Hledání nového zaměstnance je nelehký úkol, pro každého personalistu. Pozvání k přijímacímu pohovoru znamená, že uchazeč o zaměstnání nějakým způsobem personalistu zaujal na základě svého životopisu (CV). Přijímacím pohovorem má uchazeč dokázat nejen to, že je vhodným kandidátem na danou pozici, ale představit zde i své vystupování a schopnosti pro budoucí spolupráci.

1Užitečné věty k pracovnímu pohovoru

OtázkaReakce (příklad)
How did you come to express interest in this position?I am looking for a better job and I like philosophy of this company.
Proč Vás napadlo se ucházet o tuto pracovní pozici?Hledám lepší práci a mám rád filosofii Vaši společnosti.
Which five words would you use to describe yourself?I am a very friendly person with a sense of humor. I am reliable, dutiful and truthful.
Jakých pět slov charakterizuje Vaši osobnost?Jsem přátelský se smyslem pro humor. Jsem spolehlivý, svědomitý a pravdomluvný.
What sort of people do you enjoy working with?I prefer young collective.
S jakým typem lidí rád pracujete?Preferuji pracovat s mladšími lidmi.
What are your best qualities?I am very hardworking.
Jaké jsou Vaše nejlepší kvality?Jsem velmi pracovitý
Why are you interested in working for our company?I believe in the product of the company.
Proč máte zájem pracovat pro tuto společnost?Věřím v produkt této společnosti
What kind of environment motivates you? I would like to work at a clean place with nice people.
Jaké prostředí Vás motivuje?Rád bych pracoval v čistém prostředí s milými lidmi

2Jaké otázky můžete od kandidáta očekávat

Je velice pravděpodobné, že vám kandidát položí několik otázek.

OtázkaPřeklad
When and how can I find out the results?Kdy a jak se dozvím výsledky?
What is a fixed working time of this company?Jaká je pevná pracovní doba této firmy?
How many days of paid time off (PTO) am I entitled to?Na kolik dní placené dovolené mám nárok?
How much in advance shall I ask for a day off?S jakým časovým předstihem musím žádat o den volna?
When may I begin accruing my vacation time?Od kdy mi začne vznikat nárok na čerpání dovolené?
Can I have some time to decide?Mám nějaký čas na rozhodnutí?
Am I supposed to work on-call as well?Očekává se ode mě práce v pohotovostním režimu?
Will I receive a shift allowance?Budu dostávat příplatky za práci ve směnném provozu?
What is the compensation package I can expect?Jaké benefiční balíčky mohu očekávat?

3Ukončení pohovoru

POZOR: Pohovor ukončuje vždy personalista. Na konci pohovoru je dobré se vždy zeptat, zda-li má kandidát ještě nějaké otázky a rozloučit se.

OtázkaPřeklad
Do you have any questions?Máte nějaké otázky?
Would you like to ask me for anything else?Chcete se mě zeptat na cokoliv dalšího?
Thank you for your time. We will let you know as soon as possible.Děkujeme Vám za Váš čas. Ozveme se, jakmile to bude možné.

4Pokud vás kandidát zaujme a rádi byste mu nabídli zaměstnání/odmítnutí kandidáta

OtázkaPřeklad
We would like to offer you a job.Rádi bychom vám nabídli práci.
When can you start?Kdy můžete začít?
How much notice do you have to give?Jaká je vaše výpovědní lhůta?
We'll need to take up your references.Budeme potřebovat vaše pracovní reference.
This is your employment contract.Toto je vaše pracovní smlouva.
We are sorry. That is not a constructive way of working for our company.Omlouváme se. Ze strany naší společnosti se nejedná o konstruktivní spolupráci.
We regret to inform you that you are not a good candidate for this position.Omlouváme se za tuto informaci, ale nejste vhodným kandidátem pro tuto pozici.
Thank you for giving us the opportunity to consider you for employment. In this instance, we have decided not to move forward with your application.Děkujeme vám za příležitost vzít v úvahu vaší žádost o zaměstnání. V tomto případě jsme se rozhodli žádosti nevyhovět.
Another candidate has been selected to fill this position.Pozice již byla obsazena jiným účastníkem.

Napište nám do komentáře, jaké máte zkušenosti s přijímáním nových zaměstnanců. 

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.