Ať už ovládáte jakoukoliv dovednost je jisté, že jste se při jejím učení alespoň jednou setkali s takzvaným “Plateau”. Plateau je “náhorní plošina”, a ve výuce jazyků označuje stav, kdy jste již dosáhli určité jazykové úrovně (tedy vyšplhali jste do vysokého kopce), ale dál se vám již nedaří se posouvat a stagnujete na stejném místě. V tomto bodě studenti často ztrácí motivaci a někdy učení jazyka úplně opustí. Plateau je strašákem především studentů pokročilejších úrovní, obvykle B1 či B2. Jedná se o nepříjemnou překážku učení jazyka, ale nezoufejte, v tomto článku vám pomůže ji úspěšně překonat.

Plateau nastává hlavně proto, že ze začátku se učení jazyka zdá relativně lehké, protože ať už děláte cokoliv, děláte velké pokroky. Jakmile se však dostanete do vyšší jazykové úrovně, může být těžké udržet motivaci a jít stále dopředu. Posun již totiž není tak viditelný. V tuto chvíli se už musí do učení investovat více času a energie, abychom viděli výsledky, na které jsme byli zvyklí.

Ne jak dlouho, ale co a jaké aktivity

To, že jazykového posunu dosáhnete častým a vhodným procvičováním víte z našich ostatních článků. Pozor ale na to, jakou látku procvičujete.  Při dlouhodobém učení se totiž dostáváme do takzvané autonomní fáze, kdy jsme v dané látce už docela dobří a nepociťujeme potřebu se až tak moc zlepšovat. Sice se stále učíme, ale spokojíme se s tím, co už umíme a nových znalostí tolik nepřijímáme. Tím se náš jazykový posun zpomaluje a může se úplně zastavit.

„Je potřeba se zaměřit hlavně na to, jak studijní čas trávíme.“

Je proto potřeba zaměřit se hlavně na to, jak studijní čas trávíme, a nejen kolik času mu věnujeme. Je řada studií, od sportů po šachy, která ukázala, že počet let strávených studiem nemá tak velký vliv na úroveň výkonu, jako aktivity, které člověk dělal.

Ani se nenadějete a jste v plateau

Příčin, jak se do plateau dostanete, je celá řada. Toto jsou ty nejčastější a obvykle se jedná o kombinaci hned několika z nich najednou:

  • začínáte se cítit ve své jazykové úrovni komfortní, a tak ztrácíte motivaci se posouvat
  • snažíte se posouvat příliš mnoho jazykových dovedností najednou a díky tomu se v každé dovednosti posouváte příliš pomalu
  • učíte se látku, kterou již umíte
  • dosáhli jste již svých jazykových cílů a nemáte vymezené další
  • ve využívání jazyka si nejste jisti sami sebou
  • nemáte zpětnou vazbu a nevidíte tak svůj jazykový posun

Vidíte se v některém z problémů a dosáhli jste plateau? Pokud ano, pomůžeme vám ho překonat. Zde je našich několik tipů, jak se s plateau poprat.

1 Ujistěte se, že jste opravdu v plateau

Při každém studiu to jednou začne vypadat, že se učíte pomaleji. A ono tomu tak opravdu je. Avšak ne vaší vinou. Je to totiž běžná součást výukového procesu a se znatelným zpomalením je potřeba počítat. A to není plateau.

Je také možné, že vás plateau zastihlo pouze v jedné oblasti. Jedná se např. pouze o jistý gramatický jev. V takovém případě doporučujeme se zaobírat jiným problémem a k tomu prvnímu se vrátit později, třeba za týden či dva. Velkou roli hraje v tomto případě také psychika. A proto je vždy dobré začít čerstvý, odpočatý, plný elánu a věřit, že tentokrát to zvládnete nebo uděláte alespoň částečný pokrok kupředu.

„Plateau není dočasné zpomalení studia, je to dlouhodobá neschopnost posunout se dále.“

Pokud jste vypozorovali, že při zachování studijního tempa je zpomalení vašeho jazykového posunu opravdu dlouhodobé a netýká se pouze dílčí části studia, pak jste skutečně v plateau.

2 Vystupte ze své komfortní zóny

Jste-li v plateau musíte udělat vědomé rozhodnutí, že ho přemůžete. Musíte se dostat ven z vaší komfortní zóny. Základní chybou studentů je, že při učení zpohodlní a nechtějí zkoušet nové učební metody, které jsou pro ně těžší a složitější. Je samozřejmě skvělé, že vám učení jde pěkně od ruky a baví vás. Je však nasnadě otázka, zdali nepoužíváte texty či cvičení, která jsou pro vás příliš lehká. Váš mozek tak nedostává dostatečnou výzvu, a vy se proto nikam neposouváte.

Nebojte se, nemusíte opouštět všechny své staré metody, ale doporučujeme mezi ně zakomponovat i nějaké nové a těžší, které vás dostanou mimo vaší komfortní zónu. Všechny aktivity však nemohou být jen o plnění nových výzev, to byste naopak svůj mozek zbytečně přetěžovali. Důležité je najít ve vašem učení rovnováhu a využít alespoň 25 % času právě na náročnější úkony.

Motivační výzvou mohou být například i jazykové online kurzy, které pro vás vytváříme.

3 Analyzujte problém

Abyste na svých slabých stránkách mohli zapracovat, je třeba o nich nejdříve vědět a poté si podle nich vymezit dílčí cíle k překonání do budoucna. Jedná se tak o efektivní práci na specifických problémech.

Pokud jste pilným studentem určitě víte, co vám přesně dělá problém. Je to snad výslovnost těžkého fonému? Nebo časté setkávání se slovíčky či gramatikou, kterým nerozumíte? Zkrátka pokud máte něco, o čem často pochybujete, zaměřte se na to.

V případě, že si nejste jisti specifickým problémem, lze jej zjistit například vymezením dovedností, které vám problém nedělají – pobavíte se například raději s někým v reále nebo byste si s ním v cizím jazyce jen psali? Raději byste rodilého mluvčího poslouchali, nebo si jeho odpověď přečetli?

To, co zvolíte jako oblíbenější um je pravděpodobně ta dovednost, kterou máte vyvinutou více. A proto se zaměřte na to, co vám tolik nevyhovuje.

4 Vymezte si cíle

Z problémových částí jazyka si vytvořte menší cíle, kterých chcete dosáhnout. Např. máte-li pocit, že vaše slovní zásoba není na dostačující úrovni, dejte si za úkol naučit se v následujících dvou měsících sto nových slovíček (např. pomocí aplikace Quizlet, ve které si můžete vytvořit vlastní sady slovíček, které vám dělají potíže).

Pokud je vašim problémem konkrétní gramatika, najděte si cvičení, ve kterých se objevuje a zadejte si týdenní časový úsek, kdy s ní budete pracovat.

Cítíte-li problémy s konverzací, dejte si za cíl komunikaci v cizím jazyce procvičovat alespoň 5krát v následujících 2 týdnech – toho můžete docílit například pomocí interakce s rodilým mluvčím, návštěvou jazykové kavárny či pomocí aplikace jako je iTalki. Procvičování s ostatními lidmi vám také pomůže vybudovat sebedůvěru, která je dalším pomocníkem v podmanění plateau.

Při potížích s poslechem vám může pomoci třeba stránka britského BBC plná podcastů (což jsou poslechy podobné relacím v rádiu) plné zajímavých témat. Podcasty naleznete na této stránce a stačí si vybrat kategorie, které jsou vám blízké.

Stagnujete-li ve svém psaném projevu doporučujeme vaše dílčí plateau překonat pomocí stránky Lang-8, kde ostatní uživatelé zdarma opraví váš text.

5 Zajistěte si zpětnou vazbu

Samotná zpětná vazba je pro vaše studium velmi důležitá a to obzvlášť, pokud jste samouk. S jasně definovanými chybami od lektora či rodilého mluvčího můžete pracovat a lépe se tak zdokonalovat. Může se jednat o tradiční hodinu s rodilým mluvčím či jazykovým lektorem anebo o stále žádanější online lekce.

„Nedostatek zpětné vazby musí řešit především samouci.“

Zpětnou vazbu můžete získat i studiem po boku lidí, kteří jsou v jazyce lepší než vy. Je samozřejmě příjemné být v prostředí, kde jste vy tím nejlepším studentem, ale jak jsme si řekli na začátku – z plateau se dostaneme právě pomocí kroku mimo naší komfortní zónu.

6 Pište si deník

Pro někoho možná romantická aktivita zasněných slečen, která nemá s výukou jazyků nic společného, ale opak je pravdou. Systematicky vedený deník vám s překonáním plateau může velmi pomoci. Pište si do něj každý den (nebo alespoň 1x týdně) co přesně vám při výuce nešlo a co vám dělalo největší potíže, kvůli kterým jste se v jazyce neposouvali. Může se jednat o komplikovaná slovíčka, gramatický jev či třeba fráze, u kterých ještě nezvládáte výslovnost.

Díky deníku budete přesně vědět, na co by bylo vhodné se příště více zaměřit, či na co se zeptat vašeho lektora. Získáte tak pohled na problémovou látku z jiné strany, a to vám pomůže si ji lépe osvojit. Nebudete se ji tak učit stále stejným způsobem, který vedl ke stagnaci.

7 Dejte si pauzu

Někdy je prostě třeba si takzvaně „dobít baterky“. Krátká týdenní či dvoutýdenní pauza od jazyka vám může pomoci najít novou motivaci a energii vrhnout do něj poté s větším šturmem. Není úplně praktické se týden učit a pak dva týdny odpočívat, ale když si jednou za dva tři měsíce dáte jazykovou přestávku, může to překonání plateau významně pomoci.

8 Učte se jak se učit

Kromě samotného učení jazyka, všech těch slovíček, gramatik, poslechů, výslovností apod. si vymezte i nějaký čas na učení se jak se učit. Hledejte tipy na efektivní metody učení, čtěte články zaměřené na udržení motivace, sledujte nové trendy v učení apod.

„Sledujte naše články a budete mít přehled.“

Ostatně, toto vám dokážeme značně zjednodušit. Sledujte naše další články, které pro vás připravujeme a budete mít přehled o trendech v jazykovém vzdělávání, které můžete obratem uplatnit i ve svém učení.

9 Vymezte si na studium čas každý den

Ideální je si z učení vytvořit návyk jako je např. čištění zubů. Tím se do učení nebudete muset nutit a budete ho brát jako samozřejmou součást vašeho života. Doporučujeme studovat 20 min denně, 5x týdně. Zpočátku to pro vás bude trochu obtížnější, ale pokud několik týdnů vydržíte, uvidíte, že půjde vše již mnohem snadněji.

10 Nahrávejte se

Nahrávejte si své aktuální jazykové schopnosti třeba pomocí vašeho mobilního telefonu nebo počítače. Může se jednat například o čtení textu či popis obrázku. Nahrávku si následně poslechněte. To se vám může zdát nepříjemné, ale díky ní si můžete přesně zhodnotit svou výslovnost a zjistit, jaké děláte chyby. Ještě důležitější však je si nahrávky ukládat a průběžně se k nim vracet, jednou za 3 až 6 měsíců. Pokud totiž jazyk opravdu studujete, děláte posun. Ale tím, že je posun pozvolný, nemusíte ho v průběhu učení ani zaznamenat. Poslechnete-li si však některou ze starších nahrávek, získáte objektivní představu o vašem posunu a ta pro vás může být silnou motivací ve studiu vydržet.

Překonat plateau není snadné, ale není to nereálné. Dokázaly to miliony úspěšných studentů jazyků před vámi a dokážete to i vy. Buďte trpěliví a nenechte se odradit. Učení jazyka je jako maraton – ze začátku je lehké se pohybovat rychleji, ale čím dál jste, tím pomalejší je vaše rychlost. Plateau je přirozenou součástí zdokonalování se. Nezapomínejte tedy, že jste již ušli dlouhou cestu a byla by škoda váš boj nyní vzdát.

„Plateau je ideální příležitostí pro změnu.“

Pokud jste se doteď učili stále stejnou metodou, je příchozí plateau ideálním momentem pro vyzkoušení něčeho jiného. Pozměňte váš styl učení a vyzkoušejte nové metody. Zkuste třeba metody obklopení, objednejte se na skype lekce nebo otestujte online studium.

Věříme, že vám naše tipy přinesly inspiraci a pokud se v plateau právě nacházíte, hned je vyzkoušejte. Budeme rádi, pokud se o své vlastní zkušenosti podělíte s ostatními studenty v diskuzi pod článkem.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.