Předložky v němčině jsou stejně jako v češtině často používaným slovním druhem.

Předložky v němčině jsou stejně jako v češtině často používaným slovním druhem. Pojí se
obvykle s podstatnými jmény (mit dem Vater) a zájmeny (bei dir), někdy také s přídavnými
jmény (vor kurzem), číslovkami (um vier) a příslovci (seit gestern). V němčině se předložky pojí vždy s určitým pádem, některé případně se dvěma pády (např. dank – díky; s 2. i 3. pádem), výjimečně i se třemi (např. entlang – podél, podle; s 3., 4. a výjimečně s 2. pádem).

POZOR! Srovnávání s češtinou v tomto případě příliš nedoporučujeme, užití předložek se v němčině totiž řídí jinými pravidly.

Postavení předložek v němčině

 • obvykle stojí předložka před slovem, ke kterému patří
  př.: in dem Haus, von dir, bis morgen
 • několik předložek stojí za podstatným jménem nebo zájmenem, ke kterému patří
  př.: dir zuliebe (kvůli tobě), dem Abkommen zuwider (proti dohodě)
 • u některých předložek jsou možné obě varianty; do této skupiny patří předložky entgegen (navzdory), entlang (podél, podle), gemäβ (podle, v souladu), ungeachtet (nehledě), wegen (kvůli), zufolge (podle, s odvoláním)
  př.: meiner Meinung nach = nach meiner Meinung (podle mého mínění)
  gegenüber dem Restaurant = dem Restaurant gegenüber (naproti restauraci)
 • některé předložky se skládají ze dvou částí – um – herum, um – willen
  př.: um den Garten herum (kolem zahrady), um der Mutter willen (kvůli matce)
 • někdy má předložka dvě části, a to buď závazně – von klein auf (odmalička) nebo nepovinně – auf dem Berg (oben) (nahoře na kopci)

Splývání předložek se členem

Některé předložky mohou ve 3. a 4. pádě splynout se členem v jedno slovo:
an dem = am, bei dem = beim, in dem = im, von dem = vom, zu dem = zum, zu der = zur, an das = ans, auf das = aufs; hovorově lze použít i durch das = durchs, für das = fürs, hinter das = hinters, über das = übers, um das = ums, unter das = unters, vor das = vors.
př.: im Hotel (v hotelu), ans Fenster (k oknu), zur Schwester (k sestře)

Některá taková spojení jsou již ustálená:
př.: am Frietag (v pátek), ums Leben kommen (přijít o život)

ALE! Pokud je na členu důraz, má tak vlastně platnost ukazovacího zájmena (der, die, das), ke splynutí předložky se členem nedochází.
př.: Ich traf ihn an dem Tag, an dem sie abfuhr. (Potkal jsem ho v ten den, kdy odjela.)

Pád po předložkách

V němčině se každá předložka pojí s určitým pádem (někdy i se dvěma, výjimečně se třemi, viz výše). Protože čeština má sedm pádů, a němčina jen čtyři, nedoporučujeme srovnávání s češtinou. Je třeba naučit se, která předložka se pojí s 2. pádem, se 3. pádem, se 4. pádem a které patří do skupiny předložek, jež se pojí někdy se 3. a jindy se 4. pádem.

1Předložky se 3. pádem

nejčastěji používané
aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu

méně často používané:
auβer, binnen, dank, entgegen, gemäβ, zuwider

Přečtěte si více v článku předložky se 3. pádem.

2Předložky se 4. pádem

nejčastěji používané:
bis, durch, für, gegen, ohne, um

méně často používané:
entlang, wider

Přečtěte si více v článku předložky se 4. pádem.

3Předložky se 3. a 4. pádem

an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

Tyto předložky se pojí se 3. i se 4. pádem. Který je v daném případě ten správný, zjistíme pomocí otázek:
wo? (kde?) – 3. pád
wohin? (kam?) – 4. pád

 

Přečtěte si více v článku předložky se 3. a 4. pádem.

4Předložky s 2. pádem

Předložky s 2. pádem nejsou zdaleka tak často používané jako výše uvedené předložky se 3., 4. a 3. a 4. pádem.

Jsou užívány především v odborné řeči. 
angesichts, anlässlich, anstatt (statt), anstelle, aufgrund, auβerhalb, dank, diesseits, infolge, inmitten, innerhalb, jenseits, längs, mittels, oberhalb, seitens, trotz, um...willen, unterhalb, unweit, während, wegen, zugunsten

Přečtěte si více v článku předložky s 2. pádem.

5Předložky v časových údajích

2.pád 
innerhalbinnerhalb der Ferien (během prázdnin)
währendwährend unseres Urlaubs (během naší dovolené)

3.pád 
abab nächstem Monat (od příštího měsíce), von heute ab (ode dneška)
binnenbinnen einem Jahr (do, během jednoho roku)
mit mit zwanzig (Jahren) (ve dvaceti letech)
nachnach dem Unterricht (po vyučování)
seitseit vorigem Jahr (už od minulého roku)
anam Sonntag (v neděli)
inim Juli (v červenci), im Sommer (v létě), im Jahre 2011 (v roce 2011), in drei Tagen (za tři dny)
von - bisvon zehn bis zwölf (Uhr) (od desíti do dvanácti hodin)
vorvor einem Monat (před měsícem), vor fünf Uhr (před pátou hodinou)
zwischenzwischen zwölf und zwei (Uhr) (mezi dvanáctou a druhou hodinou)

4.pád 
bisbis nächstes Jahr (do příštího roku)
fürfür zwei Wochen (na dva týdny)
gegengegen Mitternacht (kolem půlnoci)
umum sechs Uhr (v šest hodin), um fünf Minuten (za pět minut)
überüber das Wochenende (přes víkend)

Předchozí článekVideo: The Hours – No Choice
Další článekPředložky s 2. pádem
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.