Nejčastěji používané:
aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu

Méně často používané:
auβer, binnen, dank, entgegen, gemäβ, zuwider

Předložky se 3. pádem 
aus - z, zeaus dem Schrank (ze skříně), aus der Schule (ze školy)
bei - u, přibei dir (u tebe), bei den Eltern (u rodičů)
gegenüber - naproti, vůčigegenüber der Post - der Post gegenüber (naproti poště)
POZOR! Pojí-li se předložka gegenüber s osobním zájmenem, případně vlastním jménem, stojí vždy až za ním.
mir gegenüber (vůči mě)
mit - s, se nebo prostý 7. pádmit meinem Freund (s mým přítelem), mit dem Auto (autem)
nach - po, podle, do (místně) nach dem Unterricht (po vyučování), nach dir (po tobě, podle tebe), nach Prag (do Prahy)
seit - od (v minulosti), už (časově)seit letztem Sommer (od minulého léta), seit zwei Jahren (už dva roky)
POZOR! Pokud děj začne v budoucnosti, používá se předložka ab (od).
Srovnej: seit gestern (od včerejška) x ab morgen (od zítřka)
von - o, od, z, ze; místo 2. páduvon der Tante (o tetě, od tety), jeder von uns (každý z nás); die Tasche von Sandra (Sandřina taška) PAMATUJ! von 8 bis 12 Uhr (od 8 do 12 hodin) - časově ohraničený děj von Prag nach Wien (z Prahy do Vídně
zu - k, ke, na, do, pro, ozum Geburtstag (k narozeninám), zum Bahnhof (na nádraží), zur Arbeit (do práce), zum Lachen (pro smích, k smíchu), zu Weihnachten (o Vánocích)
auβer - kromě, mimo auβer dir (kromě tebe)
binnen - do, za (průběh)binnen einer Woche (do jednoho týdne)
dank - díky, zásluhoudank seiner Hilfe (díky jeho pomoci) PAMATU! Tato předložka se pojí i se 2. pádem. Ten se upřednostňuje v množném čísle. dank deinen Erfahrungen (díky tvým zkušenostem)
entgegen - protientgegen dem Befehl = dem Befehl entgegen (proti rozkazu)
gemäβ - podle, v souladuvětšinou stojí za podstatným jménem - den Vorschriften gemäβ (podle předpisů)
zuwider - proti, v rozporustojí za podstatným jménem - dem Gesetz zuwider (v rozporu se zákonem)

1Splývání předložek se členem

Některé předložky mohou ve 3. a 4. pádě splynout se členem v jedno slovo:
an dem = am, bei dem = beim, in dem = im, von dem = vom, zu dem = zum, zu der = zur, an das = ans, auf das = aufs; hovorově lze použít i durch das = durchs, für das = fürs, hinter das = hinters, über das = übers, um das = ums, unter das = unters, vor das = vors.
př.: im Hotel (v hotelu), ans Fenster (k oknu), zur Schwester (k sestře)

Některá taková spojení jsou již ustálená:
př.: am Frietag (v pátek), ums Leben kommen (přijít o život)

ALE! Pokud je na členu důraz, má tak vlastně platnost ukazovacího zájmena (der, die, das), ke splynutí předložky se členem nedochází.
př.: Ich traf ihn an dem Tag, an dem sie abfuhr. (Potkal jsem ho v ten den, kdy odjela.)

Na závěr si vyzkoušejte krátký testík a zjistěte, jestli jste vše pochopili!

Předchozí článekPředložky s 2. pádem
Další článekPředložky se 4. pádem
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.