Teď se budeme chvíli věnovat vztažným zájmenům. Co jsou to vlastně vztažná zájmena? Společně si vysvětlíme, jaká zájmena sem patří a ukážeme si jejich skloňování.

1. Vztažná zájmena v němčině

Vztažná zájmena uvozují vedlejší věty, tzv. vztažné věty. V těchto vedlejších větách se objevují doplňující informace, které se vztahují buď k přísudku nebo k podmětu ve větě hlavní.

  • Der Mann, der dort steht, ist mein Vater. – Muž, který tam stojí, je můj otec.

2. Vztažná zájmena der, die, das, die

Pokud už známe ukazovací zájmena, tak nám to hodně usnadní práci. Ve funkci vztažných zájmen totiž stojí ukazovací zájmena der, die, das, die, která se ale do češtiny překládají který, která, které, kteří.

  • die Frau, die mir so viel hilft – paní, která mi tak pomáhá
  • der Regisseur, dessen Film wir gesehen haben – režisér, jehož film jsme viděli
 Jednotné číslo  Množné číslo
1. p.derdiedasdie
2. p.dessenderendessenderen
3. p.demderdemdenen
4. p.dendiedasdie

3. Vztažná zájmena welcher, welche, welches, welche

Můžeme se také setkat s variantou tázacího zájmena welcher, welche, welches, welche, které přebírá funkci vztažného zájmena. Tato podoba je ale méně častá.

  • der Mann, welcher aus Berlin kommt – muž, který pochází z Berlína
  • der Mann, der aus Berlin kommt – muž, který pochází z Berlína

 Jednotné číslo  Množné číslo
1. p.welcherwelchewelcheswelche
2. p.(dessen)(deren)(dessen)(deren)
3. p.welchemwelcherwelchemwelchen
4. p.welchenwelchewelcheswelche

Tato varianta vztažného zájmena nemá 2. pád, proto ho nahrazujeme tvary vztažného zájmena der, die, das, die.

4. Vše procvičíme

Prošli jsme si vztažná zájmena, teď si můžete vyzkoušet, jak jste vztažná zájmena v němčině pochopili. Připravili jsme  pro vás krátké cvičení

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.