Anglicky se domluvíte docela dobře. Ale při představě, že byste měli pronést řeč před větší skupinou lidí, vás chytá panika. I v rodném jazyce je to něco, čemu byste se rádi vyhnuli. Jak to jen ti řečníci dělají? Máme pro vás 5 jednoduchých technik, které vás zbaví strachu z mluvení v angličtině před publikem – při prezentaci i obchodní schůzce.

Nejčastějšími strachy, se kterými se budete při mluvení v angličtině před druhými potýkat, jsou:

  1. Nebudu se umět vymáčknout v angličtině.
  2. Budu nudný a nikdo mě nebude poslouchat.
  3. Zapomenu, co chci říct.

Asi je vám jasné, že skvělý projev nebo prezentaci v angličtině bez přípravy nevykouzlíte. Pojďme si říct, jak by měla vypadat vaše příprava na důležitou pracovní schůzku se zahraničními partnery. Když si vše předem natrénujete, nebudete se bát mluvit a ještě dobře pobavíte své publikum.

1Naučte se klíčové fráze v angličtině

Protože angličtina není váš rodný jazyk, nacvičte si dobře základní fráze, kterými můžete proložit svůj mluvený projev během pracovního jednání v angličtině. Když si je připravíte a několikrát zopakujete, budete se cítit jistější, že je řeknete gramaticky správně.

Také si je natolik upevníte v paměti, že když náhodou zapomenete, o čem jste chtěli mluvit, automaticky použijete jednu z těchto obchodních frází a získáte čas.

1. Warm up v angličtině

Než se ponoříte do toho, co chcete svému publiku sdělit, rozehřejte je i sebe. Získejte jejich plnou pozornost. Spoustu lidí přijde na poslední chvíli, někteří ještě vyřizují e-maily na telefonu, jiní si potřebují dopovědět, jak se měli o víkendu. Dejte jim čas, aby se zorientovali, že začínáte vést pracovní meeting. Využít můžete i témata na small talk, pokud se to hodí. Počasí nikdy nezklame.

Anglické fráze na úvod mluveného projevu:

Thank you all for being here today. Děkuji všem, že jste dnes přišli.
I’m happy to see you all today. Rád vás tu všechny dnes vidím.
It’s my honor that you are joining me for this presentation/meeting. Mám velkou radost, že jste dnes přišli na mou prezentaci/meeting.
I hope you all had a pleasant journey here today. Doufám, že jste dnes měli příjemnou cestu.
Terrible weather, isn’t it? I hope you didn´t have any difficulties getting here. Dnes je hrozné počasí, že? Doufám, že jste neměli problém se sem dostat.

2. Řekněte jim, o čem obchodní schůzka bude

Když už vás publikum zaregistrovalo, představte mu, o čem budete během obchodní schůzky mluvit. Pokud nepřednášíte jen pro vaše kolegy v práci, kteří vás znají, představte i sebe. Ať vaše publikum ví, kdo jste a proč zrovna vy máte k tématu co říct.

Anglické fráze pro představení tématu a sebe:

Allow me to introduce myself. Dovolte, abych se představil.
First let me introduce myself. Nejdřív mi dovolte, abych se vám představil.
My name is John and I am… Jmenuji se John a jsem…
My name is John Berkely and I am the HR Specialist at… Jmenuji se John Berkely a pracuji jako HR specialista v…
I became interested in this topic because… Tomuto tématu jsem se začal věnovat, protože…
Let me begin with… Začnu s…
I’d like to start by telling you about… Rád bych začal tím, že vám povím o….
Today I am going to present/talk about… Dnes vám budu prezentovat/mluvit o…

3. Během obchodního meetingu nezapomínejte na publikum

Mluvte o svém tématu, ale interagujte i s publikem. Když skončíte tematický blok, zeptejte se publika, jestli všemu rozumí, nebo jestli mají nějaké otázky. A ty zodpovězte.

Anglické fráze pro interakci s publikem:

Before I move on, does anyone have any questions? Než budu pokračovat, má někdo nějaké otázky?
I’d like to pause now and give you an opportunity for questions. Teď udělám krátkou pauzu na vaše otázky.
Please feel free to raise your hand if you have a question at any point during my talk. Když se budete chtít na něco během mé prezentace zeptat, přihlaste se.

4. Ukončete svůj projev poděkováním

Tady je asi vše jasné. Poté, co jste během pracovního meetingu nebo prezentace vše sdělili, poděkujte publiku a případně je vyzvěte ke kladení otázek.

Anglické fráze pro ukončení mluveného projevu:

Thank you all for your time and attention. Děkuji za váš čas a pozornost.
With that, I want to wrap up/end this meeting. Thank you for listening. Tímto bych chtěl schůzku ukončit. Děkuji za to, že si mě poslechli.
Thanks for coming and if you have any more questions, I’d be happy to answer them. Díky, že jste přišli, a jestli máte nějaké otázky, rád je zodpovím.
Finally, I’d like to finish by thanking you all for your attention. Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za vaši pozornost.

Další fráze, které vám pomohou váš anglický mluvený projev během obchodní schůzky nebo prezentace lépe strukturovat, najdete v článku Prezentace v angličtině.

2Vyprávějte skvělé příběhy

Jasně že nechcete své publikum unudit k smrti. Ale jste nervózní a vyprávěním vtipů zrovna nevynikáte. Jak je zaujmout? Vyprávějte skvělé příběhy.

Připravte si několik příběhů, kterými váš projev během obchodní schůzky proložíte. Mohou to být jak delší příběhy, tak i krátké mikropříběhy. Můžete vyprávět o svých vlastních zkušenostech k tématu, těžit ze zkušeností a referencí svých klientů nebo si vymyslet příběh, na kterém demonstrujete jinak nezáživná data.

Například chcete na pracovním meetingu poukázat na to, že ženy mají o desetinu nižší platy než jejich mužské protějšky. Tato statistická data můžete převyprávět ve stravitelnější podobě:

Jana, jedna z mých klientek, se postupně vypracovala na pozici vedoucí týmu. Měla velmi dobré výsledky a skvěle se s ní spolupracovalo. Když se uvolnilo místo vedoucí oddělení, byla Jana pro vedení firmy jasnou volbou. O rok později se náhodou dozvěděla, že její předchůdce, muž, který ve firmě už nepracoval, měl o desetinu vyšší plat než ona nyní. Byla velmi zklamaná, cítila se nedoceněná a chtěla ve firmě skončit.

Která informace přitáhla více vaši pozornost? Statistický údaj nebo Janin příběh? Lidský mozek umí příběhy snáze zpracovat, využijte toho a vyprávějte je.

3Zapojte řeč těla

Ke svému publiku mluvte během obchodního jednání sebevědomě. Přišli si vás poslechnout, fandí vám, a tak se nestrachujte a důvěřujte si. To, jak moc si věříte, se projeví na vaší řeči těla.

Obecná doporučení určitě znáte:

  • nehrbte se
  • udržujte oční kontakt s publikem
  • jasně a nahlas artikulujte
  • nezakrývejte si rukou ústa, aby vám bylo dobře rozumět
  • využijte ruce k ukazování na vaši prezentaci nebo k dokreslení situace

Ale co když mluvíte k cizojazyčnému publiku, které má zcela jiné zvyklosti, než je ve střední Evropě běžné? Zjistěte, jaká gesta daný národ používá. Podívejte se na různé řečníky na YouTube nebo Ted.com, kteří přednášejí v angličtině, a přiučte se jejich gestům.

4Zařazujte pauzy a pracujte s intonací

Při poslechu skvělého řečníka jste si už určitě všimli, že dobře pracuje s pauzami a intonací. Pauzy slouží k vytvoření nebo odeznění napětí a dávají publiku prostor myšlenku zpracovat.

Krátké 2-3 vteřinové pauzy zařazujte poté, co jste zmínili klíčové slovo nebo důležitou myšlenku. Také jimi oddělujte přechod z jedné části proslovu na druhou. Pokud při projevu používáte vizuální prezentaci s tabulkami a grafy, dejte publiku prostor si informace prohlédnout.

Při správné práci s intonací docílíte podobného účinku jako s pauzami. Publikum bude vědět, která slova a myšlenky jsou důležité a má se na ně během někdy dlouhé pracovní schůzky zaměřit. Je to podobné jako s vytučněním klíčových bodů v psaném textu. Stejně jako psaný text skenujeme očima, díky intonaci publikum ví, co si má z meetingu odnést.

A jak to uvedete do praxe? Najděte si opět nějakého zajímavého řečníka, jehož mluvený projev v angličtině se vám líbí, a studujte, kde dělá pauzy a jaká slova zdůrazňuje. Pak to vyzkoušejte na svém textu. Na tohle jsou výborní standupisté – komikové, kteří baví publikum svým mluveným projevem.

5Natrénujte si obchodní schůzku v angličtině

A samozřejmě si vše na vaši pracovní schůzku dopředu natrénujte. Nejlépe si celý text sepište, aby měl jasnou strukturu a logicky navazoval. Text určitě nečtěte, ale ani se ho neučte 100% nazpaměť. Když ho budete číst, publikum nezaujmete. A když ho budete odříkávat jako básničku, může se stát, že budete sami znít znuděně.

Připravte si záchytné body na kartičky a ty si vezměte s sebou. Když zapomenete, co chcete říct, podívejte se na kartičky a navažte tam, kde jste přestali. Nebo si připravte vizuální prezentaci opět s pár textovými odrážkami, o kterých budete mluvit.

Svůj anglický projev na obchodní schůzku si nacvičte v klidu domova před zrcadlem nebo se u toho natočte. Můžete se pak podívat na záznam a upravit svá gesta, intonaci, nebo anglickou výslovnost. Také zjistíte, kde v angličtině děláte gramatické nebo stylistické chyby, kterých jste si během samotného projevu ani nevšimli. Problémová místa můžete vylepšit.

A pokud byste si chtěli vyzkoušet svou prezentaci v angličtině na neznámých lidech, kteří vám poskytnou kvalitní zpětnou vazbu, zamiřte na setkání nejbližšího klubu toastmasterů ve vašem městě. Toastmasteři jsou komunita lidí, kteří vám pomohou s přípravou na vaši prezentaci v angličtině nebo češtině. Více se o nich dozvíte na stránkách Toastmasters klubu nebo si je zkuste vyhledat přímo ve vašem městě.

Budeme k vám upřímní, poprvé bude váš mluvený projev v angličtině během pracovní schůzky nebo prezentace nejhorší. Dobrou zprávou je, že s každým dalším výstupem vám to půjde lépe. A díky pečlivé přípravě nebudete ani tolik nervózní, protože budete vědět, že jste pro svou prezentaci či meeting v angličtině udělali maximum.

Dejte nám vědět do komentáře, jaké máte zkušenosti s prezentováním v angličtině.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.