Prezentace v angličtině je možnou součástí obchodního jednání se zahraničním obchodním partnerem. Proto je nesmírně důležité působit co nejlépe a zanechat příjemný a profesionální dojem.

1Prezentace v angličtině – Přivítání

Pro začátek je dobré všechny příchozí přivítat a navodit tím příjemnou atmosféru, kterou pro vaši prezentaci v angličtině určitě oceníte.

Good morning and welcome to today’s presentation. Dobrý den, vítejte na dnešní prezentaci.
Thank you all very much for coming today. Děkuji vám, že jsem dnes přišli.
I hope you all had a pleasant journey here today. Doufám, že jste dnes měli příjemnou cestu.

2Úvod prezentace v angličtině

V každé prezentaci je důležité sdělit posluchačům, čeho se prezentace bude týkat. To samé platí pro prezentaci v angličtině, během které můžete k tomuto účelu následující fráze.

The purpose of today’s presentation is to… Účelem dnešní prezentace je…
The purpose of my presentation today is to… V mé dnešní prezentaci se budu věnovat…
In today’s presentation I’d like to explain to you how… V dnešní prezentaci bych vám chtěl vysvětlit, jak…
In today’s presentation I’m hoping to give you an overview of… Pomocí dnešní prezentace bych vám chtěl dát přehled…

3Sdělte obsah a program prezentace

Určitě máte prezentaci pečlivě naplánovanou. Je proto dobré účastníky s tímto plánem konkrétněji seznámit. Prezentace v angličtině k tomu nabízí tyto možnosti.

In today’s presentation I’m hoping to cover three points: V dnešní prezentaci bych se rád věnoval těmto třem bodům:
Firstly, … ,after that we will look at … ,and finally I’ll … . Nejřív…, poté se podíváme na…, na závěr…

4Jak s prezentací začít

Startovací fráze můžeme využít i u dalších příležitostí než jen při prezentace v angličtině.

To begin with… Začnu s…
Let’s start by looking at Pojďme začít tím, že se podíváme na…
I’d like to start by looking at Chtěl bych začít tím, že se podíváme na…

5Závěrečné fráze v prezentaci v angličtině

Tyto fráze je možné použít vždy, když se budeme blížit ke konci některého z bodů prezentace v angličtině.

So, that concludes… Tímto uzavřeme…
So, that’s an overview of… Takže toto byl přehled…
I think that just about covers… Myslím si, že to je vše, co jsem chtěl říct k…

6Jak změnit téma během prezentace

Pokud se v prezentaci v angličtině posouváme dále, stačí využít jednoduché fráze, které dodají našemu projevu šmrnc.

Now let’s move on to… Nyní se pojďme přesunout k…
Now I’d like to move on to… Nyní bych chtěl přejít k…
Now let’s take a look at… Nyní se pojďme podívat na…
Now I’d like to take a look at… Nyní se pojďme podívat na…
Moving on the next part I’d like to… S otevřením další části bych chtěl…

7Jak prezentaci uzavřít

Prezentaci v angličtině můžeme elegantně uzavřít pomocí několika frází. Na účastnících zanechá náš projev pozitivní dopad a další jednání s nimi bude o to snazší.

That brings us to the end of the final section. Now, if I can just summarise the main points again. Tímto jsme se dostali k závěrečné části. Nyní bych chtěl ještě jednou shrnout hlavní body…
Well, that brings us to the end of the final section. Now, I’d like to summarise by… Toto nás přivádí do závěrečné části prezentace. Nyní bych chtěl shrnout…
That concludes my presentation. Now, if I can just summarise the main points…. Toto uzavírá mou prezentaci. Nyní bych chtěl shrnout hlavní body…
Now, just to summarise, let’s quickly look at the main points again. Pro shrnutí se pojďme podívat na hlavní body ještě jednou.

8Jak prezentaci ukončit a poděkovat

Ukončení prezentace je velice důležité proto, abyste zanechali co nejlepší poslední dojem, který si posluchač z prezentace odnese.

Thank you for your attention. Děkuji za pozornost.
That brings us to the end of my presentation. Tímto jsme se dostali k závěru mé prezentace.
Finally, I’d like to finish by thanking you all for your attention. Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za vaši pozornost.
Finally, I’d like to end by thanking you all for coming today. Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za vaši účast.

Předchozí článekObchodní meeting v angličtině
Další článekDuha a její barvičky
Gabriela Kašparová
Lektorka anglického jazyka a současně působí jako učitelka na základní škole. Věnuje se především metodice výuky dětí předškolního a školního věku. Má také bohaté zkušenosti s výukou dospělých. Je autorkou několika úspěšných kurzů pro děti a také gramatických výkladů. Dětem i dospělým ve své výuce ukazuje, že není třeba se cizího jazyka obávat a že je možné učit se s úsměvem.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.