If you want to be a good leader, you need to have some important traits. If you don’t have them, you can gain them during the life and thanks to the experiences. But not everyone can be a leader. And many people don’t realize that. Here are some traits, that you should have, if you want to be a really good leader.

Strength is the number one. But you can’t mistake it with an impoliteness. If you want to be powerful and capable leader, you need to be strong. Some people may think you are rude, but if you know the right limit, you don’t need to bother with that.

Kindness is the thing, that the most people appreciate. If you know how to kindly behave, you don’t need much more. If you need to say someone the unpleasant truth, they take it better when you show kindness.

The good leader is always in the first row. If there is any problem you need to be the first, who face it. So let’s be bold, but not a bully.

You also can’t be arrogant, but you need to be proud. The worst kind of arrogance is ignorance. You can be smart and arrogant, but you can’t be arrogant and ignorant, you just can’t.

Humour is one of the things you can use, but in a small amount. You can be witty but not silly.

All those traits may work for one leader, but it doesn’t mean it works for everyone. Don’t forget that.

Slovíčka

Trait – vlastnost
Gain – získat
Experience – zkušenost
Realize – uvědomit si
Strength – síla
Impoliteness – nezdvořilost
Powerful – mocný
Capable – schopný
Rude – hrubý
Bother – zatěžovat
Kindness – laskavost
Appreciate – ocenit
Behave – chovat se
Bold – smělý, odvážný
Bully – tyran
Proud – hrdý
Smart – chytrý
Amount – množství

Překlad

Pokud chceš být dobrým leaderem, musíte mít určité důležité vlastnosti. Pokud je nemáte, můžete je získat během života anebo díky zkušenostem. Ale ne každý může být leader. A mnoho lidí si to neuvědomuje. Zde je pár vlastností, které byste měli mít, pokud chcete být opravdu dobrým leaderem.

Síla je číslo jedna. Ale můžete si ji splést s nezdvořilostí. Pokud chcete být mocný a schopný leader, musíte být silní. Někteří lidé si mohou myslet, že jste hrubí, ale pokud znáte správnou hranici, nemusíte se s tím zatěžovat.

Laskavost je věcí, kterou většina lidí oceňuje. Pokud víte, jak se mile chovat, o mnoho více už nepotřebujete. Pokud někomu musíte říct nepříjemnou pravdu, vezme to lépe, pokud ukážete laskavost.

Dobrý leader je vždy v první řadě. Pokud se vyskytne nějaký problém, musíte být první, kdo mu bude čelit. Takže buďte odvážní, ale ne tyran.
Také nemůžete být arogantní, ale musíte být hrdí. Nejhorší druh arogance je ignorace. Můžete být chytří a arogantní, ale nemůžete být arogantní a zároveň ignoranti, to prostě nemůžete.

Humor je jedna z věcí, které můžete využít, ale v malém množství. Můžete být vtipní, ale ne až tak, že budete vypadat hloupě.

Všechny tyto vlastnosti mohou fungovat pro jednoho leadera, ale to neznamená, že fungují pro každého. Nezapomeňte na to.

Not everyone can become a good leader. You need to have some special traits and skills. A skill is what you can gain during your life and through your experience. However those special traits are something, you need to have in yourself. But if you don’t have them from the beginning, you can still be a good leader, but you have to change. Here we have some things, you should have to become a capable leader.

You need to know how to deal with people. Impoliteness is not allowed, but you need to be strong. There is a thin line between strength and rudeness, so beware and don’t fall into the bad side.

Kindness is another good trait you should have when you deal with people. But you also can’t be too kind, because people may think you are weak and they can take advantage of it.

A good leader always stands in front of the group. He takes the first bullet and he also takes responsibility for his team. But you can’t think, you are the special one because of that and bully your team. That’s not how it works.

Arrogance is one of the most common traits, that bad leaders have. But it could possibly be ok, when you are smart enough. You can’t be arrogant and ignorant together, that’s a deadly combination.

All those things should work, if you want to be a really good leader. But there are also many other traits that can destroy your plans.

Definice

Become – To grow or come to be
Trait – A characteristic or condition that is determined by one’s genes
Skill – special ability
Capable – having power and ability
Deal – To behave in a specified way toward another or others
Beware – To be cautious
Kind – Having or showing a friendly nature
Advantage – Benefit or profit
Responsibility – Something for which one is responsible; a duty
Bully – to intimidate or terrorize
Deadly – Extreme or terrible

Slovíčka

become – stát se
trait – vlastnost
skill – schopnost
capable – schopný
deal – zvládnout
beware – dát si pozor
kind – milý
advantage – výhoda
responsibility – zodpovědnost
bully – šikanovat
deadly – smrtící

Překlad

Dobrým leaderem se může stát kdokoliv. Musíte mít některé speciální vlastnosti a schopnosti. Schopnost je to, co získáte během svého života a díky svým zkušenostem. Ale tyto speciální vlastnosti jsou něco, co v sobě musíte mít. Ale pokud je nemáte od začátku, můžete být stále dobrým leaderem, akorát se musíte změnit. My zde máme pár věcí, které byste měli mít, abyste se stali dobrým leaderem.

Musíte vědět, jak jednat s lidmi. Nezdvořilost není povolena, ale musíte být silní. Je jenom tenká hranice mezi sílou a hrubostí, takže dejte si pozor, abyste nespadli na špatnou stranu.

Laskavost je další dobrou vlastností, kterou byste měli mít, když jednáte s lidmi. Ale také to s tou milostí nesmíte přehánět, protože si lidé mohou myslet, že jste slabí a mohou toho využít.

Dobrý leader vždy stojí v čele skupiny. Schytává první kulku a také bere za svůj tým zodpovědnost. Ale nemůžete si myslet, že jste kvůli tomu nějak výjimeční a šikanovat tak svůj tým. Takhle to nefunguje.

Arogance je jedna z nejběžnějších vlastností, které mají špatní leadeři. Ale může to být ok, pokud jste dostatečně chytří. Nemůžete být arogantní a ignoranti zároveň, to je smrtící kombinace.

Všechny tyto věci by měly fungovat, pokud chcete být opravdu dobrý leader. Ale je také mnoho dalších vlastností, které mohou zničit vaše plány.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.