Předpřítomný čas prostý (Present perfect simple)

  0
  44045

  Čas předpřítomný prostý v angličtině

  Při pokročilejším studiu angličtiny se setkáváme s předpřítomným časem prostým. Tento čas pro nás může být složitější, protože v češtině žádná podobná forma času neexistuje. Přesto nejde o žádnou velkou vědu a s trochou cviku a kvalitního vysvětlení se určitě naučíte předpřítomný čas prostý v angličtině správně používat.

  Předpřítomný čas je formou přítomného času, což znamená, že jeho použitím sdělujeme něco, co se váže k přítomnosti. Jde o děje, které začaly v minulosti, ale svým trváním nebo výsledkem přesahují do přítomnosti.

  Vedle předpřítomného času prostého máme v angličtině i předpřítomný čas průběhový, který je jasně a přehledně vysvětlený v článku Předpřítomný čas průběhový. Tak se na něj po prostudování prostého předpřítomného času nezapomeňte také kouknout.

  1 Jak tvořit předpřítomný čas prostý

  K vytvoření přítomné času prostého potřebujete:
  podmět + have/has + příčestí minulé + zbytek věty

  Kladný tvar   
  I have seentwo films today.Dnes jsem viděl 2 filmy.
  Youhave beena teacher for 4 years.Už jsi 4 roky učitelem.
  Hehas boughta fast car.Koupil si rychlé auto.
  Shehas eatenmy whole breakfast.Snědla celou mou snídani.
  Wehave met5 actors in our life.Za život jsme potkali už 5 herců.
  Youhave donea good job.Udělali jste dobrou práci.
  Theyhave livedin Prague since 1998.Žijí v Praze od roku 1998.

  Zápor předpřítomného času prostého vytvoříme přidáním záporky NOT k pomocnému slovesu have/has. Běžně se místo „have not“ používá zkrácený tvar „haven’t“, jak vidíte v následujících příkladech.

  Záporný tvar    
  Ihaven't seenthis film yet.Ještě jsem tento film neviděla.
  Youhaven't givenme the right book.Nedal jsi mi správnou knihu.
  Hehasn't toldme so far.Zatím mi to neřekl.
  Shehasn't comeyet.Ještě nepřišla.
  Wehaven't seenthem for ages.Dlouho jsme je neviděli.
  Youhaven't gotmy idea.Nepochopili jste, co mám na mysli.
  Theyhaven't hada good time.Neužili si to.

  Další možnost jak vytvořit zápor v předpřítomném čase je použití slova never. Never tvoří zápor ve větě, a proto už nepoužíváme záporku NOT k pomocnému slovesu HAVE.

   • I have never cried in the cinema.I have not never cried in the cinema. – Nikdy jsem nebrečel v kině.
   • I’ve never eaten an octopus.I haven’t never eaten an octopus. – Nikdy jsem nejedl chobotnici.

  Zkrácený tvar používáme v konverzaci a plný tvar ve formální korespondenci.

  Při tvorbě otázky v předpřítomném čase pouze přehodíme podmět a pomocné sloveso have/has.

  Otázka   
  HaveIsaid it right?Řekl jsem to správně?
  Haveyouever read this book? Četl jsi už tuto knihu?
  Hasheapologized yet?Už se omluvil?
  Hasshetold you about the baby?Řekla ti o tom dítěti?
  Haveweever seen each other?Už jsme se někdy viděli?
  Haveyouever come late for a date? Přišli jsi někdy pozdě na rande?
  Havetheyever met their boss?Už se někdy setkali se svým šéfem?

  Záporná otázka se tvoří přidáním záporky NOT k pomocnému slovesu HAVE, tak jak jsme zvyklí při tvoření klasických záporných vět.

   • Haven’t I said it right? – Neříkal jsem to správně?

  2 Kdy použít předpřítomný čas prostý

  Předpřítomný čas prostý používáme v několika následujících situacích:

  Děj začal v minulosti, ale stále trvá
  Předpřítomným časem prostým vyjadřujeme děje, které začaly v minulosti a trvají až do současnosti. Typickými výrazy, které se s těmito vyjádřeními pojí jsou since, for nebo all my life. Prostý předpřítomný čas je vhodnější pro delší časové úseky a trvalejší děje.

   • They have lived in Prague since 1998. – Žijí v Praze od roku 1998.
   • She has worked in Brno for 10 years. – Pracuje v Brně již 10 let.

  Děj skončil v minulosti, ale jeho následky ovlivňují přítomnost
  Použití předpřítomného času zdůrazňuje následky, které s sebou nese dokončený děj v minulosti. Zda použít předpřítomný čas prostý nebo čas minulý samozřejmě poznáme podle situace a kontextu.

   • I have lost my keys. – Ztratil jsem klíče. (a stále je ještě nemám)
   • I lost my keys. – Ztratil jsem klíče. (a už jsem je našel, nebo je jedno, že jsem je ztratil)

  Neurčitá doba v minulosti
  Předpřítomný čas prostý můžeme použít v momentě, kdy nemáme určený přesný čas, kdy se děj odehrál, a určení tohoto času není důležité.

   • He has bought a fast car. – Koupil si rychlé auto.
   • She has finished. – Skončila.

  Zkušenosti a zážitky
  Předpřítomný čas prostý používáme, když hovoříme o celoživotních zkušenostech a zážitcích. Ani v tomto případě není důležité, kdy přesně se událost stala.

   • I have been to England. – Byla jsem v Anglii.
   • We have met 5 actors in our life. – Za život jsme potkali už pět herců.

  3 Kdy nelze použít předpřítomný čas prostý

  Stejně jako mnoho dalších časů i předpřítomný čas prostý má své limity.

  Předpřítomný čas prostý nepoužíváme k popisu specifické události. V takovém případě používáme minulý čas.

    • I broke my hand when I was a child. – Zlomila jsem si ruku, když jsem byla dítě.

  Pokud sdělení obsahuje informaci o tom, kdy k události došlo, a čas je důležitou součástí věty, místo předpřítomného času používáme čas minulý.

    • I was in Berlin in 2014. – Byl jsem v Berlíně v roce 2014.

  Pokud uvedené období nebo časový úsek již skončil, musíme použít opět minulý čas.

    • They got married last year. – Vzali se minulý rok.

  4 Nejčastější chyby v předpřítomném čase prostém

  Teď si ukážeme chyby, kterým se musíme vyhnout, abychom správně používali předpřítomný čas prostý.

  Špatný tvar pomocného slovesa u třetí osoby jednotného čísla

   • She have eaten my whole breakfast. → She has eaten my whole breakfast. – Snědla celou moji snídani.

  Uvádíme přesný čas děje, který už pominul

   • I have seen two films yesterday. → I saw two films yesterday. – Včera jsem viděl dva filmy.
   • NEBO I have seen two films today. – Dnes jsem viděl dva filmy.

  Špatný tvar plnovýznamového slovesa

  • You have did a good job. → You have done a good job. – Udělali jste dobrou práci.
   • Je nutné použít minulé příčestí, nikoliv tvar pro minulý čas.
  • You have do a good job. → You have done a good job. – Udělali jste dobrou práci.
   • Je nutné použít minulé příčestí, nikoliv infinitiv slovesa.

  5 Rozdíl mezi předpřítomným časem prostým a průběhovým

  Pro předpřítomný čas prostý je důležité určit, jestli už děj skončil. Klademe důraz na výsledek aktivity, ne na její průběh. Naopak předpřítomný čas průběhový zdůrazňuje trvání dané činnosti.

  Je důležité mít na paměti, že oba časy se svým dějem nějakým způsobem vážou k přítomnosti a ovlivňují ji. Na tabulku s příklady a jasnými rozdíly se podívejte v článku Předpřítomný čas, kde také najdete shrnutí k předpřítomnému času prostému i průběhovému.

  Teď když předpřítomný čas prostý hravě ovládáte, doplňte si znalosti o použití předpřítomného času průběhového, který je v angličtině stejně tak důležitý. Přehledné vysvětlení najdete v článku Předpřítomný čas průběhový. Dozvíte se, jak se čas tvoří a jakých chyb byste se při jeho použití měli vyvarovat.

  Předchozí článekAnglická výslovnost (English Pronunciation)
  Další článekPředpřítomný čas průběhový (Present perfect continuous)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".