Výzva 58 a 59 – Infrastruktura základních a středních škol

0
2244

V květnu byla vypsána výzva 32 a 33 pro střední školy z IROP (Integrovaný regionální
operační program) s názvem Infrastruktura středních a vyšších odborných škol. Jedná se o
kolovou výzvu, to znamená, že finanční prostředky získají nejlépe hodnocené projekty.
Odkazy na výzvy jsou zde: Výzva 32, Výzva 33.

Pro základní školy bude v srpnu 2016 vypsána výzva 58 a 59 pro základní školy z IROP
s názvem Infrastruktura základních škol. Bude se jednat o kolovou výzvu, to znamená, že
finanční prostředky získají nejlépe hodnocené projekty.
Podporovány jsou především aktivity zaměřené na vybudování a modernizaci učeben cizích
jazyků, odborných učeben technických a řemeslných oborů, přírodních věd, nákup vybavení
pro zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi a to vše za účelem zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce a potřeby sladění
nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Dále bude možné financovat podporu sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav
budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních
pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám a zajištění vnitřní konektivity škol a
připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a
připojení k internetu.

1Co budeme v rámci této výzvy dodávat my?

V rámci této příchozí výzvy pro vás připravujeme velmi zajímavý balíček jako součást aktivity „Výzva 58 – vybudování a modernizace učeben cizích jazyků“. Využít této příležitosti doporučujeme jak našim partnerským školám, které mají naše kurzy v rámci Výzvy č. 57, tak je možné začít spolupráci i se školami, které našich služeb ve Výzvě č. 57 nevyužily.

Součástí našich služeb pro Výzvy č. 58 a 59 bude kompletní vybudování jazykové učebny (nebo více učeben), a to jak po stránce dodávky HW (především tablety), vhodného nábytku, tak i dodání desítek našich nových jazykových kurzů upravených přímo pro potřeby jednotlivých stupňů základních a středních škol.

2Co musíte udělat již nyní?

Požádat o dotaci bude možné pouze na projekty, které budou uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v Místních akčních plánech (MAP), které připravují místní akční skupiny (MAS). Proto je nutné investiční záměr nechat do MAP co nejdříve zařadit.

Následně je potřeba co nejdříve zahájit přípravy žádosti o dotaci a studie proveditelnosti, protože dříve podané žádosti mají vyšší šanci na získání dotace. Dejte nám tedy prosím co nejdříve vědět, že jste investiční záměr do MAP zařadili, abychom s vámi počítali v rámci pomoci s realizací. Případně nám napište komentář pod tento článek, jestli je výzva 58 a 59 pro Vás zajímavá.

3Proč se na nás můžete spolehnout?

Ti, kteří s námi spolupracovali již v rámci Výzvy č. 57, vědí, že naší největší devizou bylo, kromě špičkového produktu, hlavně to, že jste se na nás mohli v čemkoli 100% spolehnout. Byli jsme vám nablízku jak v rámci přípravné fáze, kdy jsme vše pečlivě vysvětlili, věnovali jsme se vám v průběhu realizace projektu, krok za krokem jsme vás vedli při uzavření projektu a byli jsme vám plně k dispozici i v průběhu všech kontrol.

Ze zhruba 700 škol, které se Výzvy č. 57 zúčastnily, si jich více než 400 vybralo jako dodavatele nás. Po ukončení projektu nemá ani jedna ze škol potíže s absolvováním úředních kontrol. Stejně tak chceme přistoupit i k realizaci dalších výzev a slibujeme, že opět budete nadšeni.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.