Když si vybavíme zvratná zájmena v češtině, zjistíme, že používáme pouze dvě – se, si. V němčině je tomu ale jinak. Každá osoba má své vlastní zvratné zájmeno. Společně si v tomto článku ukážeme, jak na to, a vysvětlíme si i rozdíly mezi zvratnými zájmeny v češtině a němčině.

1. Zvratná zájmena v němčině

V němčině existuje zvratné zájmeno sich. To je součástí zvratného slovesa, např. sich erkälten (nachladit se), sich freuen (těšit se), sich entscheiden (rozhodnout se). Do této skupiny patří také reciproční zájmeno einander, které vyjadřuje vzájemný vztah, např. Wir haben einander begrüßt. – Pozdravili jsme se (vzájemně).

Pozor! Některá zvratná slovesa v češtině nemusí být vždy zvratná i v němčině, např. lachen (smát se), lesen (číst si), fragen (ptát se), heißen (jmenovat se).

2. Zvratné zájmeno sich

Sich překládáme do češtiny nejčastěji jako se nebo si →

 • SE náleží v němčině 4. pádu, např. ich freue mich – těším SE
 • SI náleží v němčině 3. pádu, např. Ich habe mir das Essen gebracht. – Přinesl jsem SI jídlo.
Pozor! Toto pravidlo ale neplatí u všech zvratných sloves. Někdy se může pád českého a německého zvratného slovesa lišit, např.:
ich beeile mich – pospíším si
ich ruhe mich aus – odpočinu si
ich sehe mir an – prohlédnu si, podívám se

Podívejme se na skloňování zvratného zájmena sich:

4. pád 
ich freue michwir freuen uns
du freust dichihr freut euch
er, sie, es freut sichsie, Sie freuen sich

 • Ich freue mich auf Weihnachten. – Těším se na Vánoce.
4. pád 
ich kaufe mirwir kaufen uns
du kaufst dirihr kauft euch
er, sie, es kauft sichsie kaufen sich
 • Ich kaufe mir ein neues Auto. – Koupím si nové auto.

Pozor si dáme na 1. a 2. osobu jednotného čísla, kdy jsou tvary zvratného zájmena jiné – mich/mir, dich/dir.
→ Ostatní tvary zvratného zájmena jsou ve 3. i 4. pádě stejnésich/sich, uns/uns, euch/euch, sich/sich.

3. Reciproční zájmeno einander (vzájemně, navzájem)

Pomocí tohoto zájmena vyjadřujeme v němčině vzájemnost (vzájemný vztah). Může být nahrazeno i zvratnými zájmeny uns, euch nebo sich.

 • Sie lieben einander. – Milují se.
 • Sie lieben sich. – Milují se.
 • Sie helfen einander. – Pomáhají si.
 • Sie helfen sich. – Pomáhají si.

Zájmeno einander můžeme spojit s různými předložkami podle významu:

 • Die Kinder sitzen nebeneinander. – Děti sedí vedle sebe.
 • Sie und er denken nur aneinander. – Ona a on myslí jen na sebe.  (Na sebe navzájem, nemohou myslet na nic jiného.)
 • Wir sprechen miteinander. – Mluvíme spolu.

4. Cvičení na zvratná zájmena

A jsme u konce, v tomto krátkém cvičení si můžete zkusit, jak jste zvratná zájmena pochopili. 

Předchozí článek Vztažná zájmena v němčině (Relativpronomen)
Další článekZájmena v němčině (Pronomen)
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.