Každý člověk je jiný, každému jde něco jiného, každý má jiné zájmy, dovednosti a schopnosti. Stejně tak i ve studiu jazyků platí, že někomu jde lépe to a někomu toto. Proto byly definovány učební styly a každý student by měl znát, který mu nejvíce vyhovuje a studovat podle toho, jaký je studijní typ. Jestli zrakový, poslechový nebo dotykový.

Hodina zpěvu mě na základní škole docela i bavila. Je však potřeba ale dodat, že na pěveckou kariéru to úplně nebylo. Tedy, pokud budu opravdu upřímný, ze zpěvu jsem měl dvojku se zavřenýma očima vždy jen po slibu, že nikde zpívat nebudu. Ale pracovní vyučování, to bylo úplně jiné. Nějaká krabička ze dřeva, elektronický obvod apod., to mi šlo a byl jsem v tom nadprůměrný.

A teď si představte, že by mě ve škole nutili pořád jen zpívat. No a možná právě toto děláte i vy při výuce cizích jazyků. Protože pokud nevíte, jaký jste studijní typ, třeba studujete tak, jak vám nevyhovuje a naopak neděláte činnosti, ve kterých jste dobří a které vás v jazyce mohou rychleji posunout.

Pokud nevíte, jaký jste studijní typ, možná trávíte čas výukou jazyka zbytečně.

Když to zjednoduším, někteří studenti se nejlépe učí pomocí očí (zrakový nebo vizuální typ), jiní především prostřednictvím uší (poslechový nebo auditivní typ) a poslední skupina pomocí doteků (dotykový nebo kinestetický studijní typ). Často mají studenti mixovaný studijní styl, takže se neupínejte jen vyloženě k jednomu z nich. Jeden však bude pro vás dominantní, zjistěte proto, který to je a řiďte se našimi studijními doporučeními níže.

Pojďme si nyní jednotlivé studijní typy probrat.

1Zrakový (vizuální) studijní typ

Dobře si pamatuje obličeje. Při odpočinku nejraději čte knihy nebo sleduje filmy. Učí se pomocí obrázků, fotografií, tabulek, grafů, barev, schémat, map. Nemusí se jednat pouze o fyzické obrázky, ale i o ty, které si představuje ve své mysli. Slovíčka se mu pomocí obrázků učí dobře. Horší je to s gramatikou, kterou obrázek či fotografie nedokáže snadno vysvětlit. Pomůckou může být psaní gramatických pravidel na papír, neboť písmenka jsou také jen zjednodušené obrázky. Při výkladech pomohou i powerpointové prezentace či přehledně graficky zpracované podklady.
Čtení a psaní jsou optimální metody pro vizuální studijní typy. Poslechy a mluvení budou tou slabší stránkou. Je tedy vhodné obrázky doplnit i zvukovými nahrávkami a při učení látku jak vidět, tak i slyšet, ať se poslech procvičuje mimoděk.

Tipy, jak se učí vizuální studijní typ :
 • slovíčka si vytiskněte na kartičky
 • při učení pomocí obrázků využívejte i poslechy, ať posílíte tuto slabší stránku
 • gramatiku se učte z opticky přehledně zpracovaných podkladů
 • ve škole si sedejte do předních lavic, abyste dobře viděli na tabuli
 • preferujte hodiny nebo studijní systém, který často využívá grafické prezentace
 • zavírejte pro učení oči a představujte si, co si chcete zapamatovat
 • pište si procvičovanou látku na papír
 • pokud někomu něco vysvětlujete, kreslete, pište, používejte obrázky
 • při učení z učebnice si podtrhávejte slova, používejte různé barvy, diagramy

2Poslechový (auditivní) studijní typ

Lépe si pamatuje jména než tváře. Pokud se soustředí a něco řeší, povídá si pro sebe. Když se nudí, rád si s někým povídá. Nejlépe se učí posloucháním a lépe si pamatuje to, co slyšel než to, co viděl napsané. Dobře se učí i pomocí čtení nahlas, protože se u toho zároveň slyší.

Tipy, jak se učí auditivní studijní typ:
 • vhodné jsou pro vás audioknihy a podcasty
 • slovíčka se učte pomocí kartiček, ale čtěte si je nahlas
 • stejně tak i jinou novou látku si při učení čtěte nahlas
 • dokonce i při testu si otázky alespoň šeptejte
 • ve třídě si sedejte tak, ať dobře slyšíte
 • využívejte systém, kde se můžete nahrát a poslouchat
 • stahujte si látku do svého telefonu a kdekoli poslouchejte

3Dotykový (kinestetický) studijní typ

Pro tyto studenty je často těžké sedět při výuce ve třídě a studovat. Učí se pomocí dělaní. Musí se hýbat, věci si osahávat, objevovat, experimentovat, komunikovat, hrát divadlo apod. Učí se pomocí dotyků, pohybů, tvoření, kreslení. Nejlépe tak, kde je fyzická aktivita. Často výrazně gestikulují a je pro ně obtížné zůstat na jednom místě. Dobře si pamatují to, co vytvořili, ale nemají ani potíže s tím, co viděli nebo slyšeli.

Tipy, jak se učí dotykový studijní typ:
 • dělejte umělecké projekty, choďte na vycházky, hrajte divadlo
 • při studiu nebo čtení klidně žvýkejte žvýkačku, houpejte se na židli, choďte dokola
 • používejte na učení slovíček kartičky a rozdělujte je do logických skupin tak, jak mají mezi sebou vazby
 • při čtení si ukazujte prstem, co čtete
 • při studiu si dělejte časté, ale ne dlouhé, přestávky
 • je v pořádku, pokud při učení hrajete s tužkou nebo poklepáváte nohou
 • používejte při učení počítač, pracujte s myší a klávesnicí
 • online kurzy studujte venku na tabletu či telefonu

4Otestujte se a zjistěte, jaký jste studijní typ

Nyní už víte, jaké existují studijní typy a co mají studenti dělat, aby toho při učení jazyků co nejlépe využili. Zbývá poslední, otestovat se a zjistit, jaký studijní typ jste právě vy. Připravili jsme pro vás zhruba desetiminutový test, který vám v tomto pomůže.

5Vyberte pro sebe to nejlepší

Jestliže už víte, jaký jste studijní typ, řiďte se našimi doporučeními. Vyzkoušejte postupně všechny a podle toho, jak a které vám vyhovuje, tak ty při své výuce využívejte. Používejte obrázky, poslouchejte nahrávky, kreslete, zpívejte. Dělejte to, co je pro vás nejvíce příjemné a co vás nejvíce baví. Neupínejte se jen k jednomu studijnímu stylu, může vám vyhovovat i jejich vhodná kombinace.

Napište nám do komentáře pod článek, jaký studijní typ jste právě vy.

Předchozí článekVizuální studijní typ
Další článekAuditivní studijní typ
Martin Dvořák
Podílí se na tvorbě jazykového vzdělávacího portálu www.sogoodlanguages.com a online výukové platformy www.OnlineJazyky.cz. Z celého světa sbírá znalosti jak studovat cizí jazyk, prolíná je s vlastními zkušenostmi z českého prostředí a předává je studentům. Staví na vědeckých poznatcích a ověřených metodikách, avšak uznává i experimenty a moderní formy výuky jazyků.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.