Rozkazovací způsob v němčině

Rozkazovací způsob je slovesný způsob, kterým se podobně jako v češtině vyjadřuje rozkaz, vybídnutí, prosba apod. Rozkazovací způsob se v němčině tvoří pro: 2. osobu...
ZPŮSOBOVÁ SLOVESA V NĚMČINĚ a SLOVESO "WISSEN"

Způsobová slovesa v němčině a sloveso WISSEN

Způsobová (modální) slovesa jsou taková slovesa, která se ve větě pojí většinou s infinitivem plnovýznamového slovesa. Typický je pro tato slovesa stejný způsob časování. K...

Slovesa v němčině

Slovesa v němčině dělíme na dvě základní skupiny, a to na pravidelná a nepravidelná slovesa. Pojďme se na ně nyní podívat blíže. Slovesa pravidelná neboli...
Pomocná slovesa v němčině

Pomocná slovesa v němčině

Němčina má tři pomocná slovesa - haben (mít), sein (být) a werden (stát se). Jsou nutná pro vytvoření složených slovesných tvarů (viz níže). Krom toho...
Předložky s 2. pádem

Předložky se 3. a 4. pádem

Tyto předložky se pojí se 3. i se 4. pádem. Který je v daném případě ten správný, zjistíme pomocí otázek: wo? (kde?) - 3. pád wohin?...
Předložky s 2. pádem

Předložky se 4. pádem

Splývání předložek se členem Některé předložky mohou ve 3. a 4. pádě splynout se členem v jedno slovo: an dem = am, bei dem = beim,...
Předložky s 2. pádem

Předložky se 3. pádem

Splývání předložek se členem Některé předložky mohou ve 3. a 4. pádě splynout se členem v jedno slovo: an dem = am, bei dem = beim,...
Předložky s 2. pádem

Předložky s 2. pádem

Předložky s 2. pádem nejsou zdaleka tak často používané jako výše uvedené předložky se 3., 4. a 3. a 4. pádem. Jsou užívány především...
Předložky s 2. pádem

Předložky v němčině – souhrn

Předložky v němčině jsou stejně jako v češtině často používaným slovním druhem. Předložky v němčině jsou stejně jako v češtině často používaným slovním druhem. Pojí...
sloveso mít

Podstatná jména v němčině

Podstatná jména v němčině. Další článek, který vám pomůže se v německém jazyce posunout zas o kousek dál. Učte se společně s námi. Učte se na SoGood.
Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.