?

1. Přečtěte si text rozhovoru
2. Klikněte na video
3. Vyplňte email
4. Označte, kdy jaké slovo v ukázce slyšíte
5. Řaďte věty podle pořadí, v jakém je slyšíte
6. Označte, zda je tvrzení pravdivé
7. Vybírejte správné odpovědi
8. Popište příběh

Vyzkoušejte nácvik porozumění na ukázce To Rome With Love – Even Her Name is Hot. Vyzkoušejte nový způsob výuky a přejděte na stránku CinemaLingua, kde v několika krocích budete zdokonalovat svou schopnost rozumět anglickým filmům v originálním znění a bez titulků. Snadno, zábavně, zdarma. Zkuste to.

ToRome

We all know that passing your life experience on to someone else is easier said than done, especially when that person’s young.

Take Jack, one of the characters in Woody Allen’s film To Rome With Love. His fate is to meet John, his conscience personified. Jack is an American student of architecture studying in Rome. John is an architect visiting Rome where he studied some thirty years ago. John sees that Jack is repeating the same mistakes he made before in the very same city, but John’s warnings can’t dissuade Jack from making the wrong decisions.

In one scene Jack introduces John to his girlfriend Sally. She tells Jack about her friend Monica who’s coming to Rome. She describes Monica as smart, funny and interesting with a certain sexual vibe. What’s more, she’s just broken up with her boyfriend. John knows the situation is fraught with peril. He remarks upon Sally’s description of Monica: “Beautiful, funny, smart, sexual, and also neurotic. It’s like filling an inside straight. ‘Monica’…even her name is hot.” But Jack fails to heed John’s advice since he’s destined to go through the same turmoil John experienced all those years ago.

Všichni víme, že je snadnější o předávání životních zkušeností pouze mluvit, než to zrealizovat. Především pak pokud se jedná o mladého člověka.

Vezměme si Jacka, jedna z postav Woody Aleena ve filmu To Rome With Love. Jeho osudem je potkat Johna, jeho ztělesněné svědomí. Jack je americký student architektury, studující v Římě. John je architekt, který právě navštívil Řím, kde studoval před 30 lety. John vidí, že Jack opakuje ty samé chyby, kterých se dopustil v tom samém městě. Johnova varování však nebrání Jackovi dělat ta samá špatná rozhodnutí.

V této scéně Jack představí Johnovi jeho přítelkyni Sally. Mluví s Jackem o její kamarádce Monice, která přijíždí do Říma. Sally popisuje Moniku jako chytrou, zábavnou a zajímavou ženu s jistými sexuálními vibracemi. A co více, právě se rozešla s jejím přítelem. John zná tuto situaci plnou nebezpečí. Ihned poznamená, jak Sally popisuje Moniku: „Krásná, zábavná, chytrá, sexy a také neurotická. Je to jako vyplnění vnitřní rovnováhy. ‘Monica’ … i její jméno zní sexy.“ Ale Jack nevěnuje pozornost Johnovi rady, proto je jeho osudem projít si stejným chaosem, jako John celé ty roky.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.