Představování může být často nelehkou životní situací každého z nás. V těchto situacích je vždy dobré vědět jak se zachovat, co říct a jak někoho představit.

Jak se správně představit v angličtině ovlivňují 2 faktory:

 • obsah a množství informací, které chceme sdělit
 • situace, ve které se nacházíme

1Co sdělujeme při představování?

Při představování většinou sdělujeme víc, než jen jméno a příjmení. Často připojíme informace o tom, odkud jsme, jaké je naše povolání, jaké jsou naše koníčky a podobně.

 • Allow me to introduce myself. My name is John Roberts and I am from Canada. I am excited to be joining your team! Dovolte, abych se představil. Jmenuji je John Roberts a jsem z Kanady. Moc mě těší, že se mohu stát součástí vašeho týmu.

2Ve kterých situacích je vhodné se představit?

Představujeme se při mnoha různých příležitostech. Může to být první den v novém zaměstnání, první návštěva u rodičů svojí milé nebo úřední či pracovní jednání. Někdy představujeme sebe a někdy jsme třetí osobou, která představení zprostředkovává.

 • Hi mum. I want to introduce my boyfriend William to you. This is William Berry. Ahoj mami. Chtěla bych ti představit svého přítele Williama. To je William Berry.

Díky tomu je dobré znát fráze, které se hodí do každé z těchto příležitostí.
Obecně je možné je rozdělit do 4 skupin:

Přímé – představujeme sami sebe
Nepřímé – představení zprostředkovává třetí osoba
Neformální – např. mezi přáteli nebo v rodině
Formální – např. při obchodních jednáních

3CHCEME SE PŘEDSTAVIT

Samotné Hi nebo Hello nestačí. Je nutné uvést jméno představované osoby.

Přímé neformální představování

Můžeme začít větou:

 • Hi, my name’s Mary. Ahoj, jmenuji se Mary.
 • Hey, I’m Mary. Ahoj, jmenuji se Mary.
 • They call me Mary. Jmenuji se Mary.

Přímé formální představování
Ve formální situaci je dobré uvést celé jméno.

 • Good afternoon, my name is Mark Jenkins. Dobré odpoledne, jmenuji se Mark Jenkins.

Hello není úplně to samé, jako české ahoj. Můžeme ho použít i ve formálnějších situacích s významem dobrý den. Fráze, kterými začít:

 • Allow me to introduce myself. Dovolte, abych se představil.
 • May I introduce myself, my name is Paul Smith. Mohu se vám představit, jmenuji se Paul Smith.
  • First let me introduce myself. Nejdřív mi dovolte, abych se vám představil.

4PŘEDSTAVUJEME NĚKOHO JINÉHO

Nepřímé neformální představování

 • This is my brother John and this is my colleague Juliet. Toto je můj bratr John a toto je má kolegyně Juliet.
 • I would like you to meet Tom. Ráda bych vám představila Toma.
 • Rebecca, meet Sam. Rebecco, seznam se se Samem.
  • By the way, do you know each other? Peter – Betty. Mimochodem, znáte se? Peter – Betty.
  • Do you know Liz Mill? Znáte se s Liz Millovou?

Nepřímé formální představování

   • May I introduce Miss Sue Jones to you? Mohu vám představit slečnu Sue Jonesovou?
   • Let me introduce you to Mr Black. Dovolte mi, abych vám představil pana Blacka.
   • I would like you to meet Tom Novak. Ráda bych vám představila Toma Nováka.
   • It is with great pleasure that I introduce Professor Smith. S velkým potěšením vám představuji profesora Smitha.
   • Ladies and Gentlemen, I have great pleasure in introducing… Dámy a pánové, je mi ctí vám představit…
   • Ladies and Gentlemen, it’s a great pleasure to introduce… Dámy a pánové, je mi ctí vám představit…

Pokud chceme někoho oslovit nebo vyrušit, použijeme spojení excuse me, odpovídá českému nezlobte se.

5REAGUJEME NA PŘEDSTAVENÍ

Jaké fráze použít jako odpověď při představování?

 • Pleased to meet you. Rád vás poznávám.
 • I’ve been looking forward to meeting you. Těšil jsem se na setkání s vámi.
 • I’ve been waiting to meet you. Těšil jsem se na setkání s vámi.

Ve formálních situacích se nám bude hodit:

 • I’m delighted to meet you, Mr. Jones. Jsem potěšen, že se s vámi mohu setkat, pane Jonesi.
  • Do you know William Brown? No, I haven’t yet had the pleasure. Znáte pana Williama Browna? Ještě jsem neměl tu čest.
John: Hi, I’m John Flatman. I’m your new marketing director.
Susan: I’m Susan Ryder. I’m Ben’s personal assistant. Welcome to our company.
John: Thank you.
the next day
Ben: Let me introduce you to the team. You’ve met Susan, my personal assistant?
John: Yes, we’ve said hello.
Ben: This is Steve O’Brian, our PR director.
Steve: How do you do?
John: John Flatman. How do you do?
Ben: And this is Jimmy Clark, our designer.
Jimmy: Hi, John.
John: Great to meet you, Jimmy.
Jimmy: I’ve heard a lot about you.
John: Really? All good, I hope.

Předchozí článekMyslíte ekologicky? 10 zajímavých faktů
Další článekMluvíme o práci v angličtině
Gabriela Kašparová
Lektorka anglického jazyka a současně působí jako učitelka na základní škole. Věnuje se především metodice výuky dětí předškolního a školního věku. Má také bohaté zkušenosti s výukou dospělých. Je autorkou několika úspěšných kurzů pro děti a také gramatických výkladů. Dětem i dospělým ve své výuce ukazuje, že není třeba se cizího jazyka obávat a že je možné učit se s úsměvem.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.