made-up story – vymyšlený příběh
anecdote – anekdota, komedie
gradually – postupně
emphasise – zdůrazňovat
punchline – pointou

  1. What about is the story?
  2. Who is the woman?

1. Přečtěte si text rozhovoru
2. Klikněte na video
3. Vyplňte email
4. Označte, kdy jaké slovo v ukázce slyšíte
5. Řaďte věty podle pořadí, v jakém je slyšíte
6. Označte, zda je tvrzení pravdivé
7. Vybírejte správné odpovědi
8. Popište příběh

Vyzkoušejte nácvik porozumění na ukázce známého herce Johna Malkoviche ve známé americké show na BBC. Přečtete si text hovoru a klikněte na video. Přejde na stránku CinemaLingua, kde v několika krocích budete zdokonalovat svou schopnost rozumět anglickým filmům v originálním znění a bez titulků. Snadno, zábavně, zdarma. Zkuste to.

John Malkovich

On BBC One’s The Graham Norton Show, the famous American actor John Malkovich tells a story about how he finds a woman in his garden. Malkovich does his best to make us believe that it’s a true story from his life, but the story is such a perfectly structured anecdote that it’s hard to accept. What do you think? Is it true or made up?

What makes it an anecdote?
John Malkovich finds a woman in his garden. He calls her ‘a very big woman’ – basically a polite way of saying that she was fat. He later emphasises her size, describing her as a “Michelin woman”.
The woman offers to be Malkovich’s assistant but he gently refuses, saying he doesn’t think it’s a good idea (this makes the audience laugh).
He then gradually comes to the punchline:

1. She has written a screenplay called “She Kills”.
2. The title looks like it’s been written (scratched in) with a bloody nail.
3. The screenplay is about an out-of-work woman who kills a well-known actor (possibly John Malkovich).

Na BBC One’s The Graham Norton Show, známý americký herec John Malkovich řeká příběh o tom, jak našel ženu v jeho zahradě. Malkovich vypráví svůj příběh jako pravdivý. Příběh je však sestaven jako anekdota, tudíž je těžké uvěřit, že se jedná o pravdivý příběh. Co myslíte? Je příběh pravdivý nebo vymyšlený?

Co ho vytváří jako anekdotu?
John Malkovich našel ženu ve své zahradě. Nazývá ji jako „velkou ženu“ – jednoduše a slušně řečeno, že je tlustá. Později popisuje její velikost, popisuje ji jako „ženu Michelin“. Žena nabízí být Malkovichova asistenta, což Malkovich zdvořile odmítá a říká, že si myslí, že to není dobrý nápad (to vyvolává v publiku smích).
Postupně přichází na pointu:
1. Napsala scénář s názvem „Zabiják“
2. Nadpis vypadá jako by byl psát (vryt) krvavým nehtem.
3. Scénář je o nezaměstnané ženě, která zabije velmi známého herce (pravděpodobně Johna Malkoviche).

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.