Monitorovací zpráva v Benefitech

0
948

Vzhledem ke krátkému monitorovacímu období budete vytvářet pouze jednu monitorovací zprávu, a to závěrečnou. Závěrečnou monitorovací zprávu zpracujete v systému Benefit7 (https://www.eu-zadost.cz/), kde jste zpracovávali grantovou žádost.

Krok po kroku, jak závěrečnou monitorovací zprávu připravit, najdete zde.

Dle příručky pro zadavatele (od str. 42) se závěrečná monitorovací zpráva předkládá:
– v tištěné podobě: v originále, podepsaná statutárním orgánem nebo oprávněnou osobou
– elektronické podobě na CD-R/DVD-R, zprávu vygenerujete přímo z aplikace Benefit7 ve formátu PDF a nahrajete ji na CD-R/DVD-R.

Výstupy projektu pak předložíte pouze v elektronické podobě:
– na CD-R/DVD-R formou scanů ve formátu PDF (či obdobném needitovatelném formátu – JPG, GIF apod.).

Termín odevzdání
Monitorovací zpráva a příslušné výstupy projektu musí být doručeny v zalepené obálce opatřené adresou poskytovatele (uvedena ve výzvě), registračním číslem projektu, číslem jednacím Rozhodnutí o poskytnutí dotace, názvem projektu a upozorněním „Neotvírat –Monitorovací zpráva“ nejpozději 29. 1. 2016, poslední pracovní den v lednu.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně závěrečné monitorovací zprávy se na nás neváhejte obrátit na telefonním čísle 734 577 566 nebo emailu podpora@onlinejazyky.cz, rádi Vám s vyplněním v systému Benefit7 pomůžeme.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.