Zdvořilostní společenský rozhovor (anglicky „small talk“) je samozřejmostí po celém světě, a to nejen v obchodním prostředí. Setkáme se s ním tedy nejen v kanceláři, ale také například při obědové pauze, na večírku nebo na letišti.

1Představení se

Pokud dotyčnou osobu neznáte a rádi byste se představili, je vždy dobré uvést příklad, kde jste se viděli poprvé nebo kde se často potkáváte.
Můžete použít tyto věty:
– Good morning. We always have breakfast at the same time but we´ve never spoken before. My name is….Dobré ráno. Míváme snídani ve stejnou dobu, ale nikdy jsme spolu nemluvili. Mé jméno je ….
– Hi Tom. You might not remember me but I met you at the party and I was wondering how you’re doing? Ahoj Tome. Možná si mě nepamatuješ ale potkala jsem tě na oslavě a jen jsem si říkala, jak se ti daří.

Schopnost začít nebo vést krátký nezávazný rozhovor je jednou ze základních sociálních dovedností.
Má několik cílů:

  • seznámení se s dalšími lidmi
  • navození příjemné atmosféry
  • navázání přátelského vztahu s podřízenými
  • otevření nebo uzavření diskuze nebo konverzace
  • využití časové pauzy

Některá témata jsou univerzální a některá jsou naopak vhodná pouze s bližšími kolegy či přáteli.

Small talk je vždy krátká konverzace, která není příliš důležitá. Při small talku se snažte být vždy pozitivní a usměvaví.

 

2Jak začít nezávazný rozhovor?

Pokud jste se dnes setkali poprvé, pozdravte a zeptejte se, jak se vašemu společníkovi nebo společnici daří.

OtázkaReakce
Good morning, Mr Lorenc. How are you today?Thanks for asking, I'm fine, how are you?
Dobrý den, pane Lorenci. Jak se dnes máte?Děkuji za optání, mám se dobře, jak se máte vy?
Hello. How have you been keeping?Thanks, I've been keeping busy.
Dobrý den. Jak se vám daří?Díky, mám teď hodně práce.
What have you been doing today?I was at a playground with my nephew.
Co jsi dnes dělal?Byl jsem na hřišti se svým synovcem
Are you doing anything fun after work?Yes, I usually play soccer
Děláš po práci něco pro zábavu?Ano, obvykle hraji fotbal.

Pozitivní atmosféru můžeme navodit pochvalou nebo složením komplimentu. Lidé zareagují úsměvem a poděkováním a poté snadno můžete navázat volnou konverzací.

KomplimentReakce
If you don't mind my saying, you are an excellent speaker.Thank you, it's very nice of you to say that.
Snad vám nebude vadit, když řeknu, že jste výborný řečník.Děkuji. To je od vás moc milé.
You are looking beautiful today.Thank you. You just made my day!
Vypadáte dnes krásně.Díky, zlepšil jste mi den.
What a beautiful blouse.Thank you. It's from an Italian boutique.
To je krásná halenka.Děkuji. Je z Italského butiku.
I really enjoyed your talk this morning.Oh thanks. It went quite well, I think.
Opravdu jsem si užil váš proslov.Děkuji. Myslím si, že to šlo docela dobře.

Dalším způsobem jak začít konverzaci je položení vhodné otázky.

OtázkaReakce
How are enjoying the conference?Well, it's been good so far.
Jak si užíváte konferenci?Zatím jsem spokojený.
Have you been here before?No, I haven't actually.
Už jste tu někdy byl?Ještě jsem tu nebyl.

Nebo si začít povídat o někom jiném.

OtázkaReakce
Who's that man over there?That's Klaus. He works at the London office.
Kdo je tamten muž? To je Klaus. Pracuje v Londýnské pobočce.
Do you know that blond woman over there?No, I don't. But I saw her coming out of Hilton this morning.
Znáš tamtu blondýnku?Neznám. Ale viděl jsem ji dnes ráno vycházet z Hiltonu.

3Jaká témata používat v nezávazném rozhovoru?

Při výběru tématu vždy samozřejmě záleží na tom, jak dobře druhou osobu znáte a jaký je váš pracovní vztah. Obecně by se krátká konverzace měla vyhýbat komplikovaným, vážným a zásadním tématům a negativně zaměřeným sdělením.

V lehké a nezávazné konverzaci při prvním setkání nebo pracovní schůzce nikdy nezmiňujte problémy ve své rodině, vztah s partnerem ani svůj zdravotní stav.

POČASÍ

otevření tématu

TvrzeníReakce
It's looking nice out today.Yes, the sun is so bright.
Vypadá to, že dnes bude hezky. Ano, slunce svítí tak jasně.
Beautiful day, isn't it?Yes. It's really sunny out.
Krásný den, že?Venku je skutečně slunečné počasí.
Terrible weather, isn't it?Yes, it's awful.
Příšerné počasí, že?Ano, příšerné.

otázky a odpovědi v konverzaci o počasí

OtázkyReakce
What type of weather do you prefer?Personally, I love autumn. My favourite month is October, when there's no snow yet and the temperatures aren't high.
Jaké počasí máte nejraději? Já osobně miluji podzim. Můj oblíbený měsíc je říjen. Ještě nepadá sníh a nejsou vysoké teploty.
What's it like out?It's raining pretty hard out there.
Jak je venku?Venku hodně hustě prší.
We couldn't ask for a nicer day, could we?Yes, it's perfect outside.
Nemohli jsme si přát hezčí den, že?Ano, venku je nádherně.
How about this weather?It's terrible. The rain makes me feel depressed.
Co říkáte tomu počasí?Je to strašné. Padá na mě deprese, když prší.

SPORT

OtázkyReakce
Do you do any sport in your free time?I love jogging. And you?
Děláte ve volném čase nějaký sport?Miluji běhání a vy?
Are you keeping up with the Ice Hokey World Championship?No, I'm not. But I like watching tennis.
Sledujete mistrovství světa v ledním hokeji?Nesleduji. Ale rád se dívám na tenis.
Are you interested in football?Yes, I watch Champions League.
Zajímá vás fotbal?Ano, sleduji Ligu mistrů.

OTÁZKY Z ODDĚLENÍ

OtázkyReakce
Hi Tom. How are things going over at the IT department today?What a busy day. This is the first time I’ve gotten up from my chair all day! Are you busy, too?
Ahoj Tome. Jak to dnes jde na IT oddělení?Jaký rušný den. Toto je poprvé, co jsem se za celý den zvedl ze židle. Jsi také zaneprázdněný?
Did you see Susan from PR department?No, I haven't seen her today.
Viděl jsi Susan z PR oddělení?Ne, dnes jsem ji neviděl.

4Řeč těla neboli Body language

Řeč těla je součást vaší osobnosti. Často o člověku vypovídá, jakou osobnost doopravdy má a mnohdy je mnohem důležitější než mluvené slovo. Mnoho vědců tuto oblast zkoumá a bylo vypozorováno, že úspěšní lidé mají nadprůměrnou emoční inteligenci, což znamená, že si dokonale uvědomují, jakou sílu mají gesta a mimika.
Dejte si tedy velký pozor na to, aby vaše gesta nebyla příliš výrazná, ale na druhou stranu, aby jste nevypadali jako leklá ryba. Pokud máte o rozhovor zájem nekřižte své ruce nebo je nedávejte v bok. Pokud se budete usmívat a udržovat oční kontakt, jistě bude rozhovor příjemný.

Mrs. Drake: Good afternoon!
Mrs. Fox: Hello. How are you today?
Mrs. Drake: Nothing to complain of, thanks, and you?
Mrs. Fox: I’m fine, except for all this rain. It’s raining cats and dogs again.
Mrs. Drake: Yes, it’s awful, isn’t it? I don’t have an umbrella.
Mrs. Fox: Oh, I have two. I’ll lend you one.
Mrs. Drake: Thank you very much.
Mrs. Fox: I hope you don’t mind, but I just had to say how beautiful you are looking today. I like your skirt. It looks great on you. I wish I could wear pink.
Mrs. Drake: Thank you, I think you’d look great in pink actually!
Mrs. Fox: Do you think so? I’ll think of trying it.
Mrs. Drake: It was good to see you again.
Mrs. Fox: Have a good day.
Mrs. Drake: Take care.

Napište nám do poznámky pod textem, jaké máte zkušenosti s tzv. small talkem.

Předchozí článekDrogba přemlouvá Čecha, aby zůstal v Chelsea
Další článekKdy jsou letenky nejlevnější?
Gabriela Kašparová
Lektorka anglického jazyka a současně působí jako učitelka na základní škole. Věnuje se především metodice výuky dětí předškolního a školního věku. Má také bohaté zkušenosti s výukou dospělých. Je autorkou několika úspěšných kurzů pro děti a také gramatických výkladů. Dětem i dospělým ve své výuce ukazuje, že není třeba se cizího jazyka obávat a že je možné učit se s úsměvem.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.