1. Osobní zájmena v němčině

Osobní zájmena jsou slova, která nahrazují podstatná jména označující osoby, věcí a skutečností, nebo která na ně blíže ukazují. Abychom například nemuseli stále opakovat jedno jméno, pomůžeme si právě osobním zájmenem.

 • Eva und Peter sind ins Kino gegangen. Sie haben sich sehr gefreut. (Eva a Petr šli do kina. Oni se moc těšili.)

Společně si osobní zájmena projdeme a vysvětlíme si, jak je skloňovat a správně používat. Určitě si také nezapomeneme říci něco o zájmenu ES a vše řádně zopakujeme ve cvičení na konci článku.

2. Skloňování osobních zájmen v němčině

Skloňování osobních zájmen – jednotné číslo

1. p.ich (já)du (ty)er (on)sie (ona)es (ono)
2. p. meiner deiner seiner ihrer seiner
3. p.mirdirihmihrihm
4. p.michdichihnsiees

Skloňování osobních zájmen – množné číslo

1. p.wir (my) ihr (vy) sie (oni) Sie (Vy)
2. p.unser euer ihrer Ihrer
3. p.unseuchihnenIhnen
4. p.unseuchsieSie

2. pád

V tabulce je kurzívou zvýrazněný 2. pád. Tyto tvary se v dnešní němčině používají pouze zřídka.

Vykání

V němčině vykáme pomocí zájmena Sie. Všimněme si, že pokud vykáme, píšeme vždy velké počáteční písmeno (Sie, Ihrer, Ihnen, Sie). V češtině to odpovídá zastaralému onikání.
Zájmeno ihr (vy) používáme, pokud všem lidem v dané skupině tykáme, tedy oslovujeme-li třeba děti, přátele, členy rodiny apod.

3. Použití osobních zájmen v němčině

Osobní zájmena používáme:

 • s předložkami: Ich lebe mit ihm. (Žiju s ním.)
 • se slovesy: Ich antworte ihr. (Odpovídám .)

Dva předměty v německé větě

 • Pokud jsou ve větě dva předměty, jsou v pořadí 3. pád a 4. pád, pokud jsou oba vyjádřeny podstatným jménem:
  Ich schenke meiner Schwester einen Ball. (Daruji své sestře míč.)
 • Pokud oba předměty vyjádříme osobním zájmenem, je pořadí opačné, tedy 4. pád a 3. pád:
  Ich schenke ihn ihr. (Daruji jí ho.)
 • Pokud je jeden předmět vyjádřen podstatným jménem a druhý osobním zájmenem, stojí nejprve osobní zájmeno a potom podstatné jméno (bez ohledu na pád):
  Ich schenke ihr einen Ball. (Daruji jí míč.)
  Ich schenke ihn meiner Schwester. (Daruji ho své sestře.)

4. Zájmeno ES

 1. Zájmenem ES můžeme nahradit podstatné jméno rodu středního:
  Das Buch ist schön. Es gefällt mir. (Ta kniha je hezká. Líbí se mi.)
 2. Neosobní zájmeno ES může stát také na začátku věty, pokud se vztahuje k podmětu, který je za slovesem:
  Es kamen viele Freunde zu uns. (Přišlo k nám hodně přátel.)
  POZOR! Pokud je na prvním místě podmět nebo jiný větný člen, es se vypouští:
  Zu uns kamen viele Freunde. (Přišlo k nám hodně přátel.)
  V pasivních větách stojí es také na začátku věty:
  Es wurde gesagt, dass … (Bylo řečeno, že …)
 3. ES jako formální podmět se objevuje ve vazbách a ustálených spojeních:
  Es schneit. (Sněží.)
  Es ist halb acht. (Je půl osmé.)
  Was gibt es zum Mittagessen? (Co je k obědu?)
  Es tut mir leid. (Je mi líto.)

5. Opakujeme!

 • Pokud vyjadřujeme předměty ve větě osobními zájmeny, nejdříve přijde na řadu 4.pád a poté 3. pád:
  Ich gebe sie ihm. (Dám ji jemu.)
 • Vykáme pomocí zájmena sie (oni) – musíme ale použít velké písmeno Sie, Ihrer, Ihnen, Sie.
 • Zájmeno ES můžeme použít ve větách a ustálených spojení jako jsou:
  Es regnet.
  Wie spät ist es?
  Wie geht es dir?

6. Cvičení na osobní zájmena

Je to všechno jasné? V následujícím cvičení na zájmena si můžete vyzkoušet, jak jste osobní zájmena v němčině pochopili.

Předchozí článekČasování sloves (Konjugation der Verben)
Další článekUkazovací zájmena (Demonstrativpronomen)
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.