Student s touto jazykovou úrovní rozumí hlavním konverzačním tématům z oblasti práce, studia, aktivit ve volném čase. Je schopný si poradit se situacemi, se kterými se běžně setká při cestování, nakupování, ve volném čase. Dokáže napsat souvislý text na témata, o která se osobně zajímá a která dobře zná. Student je schopný popsat své zážitky, názory, plány a pocity.

Dobrá práce! Vaše jazyková úroveň je B1 nebo-li mírně pokročilý student/mírně pokročilá studentka. Přečtěte si nyní charakteristiku Vašich znalostí a dovedností, které jsme rozdělili do skupin na porozumění (zahrnuje poslech a porozumění psanému textu), mluvení (v této kategorii je shrnuta ústní interakce a schopnost samostatného ústního projevu) a psaní (zde se hodnotí Váš písemný projev). Poradíme Vám také, jaký kurz je vhodný právě pro Vaši jazykovou úroveň.

1Porozumění

Rozumíte textům s často užívanou slovní zásobou. Poslech Vám nedělá problémy, pokud se týká běžných témat (práce, škola, volný čas). Rozumíte hlavním myšlenkám, pokud jsou vysloveny spisovným jazykem, zřetelně a pomalu.

2Mluvení

Umíte si poradit s většinou situací. Dokážete se bez přípravy zapojit do konverzace, nedělá Vám potíže zeptat se na cestu nebo zjednodušeně hovořit o aktuálních událostech. Jste schopný/schopná stručně odůvodnit své plány do budoucna. Umíte také například přiblížit obsah knihy.

3Psaní

Napíšete text na témata, která Vás zajímají a která dobře znáte. Umíte napsat osobní dopis. Dokážete vylíčit své osobní zážitky.

4Vhodný kurz pro Vás

Pokračujte ve studiu s kurzem, který odpovídá přesně Vašim znalostem a dovednostem. Jedině tak se při výuce nebudete nudit a zároveň pro Vás kurz nebude ani příliš obtížný, takže si udržíte motivaci ke studiu a brzy zaznamenáte posun. Kurz vhodný pro Vás je Francouzština pro pokročilé B2.

KOUPIT KURZ FRANCOUZŠTINY PRO POKROČILÉ B2-

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.