Student s jazykovou úrovní A2 dokáže používat výrazy každodenní povahy nebo oblastí, které se ho bezprostředně týkají (například o rodině, místě, kde žije, o zaměstnání, svých zálibách). Při komunikaci využívá jednoduché fráze, které se vztahují k známým a běžným událostem.

Vaše jazyková úroveň je A2 čili znalý začátečník/znalá začátečnice. Přečtěte si nyní charakteristiku Vašich znalostí a dovedností, které jsme rozdělili do skupin na porozumění (zahrnuje poslech a porozumění psanému textu), mluvení (v této kategorii je shrnuta ústní interakce a schopnost samostatného ústního projevu) a psaní (zde se hodnotí Váš písemný projev). Poradíme Vám také, jaký kurz je vhodný právě pro Vaši jazykovou úroveň.

1Porozumění

Jednoduché a krátké texty si dokážete přeložit. Orientujete se v každodenních činnostech (například umíte si přečíst jídelní lístek nebo jízdní řád). Porozumíte i krátkým osobním emailovým zprávám nebo sms zprávám.

2Mluvení

Pro komunikaci používáte jednoduché věty a fráze vyžadující jednoduchou přímou výměnu informací. Jako student/studentka jazykové úrovně A2 jste schopný/schopná se zapojit do společenské konverzace, nerozumíte ale natolik, aby jste sám/sama konverzaci dokázal/dokázala vést. Témata konverzace se týkají běžných událostí a činností.

3Psaní

Umíte napsat krátké poznámky týkající se základních potřeb. Dovedete také sepsat jednoduchý osobní dopis.

4Vhodný kurz pro Vás

Pokračujte ve studiu angličtiny s kurzem, který odpovídá přesně Vašim znalostem a dovednostem. Jedině tak se při výuce nebudete nudit a zároveň pro Vás kurz nebude ani příliš obtížný, takže si udržíte motivaci ke studiu a brzy zaznamenáte posun. Kurz vhodný pro Vás je Francouzština pro mírně pokročilé B1.

KOUPIT KURZ FRANCOUZŠTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ B1

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.