Obchodní meeting zpravidla mívá za účel projednání určitého tématu, otázky nebo problému se záměrem sdílení informací a nalezení možného řešení. Jaký průběh má obyčejný obchodní meeting?

 • položení otázky
 • vyjádření názoru
 • žádost o vysvětlení nebo upřesnění probíraného

1Obchodní meeting a otázky

Profesionálně vedený obchodní meeting vyžaduje citlivé vstupování do konverzace. Zde je pár frází, jak je možné elegantně vklouznout do debaty.

 • I have a question… Chtěl bych se na něco zeptat…
 • This begs the question… To vyvolává otázku…
 • Let me ask you a question. Položím ti otázku.
 • The questions is,… Otázka zní,…
 • Can I ask a question? Mohu se na něco zeptat?
 • There is a question as to what is the best strategy. Otázkou je, jakou strategii zvolit.

2Zdvořilé fráze pro obchodní meeting

Občas se stane, že se obchodní meeting stane bojovým polem obou stran, když si každá snaží prosadit svůj zájem. Abychom nepůsobili hrubě, je důležité vybrat ty správné věty.

 • Can I make a suggestion? Mohu něco navrhnout?
 • I am afraid we could only accept this on one condition. Obávám se, že toto můžeme přijmout pod jednou podmínkou.
 • I’m afraid this really doesn’t solve our problem. Obávám se, že toto ve skutečnosti neřeší náš problém.
 • Another option would be… Další možností by bylo…
 • Alternatively, we could… Eventuálně bychom mohli…
 • Couldn’t we… ? Mohli bychom…?
 • The answer could be… Řešením by mohlo být…
 • Why don’t we… ? Proč bychom nemohli… ?
 • The way I see things,… Já to vidím tak,…

3Obchodní meeting – jak se ujistit?

Někdy se stane, že vás obchodní meeting zavede někam, kde si nejste úplně jistí, zda jste se neztratili. Proto je dobré se ujistit. Zde je pár tipů jak:

 • Let me get this quite clear. Dovolte, abych si to ujasnil.
 • Could you give us an idea of what you’re looking for? Mohl bys nám dát představu o tom, co hledáte?
 • What sort of figure are we talking about? O jaké ceně se tady bavíme?
 • Let me get this quite clear. Dovolte, abych si to ujasnil.
 • I’m having a problem understanding you. Mám problém vám porozumět.
 • Can you clarify… ? Mohl byste vysvětlit… ?
 • I didn’t catch that. Nezachytil jsem to.
 • I don’t quite follow you. Úplně vám nerozumím.

Michael: I’d like to welcome you to our meeting, thanks for coming.. Let’s keep this meeting fairly brief. Who’s going to keep the minutes today?
Sarah: Me
Michael: OK. If we are all here, let’s get started. First of all, I’d like to introduce Margaret Peterson who recently joined our team.
Margret Peterson: Thank you for having me, I’m looking forward to today’s meeting.
Michael: Let’s get started. The subject for our meeting is sales improvement in Slovak market areas. Paul has kindly agreed to give us a report on this matter. Paul?
Paul Lancaster: Before I begin the report, I’d like to get some ideas from you all. How do you feel about Slovak sales in your sales areas? I suggest we go round the table first to get all of your input.
Sam: In my opinion, we have been focusing too much on western countries. The way I see things, we need to use the same advertising campaign we use in western countries.
Anna: I’m afraid I can’t agree with you. I think Slovak customers want to feel important. I suggest we make new advertising campaign focused on their particular needs. Let’s give our Slovak sales teams more help with advanced customer information reporting.
Danny: Excuse me, I didn’t catch that. Could you repeat that, please?
Anna: I just stated that we need to give our Slovak sales teams better customer information reporting.
Sam: I don’t quite follow you. What exactly do you mean?
Anna: Well, we provide our sales staff in western area with database information on all of our larger clients. We should be providing the same sort of knowledge on our Slovak customers to our sales staff there.
Jack Peterson: Would you like to add anything, Thomas?
Thomas: I must admit I never thought about Slovak sales that way before. I have to agree with Anna.
Michael: Unfortunately, we’re running short of time. We’ll be having another meeting, but there are a couple of conflicts in the diary so I think the best thing is if I email the date of the next meeting.

Předchozí článekKdy jsou letenky nejlevnější?
Další článekPrezentace v angličtině
Gabriela Kašparová
Lektorka anglického jazyka a současně působí jako učitelka na základní škole. Věnuje se především metodice výuky dětí předškolního a školního věku. Má také bohaté zkušenosti s výukou dospělých. Je autorkou několika úspěšných kurzů pro děti a také gramatických výkladů. Dětem i dospělým ve své výuce ukazuje, že není třeba se cizího jazyka obávat a že je možné učit se s úsměvem.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.