Hodiny v angličtině

  0
  59105

  Určování času v angličtině se od českého vyjádření zásadně liší. Angličan nepůjde do kina v 19:00, ale vždy v 7 večer. Nesejde se s přáteli ve čtvrt na devět, ale ve „čtvrt po osmé“, stejně tak, jako nebude večeřet o půl sedmé, ale o „půl po šesté“.
  Pokud se chcete naučit správně vyjádřit čas, musíte pochopit základní pravidla a přemýšlet jako Angličan.
  V našem článku se zaměříme na uvádění času dvěma základními způsoby.
  Naučíme se, jak se na čas zeptat a jak správně odpovědět. A také se zaměříme na odlišnosti s naším českým způsobem vyjádření času. Na závěr si můžete své nově nabyté znalosti otestovat v krátkém testu.

  1 Kolik je hodin?

  Pokud se v angličtině chceme zeptat na čas, nejčastěji použijeme jednu z těchto otázek:
  What time is it?
  What´s the time, please?
  Do you have the time, please?

  2 Jak odpovídáme

  V češtině říkáme „Je pět hodin.“ V angličtině však nesmíme zapomínat na podmět. Pokud bychom odpověď přeložili slovo od slova, zněla by jako „(To/ono) je pět hodin.“ = It´s five o´clock.

  3 Am / pm

  V angličtině běžně nevyjadřujeme čas ve 24-hodinovém cyklu, ale ve 12-ti hodinovém, s výjimkou jízdních řádů.

  Pokud chceme říci, že je 8 hodin ráno, řekneme 8 a.m. (a.m. nebo jen am je zkratka latinských slov ante meridiem, což znamená před polednem) 20:00 vyjádříme jako 8 p.m. (p.m. nebo jen pm je z latinského post meridiem, což znamená po poledni).

  Otázka zní, jak vyjádříme poledne a jak jej rozlišíme od půlnoci, když se nejedná o čas před nebo po poledni.

  Poledne bychom vyjádřili jako 12 a.m., ale lepší bude použít výraz NOON.
  I never leave my office before noon. Nikdy neodcházím z kanceláře dříve než v poledne.

  Půlnoc vyjádříme jako 12 p.m., ale i zde bude vhodnější použít výraz MIDNIGHT.
  I usually go to bed around midnight. Obvykle chodím spát kolem půlnoci.

  POZOR!
  Půl jedné ráno nebude 0:30, jak by české studenty mohlo napadnout, ale 12:30 a.m. Jedna ráno pak bude vyjádřena jako 1:00 a.m.

  4 Způsoby určování času v angličtině

  V angličtině, stejně jako v češtině, můžeme čas vyjádřit digitálně nebo dle analogových hodin. Digitální vyjádření používáme spíše tam, kde je důležité přesné časové určení – například v hlášení na nádraží. V běžném hovoru se s ním setkáte spíše v Americe než ve Velké Británii.

  4.1 Digitální vyjádření času v angličtině

  Když chceme čas vyjádřit digitálně, tak pouze přečteme číslovky, které jsou před dvojtečkou a za ní.

  05:30 five thirty
  04:27 four twenty-seven
  10:05 ten oh five (nulu za dvojtečkou čteme jako “oh”)

  Pro upřesnění části dne použijeme zkratku a.m. a p.m.

  05:30 (05:30) five thirty a.m.
  05:30 (17:30) five thirty p.m.
  08:02 (20:02) eight oh two p.m.

  4.2 Analogové vyjádření času v angličtině je běžnější

  Jak už bylo řečeno, tento způsob uvádění času je především v britské angličtině zcela běžný. Důležité je nezkoušet překládat české vzorce, ale přemýšlet přímo v angličtině.

  4.3 O´clock / hours

  Chceme-li vyjádřit celé hodiny, použijeme výraz o´clock.
  Je devět hodin. It’s nine o’clock.

  Výraz hour (hodina) vyjadřuje trvání. Říkáme, kolik hodin nám něco trvá.
  It took us 10 hours to get there. Dostat se tam nám trvalo 10 hodin

  Nikdy nepoužíváme slovo hours pro určení času: It’s ten hours.

  4.4 Past / to

  Past znamená „po“ a vyjadřuje počet minut, které ukazuje velká ručička od celé do půl.

  ten past three – tři hodiny a deset minut
  twenty-seven past four – čtyři hodiny a dvacet sedm minut

  To znamená „do“ a vyjadřuje počet minut, které zbývají od půl do celé. Zde studenti nejvíce chybují. Jak si můžete všimnout českého překladu, počet hodin je zde jiný – v češtině i zde říkáme, kolik minut je po celé hodině, ne, kolik minut nám zbývá.

  twenty to six – pět hodin a čtyřicet minut
  ten to twelve – jedenáct hodin a padesát minut

  4.5 Quarter / half

  Zapomenout musíme i na české čtvrt, půl a tři čtvrtě. Výraz a quarter (čtvrt) používáme pro vyjádření českého čtvrt i tři čtvrtě. I zde je důležité nezapomínat na to, jestli vyjadřujeme minuty po „celé“ nebo zbývají do „celé“.

  a quarter past (čtvrt po) = čtvrt
  a quarter to (čtvrt do) = tři čtvrtě

  a quarter past ten – čtvrt na jedenáct
  a quarter to ten – tři čtvrtě na deset

  Výraz half past znamená „půl po“ a od českého vyjádření se opět liší.

  half past nine – půl desáté
  half past eleven – půl dvanácté

  5 Čas v britské vs. americké angličtině

  Vyjádření hodin pomocí „past“ a „to“ je běžné jak v britské, tak v americké angličtině.

  Američané však připouští také výrazy „after“ a „till“ případně „before“ (It’s five after two. – Jsou dvě hodiny a pět minut., It’s ten till ten. – Je za deset minut deset.). Digitální vyjádření času v americké hovorové angličtině také není výjimkou.

  6 Přesnost uvádění času v angličtině

  Pokud chceme zdůraznit, že čas říkáme přesně, můžeme použít výrazy „exactly“ nebo „on the dot“. Když víme čas jen zhruba, řekneme „about“. „Almost“ znamená téměř a myslíme tím tedy, že už se blíží určitá hodina.

  It’s five on the dot. Je přesně pět.
  It’s about three. Je něco kolem třetí.
  It’s almost four. Jsou skoro čtyři.

  7 Části dne v angličtině

  Pro vyjádření části dne můžeme použít i další výrazy. Všimněte si, že s jednotlivými výrazy se pojí různé časové předložky.

  in the morning – ráno / dopoledne
  at noon – v poledne
  in the afternoon – odpoledne
  in the evening – večer
  at night – v noci
  at midnight – o půlnoci

  The bar closes at three in the morning. Ten bar zavírá ve tři ráno.
  We always have lunch at noon. Vždy obědváme v poledne.

  8 V kolik něco začíná

  Pokud chceme říci, v kolik něco začíná, používáme předložku AT.

  When did you come? Kdy jsi přišel?
  I came at seven in the morning. Přišel jsem v sedm ráno.

  Podrobněji se na použití předložek v angličtině můžete podívat v našem dalším článku.

  9 Test na anglické hodiny

  Na závěr si zkuste ověřit své znalosti v našem testu. Odpovědi najdete v nápovědě dole na stránce.

  1) Určete čas digitálně.
  a) 07:35
  b) 04:02
  c) 10:50

  2) Vyjádřete čas běžnějším způsobem – podle analogových hodin.
  a) šest hodin a pět minut
  b) šest hodin a padesát pět minut
  c) tři čtvrtě na deset
  d) půl deváté
  e) čtvrt na čtyři
  f) dvě hodiny

  3) Kterému časovému údaji by odpovídal výraz midnight.
  a) 12 a.m.
  b) 12 p.m.

  4) Přeložte následující věty.
  a) Je přesně devět.
  b) Je kolem páté.
  c) Je deset hodin dopoledne.
  d) Je poledne.
  e) V šest hodin.

  Správné odpovědi
  1) a) seven thirty-five, b) four oh two, c) ten fifty
  2) a) five past six, b) five to seven, c) a quarter to ten, d) half past eight, e) a quarter past f) three, two o’clock
  3) b)
  4) a) It’s nine on the dot (It’s exactly nine), b) It’s about five. c) It’s ten in the morning. d) It’s noon. e) At six (o’clock).

  Předchozí článekPředpřítomný čas průběhový (Present perfect continuous)
  Další článekDatum anglicky – jak ho psát a číst
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".