Německé číslovky nejsou žádná věda, stačí si přečíst jen pár pravidel, zapamatovat si je a procvičit si jejich používání ve cvičení, které najdete na konci článku. S číslovkami se setkáváme každý den a chceme přece umět mluvit o svém věku, vědět v kolik hodin máme schůzku, vyjádřit datum a nakoupit v obchodě, aniž bychom přinesli místo 5 rohlíků 50 rohlíků, nebo ne? Jestli i vy jste stejného názoru, tak pozorně čtěte následující řádky!

1. Základní číslovky

První skupina, na kterou se podíváme jsou základní číslovky. Ukážeme si, jak se tvoří, a také zabrousíme do letopočtů, určování času, vyjádření cen a početních úkonů.

Nejčastěji je používáme:

 • samostatně: 4 + 3 = 7 (vier + drei = sieben)
 • při určování množství: ein Kilo, fünf Männer (jedno kilo, 5 mužů).

Ptáme se: Wie viel?

 • Wie viel Geschenke hast du bekommen? (Kolik dárků jsi dostal k narozeninám?)
 • Wie viel Bücher lesen Sie pro Jahr? (Kolik knih přečtete za rok?)
 • Wie viel kostet das? (Kolik to stojí?)

Číslovky v německém jazyce

Německé číslovky 0 – 12:

0null
1eins7sieben
2zwei8acht
3drei9neun
4vier10zehn
5fünf11elf
6sechs12zwölf

Německé číslovky 13 – 19:

Pokud už umíme číslovky do 12, tak do 19 to půjde snadno. K základu přidáme koncovku -zehn:

13dreizehn
14vierzehn
15fünfzehn
16sechzehn
17siebzehn
18achtzehn
19neunzehn

Pozor! Tyto tvary neexistují: SECHSZEHN, SIEBENZEHN

Desítky:

K jednotce přidáváme koncovku -zig:

20zwanzig
Pozor!30dreißig
40vierzig
50fünfzig
60sechzig
70siebzig
80achtzig
90neunzig

Pozor! Tyto tvary neexistují: SECHSZIG, SIEBENZIG.

Německé číslovky mezi desítkami:

Tyto číslovky skládáme pomocí jednotek, desítek a spojky und23 dreiundzwanzig, 56 sechsundfünfzig apod. Celou číslovku píšeme dohromady (jedním slovem).

Stovky:

(jedno) sto(ein)hundert; 121 → (ein)hunderteinundzwanzig

100einhundert
200zweihundert
300dreihundert
400vierhundert
500fünfhundert
600sechshundert
700siebenhundert
800achthundert
900neunhundert

Tisíce:

(jeden) tisíc(ein)tausend
2352 – zweitausend(und)dreihundertzweiundfünfzig – mezi tisíce a stovky můžeme vložit spojku und. Celou číslovku píšeme dohromady (jedním slovem).

Od milionu výš:

 • milion – eine Million, zwei Millionen, drei Millionen atd.
 • miliarda – eine Milliarde, zwei Milliarden, drei Milliarden atd.
 • bilion – eine Billion, zwei Billionen, drei Billionen atd.

→ všechna tato slova jsou podstatná jména ženského rodu (Die) a píšou se odděleně od zbytku číslovky. V množném čísle přibírají koncovku -en.

1 526 000eine Million fünfhundertsechsundzwanzigtausend
5 420 000fünf Millionen vierhundertzwanzigtausend

TIP: Zapamatujte si, že všechny číslovky menší než milion se píší jedním slovem.

Kdy použijeme tvar eins?

 • při počítání a početních úkonech – eins, zwei, drei, vier, …
 • pokud udáváme čas bez slova UhrEs ist halb eins.
 • Na konci složených číslovek, pokud za nimi nenásleduje počítané podstatné jméno – 201 zweihunderteines
Zapamatujte si: V němčině skloňujeme pouze číslovku EIN, ostatní číslovky jsou nesklonné.

Číslovka ein se skloňuje:

 1. jako člen neurčitý, stojí-li před podstatným jménemIch will einen Apfel. (Chci jedno jablko.)
 2. jako člen určitý, stojí-li samostatně → einer meiner Freunde (jeden z mých přátel)
 3. jako slabé přídavné jméno, stojí-li po členu určitém nebo po zájmenuNur das eine Mädchen ist nicht hier. (Jen ta jedna dívka tady není.)

Číslovka ein se neskloňuje:

 1. na počátku složených číslovek → einundvierzig, eintausend
 2. před časovými údaji s Uhr → Es ist ein Uhr Zehn Minuten.

Použití základních číslovek v němčině:

Početní úkony 
+plus
-minus
xmal
÷dividiert / geteilt / durch
=ist / ist gleich
x hoch zwei / x zum Quadrat
√xzweite Wurzel aus x
Desetinná čísla 
1,5eins Komma fünf
5,84fünf Komma vierundachtzig / fünf Komma acht vier
Časové údaje 
10:00zehn Uhr
10:15Viertel nach zehn / zehn Uhr fünfzehn (Minuten) / Viertel elf
14:30halb drei / vierzehn Uhr dreißig (Minuten)
18:45Viertel vor sieben / achtzehn Uhr und fünfundvierzig (Minuten) / drei Viertel sieben
22:50zehn (Minuten) vor elf / zweiundzwanzig Uhr fünfzig (Minuten)

Roční období, měsíce, dny
U ročních období a měsíců stojí předložka im, která vznikla z in dem

 • im Winter (zima), Frühling (jaro), Sommer (léto), Herbst (podzim)
 • im Januar (leden), Februar (únor), März (březen), April (duben), Mai (květen), Juni (červen), Juli (červenec), August (srpen), September (září), Oktober (říjen), November (listopad), Dezember (prosinec)

U dnů stojí předložka am, která vznikla z an dem Tag →

 • am Montag (pondělí), Dienstag (úterý), Mittwoch (středa), Donnerstag (čtvrtek), Freitag (pátek), Samstag (sobota), Sonntag (neděle)

Údaje o cenách 
€30dreißig Euro
€2,45zwei Euro fünfundvierzig Cent
€0,60sechzig Cent

Údaje o teplotě 
11°Celf Grad Celsius
zwei Grad

Letopočty
Letopočty stojí často se spojením im Jahre, a nebo se s ničím nespojují →
Der erste Weltkrieg hat im Jahre 1918 begonnen.
Der erste Weltkrieg hat 1968 begonnen.

1968neunzehnhundertachtundsechzig
před Kristemvor Christus (v. Chr.)
před naším letopočtemvor unserer Zeitrechnung (v. u. Z.)
po Kristunach Christus (n. Chr.)
našeho letopočtuunserer Zeitrechnung (u. Z.)

2. Řadové číslovky

Abychom správně vyjádřili pořadí, ale také třeba datum, měli bychom se seznámit s řadovými číslovkami. Píšeme je buď číslicemi s tečkou, die 2. Frau, nebo slovem – die zweite Frau (ta druhá žena).

Ptáme se: der, die, das wievielte? (kolikátý, kolikátá, kolikáté?)

Zapamatujte si: Řadové číslovky v němčině skloňujeme jako přídavná jména po členu určitém.

 • der achte Juli – osmý červenec
 • in der ersten Reihe- v první řadě

Řadové číslovky do 19 tvoříme v němčině pomocí základní číslovky a přípony -t (+ koncovka pádu). Číslovky der, die, das erste a der, die, das dritte jsou neprvidelné.

1.der, die, daserste
2.zweite
3.dritte
4.vierte
5.fünfte
6.sechste
7.sieb(en)te
8.achte
9.neunte
10.zehnte

Řadové číslovky od 20 tvoříme v němčině pomocí číslovky a přípony -st (+ koncovka pádu).

21.der, die, daseinundzwanzigste
100.hundertste
101.hunderterste
1000.tausendste

Použití řadových číslovek

Datum

 • Der wievielte ist heute? – Kolikátého je dnes?
 • Heute ist der zweite Juli. – Dnes je 2. července.
 • Den wievielten haben wir heute? – Kolikátého máme dnes?
 • Heute haben wir den zweiten Juli. – Dnes máme 2. července.
 • Er kommt am Montag, dem sieben März. – Přijde v pondělí 7. března.
 • Prag, am 12. April 2020 – Praha, 12. dubna 2020
 • Prag, den 12. 4. 2020 – Praha, 12. 4. 2020

Římská číslice u jmen panovníků

 • Karl I. – Karl der Erste (Karel I.)
 • unter Karl IV. – unter Karl dem Vierten (za vlády Karla IV.)

Za prvé, za druhé, …
Přidáním koncovky -ens vznikne:

1)erstensza prvé
2)zweitensza druhé
3)drittensza třetí
4)viertensza čtvrté
5)fünftensza páté

Poprvé, podruhé, …
Přidáním výrazu Mal vytvoříme:

zum ersten Mal / das erste Malpoprvé
zum zweiten Malpodruhé
zum dritten Malpotřetí

3. Zlomky

A zase ta matematika! Tentokrát ale nebudeme nic počítat, naučíme se zlomky správně vyjadřovat. Je to jednoduché, čitatel tvoříme základní číslovkou a jmenovatel řadovou číslovkou s přidáním koncovky -el.

Čitatel – základní číslovka
Jmenovatel – řadová číslovka + -el

Zapamatujte si!

1. Pokud zlomky stojí samostatně, píšeme je s velkým počátečním písmenem. Chovají se jako podstatné jméno a jsou vždy středního rodu.

1/3ein Drittel
3/4drei Viertel
2/5zwei Fünftel

2. Pokud jsou zlomky spojeny s podstatným jménem, které udává množství, míru, hmotnost apod., píšeme je s malým počátečním písmenem.

 • ein viertel Kilogramm – čtvrt kila

3. „Eineinhalb, zweieinhalb“
Zlomky také můžeme vyjádřit spojením → ein (jedna) + ein (pojící část) + halb (půl) = eineinhalb (jedna a půl)

 • zweieinhalb – dva a půl
 • dreieinhalb – tři a půl

4. Použití halb a die Hälfte
Českému výrazu půl odpovídá v němčině halb, které se chová jako přídavné jméno.

 • ein halbes Kilo – půl kila
 • in einer halben Stunde – za půl hodiny
 • zum halben Preis – za poloviční cenu

Českému výrazu polovina odpovídá v němčině podstatné jméno die Hälfte.

 • die Hälfte der Bücher – polovina knih

4. Druhové číslovky

Těmito číslovkami vyjadřujeme množství druhů. Tvoříme je ze základních číslovek a koncovky -erlei. Tyto číslovky jsou nesklonné a používají se bez členu.

 • mit dreierlei Gemüse – se třemi druhy zeleniny
 • sechserlei Gewürze – šest druhů koření

5. Násobné číslovky

Tyto číslovky tvoříme příponou -fach a -mal.

Násobné číslovky tvořené pomocí přípony -fach skloňujeme jako přídavná jména. Vyjadřují několikanásobný počet stejných dějů.

 • der dreifache Mord – trojnásobná vražda

Násobné číslovky tvořené pomocí přípony -mal vyjadřují postupné opakování dějů. Neskloňujeme je.

 • Er rief schon zweimal. – Volal už dvakrát.

Další násobnou číslovkou je výraz doppeltdoppelt so viel (dvakrát tolik). Tato číslovka znamená dvojnásobný, dvakrát tak velký.

 • doppeltes Gehalt – dvakrát tak velký plat

6. Podílné číslovky

Tyto číslovky tvoříme příslovcem je (po) a základní číslovkou.

 • je zwei – po dvou
 • je drei – po třech
 • je zwanzig – po dvaceti
 • Die Studenten bezahlen je fünf Euro. – Každý student zaplatí 5 euro.

Zapamatujte si! K podílným číslovkám patří i výrazy →

 • Sie sind zu zweit. – Oni jsou ve dvou.
 • Wir fahren zu dritt. – Jedeme ve třech.
 • Die Kinder gehen zu zweien. – Děti jdou po dvou.

7. Neurčité číslovky

Neurčité číslovky v němčině nám pomáhají vyjádřit neurčité množství nebo míru. Mezi ty nejvíce používané patří:

einige (několik, někteří)mehrere (několik)
ein bisschen (trochu)viel (hodně)
ein paar (několik)wenig (málo)

Některé číslovky je možné skloňovat jako člen určitýeinige, mehrere, viele, wenige.

 • einige Tage („die“ Tage) – několik dnů
 • seit mehreren Tagen (seit „den“ Tagen) – už několik dnů
 • die Welt vieler Farben (die Welt „der“ Farben) – svět mnoha barev
 • mit wenigen Sachen (mit „den“ Sachen) – s málo věcmi

8. Zpodstatnělé číslovky

Také se nám může stát, že narazíme na číslovky, které se chovají jako podstatná jména.

Označení číslic

 • die Zehn (desítka)

Označení školních známek

 • Sie hat eine Drei bekommen. (Dostala trojku.)
 • Er hat fünf Einsen bekommen. (Dostal pět jedniček.)

Označení linek hromadné dopravy

 • Wir fahren mit der Fünf und dann mit der Zwei. (Jedeme pětkou a potom dvojkou.)

9. Na co si dát pozor?

 • Základní německé číslovky 16, 17 a 60, 70 jsou nepravidelné a proto se píšou sechzehn, siebzehn a sechzig, siebzig nikoliv sechszehn, siebenzehn a sechszig, siebenzig.
 • Základní číslovka 30, se píše s ostrým ß – dreißig.
 • Tvar EINS používáme při počítání, u časových údajů bez slova Uhr a na konci složených číslovek, pokud nenásleduje podstatné jméno.
 • Řadové číslovky v němčině skloňujeme jako přídavná jména po členu určitém.
  mit dem zweiten Freund (s druhým kamarádem)
 • Řadové číslovky první a třetí jsou nepravidelné – zapamatujme si der, die, das erste a der, die, das dritte.
 • Měli bychom vědět, že v němčině máme dva různé výrazy: halbpůl a die Hälftepolovina.
 • Číslovky einige, mehrere, viele a wenige se skloňují jako určitý člen.
  mit einigen Leuten (mit den Leuten) – s několika lidmi

10. Hotovo!

Tak to bychom měli, německé číslovky jsme zvládli, i když se může zdát, že je to spousta nových informací, které si jen těžko zapamatujete. Ale nezoufejte! Číslovky si můžete procvičit v následujících dvou testech: řadové číslovky a psaní dat a příkladů.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.