wonder – zajímat se
market – trh
intention – záměr
sip – srkat
mulled – svařený
daily – každodenní
date – datovat se
Briton – Brit
ribbon – stuha
fortune – majetek
following – příští
table – tabule
highlight – vrchol
feast – hodovat
attend – zúčastnit se
Midnight Mass – půlnoční mše
in general – obecně
left over – nechat
extended family – rozšířená rodina, vzdálení příbuzní
smoked – uzený
stuffed – plněný
sautéed – prudce opečený
Yule – Vánoce (starší výraz pro Vánoce)

  1. When a pleasure appears on his face?
  2. What does the story presents?

When Kylo Ren, son of Han Solo and Leia, kills Solo in a key scene near the end of the movie, a pleasure appears on his face.

Have you ever wondered what a French Christmas looks like? They are simply magical. If you dream about spending Christmas in France, you are not the only one.

Christmas markets
France is among some of the countries with a tradition of Christmas markets. Beginning at the end of November and lasting until the end of December, they are visited by people whose intention is to buy something, sip mulled wine or just enjoy the magical Christmas atmosphere. Some markets are open daily but some of them are possible to visit only at weekends.

While speaking about Christmas markets in France, we must mention to two cities with popular markets – Strasbourg and Lille. At Christmas time, Strasbourg Cathedral is surrounded by Christmas markets. The tradition of Christmas markets in this city dates back to the 14th century. Even Britons can enjoy Christmas markets in France, especially in Lille. It takes only 80 minutes by train from London to Lille.

Christmas decorations

The Christmas tree

Since late the 1830s, the Christmas tree has become the most traditional decoration and symbol of Christmas. The Christmas tree is frequently decorated with apples, paper flowers or ribbons.

Mistletoe

Who would not want to be rich? Mistletoe hung above the door is believed to bring fortune throughout the following year.

Christmas table
The French are well-known for their passion for food. They want their tables to be perfect, especially on Christmas Eve. Tables on Christmas Eve should be elegant and inviting and they should make everybody want to join the family and eat with them.

Christmas traditions

Christmas Eve
The 24th December is the highlight of the whole Christmas time – the day that everyone waits for. The most important part of the evening is Christmas dinner. Families sit together and feast for almost six hours, eat delicious food and taste different kinds of wines.

Christmas mass
People from Catholic families attend Midnight Mass. In general, this tradition is not as popular as it used to be. Fewer and fewer people attend this mass.

Gifts and presents
The fireplace is the place where children hope to find their presents. They put shoes in front of the fireplace and Santa Claus fills them with presents. While younger children wait until December 25th to unwrap their presents, older children unwrap their Christmas gifts at midnight on 24th December.

Christmas Day
On 25th December people finish eating what was left over from the Christmas feast. Another way how to spend this day is by relaxing or visiting their extended family.

Christmas Food
Each region in France has its traditional Christmas menu. It usually consists of smoked salmon, oysters, bran bread and butter, foie gras (goose or duck liver pate), goose, capon or turkey stuffed with chestnuts and vegetables, provincial herbs and sautéed potatoes. If you are still not full you can have a dessert – Yule log – a sponge cake decorated like a log, traditionally made of chocolate and chestnuts.

Jak se slaví Vánoce ve Francii

Zajímalo vás někdy, jak Francouzi slaví Vánoce? Jsou prostě kouzelné. Pokud jste někdy snili o trávení Vánoc ve Francii, nejste jediní.

Vánoční trhy
Vánoční trhy jsou jednou ze zemí s tradicí vánočních trhů. Začínají na konci listopadu a trvají do konce prosince. Navštěvují je lidé, jejichž záměrem je sice něco koupit, usrkávat svařené víno nebo si užívat tu kouzelnou vánoční atmosféru. Některé trhy jsou otevřené každý den, ale některé pouze o víkendech.

Když mluvíme o vánočních trzích, musíme zmínit dvě města s oblíbenými trhy – Štrasburk a Lille. O Vánocích, je katedrála ve Štrasburku obklopena vánočními trhy. Jejich tradice se datuje již od 14. století. Dokonce i Britové si mohou užít vánoční trhy ve Francii, zejména v Lille. Cesta vlakem z Londýna trvá pouhých 80 minut.

Vánoční výzdoba

Vánoční stromeček
Od 30. let 19. století se vánoční stromeček stal nejtradičnější součástí výzdoby a symbol Vánoc. Stromeček je často zdoben jablky, papírovými květinami a stuhami.

Jmelí
Kdo by nechtěl být bohatý? Říká, že jmelí zavěšené nad dveřmi přinese následující rok peníze.

Vánoční tabule
Francouzi jsou známí pro jejich vášeň k jídlu. Chtějí, aby jejich tabule byla perfektní, hlavně na Štědrý večer. Tabule by měly být elegantní a vábící, aby se každý chtěl k rodině přidat a jíst s nimi.

Vánoční tradice

Štědrý večer
24. prosinec je vrcholem celých Vánoc – den, na který každý čeká. Nejdůležitější částí večera je štědrovečerní večeře. Rodiny společně sedí a hodují téměř šest hodin, jedí skvělá jídla a ochutnávají různé druhy vín.

Vánoční mše
Lidé z katolických rodin navštěvují půlnoční mši. Obecně již tato tradici není tak populární jako bývala. Navštěvuje ji stále méně a méně lidí.

Dárky
Děti doufají, že najdou své dárky u ohniště. Před ohniště pokládají boty a Santa Claus do nich dává dárky. Zatímco mladší děti čekají až do 25. prosince, aby si rozbalili dárky, starší děti si je rozbalují 24. prosince o půlnoci.

Boží hod
25. prosince lidé dojídají to, co zbylo z vánoční hostiny. Další možností, jak strávit tento den je navštěvování vzdálených příbuzných.

Vánoční jídlo
Každý francouzský region má své tradiční vánoční menu. Obvykle se skládá z uzeného lososa, ústřic, otrubového chleba a másla, foie gras (paštika z husích nebo kachních jater), husy, kapouna nebo krocana vycpaného kaštany a zeleninou a opečené brambory s provensálským kořením. Pokud stále nemáte dost, můžete si dát dezert – vánoční poleno, což je piškotový dort ve tvaru polena připravený z čokolády a ořechů.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.